Använd en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote 2016

Använd en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote 2016

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda OneNote med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel Excel arbetsböcker och andra filer, tabeller, bilder och inspelningar. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel ett Microsoft Word-dokument) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan välja och öppna för att redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på F om du vill öppna alternativet Bifogad fil.

 3. Dialogrutan Markera en fil eller en uppsättning filer som ska infogas öppnas:

  • Fokus är i fältet filnamn. Du kan ange filnamnet eller Använd på TABB eller SKIFT + TABB för att navigera i avsnitt i dialogrutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett avsnitt. Tryck på RETUR om du vill öppna en mapp.

  • Tryck på Retur när du har markerat filen som vill bifoga.

 4. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Använd upp- och nedpilarna för att flytta i dialogrutan. Alternativen i dialogrutan kan variera beroende på vilken typ av fil du bifogar. Du hör alternativen när du flyttar.

 5. Tryck på Retur för att infoga filen.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga en tabell

Tabeller kan göra att det är lättare att hitta och läsa information. Du kan snabbt och enkelt lägga till en standardtabell i OneNote.

 1. Placera markören någonstans på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på T för att öppna alternativet Tabeller.

 3. Använd piltangenterna för att markera storleken på tabellen. När du flyttar hör du markerade tabellstorlek. Tryck på RETUR när du hör den storlek du önskar.

  Tabellen infogas och fokus är i den första cellen i tabellen. Du hör ”: innehåll Blockera redigering”.

Infoga taggar

Taggar är ett sätt att kategorisera och prioritera dina anteckningar i OneNote. Du kan tagga allt från en enda textrad till ett helt stycke.

 1. Placera markören i början av raden som du vill flagga.

 2. Tryck på Alt + H för att öppna Start-fliken. Tryck på T för att öppna alternativet Taggar.

 3. Använd nedåt och upp piltangenterna för att navigera på alternativ. Du hör alternativen när du flyttar.

 4. Tryck på Retur för att välja ett av dem.

Tips: Du kan söka efter taggade anteckningar efter nyckelord och kategori. Om du vill söka, trycker du på Alt + H och sedan G. Fönstret Sammanfattning av flaggor öppnas och är markerad i fältet grupp taggar genom. Tryck på nedåtpilen för att öppna listan med alternativ och trycka på nedåtpilen flera gånger för att navigera på alternativ. Tryck på RETUR om du vill markera. Om du vill flytta till listan med taggar, tryck på TABB tills du hör Skärmläsaren läser den formaterade texten. Tryck på Esc för att återgå till taggade texten i anteckningsboken.

Infoga listor

Infoga en punktlista eller numrerad lista om du vill ordna texten och göra det lättare att läsa.

Infoga en punktlista

Använd punktformat för att skapa en lista där objekten behöver inte vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en punktlista automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

Infoga en numrerad lista

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en sorterad lista automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

Infoga en bild från en fil

 1. Placera markören där du vill lägga till bilden.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på P om du vill öppna alternativet Bilder. Dialogrutan Infoga bild öppnas.

 3. Använd piltangenterna och på TABB för att navigera till den bild du vill infoga i dialogrutan Infoga bild. Tryck på RETUR om du vill öppna en mapp.

 4. Tryck på Retur för att infoga bilden.

Bädda in en Excel-arbetsbok

Med det här alternativet skapas en kopia av arbetsboken och en statisk bild av arbetsboken läggs till i dina anteckningar. Det finns en ikon ovanför bilden som länkar till den normalt fungerande versionen av arbetsboken i Excel.

 1. Placera markören där du vill bädda in Excel-arbetsboken.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga. Tryck på X om du vill öppna alternativet Kalkylblad. Alternativet Befintligt Excel-kalkylblad är markerat. Tryck på Retur.

  Tips: Du kan även skapa ett nytt kalkylblad. Tryck på nedpilen och sedan Retur om du vill skapa och bädda in ett nytt.

 3. Dialogrutan Välj dokument som ska infogas öppnas. Fokus är i fältet filnamn. Använd TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan avsnitten dialogrutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett avsnitt. Tryck på RETUR för att öppna mappar. Tryck på RETUR för att markera den på en fil.

 4. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på nedåtpilen en gång om du vill flytta till alternativet Infoga kalkylblad. Tryck på RETUR om du vill bädda in arbetsbok Excel. Du hör namnet på den inbäddade arbetsboken och markören placeras på sidan under den inbäddade arbetsboken.

