Använda alternativ för webbläsarvy för att ange hur du vill att en arbetsbok ska visas i ett webbläsarfönster

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du har en arbetsbok som innehåller bra information och du vill dela den med andra personer i din organisation. SharePoint har funktioner för alternativ för webbläsarvy som du anger i Excel 2013. Du kan då välja hur du vill att arbetsboken ska visas när personer visar den i ett webbläsarfönster. Du kan:

I följande avsnitt ges en översikt av alternativ för hur du anger de alternativ du vill använda för webbläsarvyn.

Visa en arbetsbok i gallerivy

När du anger att en arbetsbok ska visas i gallerivy ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i gallerivy

Så här fungerar gallerivyn

I den här vyn ett objekt, till exempel ett pivotdiagram visas i mitten av skärmen och andra objekt visas som miniatyrer längs höger sida av skärmen. Här kan är ett ”objekt” vanligtvis ett pivotdiagram, till exempel cirkeldiagram som visas ovan. Ett objekt kan också vara en Pivottabell eller ett område med celler som har definierats som ett namngivet objekt.

Utsnitt och tidslinjekontroller visas längs den vänstra sidan av skärmen. Varje filter gäller för alla objekt som är anslutna till den, inklusive diagram och tabeller som visas som miniatyrer.

Om du vill visa ett annat objekt i mitten av skärmen klickar du på (eller trycker på) dess miniatyrbild.

Ange arbetsboken så att den visas i gallerivy

 1. I Excel väljer du Alternativ för webbläsarvy på fliken Arkiv.

 2. Markera Element i arbetsboken med listan på fliken Visa.

 3. Markera de namngivna objekt du vill publicera och välj sedan fliken Parametrar.

 4. Om arbetsboken innehåller utsnitt eller tidslinjekontroller klickar du på Lägg till, markerar de utsnitt du vill publicera och klickar sedan på OK.

 5. Stäng dialogrutan Alternativ för webbläsarvy genom att klicka på OK.

 6. Spara och stäng arbetsboken.

 7. Överför arbetsboken till ett SharePoint-bibliotek, t.ex. biblioteket Dokument.

Överst på sidan

Visa en arbetsbok i kalkylbladsvy

När du anger att en arbetsbok ska visas i kalkylbladsvy ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i kalkylbladsvy

Så här fungerar kalkylbladsvyn

I den här vyn är ett helt kalkylblad visas på skärmen, liknar hur den ser ut i Excel. Den här vyn fungerar bra för instrumentpaneler som skapas i Excel, eftersom du kan se alla diagram och tabeller på skärmen i en enda vy. När du använder ett filter, till exempel ett utsnitt eller en kontroll för tidslinjen kan du se alla objekt som är anslutna till den filter uppdateringen för att visa informationen.

Du ser flikar längst ner som representerar ytterligare kalkylblad i arbetsboken. Om du vill visa ett annat kalkylblad klickar du på motsvarande flik.

Ange en arbetsbok så att den visas i kalkylbladsvy

 1. I Excel väljer du Alternativ för webbläsarvy på fliken Arkiv.

 2. Markera Blad med hjälp av listan på fliken Visa. Markera de kalkylblad du vill visa och välj sedan OK.

 3. Spara och stäng arbetsboken.

 4. Överför arbetsboken till ett SharePoint-bibliotek, t.ex. biblioteket Dokument.

Överst på sidan

Visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel

När du visar en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i en Excel Web Access-webbdel

Här är Excel Web Access-webbdelen en behållare som visar Excel-innehåll på en SharePoint-webbplats. Du behöver inte klicka för att öppna arbetsboken för visning. I webbdelen visas innehållet som en del av sidan.

Du kan visa ett helt kalkylblad eller ett enskilt objekt i en Excel Web Access-webbdel. I bilden som visas ovan visas hela kalkylbladet, men du kan också visa ett enda diagram, t.ex. ett cirkeldiagram.

Mer information finns i Visa Excel-innehåll i en Excel Web Access-webbdel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×