Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Project för webben med tangent bordet och skärm läsaren för att skapa ett team. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du skapar en grupp medlemmar för ett projekt eller tilldelar en befintlig grupp till projektet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi rekommenderar att du använder Edge som webbläsare när du använder Project för webben. Eftersom Project för webben körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte Project för webben.

I det här avsnittet

Skapa en grupp för ett projekt

Du kan skapa en grupp för projektet i Project för webben. Innan du skapar gruppen bestämmer du om det är en offentlig grupp som alla i organisationen kan delta i, eller om det är en privat grupp som har ett begränsat antal personer som kan komma åt projektet.

Obs!: När du skapar en grupp i Project för webben skapas en ny Microsoft 365 grupp som kan användas i alla Microsoft 365-appar. Gruppen får en dedikerad e-postadress, kalender, webbplats osv.

 1. I ett projekt i Project för webben trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "Lägg till medlemmar för att skapa en grupp, eller väljer en befintlig", och trycker på RETUR för att öppna menyn grupp medlemmar. Du hör: "Skapa grupp".

 2. Tryck på Tabb. Du hör projekt namnet. Definiera gruppens namn och beskrivning genom att trycka på RETUR.

 3. Ange grupp namnet genom att trycka på TABB. Du hör: "grupp namn". Skriv det namn som du vill använda. Standard namnet är projekt namnet.

 4. Om du vill lägga till en valfri grupp Beskrivning trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Beskrivning" och skriver in grupp beskrivningen.

 5. Definiera om gruppen är en privat eller offentlig grupp genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "integritet". Tryck på blank steg och Använd sedan upp-och nedpilarna för att flytta fokus till önskad grupptyp och tryck på RETUR för att välja.

 6. Om du vill lägga till medlemmar i gruppen trycker du på TABB tills du hör: "Lägg till medlemmar för att skapa en grupp". Skriv namnet på den första medlemmen. Sök resultatet uppdateras medan du skriver. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra igenom resultaten tills du hör namnet på personen du vill lägga till och tryck på RETUR. Upprepa det här steget för alla medlemmar som du vill lägga till.

 7. Skapa gruppen genom att trycka på TABB tills du hör "skapa" och tryck sedan på RETUR. Gruppen skapas och kopplas till projektet.

Obs!: När en grupp har tilldelats till ett projekt kan den inte tas bort från projektet.

Tilldela en grupp till ett projekt

Du kan tilldela en befintlig Microsoft 365-grupp till ett projekt.

 1. I ett projekt i Project för webben trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "Lägg till medlemmar för att skapa en grupp, eller väljer en befintlig", och trycker på RETUR för att öppna menyn grupp medlemmar.

 2. Tryck på I tills du hör "Lägg till i en grupp, flik" och tryck på RETUR.

 3. Tryck på TABB för att gå till val menyn för gruppen. Du hör: "Välj grupp".

 4. Tryck på RETUR för att välja en grupp. Listan med grupper öppnas. Tryck på I för att bläddra i listan tills du hör gruppen du vill använda och tryck på RETUR för att välja den.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: "Lägg till". Tryck på RETUR om du vill lägga till gruppen i projektet.

  Alla medlemmar i den valda gruppen läggs till i projektet.

Obs!: När en grupp har tilldelats till ett projekt kan den inte tas bort från projektet.

Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar

 1. I ett projekt i Project för webben trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "Visa och bjuda in medlemmar" och trycker på RETUR för att öppna menyn grupp medlemmar.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill lägga till en medlem i gruppen skriver du namnet på den person som du vill lägga till. Sök resultatet uppdateras medan du skriver. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra igenom resultaten tills du hör namnet på personen du vill använda och tryck på RETUR.

   Tips: Om du snabbt vill lägga till fler personer i gruppen tilldelar du dem en aktivitet i projektet. Då läggs dessa automatiskt till i gruppen.

  • Om du vill ta bort en medlem från gruppen trycker du på TABB-tangenten tills du hör namnet på den första personen i medlems listan tills du hör namnet på den medlem som du vill ta bort. Tryck på I tills du hör "ta bort medlem" och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: När du tar bort en grupp medlem från Project för webben tas de bort från gruppen Microsoft 365 också.

 3. Stäng menyn grupp medlemmar genom att trycka på ESC.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använd Project Online med tangent bordet och skärm läsaren för att skapa ett team. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du lägger till en ny projekt medlem, tar bort en projekt medlem eller ersätter en befintlig projekt medlem med en ny.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Lägga till en projekt medlem

 1. I projektvyn för Project Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör "fliken projekt" och trycker på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skapa team" och tryck sedan på RETUR. Sidan Skapa grupp öppnas.

 3. Fokus placeras på tabellen med resurser som valts för projektet. Du hör: "markerade resurs tabeller". Tryck på CTRL + F6 för att flytta fokus från tabellen.

 4. Gå till tabellen med tillgängliga resurser genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "tillgängliga resurser".

 5. Markera en resurs genom att trycka på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "resurs namn" och leta sedan upp tabell rader med Ctrl + Alt + uppåtpil och Ctrl + Alt + Nedpil tills du hör namnet på den resurs som du vill lägga till. Gå tillbaka till kryss Rute kolumnen genom att trycka på vänsterpilen och markera kryss rutan genom att trycka på RETUR. Du kan välja flera resurser samtidigt.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till, knapp" och tryck sedan på RETUR för att lägga till den valda resursen eller resurserna i projektet.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Spara och Stäng, knapp" och tryck på RETUR för att spara projekt gruppen och avsluta Skapa grupp sidan.

Ta bort en projekt medlem

 1. I projektvyn för Project Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör "fliken projekt" och trycker på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skapa team" och tryck sedan på RETUR. Sidan Skapa grupp öppnas.

 3. Fokus placeras på tabellen med resurser som valts för projektet. Du hör: "markerade resurs tabeller".

 4. Om du vill ta bort en resurs kan du trycka på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "resurs namn" och sedan bläddra bland tabell raderna med Ctrl + Alt + uppåtpil och Ctrl + Alt + Nedpil tills du hör namnet på den resurs som du vill lägga till. Navigera sedan tillbaka till kryss Rute kolumnen genom att trycka på VÄNSTERPIL och markera kryss rutan genom att trycka på RETUR. Du kan välja flera resurser samtidigt.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "ta bort, knapp" och tryck på RETUR för att ta bort de markerade resurserna från projektet.

Ersätta en projekt medlem

 1. I projektvyn för Project Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör "fliken projekt" och trycker på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skapa team" och tryck sedan på RETUR. Sidan Skapa grupp öppnas.

 3. Fokus placeras på tabellen med resurser som valts för projektet. Du hör: "markerade resurs tabeller".

 4. Om du vill välja resursen som ska ersättas trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "resurs namn" och bläddrar sedan i tabell rader med Ctrl + Alt + uppåtpil och Ctrl + Alt + Nedpil tills du hör namnet på den resurs som du vill lägga till. Navigera sedan tillbaka till kryss Rute kolumnen genom att trycka på VÄNSTERPIL och markera kryss rutan genom att trycka på RETUR.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "tillgängliga resurser".

 6. Om du vill välja en ny resurs trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "resurs namn" och bläddrar sedan i tabell rader med Ctrl + Alt + uppåtpil och Ctrl + Alt + Nedpil tills du hör namnet på den resurs som du vill lägga till. Navigera sedan tillbaka till kryss Rute kolumnen genom att trycka på VÄNSTERPIL och markera kryss rutan genom att trycka på RETUR.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Ersätt" och tryck på RETUR för att ta bort den ursprungliga resursen från projektet och ersätta den med den nya resursen.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×