Använd en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote 2016

Använd en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote 2016

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel Excel-arbetsböcker och andra filer, tabeller, bilder och inspelningar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Öppna OneNote 2016 genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Mer information om hur du loggar in på OneNote med en skärmläsare finns i Komma igång med en skärmläsare i OneNote 2016.

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel ett Microsoft Word-dokument) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan välja och öppna för att redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på F om du vill öppna alternativet Bifogad fil.

 3. Dialogrutan Markera en fil eller en uppsättning filer som ska infogas öppnas:

  • Fokus finns i fältet Filnamn. Du kan ange filnamnet eller använda Tabb och Skift + Tabb för att navigera bland dialogrutans avsnitt. Använd piltangenterna för att flytta i ett avsnitt. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

  • Tryck på Retur när du har markerat filen som vill bifoga.

 4. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Använd upp- och nedpilarna för att flytta i dialogrutan. Alternativen i dialogrutan kan variera utifrån vilken typ av fil som du bifogar. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 5. Tryck på Retur för att infoga filen.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga en tabell

Tabeller kan göra att det är lättare att hitta och läsa information. Du kan snabbt och enkelt lägga till en standardtabell i OneNote.

 1. Placera markören någonstans på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på T för att öppna alternativet Tabeller.

 3. Använd piltangenterna för att välja storlek på tabellen. I Skärmläsaren hör du den just nu markerade tabellstorleken när du flyttar runt. Tryck på Retur när du hör den storlek som du vill använda.

  Tabellen infogas och fokus finns i tabellens första cell. I Skärmläsaren hör du: ”Innehållsblock, redigerar.”

Infoga taggar

Taggar är ett sätt att kategorisera och prioritera dina anteckningar i OneNote 2016. Du kan tagga allt från en enda textrad till ett helt stycke.

 1. Placera markören i början av raden som du vill flagga.

 2. Tryck på Alt + H för att öppna Start-fliken. Tryck på T för att öppna alternativet Taggar.

 3. Använd ned- och uppilarna för att bläddra bland alternativen. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att välja ett av dem.

Tips: Du kan söka efter taggade anteckningar efter nyckelord och kategori. Tryck på Alt + H och G om du vill söka. Fönstret Sammanfattning av flaggor öppnas och fokus ligger i fältet Gruppera flaggor efter. Tryck på nedpilen för att öppna listan med alternativ och tryck på nedpilen flera gånger för att navigera bland alternativen. Välj genom att trycka på Retur. Om du vill gå till listan med flaggor trycker på Tabb flera gånger tills du hör den flaggade texten läsas upp i Skärmläsaren. Tryck på Esc för att gå tillbaka till den flaggade anteckningstexten i anteckningsboken.

Infoga listor

Använd punktformat för att skapa en lista där objekten behöver inte vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en punktlista automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en sorterad lista automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

Infoga en bild från en fil

 1. Placera markören där du vill lägga till bilden.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på P om du vill öppna alternativet Bilder. Dialogrutan Infoga bild öppnas.

 3. Använd piltangenterna och Tabb i dialogrutan Infoga bild om du vill bläddra till bilden som du vill infoga. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 4. Tryck på Retur för att infoga bilden.

Bädda in en Excel-arbetsbok

Med det här alternativet skapas en kopia av arbetsboken och en statisk bild av arbetsboken läggs till i dina anteckningar. Det finns en ikon ovanför bilden som länkar till den normalt fungerande versionen av arbetsboken i Excel.

 1. Placera markören där du vill bädda in Excel-arbetsboken.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på X om du vill öppna alternativet Kalkylblad. Alternativet Befintligt Excel-kalkylblad är markerat. Tryck på Retur.

  Tips: Du kan även skapa ett nytt kalkylblad. Tryck på nedpilen och sedan Retur om du vill skapa och bädda in ett nytt.

 3. Dialogrutan Välj dokument som ska infogas öppnas. Fokus finns i fältet Filnamn. Använd tangenterna Tabb och Skift + Tabb för att flytta mellan avsnitten i dialogrutan. Använd piltangenterna om du vill flytta i ett avsnitt. Tryck på Retur för att öppna mappar. Tryck på Retur om du vill markera en fil som du står på.

