Använd fältlistan för att lägga till, ta bort eller ordna fälten i pivottabellen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om en arbetsbok som du har öppnat i Excel Online har en pivottabell kan använda du fältlistan för att lägga till, ta bort eller ordna fälten. Det visas när du klickar någonstans i pivottabellen. Om du inte kan se fältlistan, försök att högerklicka var som helst i pivottabellen så att klicka på Visa fältlista.

Kommandot Visa fältlista på snabbmenyn

Fältlistan har en fältsektion där du väljer de fält du vill visa i din pivottabell och ett områdesavsnitt där du kan dra fält mellan områden och ordna dem så som du vill ha dem.

Fältlista för pivottabell

Du lägger till fält i pivottabellen genom att markera rutan bredvid ett fältnamn för att placera fältet i ett område i områdesavsnittet i Fältlistan. Vanligen:

  • Icke-numeriska fält läggs till i området Rader

  • Numeriska fält läggs till i området Värden

  • Datum- och tidshierarkier för OLAP (Online Analytical Processing) läggs till i området Kolumner.

Om du vill ta bort fält från pivottabellen avmarkerar du rutan bredvid dessa fält.

Använd fältlistans områdesavsnitt för att ordna om fält som du vill genom att dra dem mellan de fyra områdena.

Fält du lägger in i de olika områdena visas så här i pivottabellen:

  • Områdesfälten Filter visas som rapportfilter på översta nivån över pivottabellen, så här:

Filterområdet i pivottabellen

  • Områdesfälten Kolumner visas som Kolumnetiketter överst i pivottabellen, så här:

Området Kolumner i pivottabellen

Kolumner kan kapslas in i andra kolumner på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

  • Områdesfälten Rader visas som Radetiketter på vänster sida om pivottabellen, så här:

Området Rader i pivottabellen

Rader kan kapslas in i andra rader på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

  • Områdesfälten Värde visas som summerade numeriska värden i pivottabellen, så här:

Området Värden i pivottabellen

Om du har flera fält i ett område kan du ändra deras ordning genom att dra dem till den nya positionen. Om du vill ta bort ett fält drar du ut fältet ur områdesavsnittet.

Mer information om hur du använder pivottabeller i Excel Online

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×