Använda beräkningsoperatorer i Excel-formler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Operatorer anger vilken typ av beräkning som du vill utföra på elementen i en formel. Excel följer allmänna matematiska regler för beräkningar, vilket är parenteser, exponenter, multiplikation och Division, och Addition och subtraktioneller en förkortning PEMDAS (ber vi dig orsak Mina Hej Faster Lisa) . Genom att använda parenteser kan du ändra den beräkningsordningen.

Typer av operatorer. Det finns fyra olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, textkombinationsoperatorer och referensoperatorer.

 • Aritmetiska operatorer

  Om du vill utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion, multiplikation eller division, kombinera tal eller generera numeriska resultat använder du följande aritmetiska operatorer.

  Aritmetisk operator

  Betydelse

  Exempel

  + (plustecken)

  Addition

  =3+3

  – (minustecken)

  Subtraktion
  Negation

  = 3 – 3
  = -3

  * (asterisk)

  Multiplikation

  =3*3

  / (snedstreck)

  Division

  =3/3

  % (procenttecken)

  Procent

  30 %

  ^ (cirkumflex)

  Exponentiering

  =3^3

 • Jämförelseoperatorer

  Använd följande operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

  Jämförelseoperator

  Betydelse

  Exempel

  = (likhetstecken)

  Lika med

  =A1=B1

  > (större än-tecken)

  Större än

  =A1>B1

  < (mindre än-tecken)

  Mindre än

  =A1<B1

  >= (större än eller lika med-tecken)

  Större än eller lika med

  =A1>=B1

  <= (mindre än eller lika med-tecken)

  Mindre än eller lika med

  =A1<=B1

  <> (inte lika med-tecken)

  Inte lika med

  =A1<>B1

 • Operator för textkombination

  Om du vill sammanfoga (kombinera) en eller flera textsträngar till ett sammanhängande textstycke använder du operatorn &.

  Textoperator

  Betydelse

  Exempel

  & (et-tecken)

  Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde

  = ”North” & ”wind” resulterar i ”Northwind”.
  Om A1 innehåller ”efternamn” och B1 innehåller ”förnamn” = A1 & ””, & B1 resulterar i ”efternamn, förnamn”.

 • Referensoperatorer

  Med följande operatorer kan du kombinera cellområden för beräkningar.

  Referensoperator

  Betydelse

  Exempel

  : (kolon)

  Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna.

  B5:B15

  , (komma)

  Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens

  =SUMMA(B5:B15,D5:D15)

  (blanksteg)

  Skärningspunktsoperator, som producerar en referens till celler som är gemensamma för två referenser

  B7:D7 C6:C8

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×