Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangent bordet och en skärm läsare för att lägga till text och använda formatering i en presentation. Om du formaterar texten i PowerPoint-presentationen blir den lättare att läsa. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du skapar punkter eller numrerade listor för att strukturera presentationer bättre eller lägga till hyperlänkar i andra informations källor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

Du kan lägga till innehåll i en bild i vyn Normal.

 1. Tryck på Alt + W och sedan L för att gå till vyn Normal. Du hör "bild fönstret" följt av bild numret. I JAWS hör du: "bild område."

 2. Om du vill markera den bild där du vill lägga till text trycker du på F6 tills du är i miniatyr fönstret. Du hör "miniatyrer", följt av bild numret.

 3. Bläddra mellan bilderna genom att trycka på uppåt- eller nedpilarna tills du hör bildens siffra och rubrik. Om bilderna är placerade i avsnitt använder du upp- eller nedpilarna för att navigera i avsnitten och trycker på högerpilen för att expandera avsnittet.

 4. Om du vill flytta fokus till ett bild redigerings område trycker du på F6. I skärm läsaren hör du "bild fönstret" följt av bild numret. I JAWS hör du: "bild område."

 5. Tryck på TABB för att gå till en text plats hållare. I skärm läsaren kallas plats hållare för text rutor, så du kan höra till exempel "rubrik text ruta". I JAWS hör du: "rubrik plats hållare".

 6. Om du vill ersätta plats hållaren med texten trycker du på RETUR för att gå till redigerings läge och markerar all text och börjar sedan skriva.

 7. Tryck på Ctrl+Retur för att flytta insättningspunkten till nästa rubrik eller platshållare för brödtext.

  Obs!: Du kan också trycka på ESC + höger eller vänster piltangent för att navigera i plats hållarna och trycka på ESC-tangenten + Retur för att placera text insättnings punkten i slutet av den markerade text rutan.

  Obs!: Om det inte finns några fler platshållare för text infogar du en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden och placerar fokus på den nya bildens första platshållare genom att trycka på Ctrl + Retur . Om den ursprungliga bilden har layouten ”Rubrikbild” har den nyskapade bilden dock layouten ”Rubrik och innehåll”.

  Obs!: Om du vill redigera text som du redan har lagt till i ett textfält trycker du på TABB för att gå till textfältet och trycker sedan på F2 för att markera all text och redigera den. Om du vill avsluta redigeringen och flytta fokus tillbaka till textrutan trycker du på F2 igen.

  Obs!: Om du vill lära dig hur du använder teckenformatering med tangent bordet, till exempel fetstil, understrykning, kursiv stil, nedsänkt eller upphöjd, går du till Formatera text i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan skapa punktlistor eller numrerade listor med kortkommandon. Du kan omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformat eller göra kapslade listor.

Lägga till punkter eller numrering i text

 1. Markera den text som du vill lägga till punkter eller numrering för i en textplatshållare.

  Tips: Om du vill veta mer om hur du markerar text i PowerPoint med hjälp av tangent bordet går du till Markera och redigera text och objekt i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 2. Välj vad du vill göra:

  • Om du vill lägga till punkter trycker du på ALT + H och sedan på U. Tryck på TABB för att bläddra igenom punkt listan. Den punktbaserade beskrivningen visas medan du bläddrar. Tryck på Retur för att infoga formatet.

  • Om du vill lägga till numrering trycker du på ALT + H och sedan på N. Tryck på TABB för att bläddra igenom numreringsformat. Du hör beskrivningen av numreringsformatet medan du bläddrar. Tryck på Retur för att infoga formatet.

 3. Placera insättningspunkten i slutet av ett listobjekt och tryck på Retur om du vill skapa fler listobjekt.

 4. Placera insättningspunkten i slutet av det sista listobjektet och tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blank steg eller TABB.

 2. Skriv önskad text. En fylld runda punkt i listan skapas automatiskt när du trycker på RETUR.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blank steg eller TABB.

 2. Skriv den text du vill ha. Ett numrerat List objekt skapas automatiskt när du trycker på RETUR.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Indrag av punkter i en lista

 1. Markera de objekt i listan som ska ha indrag.

 2. Välj vad du vill göra:

  • Tryck på ALT + H och sedan på A och I om du vill öka indraget.

  • Om du vill minska indrag trycker du på ALT + H och sedan A och O.

