Använd VoiceOver för att dela din skärm i Skype för företag på iPhone och iPad

Med Skype för företag kan du använda VoiceOver – den inbyggda skärmläsaren i iOS – för att dela skärmen på iPhone och iPad.

Meddelanden: 

 • Om du inte redan har Skype för företag-appen kan du ladda ned och installera den från App Store.

 • I det här avsnittet förutsätts det att du använder VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS. Mer information om hur du använder VoiceOver finns i Komma igång att använda VoiceOver med Skype för företag på iPhone och iPad.

 • Platserna och användargränssnittselementen som finns när du öppnar Skype för företag varierar. Innehållet och gränssnittselementen som beskrivs i det här avsnittet fungerar som exempel på innehåll och element som du kan se.

I det här avsnittet

Aktivera platser och dela skärmen

 1. Anslut till ett möte.

 2. Tryck på knappen Mer. Du hör ”Fler alternativ, knapp”. Dubbeltryck på den. Du hör ”Varning, Mer”. När fokus flyttas till rubriken Mer innehåller gränssnittet tre element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ner):

  • Rubriken Mer

  • Knappen Presentera

  • Knappen Avbryt

 3. Tryck på knappen Presentera. Du hör ”Presentera knapp”. Dubbeltryck på den. Du hör ”Varning, Avbryt knapp”. När fokus flyttas till knappen Avbryt innehåller gränssnittet två huvudnivåer av element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ner):

  • Knappar för alla platser som du har aktiverat (till exempel knappen iCloud Drive, knappen Dropbox och OneDrive)

  • Knappen Mer

  Tips: Så här aktiverar du en plats:

  a. Tryck på knappen Mer. Du hör ”Mer”. Dubbeltryck på den. När fokus flyttas till rubriken Hantera platser hör du ”Hantera platser, rubrik”. Gränssnittet innehåller fyra huvudnivåer av element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ner):

  • Rubriken Hantera platser och länken Klar

  • Reglaget Dropbox

  • Reglaget OneDrive

  • Knappen Avbryt

  b. Gör något av följande:

  • Tryck på reglaget Dropbox och dubbeltryck sedan på det. Du hör ”Dropbox, reglage på”.

  • Tryck på reglaget OneDrive och dubbeltryck sedan på det. Du hör ”OneDrive, reglage på”.

  c. Tryck på knappen Klar och dubbeltryck sedan på den.

 4. Välj en plats genom att trycka på den. Du hör platsens namn. Dubbeltryck på platsen. När fokus flyttas till platsen innehåller gränssnittet tre huvudnivåer av element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ner):

  • Länken Platser, rubriken Plats och länken Klar

  • Rubriken Filer (eller rubriken Konton, om telefonen är synkroniserad med fler än ett OneDrive-konto).

  • Lista över filer som du kan presentera

 5. Välj filen som du vill presentera och dela på skärmen. Du hör filens namn.

Läs mer

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×