Bädda in en onlinevideo

 1. Kopiera adressen för din videokälla.

  Obs!: Alla videowebbplatser stöds inte. Kontrollera vilka webbplatser som för närvarande stöds i Infoga onlinevideor i OneNote 2016 för Windows

 2. Placera markören där du vill infoga videon i arbetsboken.

 3. Tryck på Alt + N för att öppna fliken Infoga trycker du på J för att öppna alternativet Onlinevideo. Dialogrutan Infoga Onlinevideo öppnas. Fokus är i fältet adress för Video och du hör fältets innehåll.

 4. Tryck på Ctrl + V om du vill klistra in videolänken. Du kan även skriva in adressen.

 5. Tryck på TABB tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på RETUR.

  En länk till videon och den inbäddade videospelaren läggs till på sidan i anteckningsboken.

Infoga ljud- och videoinspelningar

I vissa fall kan det vara snabbare och enklare att spela in ljud eller video än att skriva anteckningar. Om du bestämmer dig för att göra anteckningar medan du spelar in så länkas de till inspelningen. Innan du spelar in ljud eller video kontrollerar du att datorn har en mikrofon och en webbkamera samt att de båda är konfigurerade och fungerar. Kontrollera även att alla berörda parter är medvetna om inspelningen och att du har tillåtelse att spela in.

 1. Placera markören där du vill infoga inspelningen i arbetsboken.

 2. Tryck på Alt + N om du vill öppna fliken Infoga.

 3. Så här spelar du in ljud:

  • Tryck på A. Inspelningen startas.

  • Tryck på Alt + J och sedan U om du vill pausa inspelningen.

  • Tryck på Alt + J och sedan S om du vill avsluta inspelningen.

  Så här spelar du in video:

  • Tryck på V. Inspelningen startas.

  • Tryck på Alt + F4 om du vill avsluta inspelningen.

 4. Gå till inspelningen på din anteckningsbokssida om du vill spela upp den. Du hör filen i skärmläsare när du kommer till den. Tryck på Ctrl + Alt + P om du vill spela upp.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda tangentbordet och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar i OneNote för Mac, till exempel filer, tabeller, bilder, videoklipp och ljud inspelningar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel en Microsoft Excel-arbetsbok) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan markera och öppna för att redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: ”Menyrad Apple”.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”infoga” och tryck på nedåtpilen tills du hör: ”... bifogad fil” Om du vill markera, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. En dialogruta för att välja en fil öppnas. Använd piltangenterna för att bläddra bland markeringar i dialogrutan. Tryck ned Ctrl + Alt + Skift + Nedpil Använd piltangenterna för att flytta mellan objekten i ett avsnitt.

 5. När du har hittat filen du vill använda trycker du på Retur för att infoga.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga en tabell

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Infoga, tryck på höger- eller vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Infoga, flik, 2 av 4." Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Tabell, menyknapp." Du markerar genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Tryck på ned- och uppilarna för att bestämma tabellens storlek. Läser VoiceOver upp den aktuella storleken samtidigt som du förflyttar dig. Till exempel: "Tabell med 3 kolumner, 3 rader, knapp".

 5. Tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg när du hör den storlek som du vill använda. Tabellen läggs till din anteckningsbokssida.

Infoga en tagg

Taggar är ett sätt att kategorisera och prioritera dina anteckningar i OneNote. Du kan tagga allt från en enda textrad till ett helt stycke.

 1. Markera den text du vill tagga i OneNote.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. VoiceOver läser upp flikens namn. Om du inte hamnar på fliken Start trycker du på vänsterpil tills VoiceOver meddelar: "Start, flik, 1 av 4." Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på tabbtangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Att göra-tagg, knapp." Att göra är gruppens första tagg. Använd piltangenterna för att bläddra bland de andra taggarna.

 4. När du står på en tagg du vill använda, tryck ned Ctrl + Alt + Blanksteg. Taggen läggs till i din anteckning.

Infoga listor

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

  Tips: Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger.

Använd talformatering om du vill skapa en sorterad lista och ordna objekt i följd.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en numrerad lista automatiskt.

 3. Ange listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  Tips: Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger.

Infoga en bild från en fil

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill lägga till bilden.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: ”Menyrad Apple”.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”infoga” och tryck på nedåtpilen tills du hör: ”bild...” Om du vill markera, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. En dialogruta för att välja en bild öppnas. Använd piltangenterna för att bläddra bland markeringar i dialogrutan. Tryck ned Ctrl + Alt + Skift + Nedpil Använd piltangenterna för att flytta mellan objekten i ett avsnitt.

 5. När du har hittat filen du vill använda trycker du på Retur för att infoga.

Bädda in en onlinevideo

Du kan enkelt lägga till en inbäddad videospelare i anteckningsboken.