Lägga till en hyperlänk

Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar en webbsida, en annan del av presentationen eller en annan fil. Du kan även lägga till en mailto-länk som automatiskt öppnar ett nytt e-postmeddelande till en särskild e-postadress.

Länka till en webbsida

 1. Placera insättnings punkten där du vill lägga till länken i presentationen.

 2. Om du vill lägga till en länk till en webb sida trycker du på CTRL + K.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "adress". Skriv in webb adressen.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "text som ska visas" för att lägga till text som ska visas som länktext i stället för adressen. Skriv in texten.

 5. Tryck på Retur om du vill lägga till länken.

Länka till en befintlig fil

 1. Placera insättnings punkten där du vill lägga till länken i presentationen.

 2. Om du vill lägga till en länk till en fil trycker du på CTRL + K.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Bläddra efter fil, knapp." Tryck på Retur för att välja den.

 4. Bläddra till filen genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör ett mappnamn, till exempel "den här datorn". Tryck på upp-eller nedpilen för att bläddra mellan mapparna och högerpilen för att Visa undermappar. Du hör mappnamnen när du bläddrar.

 5. När du hittar rätt mapp trycker du på RETUR. Du hör namnet på en fil i mappen.

 6. Tryck på TABB-tangenten och på upp-eller nedpilen för att bläddra igenom filerna tills du hör namnet på den fil som du vill använda och tryck på RETUR för att välja.

 7. Tryck på Retur om du vill lägga till länken.

Länka till en bild i presentationen

 1. Placera insättnings punkten där du vill lägga till länken.

 2. Om du vill lägga till en länk i en bild i presentationen trycker du på CTRL + K.

 3. Tryck på CTRL + TABB tills du hör: "Välj en plats i det här dokumentet".

 4. Om du vill välja bilden som du vill länka till trycker du på nedpilen tills du hör namnet på bilden.

 5. Tryck på Retur om du vill lägga till länken.

Länka till en e-postadress

 1. Placera insättnings punkten där du vill lägga till länken i presentationen.

 2. Om du vill lägga till en e-postadress trycker du på CTRL + K.

 3. Tryck på CTRL + TABB tills du hör: "e-postadress. Redigerar text.”

 4. Skriv e-postadressen.

 5. Om du vill lägga till text som visas i länk texten i stället för adressen du skrivit trycker du på TABB tills du hör: "text som ska visas." Skriv sedan texten.

 6. Tryck på Retur om du vill lägga till länken.

Ändra färg på text

Du kan ändra färgen på specifika delar av texten i presentationen.

 1. Markera texten du vill färglägga.

 2. Om du vill ändra färgen trycker du på ALT + H och sedan på F och C. Du hör: "tema färger".

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den färg och skugga du vill ha.

 4. Tryck på Retur för att välja färgen.

Ändra färg på hyperlänktext

Färgen på hyperlänktexten kan ändras i hela presentationen genom att använda ändringar i bild bakgrunden.

 1. Tryck på Alt + W och sedan M om du vill öppna bildbakgrunden.

 2. Om du vill ändra bild bakgrundens färg schema trycker du på ALT + M, till T, C och C.

 3. Tryck på uppilen tills du hör: "hyperlänk". Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den färg och skugga du vill ha. Tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Alt + S om du vill spara ändringarna.

 6. Lämna bildbakgrundsvyn och återgå till vyn Normal genom att trycka på Alt + W och L.

Markera text

Du kan markera viktiga delar av presentationen. Markerade delar fångar publikens uppmärksamhet.

Markera text

 1. Markera den text som du vill framhäva.

 2. Öppna menyn markerings färg genom att trycka på ALT + H, T och sedan C.

 3. Använd piltangenterna för att navigera bland färg alternativen och tryck sedan på RETUR för att välja en färg.

Markera text med texteffekter

 1. Markera den text som du vill färgöverstryka.

 2. Öppna menyn text effekt genom att trycka på Alt + J, sedan D, T och X.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "ljus", och tryck på RETUR.

 4. Välj färg och markera variant genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det önskade alternativet och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärm läsare för att dela och samtidig redigering av presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att lägga till och formatera text i bilderna och ge åhörarna en välstrukturerad och lättanvänd presentation med relevanta länkar till mer information.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Om du vill spara dina presentationer OneDrive automatiskt måste du kontrol lera att du loggar in på Microsoft-konto när du använder PowerPoint. När du sparar presentationer på OneDrive kan du komma åt dem från alla enheter som du är inloggad på.

