Använda begränsat läge (sandbox) i Access 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Informationen i den här artikeln lär du dig hur du använder en driftsmiljö heter begränsat läge i Access 2010. I begränsat läge spärras i Access alla uttryck som den inte anser betrodda. I det här fallet används ett osäkert uttryck funktioner eller egenskaper som kan utnyttjas av obehöriga för att komma åt enheter, filer eller andra resurser som de inte har behörighet. Funktioner som Avsluta och Shell kan till exempel användas för att skada data och filer på en dator så att de inte anses vara betrodda.

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte för webbdatabaser och omfattar inte alla säkerhetsfunktionerna i Access 2010. Mer information om hur du använder andra säkerhetsfunktioner i Access 2010 klickar du på länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Vad vill du göra?

Förstå begränsat läge och hur det fungerar i Access 2010

Inaktivera begränsat läge (köra osäkra uttryck)

Förstå begränsat läge och hur det fungerar i Access 2010

När du lägger till ett uttryck i en databas körs uttrycket i en driftsmiljö kallas begränsat läge. Access klarar för databaser som har skapats i Access 2010 eller tidigare Access-filformat som du öppnar i Access 2010. Access aktiverar begränsat läge som standard och läge inaktiverar alltid osäkra uttryck, även efter att du aktiverar innehållet i en databas.

Om du litar på källan till en databas och du vill köra ett uttryck som begränsat läge inaktiverar kan du köra uttrycket genom att ändra en registernyckel om du vill inaktivera begränsat läge. Kom ihåg att databasen måste antingen finnas på en betrodd plats eller innehålla en giltig förtroende signatur för att det ska vara möjligt att inaktivera begränsat läge. Om du vill ändra inställningen för begränsat läge följer du stegen som beskrivs nedan.

Följande bild visar beslutsprocess som Access när ett osäkert uttryck påträffas startas.

Beslutsprocess för att aktivera eller inaktivera begränsat läge

Varning redigerar registret felaktigt kan skadas operativsystemet att du behöver installera det igen. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Om du inte är bekant med registret eller du inte är nöjd med ändra registernycklar själv, be om hjälp från någon som är bekant och bekväm med att ändra registret. Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att ändra registervärden.

Överst på sidan

Inaktivera begränsat läge (köra osäkra uttryck)

Du kan inaktivera begränsat läge i Access 2010 genom att ändra värdet på en registernyckel.

Varning redigerar registret felaktigt kan skadas operativsystemet att du behöver installera det igen. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Ändra registernyckeln

Viktigt!: Om du gör på följande sätt kan uttryck som inte är säkra köras i alla instanser av Access och för alla användare på datorn.

 1. Stäng alla instanser av Access som körs på den dator som du vill inaktivera begränsat läge.

 2. Gör något av följande:

  • I Windows 7 eller Windows Vista    

   1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp , peka på Alla program, Tillbehöroch klicka sedan på Kör.

   2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

    Registereditorn startas.

   3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Dubbelklicka på begränsat lägei den högra rutan i Registereditorn under namn.

    Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

   5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

   6. Stäng Registereditorn.

  • I Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

   1. Klicka på Starti Aktivitetsfältet och klicka sedan på Kör.

   2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

    Registereditorn startas.

   3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Dubbelklicka på begränsat lägei den högra rutan i Registereditorn under namn.

    Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

   5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

   6. Stäng Registereditorn.

Viktigt!: Kom ihåg att om du inte aktiverar innehållet i databasen, alla osäkra uttryck inaktiveras oavsett om registerinställningarna ändras.

Du kan ange värdet registret följande registervärden, där 0 (noll) som den mest restriktiva och 3 begränsande det minst.

Inställning

Beskrivning

0

Begränsat läge inaktiveras vid alla tillfällen.

1

Begränsat läge används för Access men inte för andra program än Access.

2

Begränsat läge används för andra program än Access, men inte för Access.

3

Begränsat läge används vid alla tillfällen. Det här är standardvärdet när du installerar Access.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×