Obs!: Alla videowebbplatser stöds inte. Kontrollera vilka webbplatser som för närvarande stöds i Infoga onlinevideor i OneNote 2016 för Windows

 1. Kopiera adressen för din videokälla.

 2. Placera markören där du vill infoga videon i arbetsboken.

 3. Tryck på Kommando + V för att klistra in adressen i anteckningsboken. VoiceOver meddelar: "Inklistring slutförd."

  En länk på webbsidan tillsammans med en inbäddad videospelare läggs till i anteckningsboken.

Infoga en ljudinspelning

Innan du spelar in ljud, kontrollera först att alla berörda parter är medvetna om inspelningen och att du har tillåtelse att spela in.

 1. Placera markören där du vill infoga inspelningen i arbetsboken.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: ”Menyrad Apple”.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”infoga” och tryck på nedåtpilen tills du hör: ”ljudinspelning” om du vill markera, tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. För att stoppa inspelningen trycker du på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ljud, markerad, flik." Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Stopp, knapp". Du stoppar inspelningen genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, om du vill lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel filer som lagrats i iCloud, bilder och videor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel en Microsoft Excel-arbetsbok) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan markera och öppna för att redigera innehållet i filen.

Obs!: Filen måste sparas i iCloud eller OneDrive innan du kan infoga den. Se Konfigurera iCloud Drive för mer information om hur du konfigurerar iCloud.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Infoga fil" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör namnet på filen du vill infoga och dubbelklicka sedan på skärmen för att infoga filen.

Obs!: Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga att göra-taggar

Du kan skapa en att göra-lista med en kryssruta som kan markeras på varje rad.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill skapa en att göra-uppgift.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Tagga som att göra, knapp". Dubbeltryck på skärmen.

En kryssruta infogas i början av raden.

Infoga listor

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

Skapa en punktlista

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Punktlista, knapp.” Dubbeltryck på skärmen. OneNote startar en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt. För att snabbt hitta Retur, tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

Skapa en ordnad lista

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Numrering, knapp." Dubbeltryck på skärmen. OneNote startar en numrerad lista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt. För att snabbt hitta Retur, tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från kameran

Ta en bild med din enhets kamera medan du skriver anteckningar och bifoga fotot i dina anteckningar.

 1. Öppna anteckningen i OneNote som du vill lägga till fotot i.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Infoga bilder, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 3. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och svep sedan till vänster tills du hör: "Ta en bild, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 4. Du kan höra: "OneNote vill få åtkomst till kameran." Om du gör det, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: "Ta en bild, knapp." Peka kameran i önskad riktning och dubbeltryck på skärmen.

  Du hör ett klickljud som indikerar att en bild togs.

 6. Svep åt vänster tills du hör: "Använd, knapp." Infoga bilden genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Du kan höra: "OneNote vill få åtkomst till dina bilder." Om du gör det, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Infoga en bild från en fil

 1. Öppna anteckningen i OneNote som du vill lägga till fotot i.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Infoga bilder, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 3. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar och svep sedan till vänster tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 4. Du kan höra: "OneNote vill få åtkomst till dina bilder." Om du gör det, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Alla bilder, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör namnet på bilden du vill infoga och dubbelklicka sedan på skärmen för att välja den.

 7. Svep åt höger tills du hör "Klar, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör "Använd, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen för att infoga bilden.

Infoga en onlinevideo

Om du vill ta med en onlinevideo i anteckningsboken kan du enkelt klistra in länken i din anteckning.

 1. Bläddra till videoklippet du vill infoga och kopiera länken till urklipp.

 2. I OneNote, öppna anteckningen som du vill infoga videon i.

 3. Vrid åt vänster eller höger med två fingrar tills du hör: "Redigera."

 4. Svep nedåt tills du hör "Klistra in" och dubbelklicka sedan på skärmen för att klistra in länken i textfältet.

Videolänken omvandlas automatiskt till en förhandsgranskningsbild av videon.

Infoga en ljudinspelning

Du kan spela in och infoga ljud i din anteckningsbok. Du kan till exempel lämna ett röstklipp till läsaren.

 1. I OneNote, öppna anteckningen som du vill infoga ljudinspelningen i.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Spela in ljud, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 3. OneNote kan begära tillstånd att använda mikrofonen. I så fall sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Inspelningen startar. När du är klar med inspelningen sveper du till höger tills du hör "Stoppa inspelningen" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Inspelningen infogas i anteckningen och markeras med en musiknotikon.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel bilder, videor eller listor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Infoga att göra-taggar

Du kan skapa en att göra-lista med en kryssruta som kan markeras på varje rad.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill skapa en att göra-uppgift.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Att göra” och dubbeltryck sedan på skärmen.

En kryssruta infogas i början av raden.

