Använd en skärmläsare för att markera en fil eller mapp i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använd en skärmläsare för att markera en fil eller mapp i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att markera viktiga filer, mappar eller länkar i ett dokumentbibliotek genom att fästa dem överst i dokumentbiblioteket. När du fäster ett objekt visas en miniatyrbild överst på dokumentbibliotekssidan som gör det lättare för användarna att hitta det.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Framhäva ett objekt i dokumentbibliotek

Meddelanden: 

 • Markeringsområdet är specifikt för en mapp- eller biblioteksvy. När du använder anpassade vyer måste du fästa objektet i varje vy där du vill att det ska visas.

 • Du kan markera högst tre objekt per bibliotek, mapp eller vy.

 • Den här proceduren är inte tillgänglig i klassiskt läge.

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som innehåller filen, mappen eller länken som du vill markera.

 3. I vyn Lista eller Paneler markerar du objektet som du vill framhäva.

  Tips: 

  • Du väljer ett objekt genom att trycka på tabbtangenten tills du hör “Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”och använd sedan nedpilen. (I Skärmläsaren hör du “Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  • Så här växlar du mellan vyerna Lista och Paneler:

   • Se till att inga filer eller mappar är markerade. Knappen Ny och menyn Visa är bara tillgängliga på menyn när det inte finns några filer valda i dokumentbiblioteket.

   • Tryck på tabb tills du hör “Ny, skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen.”

   • Tryck på högerpilen tills du hör “Menyn Visa” och tryck på Retur.

   • Tryck på nedpilen tills du hör “Lista” eller ”Paneler” och tryck på Retur.

 4. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör ”Fäst högst upp” och tryck på Retur. En miniatyrbild av objektet visas högst upp i biblioteket.

  Tips: Om alternativet Fäst högst upp inte är tillgängligt i menyraden trycker du på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny”. Då trycker du på Retur. Tryck på nedpilen på undermenyn tills du hör ”Fäst högst upp”, och tryck sedan på Retur.

Obs!: Om du väljer miniatyrbilden av det framhävda objektet är det enkelt att arbeta med objektet:

 • Om du vill välja en miniatyrbild trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Listrutan Fästa objekt”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på det framhävda objektet som du vill ha. (I Narrator hör du ”Fästa objekt”.)

 • Tryck på Retur. Det markerade framhävda objektet öppnas.

 • Så här öppnar du en snabbmeny med en lista över ytterligare åtgärder som du kan utföra på ett framhävt objekt, till exempel Byt namn, Avisera mig, Versionshistorik, och Checka ut:

  1. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

  2. Tryck på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny”, och tryck på Retur.

  3. Välj alternativ på snabbmenyn med hjälp av nedpilen och tryck sedan på Retur.

Ändra ordningen på framhävda objekt

När du har flera framhävda objekt kan du ändra den ordning som de visas i genom att flytta ett objekt till vänster eller höger.

 1. Logga in på din organisations Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan vyn SharePoint Online.

 3. Gå till dokumentbiblioteket, mappen eller vyn där objektet är framhävt.

 4. Du kan välja objektet du vill flytta genom att trycka på tabbtangenten tills du hör ”Listrutan Fästa objekt”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på det framhävda objektet som du vill flytta till en ny position. (I Skärmläsaren hör du ”Fästa objekt”.)

 5. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 6. Tryck på högerpilen tills du hör ”Redigera nål” och tryck på Retur.

  Tips: Om alternativet Redigera nål inte är tillgängligt i menyraden trycker du på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny”. Då trycker du på Retur. Tryck på nedpilen på undermenyn tills du hör ”Redigera nål”, och tryck sedan på Retur.

 7. Om du vill välja Flytta åt höger eller Flytta åt vänster använder du nedpilen och trycker sedan på RETUR.

Ta bort ett framhävt objekt

 1. Logga in på din organisations Office 365, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan vyn SharePoint Online.