 4. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på nedpilen en gång för att gå till alternativet Infoga kalkylblad. Tryck på Retur om du vill bädda in Excel-arbetsboken. I Skärmläsaren hör du namnet på den inbäddade arbetsboken och markören placeras på sidan under den inbäddade arbetsboken.

Bädda in en onlinevideo

 1. Kopiera adressen för din videokälla.

  Obs!: Alla videowebbplatser stöds inte. Kontrollera vilka webbplatser som för närvarande stöds i Infoga onlinevideor i OneNote 2016 för Windows

 2. Placera markören där du vill infoga videon i arbetsboken.

 3. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på J om du vill öppna alternativet Onlinevideo. Dialogrutan Infoga onlinevideo öppnas. Fokus finns i fältet Videoadress och i Skärmläsaren hör du innehållet i fältet (https://).

 4. Tryck på Ctrl + V om du vill klistra in videolänken. Du kan även skriva in adressen.

 5. Tryck på Tabb två gånger för att gå till knappen OK och tryck sedan på Retur.

  En länk till videon och den inbäddade videospelaren läggs till på sidan i anteckningsboken.

Infoga ljud- och videoinspelningar

I vissa fall kan det vara snabbare och enklare att spela in ljud eller video än att skriva anteckningar. Om du bestämmer dig för att göra anteckningar medan du spelar in så länkas de till inspelningen. Innan du spelar in ljud eller video kontrollerar du att datorn har en mikrofon och en webbkamera samt att de båda är konfigurerade och fungerar. Kontrollera även att alla berörda parter är medvetna om inspelningen och att du har tillåtelse att spela in.

 1. Placera markören där du vill infoga inspelningen i arbetsboken.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga.

 3. Så här spelar du in ljud:

  • Tryck på A. Inspelningen startas.

  • Tryck på Alt + J och sedan U om du vill pausa inspelningen.

  • Tryck på Alt + J och sedan S om du vill avsluta inspelningen.

  Så här spelar du in video:

  • Tryck på V. Inspelningen startas.

  • Tryck på Alt + F4 om du vill avsluta inspelningen.

 4. Gå till inspelningen på din anteckningsbokssida om du vill spela upp den. Du hör filen i skärmläsare när du kommer till den. Tryck på Ctrl + Alt + P om du vill spela upp.

Se även

Använd en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote 2016

Kortkommandon i OneNote for Windows

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar i OneNote för Mac, t.ex. filer, tabeller, bilder, videor och ljudinspelningar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Tryck på Kommando + F för att öppna Finder på din Mac.

  Tips: Du kan också trycka på Kommando + Blanksteg för att öppna Spotlight, men om du har valt fler än ett språk för tangentbordslayout används genvägen till att ändra tangentbordslayouten i stället för att öppna Spotlight.

 2. Fokus är i sökfältet. Skriv OneNote.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Microsoft OneNote, program." Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl + Al t + Blanksteg.

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel en Microsoft Excel-arbetsbok) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan markera och öppna för att redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Infoga, tryck på höger- eller vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Infoga, flik, 2 av 4." Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Bifogad fil, knapp." Du markerar genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. En dialogruta för att välja en fil öppnas. Använd piltangenterna för att bläddra bland markeringar i dialogrutan. Tryck ned Ctrl + Alt + Skift + Nedpil Använd piltangenterna för att flytta mellan objekten i ett avsnitt.

 5. När du har hittat filen du vill använda trycker du på Retur för att infoga.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga en tabell

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Infoga, tryck på höger- eller vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Infoga, flik, 2 av 4." Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Tabell, menyknapp." Du markerar genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Tryck på ned- och uppilarna för att bestämma tabellens storlek. Läser VoiceOver upp den aktuella storleken samtidigt som du förflyttar dig. Till exempel: "Tabell med 3 kolumner, 3 rader, knapp".

 5. Tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg när du hör den storlek som du vill använda. Tabellen läggs till din anteckningsbokssida.

Infoga en tagg

Taggar är ett sätt att kategorisera och prioritera dina anteckningar i OneNote. Du kan tagga allt från en enda textrad till ett helt stycke.

