Använda alternativ för webbläsarvy för att ange hur du vill att en arbetsbok ska visas i ett webbläsarfönster

Anta att du har en arbets bok som innehåller lite bra information och vill dela den med andra i din organisation. SharePoint stöder visnings alternativ för webbläsarkompatibilitet som du anger i Excel 2013. Då kan du välja hur du vill att arbets boken ska visas när personer visar den i ett webbläsarfönster. Du kan:

Följande avsnitt innehåller en översikt över de här alternativen för att ange visnings alternativ för webbläsaren.

Visa en arbets bok i vyn vy

När du anger att en arbets bok ska visas i en trädvy ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i gallerivy

Så fungerar vyn Formatmallslista

I den här vyn visas ett objekt, till exempel ett pivotdiagram i mitten av skärmen, och andra objekt visas som miniatyr bilder längs till höger på skärmen. Här är ett "objekt" vanligt vis ett pivotdiagram, till exempel cirkel diagrammet som visas ovan. Ett objekt kan även vara en pivottabell eller ett cell område som har definierats som ett namngivet objekt.

Utsnitt och tids linje kontroller visas till vänster på skärmen. Varje filter gäller för alla objekt som är anslutna till det, inklusive diagram och tabeller som visas som miniatyrer.

Om du vill visa ett annat objekt i mitten av skärmen klickar du (eller trycker) på dess miniatyr bild.

Så här anger du vilken arbets bok som ska visas i vyn vy

 1. Välj visnings alternativpå fliken Arkiv i Excel.

 2. Välj objekt i arbets bokenmed hjälp av listan på fliken Visa .

 3. Markera de namngivna objekt som du vill publicera och välj sedan fliken parametrar .

 4. Om arbets boken innehåller utsnitt eller tids linje kontroller klickar du på Lägg till, väljer de utsnitt som du vill publicera och väljer sedan OK.

 5. Välj OK för att stänga dialog rutan alternativ för webb läsar visning .

 6. Spara och stäng arbetsboken.

 7. Ladda upp arbets boken till ett SharePoint-bibliotek, till exempel dokument biblioteket.

Överst på sidan

Visa en arbets bok med vyn arbets blad

När du anger att en arbets bok ska visas i ett webbläsarfönster ser den ut så här:

Exempelarbetsbok som visas i kalkylbladsvy

Så här fungerar vyn kalkyl blad

I den här vyn visas ett helt kalkyl blad på skärmen, ungefär på samma sätt som i Excel. Den här vyn fungerar bra för instrument paneler som skapas i Excel, eftersom du kan se alla diagram och tabeller på skärmen i en enda vy. När du använder ett filter, till exempel en utsnitts-eller tids linje kontroll, kan du se alla objekt som är anslutna till den aktuella filter uppdateringen för att visa den informationen.

Du kan se flikar längst ned för att representera fler kalkyl blad i arbets boken. Om du vill visa ett annat kalkyl blad klickar du på fliken.

Så här anger du att en arbets bok ska visas i vyn arbets blad

 1. Välj visnings alternativpå fliken Arkiv i Excel.

 2. Välj bladpå fliken Visa . Markera de kalkyl blad som du vill visa och välj sedan OK.

 3. Spara och stäng arbetsboken.

 4. Ladda upp arbets boken till ett SharePoint-bibliotek, till exempel dokument biblioteket.

Överst på sidan

Visa en arbets bok i en Excel Web Access-webbdel

När du visar en arbets bok i en Excel Web Access-webbdel ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i en Excel Web Access-webbdel

Här är Excel Web Access-webbdelen en behållare som visar Excel-innehåll på en SharePoint-webbplats. Du behöver inte klicka för att öppna arbets boken för visning; i webb delen visas innehållet som en del av sidan.

Du kan visa ett helt kalkyl blad eller ett enskilt objekt i en Excel Web Access-webbdel. I bilden ovan visas ett helt kalkyl blad, men du kan också visa ett enskilt diagram, till exempel ett cirkel diagram.

Mer information finns i Visa Excel-innehåll i en Excel Web Access-webbdel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×