Använd en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att schemalägga möten med andra personer, kontrollera när personerna som du bjuder in är tillgängliga, ange att möten återkommer, ställa in påminnelser för möten och begära svar från personerna som du bjuder in i Outlook 2016.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte och bjuda in personer till det

 1. Du kan skapa en mötesinbjudan var som helst i Outlook 2016 (till exempel från e-post, kalender eller uppgifter) genom att trycka på Ctrl + Skift + Q. Ett fönster för möte öppnas och fokus flyttas till textfältet Till i inbjudan och du hör: "Till, redigerar." I JAWS hör du: "Till, redigera."

 2. Du bjuder in personer till mötet genom att skriva deras namn och, om du känner till dem, e-postadresser.

  Outlook söker automatiskt i adressboken efter matchningar. Använd nedåtpilen för att navigera bland förslagen. Du hör namnen och adresserna medan du navigerar runt.

  Tips: För att bekräfta e-postadresserna kan du använda dialogrutan Kontrollera namn för att söka. Öppna dialogrutan Kontrollera namn genom att trycka på Alt + H för att gå till fliken Möte, trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen Kontrollera namn" och trycka på RETUR. Fokus flyttas till det första namnet i sökresultatet och du hör det namnet. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra igenom listan och tryck på RETUR för att välja ett namn och en adress.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland de föreslagna namnen. Tryck på RETUR om du vill markera ett namn.

 4. Tryck på TABB-tangenten för att gå till textfältet Ämne . Du hör: "Ämne, redigerar." I JAWS hör du: "Ämne, redigera." Skriv ämnet för mötet.

 5. Tryck på TABB-tangenten igen för att flytta till textfältet Plats. Du hör: "Plats redigerbar, redigera." I JAWS hör du: "Plats, redigera kombinationsruta." Sedan skriver du platsen.

  Tips: Om du använder ett Microsoft Exchange-konto kan du använda dialogrutan Välj rum: Alla rum för att kontrollera tillgänglighet och boka rum.

  • Du kan flytta till knappen Rum... när fokus är på rutan Plats genom att trycka på TABB-tangenten. Du hör "Knappen Rum...".

  • Öppna dialogrutan Välj rum genom att trycka på RETUR. Fokus flyttas till rutan Sök och du hör ”Välj rum, Alla rum, Sök, Redigering”. I JAWS hör du: ”Sök i kolumn, redigera”.

  • Flytta till listan med nedåtpilen för att leta upp ett tillgängligt rum i listan med rum. Du hör namnet på det markerade rummet tillsammans med information om rummets tillgänglighet och telefonnummer.

  • Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland alternativen i listan. Tryck på RETUR för att reservera ett markerat rum för mötet.

  • Tryck på RETUR igen för att flytta fokus tillbaka till inbjudan. Du hör ämnet för mötet, följt av "Knappen Rum...".

 6. Om du vill ange varaktigheten för mötet trycker du på TABB tills du hör "Startdatum, redigerar". I JAWS hör du: "Startdatum, redigera." Som standard innehåller det här fältet den dag och det datum som mötesinbjudan skapades.

  Tips: Du kan kontrollera när de personer som du bjuder in är tillgängliga innan du sparar eller skickar mötesinbjudan. Mer information finns i artikeln Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in.

  Använd någon av följande två metoder beroende på mötets längd:

  • Om mötet varar hela dagen skriver du datumet för mötet och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör "Avmarkerad, kryssrutan Hela dagen". I JAWS hör du: "Kryssrutan Hela dagen, avmarkerad." Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan. Du hör: "Markerad."

  • Om mötet är kortare än en hel dag skriver du datumet för mötet och trycker på RETUR. Du hör: "Starttid." Ange starttiden för mötet och tryck sedan på RETUR.

   Fokus flyttas till textrutan Sluttid och du hör "Sluttid".

 7. Ange sluttid för mötet genom att skriva sluttiden och tryck sedan på RETUR.

 8. Tryck på Alt + S för att skicka inbjudan. Fokus flyttas till det aktiva fönstret.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. Från fönstret Möte trycker du på Alt + H och sedan på U för att öppna Schemaläggningsassistenten. Du hör: "Alla deltagare, listruta." I JAWS hör du: "Listruta, alla deltagare."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Knappen Alternativ" och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn Alternativ. Du hör: "Meny." Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom objekten tills du hör: "Välj automatiskt, komprimerat, menyalternativ." I JAWS hör du: "Välj automatiskt undermeny." Tryck sedan på RETUR för att öppna undermenyn.