 1. Markera den text du vill tagga i OneNote.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Start trycker du på vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Start, flik, 1 av 4." Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på tabbtangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Att göra-tagg, knapp." Att göra är gruppens första tagg. Använd piltangenterna för att bläddra bland de andra taggarna.

 4. När du står på en tagg du vill använda, tryck ned Ctrl + Alt + Blanksteg. Taggen läggs till i din anteckning.

Infoga listor

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

  Tips: Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger.

Använd talformatering om du vill skapa en sorterad lista och ordna objekt i följd.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en numrerad lista automatiskt.

 3. Ange listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  Tips: Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger.

Infoga en bild från en fil

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill lägga till bilden.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Infoga, tryck på höger- eller vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Infoga, flik, 2 av 4." Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Bild, knapp”. Du markerar genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. En dialogruta för att välja en bild öppnas. Använd piltangenterna för att bläddra bland markeringar i dialogrutan. Tryck ned Ctrl + Alt + Skift + Nedpil Använd piltangenterna för att flytta mellan objekten i ett avsnitt.

 5. När du har hittat filen du vill använda trycker du på Retur för att infoga.

Bädda in en onlinevideo

Du kan enkelt lägga till en inbäddad videospelare i anteckningsboken.

Obs!: Alla videowebbplatser stöds inte. Kontrollera vilka webbplatser som för närvarande stöds i Infoga onlinevideor i OneNote 2016 för Windows

 1. Kopiera adressen för din videokälla.

 2. Placera markören där du vill infoga videon i arbetsboken.

 3. Tryck på Kommando + V för att klistra in adressen i anteckningsboken. VoiceOver meddelar: "Inklistring slutförd."

  En länk på webbsidan tillsammans med en inbäddad videospelare läggs till i anteckningsboken.

Infoga en ljudinspelning

Innan du spelar in ljud, kontrollera först att alla berörda parter är medvetna om inspelningen och att du har tillåtelse att spela in.

 1. Placera markören där du vill infoga inspelningen i arbetsboken.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Infoga, tryck på höger- eller vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Infoga, flik, 2 av 4." Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ljudinspelning, knapp." Du börjar spela in genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. För att stoppa inspelningen trycker du på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ljud, markerad, flik." Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Stopp, knapp". Du stoppar inspelningen genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda OneNote för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel filer som lagras i iCloud, bilder och videor.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel en Microsoft Excel-arbetsbok) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan markera och öppna för att redigera innehållet i filen.

Obs!: Filen måste sparas i iCloud eller OneDrive innan du kan infoga den. Se Konfigurera iCloud Drive för mer information om hur du konfigurerar iCloud.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Infoga fil" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör namnet på filen du vill infoga och dubbelklicka sedan på skärmen för att infoga filen.

Obs!: Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga att göra-taggar

Du kan skapa en att göra-lista med en kryssruta som kan markeras på varje rad.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill skapa en att göra-uppgift.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Tagga som att göra, knapp". Dubbeltryck på skärmen.

En kryssruta infogas i början av raden.

Infoga listor

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

Skapa en punktlista

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Punktlista, knapp.” Dubbeltryck på skärmen. OneNote startar en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt. För att snabbt hitta Retur, tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

Skapa en ordnad lista

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Numrering, knapp." Dubbeltryck på skärmen. OneNote startar en numrerad lista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt. För att snabbt hitta Retur, tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från kameran

Ta en bild med din enhets kamera medan du skriver anteckningar och bifoga fotot i dina anteckningar.

 1. Öppna anteckningen i OneNote som du vill lägga till fotot i.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Infoga bilder, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 3. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och svep sedan till vänster tills du hör: "Ta en bild, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 4. Du kan höra: "OneNote vill få åtkomst till kameran." Om du gör det, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: "Ta en bild, knapp." Peka kameran i önskad riktning och dubbeltryck på skärmen.

  Du hör ett klickljud som indikerar att en bild togs.

 6. Svep åt vänster tills du hör: "Använd, knapp." Infoga bilden genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Du kan höra: "OneNote vill få åtkomst till dina bilder." Om du gör det, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Infoga en bild från en fil

 1. Öppna anteckningen i OneNote som du vill lägga till fotot i.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Infoga bilder, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 3. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och svep sedan till vänster tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 4. Du kan höra: "OneNote vill få åtkomst till dina bilder." Om du gör det, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Alla bilder, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör namnet på bilden du vill infoga och dubbelklicka sedan på skärmen för att välja den.

