Använda befintliga egna verktygsfält och startinställningar i Access 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet beskrivs hur de egna verktygsfält och menyrader som du har skapat i tidigare versioner av Access fungerar när du öppnar äldre databaser i Microsoft Office Access 2007. Här förklaras också hur du inaktiverar menyfliksområdet så att du kan använda de egna verktygsfälten och menyraderna. Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Artikelinnehåll

Så här databaser från tidigare versioner fungerar i Office Access 2007

Öppna och använda en tidigare version databasen som innehåller anpassade verktygsfält

Öppna och använda databas från en tidigare version med anpassade start beteenden

Inaktivera menyfliksområdet och använda just din egen meny-staplar

Hur databaser från tidigare versioner fungerar i Office Access 2007

Om du har en MDB-fil som innehåller egna verktygsfält, egna menyrader eller egna startinställningar, gäller dessa alternativ när du öppnar en databas från en tidigare version i Office Access 2007 och när du konverterar den till en Office Access 2007-fil (en ACCDB- eller ACCDE-fil). Om du t.ex. inaktiverar inbyggda verktygsfält och byter ut standardmenyraden i en databas som har skapats i Microsoft Office Access 2003, fungerar databasen på samma sätt när du öppnar den i Office Access 2007.

Dessutom kan du dölja menyfliksområdet i Office Fluent när du öppnar äldre filer (MDB-, MDE- och MDA-filer) i Office Access 2007 och när du skapar en äldre fil med Office Access 2007 – något som du inte kan göra med ACCDB- och ACCDE-filer. Du kan definiera andra beteenden för äldre filer eftersom databasformat från tidigare versioner använder en annan arbetsmodell än de nya ACCDB- och ACCDE-filerna. I tidigare versioner av Access öppnades varje objekt i ett separat fönster, medan alla objekt i Office Access 2007 vanligtvis öppnas i ett enda flikdokument där öppna objekt avgränsas med tabbar.

Du kan också inaktivera menyfliksområdet för äldre databaser genom att ange alternativ för databasen i Access 2003, eller genom att ange globala programalternativ i Office Access 2007. I anvisningarna senare i det här avsnittet beskrivs hur du utför båda uppgifterna.

När du öppnar en äldre databas och väljer att visa menyfliksområdet, visas alla egna verktygsfält som grupper på fliken Tillägg. Varje grupp på fliken motsvarar ett verktygsfält, och varje grupp har samma namn som det ursprungliga verktygsfältet. Verktygsfälten måste emellertid vara synliga i den äldre databasen, annars visas de inte på fliken.

Påminnelse    Om du vill hoppa över alla egna startinställningar trycker du på och håller ned SKIFT när du öppnar databasen.

Anvisningarna i följande stycke beskriver hur du öppnar och använder en databas som innehåller ett eller flera egna verktygsfält, hur du öppnar en databas som använder egna startinställningar och hur du döljer menyfliksområdet.

Överst på sidan

Öppna och använda databaser från tidigare versioner som innehåller egna verktygsfält

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

  Dialogrutan Öppna visas.

 2. Leta reda på den äldre databasen (en MDB- eller MDE-fil) i listan Leta i och klicka på Öppna.

  Office Access 2007 öppnar den tidigare versionen av databasen. Databasobjekten – tabellerna, formulären, rapporterna o.s.v. – visas i navigeringsfönstret. Om du har konfigurerat att ett formulär, ett menyformulär eller ett annat objekt ska visas vid starten, visas även det objektet i navigeringsfönstret. Om du har skapat egna verktygsfält eller menyrader visas dessutom dessa på fliken Tillägg som en eller flera grupper. Grupperna har samma namn som respektive verktygsfält eller menyrad.

 3. Klicka på fliken Tillägg.

  De egna verktygsfälten visas som en eller flera grupper som du kan använda utifrån sammanhang. Anta att ett av de egna verktygsfälten innehåller kommandot Skriv ut relationer. Det här kommandot aktiveras inte förrän du visar relationerna för den öppna databasen.

Obs!: Om databasen inte innehåller något eget verktygsfält är fliken Tillägg dold.

Överst på sidan

Öppna och använda databaser från tidigare versioner som innehåller egna startinställningar

Obs!: I dessa anvisningar förutsätts det att du har skapat en databas i en tidigare version av Access och att den databasen använder egna startinställningar. Om du inte har någon sådan databas hoppar du över dessa steg.

Öppna en databas

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

  Dialogrutan Öppna visas.

 2. Leta reda på och öppna databasen från den tidigare versionen i listan Leta i.

  Office Access 2007 öppnar databasen och kör alla startinställningar. Om databasen från den tidigare versionen t.ex. är konfigurerad att köra en parameterfråga innan dataformulären visas, visas dialogrutorna för den frågan i Office Access 2007.

Obs!: Om databasen använder VBA-kod (Visual Basic for Applications) blockeras den som standard.

Överst på sidan

Inaktivera menyfliksområdet och använda enbart de egna menyraderna

I dessa anvisningar beskrivs hur du döljer menyfliksområdet genom att ändra inställningar i Access 2003 och i Office Access 2007. För att kunna följa anvisningarna måste du ha en databas som är skapad i en tidigare version av Access, och den databasen måste innehålla en egen menyrad. Information om hur du skapar en egen menyrad finns i hjälpen till den tidigare versionen av Access.

Konfigurera Access 2003 till att använda egna menyrader

 1. Öppna den äldre databasen i Access 2003.

 2. Välj StartVerktyg-menyn.

  Dialogrutan Autostart visas.

 3. Välj den egna menyraden i listan Menyrad.

  Obs!: Du måste välja en menyrad, du kan inte välja ett verktygsfält.

 4. Avmarkera kryssrutan Tillåt standardverktygsfält, klicka på OK och stäng databasen.

  När du öppnar databasen i Office Access 2007 visas meddelandefältet (om det behövs), den egna menyraden som har konfigurerats för databasen och eventuellt andra objekt som anges i startinställningarna, t.ex. ett formulär eller andra egna verktygsfält.

Konfigurera Office Access 2007 till att använda egna menyrader

 1. Öppna den äldre databasen i Office Access 2007.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Avmarkera kryssrutan Tillåt fullständiga menyer under Alternativ för verktygsfält och menyflikar.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×