Använd flera teman i en presentation

Om du vill att din presentation innehåller mer än ett tema (layouter som innehåller färger, teckensnitt och effekter) lägger du till ytterligare en bildbakgrund för bilden och använder ett tema på den nya bildbakgrunden.

Använda flera teman i en presentation

Presentationen har för närvarande en bildbakgrund med ett tema. För att lägga till ett andra tema lägger du till ytterligare en bildbakgrund med ett annat tema. Gör så här:

 1. Välj Bildbakgrund på fliken Visa.

  Visar knappen Bildbakgrund i menyfliksområdet i PowerPoint

 2. På fliken Bildbakgrund väljer du Infoga bildbakgrund.

  En andra bildbakgrund infogas i miniatyrfönstret till vänster.

 3. Med den nya bildbakgrunden markerad i miniatyrfönstret går du till fliken Bildbakgrund i menyfliksområdet, väljer Teman och väljer ett tema i listan.

  Visar alternativ för bildbakgrundsteman i PowerPoint

  Bildbakgrunden du har lagt till har nu ett annat tema än presentationens andra bildbakgrund.

 4. När du är klar med dina val väljer du Stäng bakgrundsvy.

Det nya temat du precis har valt har inte tillämpats på några bilder än men nu har du två olika teman som du kan använda på bilderna. Se de två procedurerna nedan för hur du använder det nya teamet och den nya bildbakgrunden du precis har lagt till.

Använda ett tema på nya bilder

 1. På fliken Start, under Bilder klickar du på nedåtpilen bredvid Nya bilder för att öppna ett galleri med miniatyrbilder av bildlayouter.

  Knappen Ny bild
 2. Rulla bland miniatyrbilderna och klicka på ett tema och en layout som du vill använda.

  Klicka på pilen bredvid Ny bild för markering av bildbakgrunder

Mer information finns i Redigera och använda en bildlayout igen.

Använda ett tema på befintliga bilder

 1. Klicka på den bild du vill ändra.

 2. Under Bilder klickar du på nedåtpilen bredvid Layout för att visa ett urval miniatyrbilder.

  Knappen Layout
 3. Rulla bland miniatyrbilderna och klicka på ett tema och en layout som du vill använda.

  Klicka på nedåtpilen bredvid Layout för markering av bildbakgrunder

Mer information finns i Redigera och använda en bildlayout igen.

Använda flera teman i en presentation

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på Teman i gruppen Redigera teman på fliken Bildbakgrund.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett inbyggt tema klickar du på önskat tema under Fördefinierade.

  • Om du vill använda ett nytt tema eller ett befintligt tema som du har ändrat och sparat klickar du på önskat tema under Anpassade.

   Obs!: Anpassade är tillgängligt i galleriet för teman endast om du har skapat ett eller flera anpassade teman. Mer information om hur du anpassar ett tema finns i Skapa ett eget tema i PowerPoint.

  • Om du vill använda ett dokument med ett tema som finns någon annanstans klickar du på Bläddra efter teman och letar upp det tema som du vill använda.

 4. Om du vill använda en andra bildbakgrund och uppsättning layouter rullar du till slutet av layouterna i bildbakgrundsvyn.

 5. Klicka efter den sista layouten, klicka på Tema och välj ett tema. En ny uppsättning layouter visas i det format du har valt.

 6. Fortsätt tills du är klar och klicka sedan på Stäng bakgrundsvy.

Nu har du två teman att välja mellan i den här presentationen men det nya temat du har valt har inte tillämpats på några bilder än. Se de två procedurerna nedan för hur du använder det nya teamet och den nya bildbakgrunden du precis har lagt till.

Två bildbakgrunder i en presentation

Bild: En presentation har två bildbakgrunder, var och en med olika tillämpade teman

Använda ett tema på nya bilder

 1. På fliken Start, under Bilder klickar du på nedåtpilen bredvid Nya bilder för att öppna ett galleri med miniatyrbilder av bildlayouter.

  Knappen Ny bild
 2. Rulla bland miniatyrbilderna och klicka på ett tema och en layout som du vill använda.

  Klicka på pilen bredvid Ny bild för markering av bildbakgrunder

Mer information finns i Redigera och använda en bildlayout igen.

Använda ett tema på befintliga bilder

 1. Klicka på den bild du vill ändra.

 2. Under Bilder klickar du på nedåtpilen bredvid Layout för att visa ett urval miniatyrbilder.

  Knappen Layout
 3. Rulla bland miniatyrbilderna och klicka på ett tema och en layout som du vill använda.

  Klicka på nedåtpilen bredvid Layout för markering av bildbakgrunder

Mer information finns i Redigera och använda en bildlayout igen.

Använda att annat tema för en bild

 1. Markera den bild du vill använda ett annat tema för.

 2. Håll ned CTRL. Gå sedan till fliken Design och Teman, och klicka på bilden du vill använda ett annat tema för. Klicka på Använd på markerade bilder.

  Tips: Om du vill visa mycket lite eller ingen färg på bilden (ett enkelt utseende), använder du temat Vit.

