Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook med tangentbordet och en skärmläsare att schemalägga avtalade tider eller schemalägga möten med andra personer. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att kontrollera om de personer som du bjuder in är tillgängliga, gör dina möten återkommande, ställa in påminnelser för möten och begärandesvar från de personer som du bjuder in i Outlook.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Schemalägga en avtalad tid

Skapa en ny avtalad tid.

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Alt + H, N för att öppna ett tomt avtalad tid-fönster med Skärmläsaren. Tryck på Alt + H, N, 1 med JAWS. Fokus är i fältet ämne .

 3. Skriv ämnet för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Plats.

 4. Skriv platsen för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Startdatum.

 5. Ändra startdatumet, tryck på NEDPIL eller UPPIL piltangent för att flytta datum framåt eller bakåt genom en dag. Om du vill ändra tid då trycker du på fliken viktiga tills du hör ”starttid” och tryck på NEDPIL eller upp piltangent för att flytta tiden vidarebefordra eller bakåt genom en halvtimme.

 6. Tryck på TABB tills du hör: ”slutdatum”. Om du vill ändra slutdatumet, tryck på NEDPIL eller uppåt piltangent för att flytta datum framåt eller bakåt genom en dag. Om du vill ändra tid då trycker du på fliken viktiga tills du hör ”sluttid” och tryck på NEDPIL eller upp piltangent för att flytta tiden vidarebefordra eller bakåt genom en halvtimme.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och skriv eventuell information du vill ange för den avtalade tiden på tangentbordet. Med JAWS hör du ”Anteckningar, redigera”.

 8. Spara den avtalade tiden genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Informera andra om din tillgänglighet

Du kan lägga till en statusindikator till den avtalade tiden för att meddela andra användare din tillgänglighet. Om någon försöker schemalägga ett möte med dig kommer de att veta om du är tillgänglig.

 1. När du har en avtalad tid öppen trycker du på Alt + H, B för att öppna menyn Visa som.

 2. Genom att trycka på upp eller ned piltangenterna tills du hör tillgänglighet alternativ du vill använda.

 3. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Visa som -menyn stängs.

 4. Om du vill spara dina ändringar trycker du på Alt + H, A, V. Avtalad tid-fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Schemalägga ett möte och bjuda in personer till det

 1. Skapa en mötesinbjudan från var som helst i Outlook (till exempel e-post, kalender och uppgifter) trycker du på Ctrl + Skift + Q. En mötesfönstret öppnas fokus till textfält till i inbjudan, och du hör: ”till, redigerar i”.

 2. Du bjuder in personer till mötet genom att skriva deras namn och, om du känner till dem, e-postadresser.

  Outlook söker automatiskt adressboken efter matchningar. Använd nedåtpilen för att navigera bland förslagen. Du hör namnen och adresserna medan du navigerar runt.

  Tips: Om du vill kontrollera e-postadresser kan använda du dialogrutan Kontrollera namn för att söka. Om du vill öppna dialogrutan Kontrollera namn , tryck på Alt + H för att gå till fliken möte , tryck på TABB tills du hör ”knappen Kontrollera namn” och tryck sedan på RETUR. Fokus flyttas till det första namnet i sökresultatet och du hör det namnet. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra igenom listan och tryck på RETUR för att välja ett namn och en adress.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland de föreslagna namnen. Tryck på RETUR om du vill markera ett namn.

 4. Tryck på TABB-tangenten för att gå till textfältet Ämne . Du hör: "Ämne, redigerar." Skriv ämnet för mötet.

 5. Tryck på TABB-tangenten igen för att flytta till textfältet Plats. Du hör: "Plats redigerbar, redigera." Sedan skriver du platsen.

  Tips: Om du använder ett Microsoft Exchange-konto kan du använda dialogrutan Välj rum: Alla rum för att kontrollera tillgänglighet och boka rum.

  1. Du kan flytta till knappen Rum... när fokus är på rutan Plats genom att trycka på TABB-tangenten. Du hör "Knappen Rum...".

  2. Tryck på RETUR om du vill öppna dialogrutan Välj rum . Fokus flyttas till rutan Sök och du hör ”Välj rum, Alla rum, Sök, Redigering”.

  3. Flytta till listan med nedåtpilen för att leta upp ett tillgängligt rum i listan med rum. Du hör namnet på det markerade rummet tillsammans med information om rummets tillgänglighet och telefonnummer.

  4. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland alternativen i listan. Tryck på RETUR för att reservera ett markerat rum för mötet.

  5. Tryck på RETUR igen när du vill gå tillbaka fokus till inbjudan. Du hör ett ämne för mötet, följt av ”rum... knappen ”.

 6. Om du vill ange varaktigheten för mötet trycker du på TABB tills du hör "Startdatum, redigerar". Som standard innehåller det här fältet den dag och det datum som mötesinbjudan skapades.

  Tips: Du kan kontrollera när de personer som du bjuder in är tillgängliga innan du sparar eller skickar mötesinbjudan. Mer information finns i artikeln Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in.

  Använd någon av följande två metoder beroende på mötets längd:

  • Om mötet varar hela dagen skriver du datumet för mötet och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör "Avmarkerad, kryssrutan Hela dagen". Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan. Du hör: "Markerad."

  • Om mötet är kortare än en hel dag skriver du datumet för mötet och trycker på RETUR. Du hör: "Starttid." Ange starttiden för mötet och tryck sedan på RETUR.

   Fokus flyttas till textrutan Sluttid och du hör "Sluttid".

 7. Ange sluttid för mötet genom att skriva sluttiden och tryck sedan på RETUR.

 8. Tryck på Alt + S för att skicka inbjudan. Fokus flyttas till det aktiva fönstret.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. Från mötesfönstret, tryck på Alt + H och tryck sedan på du måste öppna den Schemaläggningsassistenten.. Du hör: ”alla deltagare listrutor”.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Knappen Alternativ" och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn Alternativ. Du hör: "Meny." Tryck på nedåtpilen går igenom objekten tills du hör: ”tidsblock”. Tryck sedan på RETUR för att öppna undermenyn.

 3. Använd nedåtpilen för att navigera på undermenyn. Du hör alternativen medan du navigerar, till exempel "Alla användare och resurser" eller "Alla användare och en resurs". Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Välj automatiskt markerar nästa lediga tid som stämmer med det alternativ du valt. Med Skärmläsaren hör du föreslagna datum och tid och varje deltagares namn och tillgänglighet status, till exempel ”Anna Lidman, ledig”. Med JAWS, om du vill höra varje Deltagares tillgänglighet, Använd upp- och nedpilarna för att bläddra igenom listrutan deltagare.

 5. Välj något av följande alternativ:

  • Tryck på Alt + S för att godkänna tiden och skicka inbjudan.

  • Tryck på Alt + H, P, P för att godkänna tiden och återgå till formuläret för inbjudan. Om du vill redigera inbjudan använder du TABB-tangenten för att navigera mellan fälten för inbjudan.

  • Om du vill återgå till Välj automatiskt för att hitta ett annat alternativ upprepar du föregående steg. Observera att i de flesta fall stannar fokus på knappen Alternativ och du kan trycka på RETUR. Annars trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Knappen Alternativ."

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I möte mötesinbjudan, tryck på Alt + H och tryck sedan på E att flytta för att öppna dialogrutan Återkommande avtalad tid . Du hör: ”återkommande avtalad tid. Starta, redigera." Du får också höra mötets starttid.

 2. Om du vill flytta fokus till grupprutan Upprepningsmönstret i dialogrutan Återkommande avtalad tid , tryck på TABB tills du hör det markerade mönstret (”över”, ”varje vecka”, ”månad” eller ”år”).

 3. Använd piltangenterna för att flytta runt mellan och markera olika upprepningsmönster. Du kan välja något av följande alternativ:

  • Alternativ för dag

   Markera alternativet dagliga , trycka på Alt + D. Du hör: ”över”.

   • Varje arbetsdag

    Tryck på TABB och tryck på Alt + N om du vill flytta fokus till och markera alternativet varje veckodag . Du hör: ”varje veckodag”.

   • Med mellanrum på några dagar

    Om du vill flytta fokus till knappen varje trycker du på Alt + V. Du hör: ”alla”. Tryck på TABB om du vill flytta fokus till textfält dagar. Du hör: ”var, redigerbar text”. Ange hur många dagar (Skriv till exempel om du vill ange att mötet är återkommande varannan dag, 2), och tryck sedan på RETUR.

  • Alternativ för vecka

   • Varje vecka

    Välj alternativet varje vecka genom att trycka på Alt + W. Du hör: ”veckovis”.

   • Med mellanrum på några veckor

    Välj alternativet Varje vecka. Tryck på TABB-tangenten för att flytta fokus till textfältet Upprepa var. Du hör "Upprepa var, redigerbar text, vecka." Ange antalet veckor (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje vecka skriver du 3).

  • Alternativ för månad

   • Varje månad

    Välj alternativet varje månad genom att trycka på Alt + M. Du hör: ”månad”.

   • Med mellanrum på några månader

    Välj alternativet Varje månad. Om du vill ange återkommande möten trycker du tre gånger på TABB-tangenten. Du hör: "Dag, redigerbar text, var, redigerbar text, månad." Ange antalet månader (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje månad skriver du 3).

  • Varje år

   Välj alternativet varje år genom att trycka på Alt + Y. Du hör: ”år”.

  Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR när du har valt alternativet återkommande att stänga dialogrutan Återkommande avtalad tid .

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. Tryck på Alt + H, O, M Markera alternativet Skype-möte och skapa en Skype möteslänk, i mötesfönstret .

 2. Outlook lägger till informationen onlinemötet och länken i mötet meddelandefält.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda Outlook för Mac med tangentbord och skärmläsare inbyggda Mac OS VoiceOver för att schemalägga avtalade tider eller schemalägga möten med andra personer. Kontrollera om de personer som du bjuder in är tillgängliga, kontrollerar möten återkommande eller skapa Skype möten i Outlook för Mac.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

 1. Tryck på Ctrl + Alt + M i Outlook. Du hör: ”Menyraden, Apple”. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Arkiv”. Du öppnar menyn Arkiv genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 2. Öppna undermenyn Nytt genom att trycka på nedåtpilen och sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Avtalad tid” för att skapa en ny avtalad tid och tryck sedan på Retur. En ny avtalad tid öppnas med fokus i textfältet Ämne.

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”möte” för att skapa ett nytt möte och tryck sedan på Retur. Ett nytt möte öppnas med fokus i textfältet Till:

 4. För att bläddra alternativen för den avtalade tiden eller mötet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

  • Om du skapar ett möte om du vill bjuda in personer skriver du kontakter i den till: textfält.

  • Ge händelsen ett namn genom att trycka på Tabb tills du hör ”Ämne, redigera text” och sedan skriva namnet.

  • Ange en plats för mötet genom att trycka på Tabb tills du hör ”Plats, redigera text” och sedan ange en plats för mötet.

  • Tryck på Tabb tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Skriv nya värden om du vill ändra värdena.

   Tips: Om du vill skapa en heldagsaktivitet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”alla dagen, avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  • Om du vill ange påminnelsetiden för händelsen, trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”påminnelse popup-knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning för mötet, tryck på TABB tills du hör ”ny rad” och ange sedan de information som du vill använda.

 5. När du är färdig med att lägga till information gör du något av följande:

  • Om du skapar en avtalad tid trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”spara och Stäng-knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  • Om du skapar ett möte, tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 6. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till föregående vy i Outlook.

Informera andra om din tillgänglighet

Visa andra din tillgänglighet under tiden för en händelse.

 1. I fönstret händelse tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör aktuella tillgänglighetsstatusen (till exempel ”upptagen”) och ”visa som popup-knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 2. Om du vill markera tillgängligheten tryck på nedåt tills du hör tillgänglighet som du vill visa. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. I fönstret avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Bjud in” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG så att det blir ett möte.

 2. Fokus flyttas till textfältet Till där du kan skriva de kontakter du vill bjuda in till mötet.

 3. När du är klar för att skicka inbjudningar, tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”schemaläggning avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna vyn schemaläggning i mötesfönstret.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”deltagare status tabell, rad 1 (...)”, följt av namnet för organisatören och status för deltagare. Du bläddrar bland statusarna med nedåtpilen. VoiceOver läser upp namn och tillgänglighet för deltagarna.

 3. Om du vill återgå till vyn avtalad tid trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”avtalad tid avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret händelse tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”knappen återkommande” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja alternativ för återkommande händelse med fokus på upprepar popup-knappen.

 2. Om du vill markera frekvens för mötet, tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG och sedan genom att trycka på upp eller ned piltangenterna tills du hör hur ofta vill du att händelsen ska återkomma (dagliga, varje vecka, varje månad, varje år). Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland alternativen. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”OK standardknapp” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. I mötesfönstret, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”onlinemöte, menyknappen” eller ”Skype-möte” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 2. Om du vill skapa en Skype möteslänk trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd Outlook för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Skapa en händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ändra och svep sedan uppåt eller nedåt tills du hör önskat värde. Bekräfta valet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Börja skriva platsen. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill ange aviseringar tid för händelsen, Svep åt höger tills du hör ”avisering” följt av det aktuella värdet för aviseringar och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning för mötet, Svep åt höger tills du hör ”beskrivning knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv in information och när du är klar att svepa åt vänster tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill lära dig mer om att öppna och redigera kalenderhändelser, finns i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

  Fönstret Personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. När du redigerar eller skapa en händelse i Ny händelse fönstret, Svep åt höger tills du hör ”Upprepa ingen, knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Markera frekvensen i ett möte, Svep åt höger tills du hör hur ofta som du vill att mötet ska ske. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du vill flytta fokus flyttas tillbaka till fönstret Ny händelse genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype-samtal, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Spara ändringarna genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill ansluta till ett Skype möte öppnar du händelsen och Svep åt höger tills du hör ”knappen Anslut till” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till ny händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena, dubbelklicka på skärmen, Svep till vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen. För att bekräfta markering, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du anger namnet på platsen genom att dubbeltrycka på skärmen och börja skriva. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du använder flera kalendrar kan du ange vilken kalender som ska innehålla den nya händelsen. Svep åt höger tills du hör ”Kalender, <aktuellt kalenderkonto>” och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör den kalender du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ange aviseringar tid för händelsen, Svep åt höger tills du hör ”avisering” följt av det aktuella värdet för aviseringar och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning för mötet, Svep åt höger tills du hör ”beskrivning” och dubbeltryck sedan på skärmen. I anvisningarna på skärmen tangentbord visas längst ner halvan av skärmen. Skriv in information och när klar Svep till vänster eller höger tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Spara”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill lära dig mer om att öppna och redigera kalenderhändelser, finns i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

  Fönstret Lägg till personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. När du skapar en händelse i fönstret Ny händelse , Svep åt höger tills du hör ”Upprepa, aldrig”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Om du vill markera frekvens för mötet, Svep åt höger tills du hör ”frekvens, aldrig”, dubbelknacka på skärmen och Svep sedan åt höger tills du hör hur ofta som du vill att mötet ska ske. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Du sparar ändringarna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycka på skärmen. Fokus tillbaka till fönstret Ny händelse .

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype”, ”Skype-möte” eller ”Av, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du sparar ändringarna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill ansluta till ett Skype möte öppnar du händelsen och Svep åt höger tills du hör beskrivningen och Skype mötets URL och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd Outlook Web App med tangentbordet och en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer i kalendern. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör ”lastad”, följt av antalet händelser och hur många kalendrar som för närvarande är valt.

 2. Skapa en ny händelse trycker du på Ctrl + N. En händelse information fönster öppnas med fokus på rutan händelse titel. Du hör: ”Lägg till information för händelsen. Lägga till en rubrik ”.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland händelsealternativen.

  • Om du vill namnge händelsen, Skriv ett namn i fältet Lägg till en rubrik .

  • Tryck på Tabb om du skapar ett möte. Du hör: ”Bjud in deltagare”. Skriv ett namn för kontakten och tryck på Retur om du vill lägga till en kontakt.

  • Tryck på TABB tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum och tid för händelsen. Så här ändrar du datumet som infaller på start eller slut datum, tryck på tangenten SR tangenten + HÖGERPIL en gång, trycker du på RETUR för att öppna den nedrullningsbara listruta kalendern och sedan använda piltangenterna för att bläddra bland nedrullningsbara kalendern och tryck på RETUR för att välja. Om du vill ändra antalet timmar som anger du de nya värdena.

  • Om du vill ange en plats för mötet, tryck på TABB tills du hör ”Sök efter rum eller plats” och skriv sedan önskad plats.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen, tryck på TABB tills du hör ”lägga till en beskrivning eller bifoga dokument” och ange sedan de information som du vill använda.

 4. När du är färdig trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” (för ett möte) eller ”Spara, knapp” (för en avtalad tid) och trycker sedan på blanksteg.

 5. Händelsefönstret stängs och fokus flyttas till kalendern.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. I fönstret händelse detaljer tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: ”Bjud in deltagare”.

 2. Om du vill lägga till en kontakt skriver du eller klistrar in e-postadressen och trycker på Retur. Upprepa för andra deltagare.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du anger namn i en mötesinbjudan kan Outlook hjälpa dig att välja en tid när alla inbjudna är tillgängliga.

 1. I fönstret händelse detaljer tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ett möte tid förslag under schema. Skärmläsaren meddelar föreslagen mötestid.

 2. Om du vill bläddra efter fler föreslagna tider trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör en föreslagen tid du vill använda. Skärmläsaren läser upp de föreslagna tiderna medan du flyttar runt. Tryck på blanksteg om du vill välja en tid.

 3. Om du inte hittar någon ledig tid för en viss dag kan du kontrollera deltagarnas tillgänglighet en annan dag. Du vill bläddra efter andra dagar under schema, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”öppna månad datumväljare knappen komprimerad” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på Skift + Tabb tills du hör den valda dagen och använd sedan piltangenterna till att bläddra bland dagarna. Tryck på Retur för att välja en dag.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret händelse detaljer tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: ”Upprepa”.

 2. Tryck på blanksteg om du vill markera frekvens för mötet och sedan använda på nedåtpilen tills du hör hur ofta som du vill att mötet ska ske. Välj genom att trycka på blanksteg.

Göra ett onlinemöte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett onlinemöte med hjälp av Skype eller Microsoft Teams.

Obs!: Beroende på din organisation och om du prenumererar på en Office 365, kanske Skype och/eller Microsoft Teams inte tillgängliga.

Gör något av följande i fönstret händelse information:

 • Om Skype eller Microsoft Teams är tillgängliga för dig, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör antingen ”av., team-möte, växla över” eller ”inaktivera, Skype-möte, växla byta”. Alternativet du hör bestäms av administratören. Tryck på RETUR om du vill aktivera möte till ett onlinemöte.

 • Om både Skype och Microsoft Teams är tillgängliga, trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Lägg till onlinemöte”, och klicka sedan på nedåtpilen för att välja mellan de tillgängliga alternativen och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i brödtexten när du skickar inbjudningar.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×