 1. Om du använder en Mac trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att välja gruppen Program och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland programmen.

 3. När VoiceOver meddelar "Microsoft PowerPoint-program" trycker du på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna PowerPoint.

 4. Tryck på Skift + Tabb flera gånger för att gå till menyknappen Logga in. Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Dialogrutan Logga in öppnas. Fokus är på ett textfält. Skriv e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till din Microsoft-konto. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten.

 6. Fokus är på knappen Nästa. VoiceOver meddelar: ”Länk, nästa.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 7. Dialogrutan Ange lösenord öppnas. Fokus är på ett textfält. Skriv ditt Microsoft-konto-lösenord och tryck på Tabb.

 8. Fokus är på knappen Logga in. VoiceOver meddelar: ”Logga in-knappen”. Du loggar in genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Du har loggat in och fokus är på menyknappen Kontoinställningar i huvudmenyn för PowerPoint_generic. Tryck på Tabb-tangenten om du vill flytta till andra objekt i vyn.

Tips: PowerPoint är inloggad så att du inte behöver logga in nästa gång om du inte väljer att logga ut separat.

Lägga till text i en bild

Första gången du öppnar PowerPoint öppnas den i vyn Normal. I normalvyn är skärmen uppdelad mellan miniatyrfönstret till vänster, bildredigeringsområdet i mitten och fönstret Anteckningar under redigeringsområdet.

 1. I normalvyn trycker du på F6 flera gånger tills du kommer till miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: ”Miniatyrfönster, lista, 1 markerat objekt.”

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna menyn.

 3. Använd uppåt- och nedpilarna för att bläddra i bilderna.

 4. När du är på bilden som du vill lägga till text i trycker på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”Du är för närvarande på ett textområde, i en textruta.” Om bilden har en textruta för rubrik så står du i den.

 5. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att lägga till text och börja skriva. Om textområdet innehåller platshållartext kan du behöva ta bort den först. Tryck på Esc när du är klar.

 6. Tryck på Tabb för att flytta till nästa textruta på bilden.

 7. Börja skriva för att lägga till text. Tryck på Esc när du är klar.

Lägga till punkter och nummer i texten

Du kan skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av en skärmläsare. Du kan omvandla befintliga textstycken till en lista eller skapa listor medan du skriver.

 1. Markera texten du vill formatera som en lista.

 2. Gå till meny raden genom att trycka på CTRL + ALT + M. Tryck på HÖGERPIL flera gånger tills VoiceOver meddelar: "format". Öppna menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på nedpilen tre gånger. VoiceOver meddelar: ”Punkter och numrering, tre punkter.” Du markerar genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Dialogrutan Punkter och numrering öppnas med fliken Punktlista aktiverad. Om du vill gå till fliken Numrering trycker du på högerpilen en gång och sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg för att öppna den.

 5. Använd Tabb-tangenten för att bläddra bland alternativen. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 6. När du vill använda ett alternativ trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg och sedan trycker du på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.”

 7. Om du vill infoga punkter eller nummer trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg. Den markerade texten omvandlas till en lista och fokus är kvar på listan.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på Blanksteg.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  PowerPoint startar en punkt lista automatiskt.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på Blanksteg. PowerPoint startar en ordnad lista automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

Lägga till en hyperlänk

Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar en webbsida, en annan del av presentationen eller en annan fil. Du kan även lägga till en mailto-länk som automatiskt använder din Mac-dators e-postkonto för att öppna ett nytt e-postmeddelande med en automatiskt ifylld adress.

Länka till en webbsida

 1. Markera den text i PowerPoint du vill lägga till hyperlänken i och tryck på kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "Länka till en befintlig fil eller webbsida" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken Webbsida eller fil. Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Skriv eller klistra in adressen till webbsidan du vill länka till.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.” Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Länka till en fil

 1. I PowerPoint markerar du den text du vill lägga till länken till och trycker på kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "Länka till en befintlig fil eller webbsida" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken Webbsida eller fil. Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb för att gå till knappen Välj och sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg för att välja den.

 4. Dialogrutan Välj en fil att länka till öppnas. Använd piltangenterna för att bläddra bland avsnitten i dialogrutan. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att ange ett avsnitt.

 5. När du befinner dig på filen du vill länka till trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg för att välja den.