 3. Använd nedåtpilen för att navigera på undermenyn. Du hör alternativen medan du navigerar, till exempel "Alla användare och resurser" eller "Alla användare och en resurs". Tryck på RETUR för att välja ett alternativ när du hör önskat alternativ.

 4. Välj automatiskt markerar nästa lediga tid som stämmer med det alternativ du valt. I Skärmläsaren hör du det föreslagna datumet och tiden och varje deltagares namn och tillgänglighetsstatus, till exempel "Anna Lidman, ledig". I JAWS bläddrar du igenom listrutan med deltagare, om du vill höra respektive deltagares tillgänglighet.

 5. Välj ett av följande alternativ:

  • Tryck på Alt + S för att godkänna tiden och skicka inbjudan.

  • Tryck på Alt + H, P, P för att godkänna tiden och återgå till formuläret för inbjudan. Om du vill redigera inbjudan använder du TABB-tangenten för att navigera mellan fälten för inbjudan.

  • Om du vill återgå till Välj automatiskt för att hitta ett annat alternativ upprepar du föregående steg. Observera att i de flesta fall stannar fokus på knappen Alternativ och du kan trycka på RETUR. Annars trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Knappen Alternativ."

Skapa ett återkommande möte

 1. I fönstret för mötesinbjudan trycker du på Alt + H och sedan på E för att gå vidare och öppna dialogrutan Återkommande avtalad tid. I Skärmläsaren hör du: "Återkommande avtalad tid. Starta, redigera." I JAWS hör du: "Återkommande avtalad tid. Starta kolumn." Du får också höra mötets starttid.

 2. Flytta fokus till grupprutan Upprepningsmönster i dialogrutan Återkommande avtalad tid genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande valda upprepningsmönstret ("Varje dag", "Varje vecka", "Varje månad" eller "Varje år").

 3. Använd piltangenterna för att flytta runt mellan och markera olika upprepningsmönster. Du kan välja något av följande alternativ:

  • Alternativ för dag

   Välj alternativet Varje dag genom att trycka på Alt + D. I Skärmläsaren hör du: "Varje dag." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje dag."

   • Varje arbetsdag

    Tryck på TABB-tangenten och flytta sedan fokus till och markera alternativet Varje arbetsdag genom att trycka på Alt + K. Du hör "Varje arbetsdag".

   • Med mellanrum på några dagar

    Tryck på Alt + V för att flytta fokus till knappen Varje. Du hör "Varje". Tryck på TABB-tangenten för att flytta fokus till textfältet för dagar. Du hör "Varje, redigerbar text". Ange antalet dagar (om du till exempel vill ange att mötet återkommer varannan dag skriver du 2). Tryck sedan på RETUR.

  • Alternativ för vecka

   • Varje vecka

    Välj alternativet Varje vecka genom att trycka på Alt + W. I Skärmläsaren hör du: "Varje vecka." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje vecka."

   • Med mellanrum på några veckor

    Välj alternativet Varje vecka. Tryck på TABB-tangenten för att flytta fokus till textfältet Upprepa var. Du hör "Upprepa var, redigerbar text, vecka." Ange antalet veckor (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje vecka skriver du 3).

  • Alternativ för månad

   • Varje månad

    Välj alternativet Varje månad genom att trycka på Alt + M. I Skärmläsaren hör du: "Varje månad." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje månad."

   • Med mellanrum på några månader

    Välj alternativet Varje månad. Om du vill ange återkommande möten trycker du tre gånger på TABB-tangenten. Du hör: "Dag, redigerbar text, var, redigerbar text, månad." Ange antalet månader (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje månad skriver du 3).

  • Varje år

   Välj alternativet Varje år genom att trycka på Alt + Y. I Skärmläsaren hör du: "Varje år." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje år."

  När du har markerat alternativen för återkommande stänger du dialogrutan Återkommande avtalad tid genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen OK" och sedan trycka på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook 2016

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×