 7. Svep åt höger tills du hör "Klar, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör "Använd, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen för att infoga bilden.

Infoga en onlinevideo

Om du vill ta med en onlinevideo i anteckningsboken kan du enkelt klistra in länken i din anteckning.

 1. Bläddra till videoklippet du vill infoga och kopiera länken till urklipp.

 2. I OneNote, öppna anteckningen som du vill infoga videon i.

 3. Vrid åt vänster eller höger med två fingrar tills du hör: "Redigera."

 4. Svep nedåt tills du hör "Klistra in" och dubbelklicka sedan på skärmen för att klistra in länken i textfältet.

Videolänken omvandlas automatiskt till en förhandsgranskningsbild av videon.

Infoga en ljudinspelning

Du kan spela in och infoga ljud i din anteckningsbok. Du kan till exempel lämna ett röstklipp till läsaren.

 1. I OneNote, öppna anteckningen som du vill infoga ljudinspelningen i.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Spela in ljud, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 3. OneNote kan begära tillstånd att använda mikrofonen. I så fall sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Inspelningen startar. När du är klar med inspelningen sveper du till höger tills du hör "Stoppa inspelningen" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Inspelningen infogas i anteckningen och markeras med en musiknotikon.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Windows 10 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel Excel-arbetsböcker och andra filer, tabeller, bilder och länkar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Om du vill öppna OneNote för Windows 10, tryck på Windows-tangenten och Skriv ”OneNote”. Tryck på piltangenterna för att navigera på alternativ. Tryck på RETUR när Skärmläsaren meddelar ”OneNote tillförlitliga Microsoft Store app”.

 2. Logga in på ditt Microsoft-konto om du inte redan är inloggad.

Infoga en tabell

Tabeller kan göra att det är lättare att hitta och läsa information. Du kan snabbt och enkelt lägga till en standardtabell i OneNote.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på nedpilen en gång om du vill flytta till menyn Tabell. I skärmläsaren hör du: ”Knappen Tabell”.

 3. Tryck på Retur om du vill lägga till en tabell.

  En tabell med en rad och två kolumner infogas. Fokus finns i den första cellen. I Skärmläsaren hör du: ”Tabell infogad.” I JAWS hör du: ”Entering table with two columns and one row.” (Lägger in tabell med två kolumner och en rad.)

 4. Fyll i tabellen. Tryck på Tabb i den andra kolumnen om du vill lägga till ytterligare en kolumn i tabellen.

  Tryck på Retur i slutet av raden om du vill lägga till ytterligare en rad.

  Tryck på nedpilen om du vill lämna tabellen.

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel en Microsoft Excel-arbetsbok) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan välja och öppna för att redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på nedpilen en gång och sedan på högerpilen om du vill markera menyn Arkiv. Tryck på Retur om du vill öppna menyn.

 3. Objektet Infoga som bifogad fil är markerat på menyn. Tryck på Retur. Om du i stället vill infoga en PDF-utskrift av en fil trycker du på nedpilen och sedan på Retur.

 4. Dialogrutan Öppna öppnas. Tryck på Skift + Tabb eller Tabb om du vill flytta mellan avsnitten i dialogrutan och upp- och nedpilarna om du vill flytta i ett avsnitt i dialogrutan.

 5. Tryck på Retur för att infoga filen.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga listor

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en numrerad lista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från en kamera

Ta en bild med din enhets kamera medan du skriver anteckningar och bifoga fotot i dina anteckningar.

 1. Öppna anteckningen i OneNote som du vill lägga till fotot i.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på nedpilen en gång och sedan på högerpilen två gånger. I skärmläsaren hör du: ”Knappen Kamera.”

 3. Tryck på blanksteg. Kameran öppnas med fokus i sökaren.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör följande i skärmläsaren: ”Knappen Ta en bild”.

 5. Tryck på blanksteg om du vill ta ett foto.

 6. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör följande i skärmläsaren: ”Knappen Infoga allt”. Tryck på blanksteg om du vill infoga fotot.