Få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar

Ett tema är en samling av specifika teckensnitt, färger och bildlayout. När något av elementen formateras manuellt åsidosätter det temats formatering. Om presentationen till exempel använder typsnittet Courier och du manuellt formaterar delar av texten som Tahoma, påverkas inte texten som är formaterad som Tahoma när du återapplicerar eller ändrar temat.

Om du vill få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar kan du läsa följande avsnitt:

Återställa ett teckensnitt till temateckensnittet

Varje tema har två uppsättningar av teckensnitt, ett för rubriker och ett annat för brödtext. För rubriker använder du teckensnittet för Temarubriker. Annars använder du teckensnittet för Temabrödtext.

 1. Markera den text du vill ändra till ett temateckensnitt.

  Tips: Du kan hålla ned SKIFT om du vill markera fler än en textruta eller ett objekt som innehåller text. Om du inte kan välja ett objekt eller en text på en bild ändrar du bildbakgrunden.

 2. På fliken Start, under Teckensnitt, klickar du på pilen bredvid teckensnittsrutan.

 3. Om du vill ändra text till temats teckensnitt klickar du på teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext.

  En bockmarkering visar att teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext är markerat.

  Skärmbild som visar de alternativ för temateckensnitt för Rubriker och Brödtext som finns tillgängliga via den nedrullningsbara menyn Teckensnitt i gruppen Tecken på fliken Start.

Återställa temafärger till objekt

Om du använder ett tema och vissa objekt inte ändras till temafärger har troligen manuell formatering använts.

 1. Markera objektet som du vill återställa temafärger på.

 2. På fliken Format, under Figurformat, klickar du på pilen bredvid Figurfyllning och sedan på färgen som du vill använda.

  Skärmbild som visar de alternativ som finns tillgängliga från menyn Figurfyllning, inklusive Ingen fyllning, Temafärger, Standardfärger, Fler fyllningsfärger, Bild, Toning och Struktur.

Återställa temalayouter

Om du använder ett tema och vissa bilder inte ändras till temalayouten har troligen layouterna ändrats manuellt. Om du till exempel flyttar på en rubrik till en annan plats på bilden eller ändrar positionen för en tabell har de objekten manuellt formaterade layouter som inte ändras när temat ändras.

 1. Klicka på objektet som du vill återställa till temalayouten, till exempel en flyttad rubrik.

 2. På fliken Start, under Bilder, klickar du på Återställ.

  Skärmbild som visar gruppen Bilder med alternativen Ny bild, Layout, Återställ och Avsnitt.

Mer information finns i

Skapa ett eget tema i PowerPoint

Använda att annat tema för en bild

 1. Markera den bild du vill använda ett annat tema för.

 2. Håll ned CTRL. Gå sedan till fliken Teman och Teman, och klicka på bilden du vill använda ett annat tema för. Klicka på Använd på markerade bilder.

  Tips: Om du vill visa mycket lite eller ingen färg på bilden (ett enkelt utseende), använder du temat Vit.

Få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar

Ett tema är en samling av specifika teckensnitt, färger och bildlayout. När något av elementen formateras manuellt åsidosätter det temats formatering. Om presentationen till exempel använder typsnittet Courier och du manuellt formaterar delar av texten som Tahoma, påverkas inte texten som är formaterad som Tahoma när du återapplicerar eller ändrar temat.

Om du vill få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar kan du läsa följande avsnitt:

Återställa ett teckensnitt till temateckensnittet

Varje tema har två uppsättningar av teckensnitt, ett för rubriker och ett annat för brödtext. För rubriker använder du teckensnittet för Temarubriker. Annars använder du teckensnittet för Temabrödtext.

 1. Markera den text du vill ändra till ett temateckensnitt.

  Tips: Håll ned Skift om du vill markera mer än en textruta eller ett objekt som innehåller text. Om du inte kan välja ett objekt eller en text på en bild ändrar du bildbakgrunden.

 2. På fliken Start under Teckensnitt klickar du på pilen bredvid rutan teckensnitt.

 3. För att ändra text till temats teckensnitt klickar du på teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext.

  En bockmarkering visar att teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext är markerat

  Popup-menyn Teckensnitt

Återställa temafärger till objekt

Om du använder ett tema och vissa objekt inte ändras till temafärger har troligen manuell formatering använts.

 1. Markera objektet som du vill återställa temafärger på.

 2. På fliken Format, under Figurformat, klickar du på pilen bredvid Figurfyllning och sedan på färgen som du vill använda.

  Fyllningsfärg

  Bildtext 1 En temafärg, i det här fallet tegelrött, väljs för objektet

Återställa temalayouter

Om du använder ett tema och vissa bilder inte ändras till temalayouterna har layouterna troligen ändrats manuellt. Om du till exempel flyttar en rubrik till en annan plats på bilden eller ändrar en tabells placering kan de objekten ha manuellt formaterade layouter som inte ändras när temat ändras.

 1. Klicka på objektet som du vill återställa till temalayouten, t.ex. en flyttad rubrik.

 2. På fliken Start under Bilder klickar du på Layout och sedan på Återställ layout till standardinställningarna.

  Fliken Start, gruppen Bilder

PowerPoint för webben stöder inte användning av fler än ett tema i en presentation. Du behöver skrivbordsversionen av PowerPoint om du vill göra det.

Länkar till mer information om teman

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×