Använda aktivitet anslagstavlor i Microsoft Project Online Desktop Client

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är en Project Online prenumeranter kan arbeta du med dina projekt på ett mer flexibla sätt Project Online skrivbordet behålls. Om du är van vid att använda Kanban för Scrum metoder för att hantera dina projekt, kan Project Online Desktop Client du skapa och hantera dina projekt i ett välbekant sätt genom att använda anslagstavla aktivitetsvyer av dina projekt och möjligheten att skapa stadier-baserade projekt.

Viktigt!: 

 • De funktioner som beskrivs i den här artikeln är endast tillgängliga med versionen av projektet tillgängligt med Project Online-prenumeration. Om du vill kontrollera vilken version av Project som du använder, öppna projekt, Välj Arkiv och välj konto. Under Produktinformation, du har prenumerationsversion om du ser följande: Skärmbild av namnet Produkt med prenumeration: Microsoft Project Online-skrivbordsklienten, som den ser ut i avsnittet Arkiv > Konto i Project.

 • En del funktioner införs dessutom stegvis för organisationer som har konfigurerat alternativ för riktad version i Office 365. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

Läs den här artikeln om du vill få reda på hur du gör följande:

Visa ditt projekt i en aktivitetstavla

Om du är van att arbeta med projekt med kanban-funktioner, till exempel anslagstavlor, kan du visa och hantera dina befintliga traditionella ”vattenfall” projekt i en Aktivitetstavla vy i Project.

Så här visar ditt projekt i en aktivitetstavla:   

 • Öppna projektet och väljer sedan Aktivitetstavla på fliken Visa i avsnittet Aktivitetsvy.

  Aktivitetstavla i menyfliksområdet visa

  Aktiviteterna i projektet visas som anslagstavlor i vyn Aktivitetstavla.

  Anslagstavla aktivitetsvy

Obs!: För en projektuppgift ska visas i Aktivitetstavla visa måste Visa på inställningen för aktiviteten anges till Ja (standardinställning).

Så här ändrar du kryssrutan Visa på inställningen för en aktivitet:   

 1. Öppna projektet i Vyn Gantt-schema.

 2. Välj Lägg till en ny kolumn i Gantt-schema för projektet.

 3. Välj Visa på i listan.

  Visa på inställningen för aktiviteter
 4. Visa på kolumnen visas värdet för varje aktivitet (Ja eller Nej ).

 5. Om du vill ändra inställningen klickar du på värdet för aktiviteten och välj det värde du vill ändra till.

 6. Spara ändringarna.

Lägga till mer information i aktivitet anslagstavla kort

När aktiviteter visas i Aktivitetstavla vyer, visas uppgift ”kort” som standard flera bas fält tillsammans med aktivitetens namn (den resurs som tilldelats, markera om aktiviteten har slutförts). Du kan välja att finns mer information i aktivitet korten för projektet (till exempel information om anpassade fält) med hjälp av funktionen Anpassa aktivitet anslagstavla kort. Detta gör att du kan visa information för upp till fem anpassade fält i varje aktivitet kort samt markera de grundläggande fält som visas.

Så här anpassar aktivitet kort för ett projekt:   

 1. Fliken Format och välj sedan Anpassa kort.

  Anpassa kortet
 2. På sidan Anpassa aktivitet anslagstavla kort i avsnittet Base fält markerar du de Base fält som du vill visa.

 3. Klicka på den nedrullningsbara menyn och välj det anpassade fältet som du vill ska visas i avsnittet Ytterligare fält. Du kan välja upp till fem anpassade fält.

  Anpassa kortet konfigurationsinställningar
 4. Klicka på OK.

  Du bör nu se alla aktivitet kort för att visa project med de fält du valt.

  Uppgift kort med anpassning.

Obs!: Kortet anpassning inställningar är specifika för projektet de angavs. Om du vill visa samma anpassningar i andra projekt måste du konfigurera dem för dessa projekt.

Lägga till stadier i ett befintligt projekt

Du kan visa och hantera dina projekt genom att en aktivitet anslagstavla, kan Project du även lägga till stadier. När du lägger till fler stadier i projektet, får fliken stadier du ytterligare stadier funktioner.

