Använd flera teman i en presentation

Om du vill att din presentation innehåller mer än ett tema (layouter som innehåller färger, teckensnitt och effekter) lägger du till ytterligare en bildbakgrund för bilden och använder ett tema på den nya bildbakgrunden.

Använda flera teman i en presentation i PowerPoint 2016 och 2013

Presentationen har för närvarande en bildbakgrund med ett tema. För att lägga till ett andra tema lägger du till ytterligare en bildbakgrund med ett annat tema. Gör så här:

 1. Välj Bildbakgrund på fliken Visa.

  Visar knappen Bildbakgrund i menyfliksområdet i PowerPoint

 2. På fliken Bildbakgrund väljer du Infoga bildbakgrund.

  En andra bildbakgrund infogas i miniatyrfönstret till vänster.

 3. Med den nya bildbakgrunden markerad i miniatyrfönstret går du till fliken Bildbakgrund i menyfliksområdet, väljer Teman och väljer ett tema i listan.

  Visar alternativ för bildbakgrundsteman i PowerPoint

  Bildbakgrunden du har lagt till har nu ett annat tema än presentationens andra bildbakgrund.

 4. När du är klar med dina val väljer du Stäng bakgrundsvy.

Det nya temat du precis har valt har inte tillämpats på några bilder än men nu har du två olika teman som du kan använda på bilderna. Se de två procedurerna nedan för hur du använder det nya teamet och den nya bildbakgrunden du precis har lagt till.

Använda flera teman i en presentation i PowerPoint 2010 eller 2007

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på Teman i gruppen Redigera teman på fliken Bildbakgrund.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett inbyggt tema klickar du på önskat tema under Fördefinierade.

  • Om du vill använda ett nytt tema eller ett befintligt tema som du har ändrat och sparat, klickar du på önskat tema under Anpassade.

   Obs!: Anpassade är tillgängligt i galleriet Teman om du har skapat ett eller flera anpassade teman. Mer information om hur du anpassar ett team i SharePoint 2010 finns i Anpassa och spara ett tema i PowerPoint. Information om hur du anpassar ett team i SharePoint 2007 finns i Anpassa och spara ett tema i PowerPoint 2007.

  • Om du vill använda ett dokument med ett tema som finns någon annanstans klickar du på Bläddra efter teman och letar upp det tema som du vill använda.

 4. Om du vill använda en andra bildbakgrund och uppsättning layouter rullar du till slutet av layouterna i bildbakgrundsvyn.

 5. Klicka efter den sista layouten, klicka på Tema och välj ett tema. En ny uppsättning layouter visas i det format du har valt.

 6. Fortsätt tills du är klar och klicka sedan på Stäng bakgrundsvy.

Nu har du två teman att välja mellan i den här presentationen men det nya temat du har valt har inte tillämpats på några bilder än. Se de två procedurerna nedan för hur du använder det nya teamet och den nya bildbakgrunden du precis har lagt till.

Två bildbakgrunder i en presentation
En presentation har två bildbakgrunder, var och en med olika tillämpade teman

Använda ett tema på nya bilder

 1. På fliken Start, under Bilder klickar du på nedåtpilen bredvid Nya bilder för att öppna ett galleri med miniatyrbilder av bildlayouter.

  Knappen Ny bild
 2. Rulla bland miniatyrbilderna och klicka på ett tema och en layout som du vill använda.

  Klicka på pilen bredvid Ny bild för markering av bildbakgrunder

Mer information finns i Redigera och använda en bildlayout igen.

Använda ett tema på befintliga bilder

 1. Klicka på den bild du vill ändra.

 2. Under Bilder klickar du på nedåtpilen bredvid Layout för att visa ett urval miniatyrbilder.

  Knappen Layout
 3. Rulla bland miniatyrbilderna och klicka på ett tema och en layout som du vill använda.

  Klicka på nedåtpilen bredvid Layout för markering av bildbakgrunder

Mer information finns i Redigera och använda en bildlayout igen.

Länkar till mer information om teman

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×