 3. Gå till dokumentbiblioteket, mappen eller vyn där objektet är framhävt.

 4. Välj objektet du vill ta bort genom att trycka på tabbtangenten tills du hör ”Listrutan Fästa objekt”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på det framhävda objektet som du vill flytta till en ny position. (I Skärmläsaren hör du ”Fästa objekt”.)

 5. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 6. Ta bort objektet:

  • Om bara ett objekt har fästs trycker du på högerpilen tills du hör "Undermenyn Ta bort" och tryck sedan på Retur.

  • Om fler än ett objekt har fästs trycker du på högerpilen tills du hör "Undermenyn Redigera nål" och tryck sedan på Retur. Tryck på nedpilen tills du hör ”Ta bort” och tryck på Retur.

Använd SharePoint Online med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som för att markera viktiga filer, mappar eller länkar i ett dokumentbibliotek genom att fästa högst upp i dokumentbiblioteket. Fästa objekt visas som en miniatyrbild högst upp på dokumentbibliotekssidan.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Växla till vyn Samlingslista

Om du vill visa alla objekt i ett dokumentbibliotek, måste du växla till listvyn.

 1. Gå till dokumentbiblioteket som innehåller filen, mappen eller länken som du vill markera.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Sök”, tryck på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”visningsalternativ” och tryck sedan på RETUR.

  Om du inte hör ”visningsalternativ”, ta bort alla möjliga objekt val och försök igen.

 3. Tryck på NEDPIL tills du hör ”lista” och tryck sedan på RETUR.

Fästa ett objekt i ett dokumentbibliotek

Fästa objekt endast visas som markerad i mappar och bibliotek vyer där den ursprungligen fästs. Om du vill använda anpassade vyer, måste du fästa objektet i varje vy där du vill att det ska visas som markerad. Du kan fästa maximalt tre objekt per bibliotek, mappen eller vyn.

 1. Gå till det dokumentbibliotek som innehåller filen, mappen eller länken som du vill fästa.

 2. Om du vill markera objektet som ska vara fästat, tryck på TABB tills du hör det första objektet i listan objekt. Tryck på Caps Lock + vänster eller höger piltangent tills du hör namnet på objektet.

 3. Tryck på Alt + menytangenten öppnas på snabbmenyn. Du hör: ”-menyn”. Om du hör ”-menyn popup-, läsas upp” i stället för ”menyn” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 4. Tryck på NEDPIL tills du hör ”fästa upp” och tryck sedan på blanksteg.

Ändra ordningen på Fäst objekt

När du har fästs i fler än ett objekt, kan du ändra den ordning som de visas.

 1. Gå till dokumentbiblioteket, mappen eller vyn där objekt fästs.

 2. Om du vill markera det objekt som du vill flytta genom att trycka på fliken fästa tangenten tills du hör ”objekt”. Tryck på Caps Lock + höger piltangent tills du hör namnet på objektet.

 3. Tryck på Alt + menytangenten öppnas på snabbmenyn. Du hör: ”-menyn”. Om du hör ”-menyn popup-, läsas upp” i stället för ”menyn” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 4. På snabbmenyn trycker du på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”redigera PIN-kod” och tryck sedan på blanksteg.

 5. Markera i vilken riktning du vill flytta objektet trycker du på nedåtpilen tills du hör alternativet du vill använda och sedan på RETUR.

Ta bort ett objekt

 1. Gå till dokumentbiblioteket, mappen eller vyn där objektet fästs.

 2. Om du vill markera det objekt som du vill ta bort genom att trycka på fliken fästa tangenten tills du hör ”objekt”. Tryck på Caps Lock + höger piltangent tills du hör namnet på objektet.

 3. Tryck på Alt + menytangenten öppnas på snabbmenyn. Du hör: ”-menyn”. Om du hör ”-menyn popup-, läsas upp” i stället för ”menyn” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 4. Om du vill ta bort ett objekt på snabbmenyn trycker du på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”redigera PIN-kod” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på NEDPIL tills du hör ”ta bort” och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Komma igång med en skärmläsare med ett modernt dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hjälpmedelsfunktioner i SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×