Använd fältlistan för att ordna fält i en pivottabell i Excel 2016 för Windows

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en pivottabell ser fältlistan, där du kan ändra dess design genom att lägga till och ordna om dess fält. Om du vill sortera eller filtrera kolumner med data som visas i pivottabellen finns i Sortera data i en pivottabell och filtrera data i en pivottabell.

Fältlistan visas när du klickar någonstans i pivottabellen. Om du har klickat i pivottabellen men inte kan se fältlistan så att det öppnas:

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet med flikarna Analysera och Design

 2. Klicka på Analysera> Fältlista.

  Knappen Fältlista på fliken Analysera

Fältlistan har en fältsektion där du väljer de fält du vill visa i din pivottabell och ett områdesavsnitt där du kan arrangera fälten så som du vill ha dem.

Fältlista som visar ett fältavsnitt och ett områdesavsnitt

Tips: Om du vill ändra på hur sektionerna visas i fältlistan klickar du på Verktyg knappen Knappen Verktyg för fältlistor och väljer sedan den layout du vill använda. Menyn Verktyg för fältlistan

Lägg till och ordna om fält i fältlistan

Använd fältsektionen i Fältlistan för att lägga till fält till din pivottabell:

 • Markera rutan bredvid ett fältnamn för att placera fältet i dess standardområde i fältlistan.

  Vanligtvis läggs icke numeriska fält till i området Rader och numeriska fält läggs till i området Värden, och datum- och tidhierarkier för Online Analytical Processing (OLAP) läggs till i området Kolumner.

Använd fältlistans områdesavsnitt för att ordna om fält som du vill genom att dra dem mellan de fyra områdena.

Fält du lägger in i de olika områdena visas så här i pivottabellen:

 • Områdesfälten Filter visas som rapportfilter på översta nivån över pivottabellen, så här:

  Fält i fältområdena

 • Områdesfälten Kolumner visas som Kolumnetiketter överst i pivottabellen, så här:

  Fält i området Kolumner

  Kolumner kan kapslas in i andra kolumner på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten Rader visas som Radetiketter på vänster sida om pivottabellen, så här:

  Fält i Radområdet

  Rader kan kapslas in i andra rader på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten Värden visas som summerade numeriska värden i pivottabellen, så här:

  Fält i Värdeområdet

Om du har mer än ett fält i ett område kan du ordna om deras ordning genom att dra dem till önskad plats.

Dra fältet från dess områdesavsnitt om du vill ta bort ett fält från pivottabellen.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Sortera data i en pivottabell

Filtrera data i en pivottabell i Excel 2016

Gruppera eller dela upp data i en pivottabellrapport

Söka i en Fältlista för pivottabell i Excel 2016 för Windows

Stänga av tidsgruppering i pivottabeller i Excel 2016 för Windows

Uppdatera (uppdatera) data i en pivottabell

Skapa en pivottabell i Excel 2016 för Windows

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×