Använd rutan objektberoenden för att se hur relaterade objekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Rutan Objektberoenden i Access illustrerar hur databasobjekt, till exempel tabeller, formulär, frågor och rapporter, interagera med eller är beroende av andra objekt.

Du kan använda fönstret Objektberoenden om du vill undvika att oavsiktligt ta bort datakällor. Anta till exempel att du har en fråga om kvartalsorder i en databas för försäljning och du inte längre behöver frågan. Innan du tar bort frågan bör du ta reda på om något av de andra objekten i databasen, till exempel ett formulär eller en rapport, använder frågan som datakälla. Sedan kan du antingen ändra beroende objekt och ta bort referenser till frågan, eller så kan du ta bort de beroende objekten tillsammans med frågan. Genom att se en fullständig lista över beroende objekt kan du spara tid genom att inte manuellt behöva kontrollera objektegenskaper och minimera fel genom att hitta information som kanske missas vid en manuell granskning.

När du vill ändra designen av ett databasobjekt kan fönstret Objektberoenden även användas för att visa hur andra objekt påverkas av designändringen. Du bör använda fönstret Objektberoenden för att planera större ändringar.

Använd fönstret Objektberoenden

 1. Öppna databasen som ska undersökas.

 2. Markera eller öppna tabellen, formuläret, rapporten eller frågan i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på Objektberoenden i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

 4. Om du uppmanas klickar du på OK för att uppdatera beroendeinformationen.

  Obs!: Det kan ta lite tid att uppdatera beroendeinformationen.

  Fönstret Objektberoenden visas.

  Rutan Objektberoenden

 5. Klicka på Objekt som är beroende av detta objekt högst upp i fönstret om du vill visa en lista med objekt som använder objektet som du valde i steg 2. Klicka på Objekt som detta objekt är beroende av om du vill visa en lista med objekt som används av det markerade objektet.

 6. Om du vill se beroendeinformation för ett objekt klickar du på ikonen bredvid objektet för att expandera objektet (+). I Access visas upp till fyra nivåer av beroendeförhållanden för ett objekt.

Tänk på följande när du använder fönstret Objektberoenden:

 • Beroendeinformation är endast tillgänglig om du har behörighet att öppna ett objekt i designvyn.

 • I fönstret visas inte information för makron och kodmoduler.

 • Fönstret fungerar bara för tabeller, formulär, rapporter och frågor (förutom följande typer av frågor):

  • Redigeringsfrågor – frågor som infogar, uppdaterar eller tar bort data

  • SQL-specifika frågor, inklusive unionsfrågor, datadefinitionsfrågor och direktfrågor

  • Underfrågor

   När Access upptäcker kapslade frågor skapas endast beroendeinformation för den yttersta frågan. Den här regeln gäller även för källtabeller och frågor i en frågas underdatablad samt för uppslagsfält.

  Obs!: I sådana fall vanligen visas dessa objekt i rutan Objektberoenden under rubriken Ignorerade objekt > Objekt som inte stöds.

 • Access skapar beroendeinformation genom att söka i namnmappningarna som underhålls av funktionen Autokorrigering, en funktion som automatiskt korrigerar vanliga fel som uppstår när du byter namn på formulär, rapporter, tabeller, frågor eller fält, eller på kontroller i formulär och rapporter. Om spårningsnamn för Autokorrigering-information har inaktiverats uppmanas du aktivera funktionen innan du kan visa beroendeinformationen.

Mer information finns i

Ange alternativ för autokorrigering av namn

Lär dig strukturen i en Access-databas

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×