Använda åtgärdsfönstret Använd format

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med åtgärdsfönstret Använd format kan du använda, ta bort, ändra, byta namn på och ta bort format. Koppla eller koppla från externa övergripande formatmallar (CSS) Markera alla förekomster av en linje. och gå till den kod som innehåller en formatmall regeluppsättning. Åtgärdsfönstret Använd format visar varje formatmall enligt reglerna för format, så att du snabbt kan identifiera det format du vill arbeta med genom att titta på det format visuella utseende.

I den här artikeln

Om åtgärdsfönstret Använd format

Om symboler i åtgärdsfönstret Använd format

Sortera listan med formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format

Visa eller dölja formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format

Visa en färgad bakgrund i åtgärdsfönstret Använd format bakom format som inte innehåller en bakgrund Egenskapsregel

Om åtgärdsfönstret Använd format

När du öppnar en webbsida Visar åtgärdsfönstret Använd format format som har definierats i alla sidans övergripande formatmallar, inklusive externt, infogade och interna CSS. Klassbaserade och id-baserade format visas under namnet på externa CSS-fil som innehåller format eller Aktuell sida om formatet finns i en intern CSS. Elementbaserade format är ordnade på samma sätt, men visas under en separat rubrik med namnet Sammanhangsbaserade väljare under listan med klassbaserade och id-baserade format. Du kan ange åtgärdsfönstret för att visa alla format eller begränsa den om du vill visa formatmallar som används i den aktuella webbsidan eller aktuell markering på sidan. Oavsett vilka av dessa alternativ som du har valt, elementbaserade format och infogade format visas i aktiviteten används fönstret när du antingen placera markören i det finns innehåll som format eller Välj innehåll som använder formatmallen.

I både åtgärdsfönstret Använd format och Hantera format används den återgivna sidans struktur för att identifiera formatreferenser. Det betyder att en huvudsida och tillhörande innehållssida behandlas som en enda sida i åtgärdsfönstren Använd format och Hantera format. Om du till exempel öppnar en innehållssida och sedan väljer Visa formatmallar som används på den aktuella sidan på knappen Alternativ, visas alla format som används på både innehållssidan och huvudsidan som den är kopplad till i åtgärdsfönstret Använd format. Anledningen till detta är att innehållssidan och huvudsidan sammanfogas för att tillsammans bilda den sida som återges i webbläsaren.

Du kan sortera listan med formatmallar som visas i åtgärdsfönstret Använd format och även begränsa listan om du vill visa formatmallar som används i den aktuella webbsidan eller på den aktuella markeringen. Om ett visst format är svår att läsa mot vit bakgrund i åtgärdsfönstret, kan du välja en färg som ska visas i åtgärdsfönstret bakom format som inte innehåller en bakgrund egenskap.

Tips: Om du vill visa alla regler för ett format tillfälligt i ett skärmtips, peka på formatmallen i åtgärdsfönstret Använd format.

Åtgärdsfönstret Använd format

1. Radera format tar bort alla klassbaserade och infogade format från den aktuella markeringen.

2. aktuell sida visar klassbaserade och id-baserade stilar för interna CSS och importerade externa CSS-filer.

3. extern CSS-fil importeras till den aktuella webbsidan.

4. ett format som definieras i den interna CSS i den aktuella webbsidan.

5. extern CSS-fil som länkas från den aktuella webbsidan.

6. en solid färg rektangulär kantlinje visas runt formatmallar som används av den aktuella markeringen.

7. sammanhangsbaserade väljare visar elementbaserade format som används av den aktuella markeringen.

8. klassbaserade och id-baserade format som finns i den länkade extern CSS-fil (events.css).

9. varje formatmall har en nedrullningsbar meny för att utföra många format-relaterade aktiviteter. Peka på ett format och klickar du på pilen eller högerklicka på ett format.

Överst på sidan

Om symboler i åtgärdsfönstret Använd format

De symboler som visas bredvid varje formatmall i åtgärdsfönstret Använd format identifiera formatet typ och om formatet används i den aktuella webbsidan.

Symbol

Beskrivning

Röd punkt som visas bredvid ID-baserade format

En röd punkt visas bredvid ID-baserade format.

Grön punkt som visas bredvid klassbaserade format

En grön punkt visas bredvid klassbaserade format.

Blå punkt som visas bredvid elementbaserade format

En blå punkt visas bredvid elementbaserade format.

Gul punkt som visas bredvid infogade format

En gul punkt som visas bredvid infogade format.

Grön punkt som visas bredvid format som används

En cirkel visas runt en färgad punkt bredvid format som används på den aktuella webbsidan.

@-tecken som visas bredvid importerade övergripande formatmallar

Ett @-tecken visas bredvid importerade, externa övergripande formatmallar.

Överst på sidan

Sortera listan med formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format

 • Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Använd format och gör sedan något av följande:

  • Visa format enligt ordningen formaten visas i CSS, markera Kategorisera för Order.

  • Om du vill visa formaten i bokstavsordning och beroende på vilken typ av format (klassbaserade eller id-baserade), väljer du Kategorisera efter typ.

Överst på sidan

Visa eller dölja formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format

 • Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Använd format och gör sedan något av följande:

  • Välj Visa alla format om du vill visa alla format som finns i externa internt och infogad CSS av den aktuella webbsidan.

  • Visa formatmallar som används i den aktuella webbsidan, markera Visa formatmallar används i den aktuella sidan.

  • Visa formatmallar som används av den aktuella markeringen på sidan Markera Visa format-används vid markering.

   Obs!: Elementbaserade format och infogade format visas i åtgärdsfönstret Använd format endast när du antingen placerar du markören är i innehåll som använder formatmallen eller Välj innehåll som använder formatmallen.

Överst på sidan

Visa en färgad bakgrund i åtgärdsfönstret Använd format bakom format som inte innehåller en bakgrund Egenskapsregel

 1. Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Använd format och klicka på Bakgrundsfärg för förhandsgranskning.

 2. Välj en färg i dialogrutan Fler färger och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×