Använd en skärmläsare för att kontrollera senaste aktivitet i Microsoft Teams

Använd en skärmläsare för att kontrollera senaste aktivitet i Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Snabbt checka ut vad har händer i sedan ditt senaste besök Microsoft Teams öppna vyn aktivitet med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller NVDA, och bläddra igenom din aktivitetsfeed på ett ögonblick.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder JAWS. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln har även information om NVDA-funktionalitet. Mer information om NVDA finns på sidan NV Access | Get Help (på engelska).

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina meddelanden visas i din aktivitet feed i vyn aktiviteter så att du alltid är uppdaterad. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på konversationer som du deltar i

 • svarar på dina meddelanden

 1. Tryck på Ctrl + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på TABB tills du hör det första meddelandet i denna feed. Du hör avsändaren info, meddelandeinnehåll och information och nummer och positionen för det valda meddelandet i listan.

 3. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

  Obs!: Du kanske inte menyn fler alternativ tillgängligt för alla meddelanden, till exempel missade samtal och röstmeddelanden.

 4. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: För att snabbt hitta ett meddelande, använder du fältet Sök längst upp på skärmen. Om du vill gå till rutan Sök trycker du på Ctrl + E.

 • Om du vill söka efter en person aktivitet, Skriv /activity i sökfältet och tryck på RETUR. Du hör: ”Ange namnet på en person”. Skriv namnet på en person vars aktivitet som du vill söka efter och tryck på RETUR.

 • Hitta din @mentions, Skriv/omnämnanden i sökfältet och tryck på RETUR.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Tryck på Ctrl + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på TABB. Du hör: ”Klicka för att se alla Feeds filteralternativ”. Tryck på blanksteg. Filtermenyn öppnas.

 3. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Om du vill ta bort filtret, tryck på TABB tills du hör: ”ta bort feeds filtrera” och tryck sedan på blanksteg.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Kontrollera dina aktiviteter

Du kan hitta meddelanden som du har skickat i Mina aktiviteter.

 1. Tryck på Ctrl + 1 om du vill öppna vyn aktiviteter. Du hör: ”Manna”.

 2. Att Välj Mina aktiviteter, tryck på RETUR, tryck på nedåtpilen en gång och skriv sedan igen.

  Lista över skickade meddelanden öppnas i listvyn. Det senaste meddelandet markeras och fokus flyttas till den konversation som innehåller meddelandet i fönstret innehåll. Skärmläsaren läser meddelandet.

 3. Om du vill flytta tillbaka till listan Mina aktiviteter, trycker du på Esc och tryck sedan på SKIFT + TABB tills du kommer till meddelandet i listvyn.

 4. Tryck på nedåtpilen för att flytta i listan över meddelanden. Tryck på RETUR om du vill flytta till den konversation som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en teammedlem har @nämnt dig kan du till exempel gå till meddelandet med @omnämnandet på fliken Konversationer, se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Tryck på Ctrl + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på TABB två gånger om du vill flytta till listan över meddelanden.

 3. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör meddelanden som du vill svara på och tryck på RETUR. Relaterade konversationen visas på fliken konversationer.

 4. Om du vill svara på ett Kanalmeddelande trycker du på R. Om du vill svara på ett chattmeddelande trycker du på C.

 5. Skriv ditt meddelande. Tryck på RETUR om du vill skicka svaret.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. Var som helst i Microsoft Teams, trycker du på Ctrl + komma (,). Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”meddelanden” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB för att navigera på menyn.

 4. Tryck på blanksteg om du vill visa en nedrullningsbar meny. Om du vill flytta i menyn trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 5. Stäng menyn Aviseringsinställningar genom att trycka på Esc.

  Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Snabbt checka ut vad har händer i sedan ditt senaste besök Microsoft Teams på Mac öppna vyn aktivitet med hjälp av tangentbordet och VoiceOver skärmläsare Mac OS och bläddra igenom din aktivitetsfeed på ett ögonblick.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina meddelanden visas i din aktivitet feed i vyn aktiviteter så att du alltid är uppdaterad. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • skickar ett svar på konversationer du är en del av eller konversationer som du följer

 • svarar på dina meddelanden

 • gillar dina meddelanden

 1. Tryck på kommando + 1 om du vill öppna din aktivitet feed. Du hör: ”feeden” och antalet objekt.

 2. Tryck på TABB tills du hör det första meddelandet i denna feed. Du hör avsändarens namn och aktuell status följt av kanal info och meddelande innehåll.

 3. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: 

 • Du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta din @mentions eller någons aktivitet. Om du vill gå till din @mentions, tryck på Kommando + E för att gå till sökfältetskriver/omnämnanden och tryck på RETUR. Fokus till det senaste meddelandet där du nämns. Svara genom att trycka på r. och börjar skriva. Om du vill hitta din @mentions går du till din aktivitetsfeed.

 • Om du vill söka efter någon annans aktivitet, tryck på Kommando + E, Skriv /activity och tryck på RETUR. Skriv namnet på den person som du letar efter. Sökresultatet visas medan du skriver. Tryck på på nedåtpilen för att flytta till listan över sökresultat. Tryck på RETUR om du vill markera en person när du hör deras namn.

Filtrera feeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Tryck på kommando + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”feeden” och antalet objekt.

 2. Tryck på TABB. Du hör: ”Klicka för att se alla Feeds filteralternativ”. Markera, trycka på blanksteg. Filtermenyn öppnas.

 3. Om du vill flytta i menyn trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. VoiceOver meddelar filtren när du flyttar. Om du vill markera, tryck på RETUR. Feeden visas nu aviseringar på det markerade objektet.

 4. Om du vill ta bort filter och lista tryck alla aviseringar igen i aktivitetsfeed, på TABB tills du hör ”ta bort knappen Feeds Filter” och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Kontrollera dina aktiviteter

Du kan hitta meddelanden som du har skickat i Mina aktiviteter.

 1. Tryck på kommando + 1 om du vill öppna vyn aktiviteter. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på RETUR om du vill markera Mina aktiviteter, tryck på nedåtpilen en gång och återgå sedan igen.

  Lista över skickade meddelanden öppnas i listvyn. Det senaste meddelandet markeras och fokus flyttas till den konversation som innehåller meddelandet i fönstret innehåll. Skärmläsaren läser meddelandet.

 3. Om du vill flytta tillbaka till listan Mina aktiviteter, trycker du på Esc och tryck sedan på SKIFT + TABB tills du kommer till meddelandet i listvyn.

 4. Tryck på nedåtpilen för att flytta i listan över meddelanden. Tryck på RETUR om du vill flytta till den konversation som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en teammedlem har @nämnt dig kan du till exempel gå till meddelandet med @omnämnandet på fliken Konversationer, se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Tryck på kommando + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”feeden” och antalet objekt.

 2. Tryck på TABB tills du hör det första meddelandet i denna feed. Tryck på nedåtpilen tills du hör det meddelande som du vill svara på och tryck på RETUR. Fokus flyttas till meddelande i den relaterade konversationen på fliken konversationer.

 3. Om du vill svara på meddelande i en kanal genom trycka på R. Skriv ditt meddelande och tryck på RETUR när du vill skicka.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, din e-post och banderollerna.

 1. Var som helst i Microsoft Teams, trycker du på kommando + komma (,). Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”aviseringar tab” och tryck på RETUR.

 3. Tryck på TABB för att navigera på menyn.

 4. Tryck på blanksteg om du vill visa en lista med alternativ. Om du vill flytta i listan, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 5. Om du vill stänga menyn Inställningar, trycker du på Esc.

  Tips: Du kan byta på e-postaviseringar ska ta emot e-postmeddelanden på missade aktivitet när du inte är inloggad på Microsoft Teams.