Infoga en bild från en fil

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill lägga till bilden.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på nedpilen en gång och sedan på högerpilen tre gånger. I skärmläsaren hör du: ”Knappen Bild”.

 3. Tryck på Retur. Dialogrutan Öppna öppnas. Fokus finns i fältet Filnamn. Du kan ange filnamnet eller använda Tabb och Skift + Tabb för att navigera bland dialogrutans avsnitt. Använd piltangenterna för att flytta i ett avsnitt.

 4. Tryck på blanksteg om du vill välja en fil. Tryck på Alt + O om du vill infoga bilden.

Infoga en länk

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill lägga till länken.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på nedpilen en gång och sedan på högerpilen fyra gånger. I skärmläsaren hör du: ”Knappen Länk”.

 3. Tryck på Retur. Ett länkfönster öppnas där du kan ange länkinformationen.

 4. Fokus finns i fältet Adress. Skriv eller klistra in adressen.

 5. Tryck på Skift + Tabb en gång för att flytta till fältet Text som ska visas om du vill använda någon annan text för länken. Skriv länktexten och tryck på Retur. Länken infogas på din sida.

Se även

Använd en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använd en skärmläsare att samarbeta och dela anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälp av tillgängliga funktioner

Använd OneNote Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel filer, tabeller, bilder, videor och inspelningar.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar i OneNote Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online. 

I det här avsnittet

Öppna OneNote Online och logga in

Logga in på OneNote Online med Microsoft-konto för att komma åt dina anteckningar på alla dina enheter och se till att de synkroniseras i molnet.

 1. I Microsoft Edge, gå till OneNote Online.

 2. Tryck på Tabb för att gå till logga in-knappen och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb när du vill flytta dig mellan objekten i webbläsarfönstret. Det finns knappar för att logga in med Microsoft-konto, och för att logga in med ett arbets- eller skolkonto. På knappen Logga in med ett Microsoft-konto knappen trycker du på Retur.

 4. Inloggningsfönstret visas Ange e-postadress eller telefon till det första fältet och tryck sedan på Tabb.

 5. Du kommer att hamna på Nästa-knappen. Tryck på Retur.

 6. Ange ditt lösenord i det andra fältet och tryck på Tabb.

 7. Du står på kryssrutan Jag vill förbli inloggad. Om du vill förbli inloggad i OneNote så att du inte behöver logga in nästa gång, tryck på Blanksteg för att markera kryssrutan.

 8. Tryck på Tabb två gånger för att fortsätta till Logga in-knappen. Tryck på Retur för att logga in och öppna OneNote.

Infoga en tabell

Tabeller kan göra att det är lättare att hitta och läsa information. Du kan snabbt och enkelt lägga till en standardtabell i OneNote.

 1. Placera markören någonstans på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på Ctrl + F6 och sedan N när du vill öppna fliken Infoga. Tryck på T för att öppna alternativet Tabeller.

 3. Använd piltangenterna för att välja storlek på tabellen. Skärmläsaren meddelar den markerade tabellstorleken när du flyttar runt. Tryck på Retur när du hör den storlek som du vill använda.

  Tabellen infogas och fokus ligger på tabellens första cell. I Skärmläsaren meddelar: "Tabell, redigeringsområde, redigerar."

 4. Skriv innehållet i cellen. Tryck på högerpil eller Tabb för att gå till nästa cell. Om du vill börja en ny rad trycker du på Tabb eller Retur i slutet av raden.

Infoga en fil

När du infogar en fil (till exempel ett Microsoft Word-dokument) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan markera, hämta och öppna om du vill redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga filen.

 2. Tryck på Ctrl + F6 och N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på F om du vill öppna alternativet Bifogad fil.

 3. Dialogrutan Öppna öppnas. Fokus finns i fältet Filnamn. Du kan ange filnamnet eller använda Tabb och Skift + Tabb för att navigera bland dialogrutans avsnitt. Använd piltangenterna för att flytta i ett avsnitt. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 4. Tryck på Retur när du har markerat filen som vill bifoga.

Infoga en tagg

Taggar är ett sätt att kategorisera och prioritera dina anteckningar i OneNote. Du kan tagga allt från en enda textrad till ett helt stycke.

