Använda Access-mallen för kontakthanteringsdatabas

Använd kontakthanteringsdatabasmallen i Access 2007 för att hålla reda på namn, adresser, telefonnummer och annan information. Med den här nya versionen av den populära Access-mallen kan du även kategorisera alla kontakter, skicka e-postmeddelanden och skapa kartor för adresser.

Databasen Kontakthantering

Använda databasen

I den här artikeln beskriver vi de grundläggande stegen för att använda kontakthanteringsdatabasmallen.

Förbereda databasen för användning

 • När du först öppnar databasen visas sidan Komma igång. Om du inte vill att den här sidan visas nästa gång du öppnar databasen avmarkerar du kryssrutan Visa Komma igång när databasen öppnas.

  Stäng sidan Komma igång när du vill börja använda databasen.

 • Gör på följande sätt för att kontrollera att allt innehåll i databasen är aktiverat:

  1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

  2. I dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office markerar du Aktivera innehålletoch klickar sedan på OK.

   Mer information om hur du aktiverar databasinnehåll finns i artikeln Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

Lägga till kontakter från Microsoft Office Outlook 2007

Om du använder Office Outlook 2007 kan du lägga till kontakter från det programmet utan att behöva skriva in informationen igen.

 1. Klicka på Lägg till från Outlook i formuläret Kontaktlista.

 2. Markera namnen som du vill lägga till i databasen i dialogrutan Markera namn som ska läggas till.

 3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Söka efter en kontakt

Med hjälp av rutan Snabbsökning kan du snabbt hitta en kontakt i formuläret Kontaktlista.

 • Skriv den text du vill söka efter i rutan Snabbsökning i formuläret Kontaktlista och tryck sedan på RETUR eller klicka på .

  Listan filtreras så att endast de poster som innehåller texten du sökte efter visas. Om du vill gå tillbaka till hela listan klickar du på Visa alla poster.

Visa eller dölja kolumner

Vissa fält (kolumner) är som standard dolda i formuläret Kontaktlista. Så här ändrar du vilka fält som visas:

 1. Klicka på Visa/dölj fält.

 2. Markera kryssrutan bredvid de kolumner du vill visa i dialogrutan Ta fram kolumner. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja kolumnen.

Visa rapporter

Kontakthanteringsdatabasen innehåller två rapporter: Katalog och Telefonbok . Så här visar du en rapport:

 • Dubbelklicka på rapporten du vill visa i navigeringsfönstret under Rapporter.

Du kan skapa egna anpassade rapporter. Mer information finns i artikeln Skapa en enkel rapport.

Visa kontaktinformation

I formuläret Kontaktinformation kan du se och ange mer information om varje kontakt. Så här visar du formuläret Kontaktinformation:

 • Klicka på Öppna bredvid den kontakt du vill se i formuläret Kontaktlista.

Lägga till en bild

Du kan lägga till en bild för kontakten i formuläret Kontaktinformation.

 1. Klicka + / – bilder under bildramen.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Bifogade filer.

 3. Bläddra till den mapp som innehåller filen i dialogrutan Välj fil.

 4. Markera filen du vill lägga till och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Bifogade filer.

Obs!: Du kan bifoga flera filer för varje kontakt och även olika filtyper, till exempel dokument eller kalkylblad.

Visa en karta för en kontakts adress

Om du har angett en gatuadress för kontakten i formuläret Kontaktinformation kan du visa en karta över platsen:

 • Klicka på Klicka för karta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×