Lägga till stadier i ett projekt:

 1. Välj Hantera stadier på fliken projekt.

  Stadier knappen Hantera
 2. På sidan Hantera stadier läggs ditt första sprint som standard. Du kan redigera längd och Starta informationen för Sprint 1:

  • Längd: varaktigheten för sprint.

  • Starta: det datum då sprint startar.

 3. Ange information för ytterligare stadier som du vill lägga till i avsnittet Lägga till Sprint:

  • Sprint starta: startdatum för sprint som du lägger till.

  • Varaktighet: längd i tid för sprint (till exempel en vecka).

 4. Välj Lägg till Sprint. En ytterligare sprint läggs till i projektet.

  Hantera stadier
 5. När du har lagt till alla stadier, klicka på OK.

När du har lagt till ytterligare stadier i projektet, visas en stadier flik i menyfliksområdet, så att du kan hantera dina sprint funktioner i projektet. Med hjälp av dessa funktioner beskrivs i avsnittet Planera ditt projekt med stadier .

Stadier fliken

Skapa ett nytt projekt stadier

Inte bara kan du lägga till stadier i ett befintligt projekt, men du kan också skapa nya stadier-projekt från stadier projektmall.

Så här skapar ett nytt projekt stadier:

 1. Arkiv-menyn, väljer du Ny och markera Stadier projekt i de aktuella mallarna.

  Stadier projektmall
 2. Sprint planering anslagstavlan visas så att du kan lägga till aktiviteterna i projektet och flytta dem till olika sprint cyklar.

  Stadier planering anslagstavla

Planera ditt projekt med stadier

Om du vill köra ett projekt med stadier i Project måste du först lägga till aktiviteter i projektet, och sedan tilldela uppgifter till stadieroch slutligen flytta uppgifter mellan anslagstavlan som din grupp arbetar med och slutför dem. Du kan använda stadier vyer kan du Visa uppgifter som tilldelats till specifika stadier.

Du kan se alla smidig aktiviteter i vyn Gantt-schema och hantera dem med båda traditionella vattenfall metoder och med stadier. Du kan också köra en delmängd av en vanlig project med hjälp av stadier. Finns i Hantera dina uppgifter med stadier i Gantt-schemat.

Lägga till aktiviteter i ditt projekt

Det enklaste sättet att lägga till nya aktiviteter i projektet stadier är:

 • Anslagstavla aktivitetsvy: Klicka på knappen Ny uppgift på någon av vyerna Aktivitetstavla att skapa en ny aktivitet.

 • Vyn Gantt-schema: aktiviteter som lagts till i vyn Gantt-schema kommer också lägga till dem i aktivitet anslagstavlor samt.

 • Aktivitetstavla listvy: på samma sätt kan du lägga till nya aktiviteter via vyn för en aktivitet anslagstavla.

Var och en av metoderna ovan så lägger till den nya aktiviteten i kolumnen Ej påbörjad i aktivitet anslagstavlan.

Ej påbörjat uppgifter

Tilldela uppgifter till stadier

När du har skapat listan med aktiviteter för projektet sortera de här uppgifterna utförs i stadier enligt när du vill använda dessa aktiviteter som slutförda. Först måste du definiera sprint längd och datumoch sedan kan du flytta uppgifter till specifika stadier.

Så här definierar du sprintlängd och datum:   

 1. Gör något av följande för att gå till sidan Hantera stadier.:

  • Välj Hantera på fliken stadier.

  • Välj Hantera stadier i gruppen egenskaper på fliken projekt.

 2. På sidan Hantera stadier läggs ditt första sprint som standard. Du kan redigera längd och Starta informationen för Sprint 1:

  • Längd: varaktigheten för sprint.

  • Starta: det datum då sprint startar.

 3. Ange information för ytterligare stadier som du vill lägga till i avsnittet Lägga till Sprint:

  • Sprint starta: startdatum för sprint som du lägger till.

  • Varaktighet: längd i tid för sprint (till exempel en vecka).

 4. Välj Lägg till Sprint. En ytterligare sprint läggs till i projektet.

  Hantera stadier

Så här flyttar du uppgifter till specifika sprinter:   

 1. Välj Planering på fliken stadier i gruppen vyer och välj sedan Sprint planering anslagstavla.

 2. sprintplaneringstavlan drar du uppgifter från kolumnen Ingen sprint till den sprint du vill slutföra dem i.

  Flytta en aktivitet till en sprint.