 1. Placera markören i början av raden som du vill flagga.

 2. Tryck på Ctrl + F6 och H för att öppna Start-fliken. Tryck på T för att öppna alternativet Taggar.

 3. Använd ned- och uppilarna för att bläddra bland alternativen. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 4. När du befinner dig på en tagg du vill använda trycker du på Retur. Taggen läggs till.

Infoga listor

Skapa en punktlista för att lista objekt som inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. I OneNote, placera markören där du vill starta listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på Blanksteg. En punktlista skapas automatiskt.

 3. Ange text för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Använd en numrerad lista för att visa en lista över objekt som ska vara i följdordning.

 1. I OneNote, placera markören där du vill starta listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på Blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 3. Ange text för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från kameran

Ta en bild med din enhet och bifoga i anteckningarna. Kontrollera att kameran är ansluten till datorn innan du börjar.

 1. Placera markören där du vill infoga bilden i anteckningsboken.

 2. Tryck på Ctrl + F6 sedan N för att öppna fliken Infoga. Tryck på P om du vill öppna alternativet Bilder.

 3. Dialogrutan Öppna visas och filnamnet ligger i fokus. Om det är första gången du öppnar kameran från OneNote, måste du bläddra dig fram till kameraappen. Tryck på Skift + Tabb två gånger för att gå till avsnittet till vänster. Tryck sedan på nedpilen tills du Skärmläsaren meddelar: “Kamera.” Tryck på Retur för att öppna.

 4. Kameran öppnas med sökaren i fokus. Tryck på Tabb för att gå till knappen. Skärmläsaren meddelar: "Ta bild-knappen." Tryck på Retur för att ta bilden.

 5. Tryck på Tabb flera gånger tills Skärmläsaren meddelar: "Knappen Öppna." Tryck på Retur för att infoga bilden i anteckningen.

Infoga en bild från en fil

 1. I OneNote, placera markören där du vill lägga till bilden.

 2. Tryck på Ctrl + F6 sedan N för att öppna fliken Infoga. Tryck på P om du vill öppna alternativet Bilder.

 3. Dialogrutan Öppna visas. Fältet Filnamn ligger i fokus. Du kan ange filnamnet eller använda Tabb och Skift + Tabb för att navigera bland dialogrutans avsnitt. Använd piltangenterna för att flytta i ett avsnitt. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 4. Tryck på Retur för att infoga bilden.

Bädda in en onlinevideo

Du kan enkelt lägga till en inbäddad videospelare i anteckningsboken.

Obs!: Alla videowebbplatser stöds inte. Kontrollera vilka webbplatser som för närvarande stöds i Infoga onlinevideor i OneNote 2016 för Windows

 1. Kopiera adressen för din videokälla.

 2. Placera markören där du vill infoga videon i arbetsboken.

 3. Tryck på Ctrl + V för att klistra in adressen i anteckningsboken och tryck sedan på Retur.

  En länk till videon och den inbäddade videospelaren läggs till i din anteckningsbok. Videospelaren ligger i fokus.

Infoga en ljudinspelning

Innan du spelar in ljud, kontrollera först att alla berörda parter är medvetna om inspelningen och att du har tillåtelse att spela in.

 1. Placera markören där du vill infoga inspelningen i arbetsboken.

 2. Tryck på Ctrl + F6 sedan N för att öppna fliken Infoga. Tryck på A för att öppna alternativet Spela in ljud.

 3. Om webbläsaren ber om att få behörighet att använda mikrofonen måste du flytta fokus till webbläsaren för att ta godkänna. Välj Skift + F6 för att flytta fokus till webbläsaren och tryck på Skift + Tabb flera gånger tills du hör Skärmläsaren meddela: "Ja-knappen". Tryck på Retur för att välja.

 4. Inspelningen startar. Om du har flyttat fokus till webbläsaren i föregående steg trycker du på Skift + F6 för att flytta fokus tillbaka till OneNote.

 5. Om du vill stoppa inspelningen trycker du på Ctrl + F6 tills Skärmläsaren meddelar: "Markerad, ljudflikobjekt". Tryck sedan på JA, S.

  Tips: Gå till inspelningen på din anteckningsbokssida om du vill spela upp den. Skärmläsaren talar om när du kommer till den. Tryck på Ctrl + F6 och sedan JA och P för att börja spela upp.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×