  Obs!: Om du väljer att inte ta emot meddelanden om en viss aktivitet kan slutar du blir banderoll aviseringar om dem, för.

Snabbreferens

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Om du vill snabbt betalar vad händer sedan ditt senaste besök Microsoft Teams på Internet öppna vyn aktivitet med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren inbyggda Windows skärmläsare och bläddra igenom din aktivitetsfeed på ett ögonblick.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln har även information om NVDA-funktionalitet. Mer information om NVDA finns på sidan NV Access | Get Help (på engelska).

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder webbläsaren Microsoft Edge och Skärmläsaren. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte för Microsoft Teams på Internet.

  Om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare rekommenderar vi att du använder någon av skärmläsarna JAWS eller NVDA.

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina meddelanden visas i din aktivitet feed i vyn aktiviteter så att du alltid är uppdaterad. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på konversationer som du deltar i

 • svarar på dina meddelanden

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på TABB tills du hör det första meddelandet i denna feed. Du hör avsändaren info, meddelandeinnehåll och information och nummer och positionen för det valda meddelandet i listan.

 3. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: 

 • Tryck på Ctrl + E för att flytta till rutan Sök högst upp på skärmen för att snabbt hitta alla omnämnanden av dig själv. Skriv/omnämnandenoch tryck sedan på RETUR. Aktiviteter där du har nämnt visas i listvyn.

 • Tryck på Ctrl + E för att flytta till området Sök högst upp på skärmen för att snabbt ta reda på senaste aktiviteter för en specifik kontakt. Skriv /activity, tryck på RETUR och börjar skriva namnet på personen. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen Bläddra i listan tills du hör resultatet och tryck sedan på RETUR. Den valda personen aktiviteterna visas i listan i fönstret innehåll.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på TABB-tangenten en gång och tryck på Alt + Retur. Filtermenyn öppnas.

 3. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Om du vill ta bort filtret, tryck på TABB eller fliken + SKIFT tills du hör: ”ta bort feeds filter”. Tryck på RETUR.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Kontrollera dina aktiviteter

Du kan hitta meddelanden som du har skickat i Mina aktiviteter.

 1. Tryck på CTRL + SKIFT + 1 om du vill öppna vyn aktiviteter. Du hör: ”Manna”.

 2. Att Välj Mina aktiviteter, tryck på RETUR, tryck på nedåtpilen en gång och skriv sedan igen.

  Lista över skickade meddelanden öppnas i listvyn. Det senaste meddelandet markeras och fokus flyttas till den konversation som innehåller meddelandet i fönstret innehåll. Skärmläsaren läser meddelandet.

 3. Om du vill flytta tillbaka till listan Mina aktiviteter, trycker du på Esc och tryck sedan på SKIFT + TABB tills du kommer till meddelandet i listvyn.

 4. Tryck på nedåtpilen för att flytta i listan över meddelanden. Tryck på RETUR om du vill flytta till den konversation som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en teammedlem har @nämnt dig kan du till exempel gå till meddelandet med @omnämnandet på fliken Konversationer, se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 1 om du vill öppna den aktivitet feed. Du hör: ”Manna”.

 2. Tryck på TABB tills du hör en avisering om du vill flytta till listan över meddelanden.

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör den avisering du vill svara på och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken Konversationer.

 4. Om du vill svara på ett Kanalmeddelande trycker du på R. Om du vill svara på ett chattmeddelande trycker du på C.

 5. Skriv ditt meddelande. Tryck på RETUR om du vill skicka svaret.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. Var som helst i Microsoft Teams på Internet, trycker du på Ctrl + Skift + komma (,). Du hör: ”fliken Allmänt”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”aviseringar tab” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB för att navigera på menyn aviseringar.

 4. Visa en alternativlista genom att trycka på blanksteg. Du bläddrar i listan genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj med Retur.

 5. Om du vill avsluta Inställningar-menyn trycker du på Esc.

  Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams på Internet får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×