 6. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Länka till en annan bild i presentationen

 1. I PowerPoint markerar du den text du vill lägga till länken till och trycker på kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "Välj en plats i det här dokumentet" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken Det här dokumentet. Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Skift + nedpilen för att flytta till tabellen som visar bilderna. Tryck på Skift + upp- eller nedpilen för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna medan du flyttar runt.

 4. När du är på bilden som du vill länka till trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.” Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Dialogrutan stängs och länken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Länka till en e-postadress

 1. I PowerPoint markerar du den text du vill lägga till länken till och trycker på kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "E-postadress" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken E-postadress. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Skriv adressen. Om du vill ange ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på Tabb för att flytta till Ämnesfältet och skriver ett ämne.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.” Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Dialogrutan stängs och länken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Ändra färg på hyperlänkar

Du kan ändra alla hyperlänkarnas färger i hela presentationen genom att göra ändringar i bildbakgrunden.

 1. Tryck på Alt + Kommando +1 om du vill öppna bildbakgrunden.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Bildbakgrund, markerad, flik." Tryck på nedpilen för att ange menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "Rullningsområde".

 3. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att börja navigera objekten i menyfliksområdet.

 4. Tryck på högerpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Färger, menyknapp.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Tryck på nedpilen en gång. VoiceOver meddelar: ”Anpassa färger.” Du markerar alternativet genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 6. Dialogrutan Skapa temafärger öppnas. VoiceOver börjar läsa objekten.

  Färgerna visas till vänster i dialogrutan och de objekt som använder en särskild färg listas bredvid dem till höger.

 7. Tryck på Tabb-tangenten för att ange listan. VoiceOver läser upp färgen. Om du vill höra vad färgen används till trycker du på högerpilen. Tryck på högerpilen flera gånger för att bläddra i listan.

 8. Bläddra tills VoiceOver meddelar: “Hyperlänk.” Tryck på vänsterpilen en gång för att gå tillbaka till färgen. VoiceOver meddelar: ”<färgen>, färgkällan. Du är i en färgkälla.”

 9. Du öppnar färgblandaren genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. Som standard öppnas den i ett färghjul. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Färgpaletter, knapp." Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 10. Om du vill navigera färger, tryck på Tabb flera gånger tills du kommer till den valda färgen. VoiceOver meddelar till exempel: "Blå, markerad." Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills VoiceOver läser upp färgen du vill använda. Färgen hämtas och du kan trycka på Esc för att stänga färgväljaren.

 11. Du kommer tillbaka till dialogrutan Skapa temafärger. Tryck på Tabb-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Spara, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 12. Om du vill stänga bildbakgrunden trycker du på högerpilen tills VoiceOver meddelar: "Stäng bildbakgrund, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. VoiceOver meddelar: "Tryckte på Stäng bildbakgrund, knapp."

Bildbakgrundsvyn är stängd, hyperlänkens färg ändras och du återgår till normalvyn.

Markera text med texteffekter

Du kan framhäva viktiga punkter i presentationen genom att markera text i PowerPoint genom att använda text effekter, till exempel skugga, reflektion eller ljus sken.

 1. Markera den text som du vill framhäva.

 2. Tryck på Kommando + Skift + 1 för att öppna förstret Formatera figur.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Alternativ för figur." Tryck på höger piltangent för att gå till textalternativ, och tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Tryck på nedpilen en gång och sedan på högerpilen två gånger. VoiceOver meddelar: "Texteffekter, flik." Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Tryck på högerpilen tills VoiceOver meddelar: "Rullningsområde". Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att ställa dig i fönstret.

 6. Du kan bläddra bland alternativen i menyn med hjälp av piltangenterna. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt.

 7. När du står på en tagg som du vill använda trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg.

  Texteffekten tillämpas på texten som du har markerat.

 8. Om du vill stänga fönstret Formatera figur och återgå till din presentation trycker du på Ctrl + Alt + Skift + Uppilen en gång och sedan på Skift + Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Stäng, Formatera figur, knapp." Du markerar genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att lägga till och formatera text i bilderna och ge åhörarna en välstrukturerad och lättanvänd presentation med relevanta länkar till mer information.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

När du först öppnar PowerPoint delas skärmen upp mellan miniatyr fönstret (om du håller telefonen i liggande orientering) eller längst ned (om du håller telefonen i stående orientering), bild redigerings området i mitten och antecknings fältet nedanför redigerings området.

 1. Välj den bild i presentationen där du vill lägga till text. Om du vill markera en bild sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Bild <bild nummer> av <totalt antal bilder>", och sveper sedan åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill markera. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Markerad."

 2. När du är på bilden som du vill lägga till text för sveper du åt höger eller vänster tills du hör textrutetypen och "Textruta, textfält". Om textrutan redan innehåller text läser VoiceOver även upp texten för dig. Dubbeltryck på skärmen om du vill markera textrutan.

 3. Dubbeltryck på skärmen igen om du vill lägga till text. Skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt vänster tills du hör: "Dölj tangentbord." Dubbeltryck på skärmen.

 4. Bläddra till nästa textruta genom att svepa åt vänster tills du hör textrutan.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av en skärmläsare.

 1. Gå till bilden där du vill att listan ska börja.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör: "Visa menyfliksområdet." Dubbeltryck på skärmen.

 3. Gå till fliken Start i menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på en menyflik och "Flik." Dubbeltryck på skärmen. Bläddra till fliken Start genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: "Fliken Start." Dubbeltryck på skärmen om du vill välja den.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista sveper du åt höger tills du hör: "Punktlista, knapp.” Dubbeltryck på skärmen. Punktlista-menyn öppnas.

  • Om du vill skapa en numrerad lista sveper du åt höger tills du hör: "Numrering, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Numrering-menyn öppnas.

 5. Om du vill bläddra bland alternativen i Punktlista- eller Numrering-menyn sveper du åt höger. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett alternativ som du vill använda. Punkter eller numrering infogas.

 6. Om du vill stänga menyfliksområdet sveper du åt höger tills du hör: "Dölj menyfliksområdet, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 7. Menyfliksområdet stängs och fokus flyttas till listan. Skärmtangentbordet blir tillgängligt och du kan skriva texten.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Markera textrutan där du vill börja listan.

 2. Gå till * (asterisk) på skärmtangentbordet. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Gå sedan till blanksteg och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv listtexten med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar går du till tangenten för retur och dubbelklickar på skärmen för att markera den.

  PowerPoint startar en punkt lista automatiskt.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Markera textrutan där du vill börja listan.

 2. Med hjälp av skärmtangentbordet skriver du 1. (siffran ett och en punkt). Gå sedan till blanksteg och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv listtexten med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar går du till tangenten för retur och dubbelklickar på skärmen för att markera den.

  PowerPoint startar en numrerad lista automatiskt.

Lägga till eller redigera en hyperlänk

Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar en webbsida. Du kan även lägga till en mailto-länk som använder e-postkontot på din iPhone för att skapa ett nytt e-postmeddelande med den definierade adressen automatiskt ifylld.

Länka till en webbsida

 1. Gå till bilden där du vill lägga till länken.

 2. Skriv webbadressen med hjälp av skärmtangentbordet och gå sedan till tangenten för blanksteg eller för retur. Dubbeltryck på skärmen för att trycka på tangenten. PowerPoint skapar hyperlänken automatiskt.

Länka till ett nytt e-postmeddelande

 1. Gå till bilden där du vill lägga till länken.

 2. Skriv e-postadressen med hjälp av skärmtangentbordet och gå sedan till tangenten för blanksteg eller för retur. Dubbeltryck på skärmen för att trycka på tangenten. PowerPoint skapar länken automatiskt.

Redigera en hyperlänk

 1. Om du vill redigera en hyperlänk placerar du markören på den och dubbeltrycker på skärmen med två fingrar. Du hör hyperlänkadressen.

 2. Svep åt höger tills du hör: "redigera, knapp." Redigera länk-menyn öppnas.

 3. Om du vill ändra visningstexten för hyperlänken navigerar du till textfältet Visa. Svep åt höger tills du hör den aktuella adressen och "Visa". Dubbeltryck på skärmen. Använd sedan skärmtangentbordet för att redigera visningstexten.

  Tips: Du kan snabbt avmarkera den aktuella visningstexten utan att använda tangentbordet. Svep åt höger om du vill ta bort den aktuella visningstexten i textfältet Visa. Du hör: "Knappen Rensa text." Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 4. När du har skrivit visningstexten du vill använda sveper du åt vänster tills du hör: "Knappen Klart." Dubbeltryck på skärmen.

 5. Visningstexten ändras och fokus flyttas till presentationen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med den inbyggda skärmläsaren TalkBack i Android och lägg till text och hyperlänkar i presentationer. Du kan även skapa punktlistor eller numrerade listor för att strukturera dina presentationer på ett bättre sätt.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

 1. När du har en presentation öppen i PowerPoint och har fokus på en bild dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till textrutan där du vill lägga till text. Öppna textrutan för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Redigera text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

  Markören finns kvar i textrutan. Svep nedåt och sedan åt vänster igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till punkter och numrering i text

Du kan lägga till en punktlista eller numrerad lista i textrutorna i presentationen.

 1. När du har en presentation öppen i PowerPoint och har fokus på en bild dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till punkter eller numrering. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 3. Lägga till punkter eller numrering:

  • Om du vill lägga till ett punktlisteobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Ej markerad, punkter, växla, dubbeltryck för att växla” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett numrerat listobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Ej markerad, numrering, växla, dubbeltryck för att aktivera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Text rutan kanske redan är inställd på att innehålla en lista i mallen PowerPoint som du använder. Om så är fallet hör du ”Markerad” i stället för ”Ej markerad”.

 4. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt drar du med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Lyft fingret för att infoga ett nytt listobjekt och skriv det med tangentbordet.

 6. När du är klar med listan sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

  Markören finns kvar i textrutan. Svep nedåt och sedan åt vänster igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till en hyperlänk

 1. När du har en presentation öppen i PowerPoint och har fokus på en bild dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till textrutan där du vill lägga till en hyperlänk. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ej markerad, utöka, växla” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Flikmeny, på”.

 4. Dubbeltryck på skärmen och svep sedan åt höger tills du hör: ”Fliken Infoga, dubbeltryck för att aktivera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Menyn Länka, dubbeltryck för att aktivera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Fönstret Länka, adress, redigering”.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Infoga länk” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Redigeringsruta för adress” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Skriv hyperlänkadressen med hjälp av skärmtangentbordet.

 9. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Klart”. Lyft fingret för att infoga länken.

  Menyn Fler alternativ stängs. Svep nedåt och sedan åt vänster för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint Mobile med den inbyggda skärmläsaren i Windows, Skärmläsaren, för att lägga till text och hyperlänkar i presentationer. Du kan även skapa punktlistor eller numrerade listor för att strukturera dina presentationer på ett bättre sätt.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

 1. När du redigerar en bild sveper du åt höger tills du hittar den text ruta där du vill lägga till text. Öppna textrutan för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus flyttas till knappen bakåt.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan lägga till en punktlista eller numrerad lista i textrutorna i presentationen.

 1. När du redigerar en bild sveper du åt höger tills du hittar den text ruta där du vill lägga till punkter eller numrering. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett punktlisteobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Av, punkter, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett numrerat listobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Av, numrering, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt drar du med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen för att infoga ett nytt listobjekt och skriv det med tangentbordet.

 5. Slutför listan genom att dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus flyttas till knappen bakåt .

Lägga till en hyperlänk

 1. När du redigerar en bild sveper du åt höger tills du hittar den text ruta där du vill lägga till en hyperlänk. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt vänster tills du hör "listan tabbväljaren" följt av den markerade fliken och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Infoga" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Länka” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Fönstret Länka, adress, redigering”.

 6. Skriv hyperlänkadressen med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen för att infoga länken.

  Fokus återgår till bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att lägga till text och hyperlänkar i presentationen. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

 1. I redigeringsvyn i PowerPoint för webben trycker du på CTRL + F6 flera gånger tills du hör numret på den aktuella bilden. Fokus är i miniatyr fönstret.

 2. Om du vill bläddra igenom bilderna trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör numret på den bild som du vill redigera.

 3. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "bild panelen".

 4. Tryck på TABB för att flytta fokus till den första plats hållaren. Skärmläsaren meddelar platshållaren.

 5. Tryck på Retur och börja skriva om du vill ersätta platshållaren med text. Tryck på F2 när du är klar. Du hör: "bild panelen".

 6. Tryck på TABB för att gå till nästa plats hållare. Skärmläsaren meddelar platshållaren. Tryck på Retur och börja skriva om du vill lägga till text. Tryck på F2 när du är klar.

Lägga till en hyperlänk

 1. Markera texten som du vill lägga till en länk för i en bild och tryck på CTRL + K. Du hör: "länk, adress, redigera."

 2. Skriv eller klistra in länk adressen och tryck på RETUR.

  Dialogrutan stängs och länken läggs till i bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×