Använd villkorsstyrd formatering i Excel

Med villkorsstyrd formatering kan du använda färger i celler baserat på vissa villkor, till exempel dubblettvärden, värden som uppfyller vissa kriterier, som större än 100 eller lika med ”Intäkter” med regler för markering av celler och regler för över/under. Du kan också visa hur enskilda celler rangordnas mot ett intervall med värden med datastaplar, Färgskalor och ikonuppsättningar. Villkorsstyrd formatering är dynamisk, så när dina värden ändras justeras formateringen automatiskt.

Alternativ för villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering med färgskalor

Markeringar för villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering med trefärgsskala

Obs!: Före Excel 2007 skapades regler för villkorsstyrd formatering med en formel och hade bara stöd för tre nivåer. Sedan Excel 2007 har villkorsstyrd formatering många fördefinierade regler som är enkla att använda och stödjer upp till 64 nivåer. Om du har en formateringssituation som inte kan skapas med fördefinierade villkorsformat kan du ändå använda en formel för att använda villkorsstyrd formatering.

I det här avsnittet visar vi flera metoder för att använda några av de fördefinierade reglerna för villkorsstyrd formatering. Tänk bara på att det finns tusentals olika kombinationer som du kan skapa, så du bör experimentera med dem tills du hittar det som fungerar bäst för dig. Du bör också tänka på målgruppen – det är inte så svårt att använda så många olika villkorsstyrda format att det blir svårt för en användare att få reda på vad du försöker visa.

Du kan markera dubblettobjekt i en kolumn med data:

Villkorsstyrd formatering med markerade dubblettvärden

 1. Välj det område där du vill formatera dubblettvärden med en färg, som i det här fallet kolumnen Anställds namn.

 2. Gå till fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering > Regler för markering av celler > Dubblettvärden.

  Dubblettvärden

 3. Välj ett format i listrutan med alternativ. Klicka sedan på OK för att formatera cellerna.

  Markera dubbletter – formateringsalternativ

Nu är området formaterat med dubblettobjekt markerade i de färg du har valt.

Sortera efter färg

Du kan ta dubblettsökningen ett steg längre genom att sortera listan efter färg. Det kan göra det enklare att göra massändringar av dubbletterna, till exempel ta bort dem.

 1. Klicka var som helst i dataområdet. På fliken Data klickar du på Sortera och filtrera > Sortera.

 2. Välj Anställds namn för alternativet Sortera efter, Sortera efter > Cellfärg, sedan Ordning > Välj sorteringsfärg > Överst och klicka på OK.

Data > Sortera > Sortera efter färg-alternativ

Den sorterade tabellen grupperar dubbletterna överst:

Villkorsstyrd formatering med dubblettvärden högst upp i en lista

Alternativet 10 högsta kan snabbt identifiera de högsta resultaten i ett område, till exempel topp 10-kunderna i en lista baserat på rangordning. På samma sätt kan du även välja 10 lägsta, Översta/nedersta 10 % eller Över/under medel. Du kan ändra 10 till vilket värde du vill när du har valt en regel. I följande exempel markerar vi de 10 högsta intäktsresultaten.

Villkorsstyrd formatering – 10 högsta används för ett område
 1. Markera det område du vill formatera. I exemplet ovan är det kolumnen Intäkter.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Regler för över/under > 10 högsta.

  Villkorsstyrd formatering – 10 högsta-formateringsalternativ
 3. Du kan sedan justera antalet alternativ du vill använda uppåt eller nedåt och som fyllningsfärg.

  Villkorsstyrd formatering – 10 högsta-markering

När du använder villkorsstyrd formatering för att visa datastaplar ritar Excel en stapel i varje cell vars längd motsvarar värdet i cellen i förhållande till de andra cellerna i det markerade området.

Villkorsstyrd formatering – datastaplar används för ett område
 1. Markera det område du vill formatera. I det här fallet är det kolumnen Intäkter.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Datastaplar > Välj formatet Toning eller Hel fyllning efter önskemål.

  Villkorsstyrd formatering – formatgalleri för datastapel
 3. Om du vill sortera listan när du har använt datastaplarna markerar du bara kolumnen, och på fliken Data klickar du på Sortera och filtrera. Välj sedan alternativet Snabbsortera stigande eller Snabbsortera fallande för att sortera stigande eller fallande.

Med en uppsättning ikoner kan du visuellt ange där värden faller inom vissa intervall på en tal- eller procentskala. I följande exempel visar vi regionala resultat mot ett mål med positiva Villkorsstyrd formatering – ikonen Positiv , neutrala Villkorsstyrd formatering – ikonen Neutral och negativa Villkorsstyrd formatering – ikonen Negativ ikoner.

Villkorsstyrd formatering – ikonuppsättning används för ett område
 1. Markera det område du vill formatera.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Ikonuppsättningar > välj det ikonuppsättningsformat du vill ha.

  Villkorsstyrd formatering – alternativ för ikonuppsättning
 3. Excel försöker tolka dina data och formatera enligt detta men om du vill ändra den kan du gå till fliken Start klicka på Villkorsstyrd formatering > Hantera regler > välj ikonuppsättningsregeln > Redigera regel. Justera sedan avsnittet Visa samtliga ikoner enligt de här reglerna. I det här fallet anger vi regeln så att allt större än 45 000 är positivt, allt mellan 40 000 och 45 000 är neutralt och allt mindre än 40 000 är negativt.

  Villkorsstyrd formatering – dialogruta för alternativ för ikonuppsättning

Villkorsstyrd formatering med trefärgsskala

Med Färgskalor kan du markera värden för att visa ett intervall och jämföra toppar och dalar, i det här fallet jan-jun.

 1. Välj området som har de värden du vill formatera.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Färgskalor > välj den skala du vill använda. I det här fallet har vi använt färgskalan Röd – Gul – Grön.

  Färgskala, röd-gul-grön

Om du vill använda formatering på varannan rad i dina data kan du göra det med en villkorsstyrd formatering-formel. Men det är mycket enklare att bara formatera dina data som en tabell. Markera en cell i dataområdet och gå till Start > Formatmallar > Formatera som tabell > välj det format du vill ha i Formatmallslista. Excel omvandlar direkt dina data till en tabell.

Excel-tabell – formatgalleri

Om du bara vill ha tabellformateringen, men inte de ytterligare funktionerna i tabellen, kan du konvertera tillbaka tabellen till ett område. Klicka på valfri plats i tabellområdet och klicka sedan på fliken Tabellverktyg i menyfliksområdet > Design > Verktyg > Konvertera till område.

Mer information om Excel-tabeller finns här: Skapa eller ta bort en Excel-tabell i ett kalkylblad.

Om inget av alternativen ovan är det du letar efter kan du skapa en egen regel för villkorsstyrd formatering.

 1. Välj de celler du vill formatera.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering > Ny regel.

  Ny formateringsregel

 3. Skapa regeln och ange dess formatalternativ. Klicka sedan på OK. Mer information finns även i Använda villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Snabbstart: Använda villkorsstyrd formatering

Använda villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel

Använda villkorsstyrd formatering för att markera datum i Excel

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×