Tips: Du kan också tilldela uppgifter till sprinter i bladvyn genom att ändra innehållet i kolumnen Sprint. Så här kommer du till bladvyn:

 1. Om du befinner dig i en anslagstavla vy, väljer du fliken Format .

 2. Välj blad i gruppen Visa.

Flytta uppgifter på tavlan

Som din arbetsgrupp arbetar med aktiviteter inom specifika stadier, kan du flytta dem över din Aktivitetstavla att spåra utvecklingen mot hade slutförts.

 1. Gör något av följande om du vill gå till vyn Aktuella Sprint anslagstavla:

  • Välj Sprint, sedan Aktuella Sprint anslagstavla i gruppen vyer på fliken stadier.

  • På fliken vyer i gruppen Aktivitetsvyer Välj Aktivitetstavla, sedan Fler vyer, och välj sedan Den aktuella Sprint anslagstavla.

 2. I Project finns tre kolumner för att du ska komma igång: Nästa, Pågående och Klar.

  Aktuella Sprint anslagstavla

  • Byt namn på en kolumn genom att högerklicka på kolumnnamnet och välja Byt namn, skriva ett nytt namn och trycka på Retur.

  • Lägg till fler kolumner genom att välja Lägg till ny kolumn till höger om den sista kolumnen, skriva ett namn och trycka på Retur.

 3. Dra och släpp uppgifter i kolumnerna efter status.

  Flytta en aktivitet i det aktuella stadier anslagstavla.

Tips: Du kan också ändra status för en uppgift i bladvyn genom att ändra innehållet i kolumnen Tavelstatus. Så här kommer du till bladvyn:

 • Välj Sprint, Aktuellt Sprint blad i gruppen vyer på fliken stadier.

 • På fliken vyer i gruppen Aktivitetsvyer väljer Aktivitetstavla och sedan Anslagstavla aktivitetslista.

Visa aktiviteter tilldelats specifika stadier

Du kan visa alla aktiviteter som tilldelats specifika stadier via Aktivitetstavla vyer som är tillgängliga på fliken stadier.

Sprint vyer
 1. Välj fliken stadier att visa menyfliksområdet stadier.

 2. Välj Sprinti menyfliksområdet och den nedrullningsbara listrutan väljer du den specifika sprint som du vill visa.

  Till exempel skulle välja Sprint 2 Visa aktiviteter för den specifika sprint i Sprint anslagstavlan.

  Skriv ut anslagstavla vy för en viss sprint

Du kan också visa aktiviteter som inte tilldelats till stadier genom att välja Ingen Sprint.

Hantera Agile-uppgifter i Gantt-schemat

Du kan spåra aktiviteterna i projektet i traditionella vattenfall vy och aktivitetsstatus anslagstavlor på samma gång, utan att påverka visnings. Anslagstavlor aktivitetsvyer lägga till information till aktiviteter, men ta inte bort uppgiftsinformation för Gantt-schema. Visas inte alla uppgiftsinformation i vyerna Aktivitetstavla, men alla fortfarande är det i andra vyer.

Du kan begränsa vilka aktiviteter visas i Aktivitetstavla vyer – till exempel om du har ett stort projekt och bara vill spåra en liten del av den med hjälp av stadier.

Så här hanterar vilka aktiviteter som visas i rutan Aktivitetstavla vyer:   

 1. Gå till menyfliksområdet Uppgift och välj Gantt-schema.

 2. Välj den sista kolumnen i diagrammet: Lägg till ny kolumn.

 3. Välj Visa på i kolumnlistan.

 4. Alla aktiviteter är inställda på Ja i den här kolumnen automatiskt. Ändra värdet Visa på kolumnen till Nej om du vill ta bort en uppgift från din agil vyer. Den här åtgärden visas inte längre i Aktivitetstavla vyer.

  Visa på inställningen

Få Aktivitetstavla rapporter

I Project finns inbyggda Aktivitetstavla-rapporter baserade på aktivitet, arbete och sprint status.

Så här hittar Aktivitetstavla rapporterna:   

 1. Välj Aktivitetstavla i avsnittet Visa rapporter på menyfliken rapport .

 2. Välj en rapport.

  Exempel på en av de här rapporterna:

  Skärmbild av den Aktuella sprinten – Arbetsstatusrapport i Project

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders