Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare att schemalägga avtalade tider eller schemalägga möten med andra personer. Kontrollera om de personer som du bjuder in är tillgängliga, kontrollerar möten återkommande, ställa in påminnelser för möten och begärandesvar från de personer som du bjuder in i Outlook 2016.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Schemalägga en avtalad tid

Skapa en ny avtalad tid.

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Alt + H och sedan på N så öppnas ett fönster med en tom avtalad tid. Med JAWS måste du trycka på 1 efter att du trycker på N. Fokus är i fältet Ämne.

 3. Skriv ämnet för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Plats.

 4. Skriv platsen för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Startdatum.

 5. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra startdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”starttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

 6. Tryck på tabbtangenten tills du hör: ”Slutdatum”. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra slutdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”sluttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och skriv eventuell information du vill ange för den avtalade tiden på tangentbordet. Med JAWS hör du ”Anteckningar, redigera”.

 8. Spara den avtalade tiden genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Informera andra om din tillgänglighet

Du kan lägga till en statusindikator till den avtalade tiden för att meddela andra användare din tillgänglighet. Om någon försöker schemalägga ett möte med dig kommer de att veta om du är tillgänglig.

 1. När du har en avtalad tid öppen trycker du på Alt + H, B för att öppna menyn Visa som.

 2. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra mellan tillgänglighetsalternativen:

  • Ledig

  • Arbetar på annan plats

  • Preliminärt

  • Upptagen

  • Frånvarande

  Tryck på Retur för att välja ett alternativ och stänga menyn Visa som.

 3. Spara dina ändringar genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Schemalägga ett möte och bjuda in personer till det

 1. Du kan skapa en mötesinbjudan var som helst i Outlook 2016 (till exempel från e-post, kalender eller uppgifter) genom att trycka på Ctrl + Skift + Q. Ett fönster för möte öppnas och fokus flyttas till textfältet Till i inbjudan och du hör: "Till, redigerar." I JAWS hör du: "Till, redigera."

 2. Du bjuder in personer till mötet genom att skriva deras namn och, om du känner till dem, e-postadresser.

  Outlook söker automatiskt adressboken efter matchningar. Använd på nedåtpilen om du vill navigera förslagen. Du hör namn och adresser som du flyttar.

  Tips: För att bekräfta e-postadresserna kan du använda dialogrutan Kontrollera namn för att söka. Öppna dialogrutan Kontrollera namn genom att trycka på Alt + H för att gå till fliken Möte, trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen Kontrollera namn" och trycka på RETUR. Fokus flyttas till det första namnet i sökresultatet och du hör det namnet. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra igenom listan och tryck på RETUR för att välja ett namn och en adress.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland de föreslagna namnen. Tryck på RETUR om du vill markera ett namn.

 4. Tryck på TABB-tangenten för att gå till textfältet Ämne . Du hör: "Ämne, redigerar." I JAWS hör du: "Ämne, redigera." Skriv ämnet för mötet.

 5. Tryck på TABB-tangenten igen för att flytta till textfältet Plats. Du hör: "Plats redigerbar, redigera." I JAWS hör du: "Plats, redigera kombinationsruta." Sedan skriver du platsen.

  Tips: Om du använder ett Microsoft Exchange-konto kan du använda dialogrutan Välj rum: Alla rum för att kontrollera tillgänglighet och boka rum.

  • Du kan flytta till knappen Rum... när fokus är på rutan Plats genom att trycka på TABB-tangenten. Du hör "Knappen Rum...".

  • Öppna dialogrutan Välj rum genom att trycka på RETUR. Fokus flyttas till rutan Sök och du hör ”Välj rum, Alla rum, Sök, Redigering”. I JAWS hör du: ”Sök i kolumn, redigera”.

  • Flytta till listan med nedåtpilen för att leta upp ett tillgängligt rum i listan med rum. Du hör namnet på det markerade rummet tillsammans med information om rummets tillgänglighet och telefonnummer.

  • Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland alternativen i listan. Tryck på RETUR för att reservera ett markerat rum för mötet.

  • Tryck på RETUR igen för att flytta fokus tillbaka till inbjudan. Du hör ämnet för mötet, följt av "Knappen Rum...".

 6. Om du vill ange varaktigheten för mötet trycker du på TABB tills du hör "Startdatum, redigerar". I JAWS hör du: "Startdatum, redigera." Som standard innehåller det här fältet den dag och det datum som mötesinbjudan skapades.

  Tips: Du kan kontrollera när de personer som du bjuder in är tillgängliga innan du sparar eller skickar mötesinbjudan. Mer information finns i artikeln Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in.

  Använd någon av följande två metoder beroende på mötets längd:

  • Om mötet varar hela dagen skriver du datumet för mötet och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör "Avmarkerad, kryssrutan Hela dagen". I JAWS hör du: "Kryssrutan Hela dagen, avmarkerad." Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan. Du hör: "Markerad."

  • Om mötet är kortare än en hel dag skriver du datumet för mötet och trycker på RETUR. Du hör: "Starttid." Ange starttiden för mötet och tryck sedan på RETUR.

   Fokus flyttas till textrutan Sluttid och du hör "Sluttid".

 7. Ange sluttid för mötet genom att skriva sluttiden och tryck sedan på RETUR.

 8. Tryck på Alt + S för att skicka inbjudan. Fokus flyttas till det aktiva fönstret.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. Från fönstret Möte trycker du på Alt + H och sedan på U för att öppna Schemaläggningsassistenten. Du hör: "Alla deltagare, listruta." I JAWS hör du: "Listruta, alla deltagare."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Knappen Alternativ" och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn Alternativ. Du hör: "Meny." Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom objekten tills du hör: "Välj automatiskt, komprimerat, menyalternativ." I JAWS hör du: "Välj automatiskt undermeny." Tryck sedan på RETUR för att öppna undermenyn.

 3. Använd nedåtpilen för att navigera på undermenyn. Du hör alternativen medan du navigerar, till exempel "Alla användare och resurser" eller "Alla användare och en resurs". Tryck på RETUR för att välja ett alternativ när du hör önskat alternativ.

 4. Välj automatiskt markerar nästa lediga tid som stämmer med det alternativ du valt. I Skärmläsaren hör du det föreslagna datumet och tiden och varje deltagares namn och tillgänglighetsstatus, till exempel "Anna Lidman, ledig". I JAWS bläddrar du igenom listrutan med deltagare, om du vill höra respektive deltagares tillgänglighet.

 5. Välj ett av följande alternativ:

  • Tryck på Alt + S för att godkänna tiden och skicka inbjudan.

  • Tryck på Alt + H, P, P för att godkänna tiden och återgå till formuläret för inbjudan. Om du vill redigera inbjudan använder du TABB-tangenten för att navigera mellan fälten för inbjudan.

  • Om du vill återgå till Välj automatiskt för att hitta ett annat alternativ upprepar du föregående steg. Observera att i de flesta fall stannar fokus på knappen Alternativ och du kan trycka på RETUR. Annars trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Knappen Alternativ."

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret för mötesinbjudan trycker du på Alt + H och sedan på E för att gå vidare och öppna dialogrutan Återkommande avtalad tid. I Skärmläsaren hör du: "Återkommande avtalad tid. Starta, redigera." I JAWS hör du: "Återkommande avtalad tid. Starta kolumn." Du får också höra mötets starttid.

 2. Flytta fokus till grupprutan Upprepningsmönster i dialogrutan Återkommande avtalad tid genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande valda upprepningsmönstret ("Varje dag", "Varje vecka", "Varje månad" eller "Varje år").

 3. Använd piltangenterna för att flytta runt mellan och markera olika upprepningsmönster. Du kan välja något av följande alternativ:

  • Alternativ för dag

   Välj alternativet Varje dag genom att trycka på Alt + D. I Skärmläsaren hör du: "Varje dag." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje dag."

   • Varje arbetsdag

    Tryck på TABB-tangenten och flytta sedan fokus till och markera alternativet Varje arbetsdag genom att trycka på Alt + K. Du hör "Varje arbetsdag".

   • Med mellanrum på några dagar

    Tryck på Alt + V för att flytta fokus till knappen Varje. Du hör "Varje". Tryck på TABB-tangenten för att flytta fokus till textfältet för dagar. Du hör "Varje, redigerbar text". Ange antalet dagar (om du till exempel vill ange att mötet återkommer varannan dag skriver du 2). Tryck sedan på RETUR.

  • Alternativ för vecka

   • Varje vecka

    Välj alternativet Varje vecka genom att trycka på Alt + W. I Skärmläsaren hör du: "Varje vecka." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje vecka."

   • Med mellanrum på några veckor

    Välj alternativet Varje vecka. Tryck på TABB-tangenten för att flytta fokus till textfältet Upprepa var. Du hör "Upprepa var, redigerbar text, vecka." Ange antalet veckor (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje vecka skriver du 3).

  • Alternativ för månad

   • Varje månad

    Välj alternativet Varje månad genom att trycka på Alt + M. I Skärmläsaren hör du: "Varje månad." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje månad."

   • Med mellanrum på några månader

    Välj alternativet Varje månad. Om du vill ange återkommande möten trycker du tre gånger på TABB-tangenten. Du hör: "Dag, redigerbar text, var, redigerbar text, månad." Ange antalet månader (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje månad skriver du 3).

  • Varje år

   Välj alternativet Varje år genom att trycka på Alt + Y. I Skärmläsaren hör du: "Varje år." I JAWS hör du: "Upprepningsmönster, varje år."

  När du har markerat alternativen för återkommande stänger du dialogrutan Återkommande avtalad tid genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen OK" och sedan trycka på RETUR.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. Tryck på Alt + H, O, M Markera alternativet Skype-möte och skapa en Skype möteslänk, i mötesfönstret.

 2. Outlook lägger till informationen onlinemötet och länken i mötet meddelandefält.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda Outlook 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare att schemalägga avtalade tider eller schemalägga möten med andra personer. Kontrollera om de personer som du bjuder in är tillgängliga, kontrollerar möten återkommande eller skapa Skype möten i Outlook 2016 för Mac.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

 1. Tryck på Ctrl + Alt + M i Outlook. Du hör: ”Menyraden, Apple”. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Arkiv”. Du öppnar menyn Arkiv genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 2. Öppna undermenyn Nytt genom att trycka på nedåtpilen och sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Avtalad tid” för att skapa en ny avtalad tid och tryck sedan på Retur. En ny avtalad tid öppnas med fokus i textfältet Ämne.

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”möte” för att skapa ett nytt möte och tryck sedan på Retur. Ett nytt möte öppnas med fokus i textfältet Till:

 4. För att bläddra alternativen för den avtalade tiden eller mötet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

  • Om du skapar ett möte om du vill bjuda in personer skriver du kontakter i den till: textfält.

  • Ge händelsen ett namn genom att trycka på Tabb tills du hör ”Ämne, redigera text” och sedan skriva namnet.

  • Ange en plats för mötet genom att trycka på Tabb tills du hör ”Plats, redigera text” och sedan ange en plats för mötet.

  • Tryck på Tabb tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Skriv nya värden om du vill ändra värdena.

   Tips: Om du vill skapa en heldagsaktivitet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”alla dagen, avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  • Om du vill ange påminnelsetiden för händelsen, trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”påminnelse popup-knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning för mötet, tryck på TABB tills du hör ”ny rad” och ange sedan de information som du vill använda.

 5. När du är färdig med att lägga till information gör du något av följande:

  • Om du skapar en avtalad tid trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”spara och Stäng-knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  • Om du skapar ett möte, tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 6. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till föregående vy i Outlook.

Informera andra om din tillgänglighet

Visa andra din tillgänglighet under tiden för en händelse.

 1. I fönstret händelse tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör aktuella tillgänglighetsstatusen (till exempel ”upptagen”) och ”visa som popup-knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 2. Om du vill markera tillgängligheten tryck på nedåt tills du hör tillgänglighet som du vill visa. Om du vill markera, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. I fönstret avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Bjud in” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG så att det blir ett möte.

 2. Fokus flyttas till textfältet Till där du kan skriva de kontakter du vill bjuda in till mötet.

 3. När du är klar för att skicka inbjudningar, tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”schemaläggning avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna vyn schemaläggning i mötesfönstret.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”deltagare status tabell, rad 1 (...)”, följt av namnet för organisatören och status för deltagare. Om du vill bläddra inbjudna status, tryck på nedåt. VoiceOver meddelar inbjudna namn och tillgänglighet när du flyttar.

 3. Om du vill återgå till vyn avtalad tid trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”avtalad tid avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret händelse tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”knappen återkommande” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja alternativ för återkommande händelse med fokus på upprepar popup-knappen.

 2. Om du vill markera frekvens för mötet, tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG och sedan genom att trycka på upp eller ned piltangenterna tills du hör hur ofta vill du att händelsen ska återkomma (dagliga, varje vecka, varje månad, varje år ). Om du vill markera, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Om du vill bläddra bland andra alternativ, trycker du på TABB eller SKIFT + TABB. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”OK standardknapp” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. I mötesfönstret, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”onlinemöte, menyknappen” eller ”Skype-möte” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 2. Om du vill skapa en Skype möteslänk trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd Outlook för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Skapa en händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ändra och svep sedan uppåt eller nedåt tills du hör önskat värde. Bekräfta valet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Börja skriva platsen. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill ange aviseringar tid för händelsen, Svep åt höger tills du hör ”avisering” följt av det aktuella värdet för aviseringar och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning, sveper du åt höger tills du hör ”Beskrivning, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill lära dig mer om att öppna och redigera kalenderhändelser, finns i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

  Fönstret Personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. När du redigerar eller skapa en händelse i Ny händelse fönstret, Svep åt höger tills du hör ”Upprepa ingen, knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Upprepa-menyn öppnas.

 2. Markera frekvensen i ett möte, Svep åt höger tills du hör hur ofta som du vill att mötet ska ske. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

 3. Om du vill flytta fokus flyttas tillbaka till fönstret Ny händelse genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype-samtal, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Spara ändringarna genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill ansluta till ett Skype möte öppnar du händelsen och Svep åt höger tills du hör ”knappen Anslut till” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till ny händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ. Dubbeltryck sedan på skärmen igen. Bekräfta valet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”OK, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du anger namnet på platsen genom att dubbeltrycka på skärmen och börja skriva. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du använder flera kalendrar kan du ange vilken kalender som ska innehålla den nya händelsen. Svep åt höger tills du hör ”Kalender, <aktuellt kalenderkonto>” och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör den kalender du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ange aviseringar tid för händelsen, Svep åt höger tills du hör ”avisering” följt av det aktuella värdet för aviseringar och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning, sveper du åt höger tills du hör ”Beskrivning” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 8. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Spara”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill lära dig mer om att öppna och redigera kalenderhändelser, finns i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

  Fönstret Lägg till personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. När du skapar en händelse i fönstret Ny händelse, Svep åt höger tills du hör ”Upprepa, aldrig”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Upprepa-menyn öppnas.

 2. Om du vill markera frekvens för mötet, Svep åt höger tills du hör ”frekvens, aldrig”, dubbelknacka på skärmen och Svep sedan åt höger tills du hör hur ofta som du vill att mötet ska ske. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

 3. Spara ändringarna, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus tillbaka till fönstret Ny händelse.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype”, ”Skype-möte” eller ”Av, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du sparar ändringarna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill ansluta till ett Skype möte öppnar du händelsen och Svep åt höger tills du hör beskrivningen och Skype mötets URL och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd Outlook Kalender med Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i valfri vy tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör ”Nytt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Det nya händelsefönstret öppnas.

 2. Om du vill ange ett namn för händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Händelsenamn”. Dubbeltryck på skärmen och ange ett namn för händelsen med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill ange en plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats, redigerbar text”. Dubbelklicka på skärmen och ange platsen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Svep åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör det datum eller den timme du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldag, kryssruta, avmarkerad” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill lägga till mer information om händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Händelsebeskrivning, redigerbar text” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skriv sedan informationen med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. Om du skapar ett möte sveper du åt höger för att bjuda in personer, tills du hör ”Bjuda in någon, redigerbar text”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill lägga till en kontakt skriver du kontakten med skärmtangentbordet och sveper åt höger tills du hör ”Ange”. Dubbelklicka sedan på skärmen.

 7. Om du vill ställa in aviseringstiden för händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Påminnelse, knapp”, dubbelklicka på skärmen och svep sedan åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill använda. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 8. När du är färdig med att lägga till information gör du något av följande:

  • Om du skapar en avtalad tid sveper du åt höger tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du skapar ett möte sveper du åt höger tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till kalendervyn.

Informera andra om din tillgänglighet

Visa andra din tillgänglighet under tiden för en händelse.

 1. Svep åt höger eller vänster i händelsefönstret tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Visa som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Visa som öppnas.

 2. Välj tillgänglighet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör den tillgänglighet du vill visa. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”bjuda in någon redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill lära dig mer om att öppna och redigera kalenderhändelser, finns i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

 2. Om du vill lägga till en kontakt skriver du kontakten med skärmtangentbordet och sveper åt höger tills du hör ”Ange”. Dubbelklicka sedan på skärmen. Om du vill lägga till fler kontakter upprepar du proceduren.

 3. Skicka inbjudningarna genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. Svep åt höger eller vänster i händelsefönstret tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Av, återkommande, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. En ny flik öppnas där du kan välja alternativ för den återkommande händelsen.

 2. Om du vill välja hur ofta mötet ska upprepas sveper du åt höger tills du hör ”Inträffar, varje vecka”. Om du vill använda ett annat värde än Varje vecka dubbeltrycker du på skärmen och drar åt höger eller vänster tills du hör värdet du vill använda för mötet. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Bläddra till andra alternative genom att svepa åt höger eller vänster. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd Outlook Web App med tangentbord och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra personer i kalendern.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 för att öppna kalendern i Outlook. Du hör ”lastad”, följt av önskat antal händelser och ”händelser i markerade kalendrar”.

 2. Skapa en ny händelse trycker du på Ctrl + N. Ett fönster information eller ställa in en avtalad tid öppnas med fokus på rutan händelse titel. Du hör: ”Lägg till en rubrik för händelsen”.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland händelsealternativen.

  • Om du vill ge händelsen ett namn skriver du det i rubrikfältet.

  • Tryck på Tabb om du skapar ett möte. Du hör: ”Lägg till personer, redigerar.” Skriv ett namn för kontakten och tryck på Retur om du vill lägga till en kontakt.

  • Om du vill ange en plats för mötet, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till en plats eller ett rum, redigera”, och skriv sedan den plats du vill.

  • Tryck på Tabb tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra datumet när fokus är på start- eller slutdatumet trycker du på blanksteg för att öppna listrutekalendern. Använd sedan piltangenterna till att bläddra i kalendern och tryck på Retur för att välja önskat datum. Om du vill ändra timmarna skriver du nya värden.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen trycker du på Tabb tills du hör ”Händelsetext, redigerar” och anger sedan informationen.

 4. När du är färdig trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” (för ett möte) eller ”Spara, knapp” (för en avtalad tid) och trycker sedan på blanksteg.

 5. Händelsefönstret stängs och fokus flyttas till kalendern.

Bjud in andra att göra ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. I fönstret information eller ställa in en avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: ”Lägg till personer som redigerar”.

 2. Om du vill lägga till en kontakt skriver du eller klistrar in e-postadressen och trycker på Retur. Upprepa för andra deltagare.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du anger namn i en mötesinbjudan kan Outlook hjälpa dig att välja en tid när alla inbjudna är tillgängliga.

 1. I fönstret information eller ställa in en avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ett möte tid förslag under schema. Skärmläsaren meddelar föreslagen mötestid.

 2. Om du vill bläddra efter fler föreslagna tider trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör en föreslagen tid du vill använda. Skärmläsaren läser upp de föreslagna tiderna medan du flyttar runt. Tryck på blanksteg om du vill välja en tid.

 3. Om du inte hittar en ledig tid för att viss dag kan kontrollera du inbjudna tillgänglighet för en annan dag. Du vill bläddra efter andra dagar under schema, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”öppna månad datumväljare knappen komprimerad” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör den valda dagen och sedan använda piltangenterna för att bläddra i dagar. Tryck på RETUR om du vill välja en dag.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret information eller ställa in en avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”upprepning, endast redo för kombinationsrutan”.

 2. Tryck på blanksteg om du vill markera frekvens för mötet och sedan använda på nedåtpilen tills du hör hur ofta som du vill att mötet ska ske. Markera, trycka på blanksteg.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt omvandla mötet till ett möte online Skype.

Obs!: Om du inte är en Office 365 prenumeranter kanske du inte har alternativet i din Outlook Web App.

 1. I fönstret information eller ställa in en avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Skicka-knapp”.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Lägg till Skype-möte, knapp”. Tryck på blanksteg för att skapa Skype-mötet.

 3. Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i brödtexten när du skickar inbjudningar.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×