Infoga listor

Du kan snabbt skapa punktlistor och numrerade listor i OneNote för Android.

Skapa en punktlista

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Punktlista, knapp” och dubbeltryck på skärmen. OneNote startar en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Välj Retur på skärmtangentbordet för att påbörja ett nytt listobjekt. Välj retur, dra fingret på tangentbordet tills du hör "Retur" och lyft det sedan (och dubbelklicka om det behövs).

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Skapa en ordnad lista

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Numrering, knapp" och dubbeltryck på skärmen. OneNote startar en numrerad lista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Välj Retur på skärmtangentbordet för att påbörja ett nytt listobjekt. Välj retur, dra fingret på tangentbordet tills du hör "Retur" och lyft det sedan (och dubbelklicka om det behövs).

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från kameran

Ta en bild med din enhets kamera medan du skriver anteckningar och bifoga fotot i dina anteckningar.

 1. I OneNote öppnar den anteckningen där du vill infoga bilden och placera markören där du vill lägga till den.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Infoga... öppnas och du hör: ”Infoga”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta ett foto” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du kan höra: ”Vill du tillåta OneNote att ta bilder och spela in video?” Om du gör det sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Kameran öppnas och du hör: ”Kamera i fotoläge”.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”Ta bild, knapp”. Peka kameran i önskad riktning och dubbeltryck på skärmen.

  Du hör ett ljud som anger att en bild har tagits och fokus flyttas till skärmen Förhandsgranskning.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”Spara bild”. Infoga fotot genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Infogar bild”.

 7. Bilden infogas och fokus flyttas till OneNote-sidan.

Infoga en bild från en fil

 1. I OneNote öppnar den anteckningen där du vill infoga bilden och placera markören där du vill lägga till den.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Infoga... öppnas och du hör: ”Infoga”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bild från galleriet” och dubbeltryck på skärmen. En ny sida öppnas där du kan bläddra igenom dina senaste foton. Du hör: ”Senaste”.

 4. Gå till en annan plats, till exempel Bilder, Google Drive, Foton eller OneDrive, svep åt höger tills du hör ”knappen Visa rötter” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Öppna från öppnas. Svep åt höger tills du hör den plats du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att öppna den. När du flyttar runt läser TalkBack upp platserna åt dig.

 5. Om du vill bläddra bland filer eller mappar på en plats sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på objektet som du vill välja. Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 6. När du har valt en bild öppnas sidan Förhandsgranskning. Svep åt höger tills du hör: ”Spara bild”. Infoga bilden genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Bilden infogas och fokus flyttas till den OneNote-sidan. Du hör: ”Infogar bild”.

Infoga en onlinevideo

Om du vill ta med en onlinevideo i anteckningsboken kan du enkelt klistra in länken i din anteckning.

 1. Bläddra till videoklippet du vill infoga och kopiera länken till urklipp.

 2. I OneNote, öppna anteckningen som du vill infoga videon i.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Länk-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Länk öppnas och du hör: ”Adress, redigeringsruta”.

 4. Tryck på och håll ned på skärmen, svep åt vänster tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck sedan på skärmen för att klistra in länken i textfältet.

 5. Om du vill lägga till text som visas på sidan i stället för hyperlänkadressen sveper du åt vänster tills du hör ”Text som ska visas, redigeringsruta” och skriver texten med skärmtangentbordet.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Infoga en ljudinspelning

Du kan spela in och infoga ljud i din anteckningsbok. Du kan till exempel lämna ett röstklipp till läsaren.

 1. I OneNote, öppna anteckningen som du vill infoga ljudinspelningen i.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Ljud och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. OneNote kan fråga: ”Tillåt OneNote att spela in ljud”? I så fall sveper du åt höger tills du hör ”knappen Tillåt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Inspelningen startar. När du är klar med inspelningen sveper du till höger tills du hör "Stoppa knappen" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Inspelningen infogas och fokus flyttas till OneNote-sidan. Du hör: ”Ljudanteckningen har skapats”.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel Excel arbetsböcker och andra filer, tabeller, bilder och länkar. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Tabeller kan göra att det är lättare att hitta och läsa information. Du kan snabbt och enkelt lägga till en standardtabell i OneNote.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Tryck på Alt + N för att öppna fliken Infoga trycker du på nedåtpilen på en gång och tryck på TABB tills du hör: ”knappen tabell”.

 3. Tryck på Retur om du vill lägga till en tabell.

  En tabell med en rad eller två kolumner infogas. Fokus är i den första cellen. Du hör: ”tabell infogas”. JAWS meddelar: ”Anger tabell med två kolumner och en rad”.

 4. Fyll i tabellen. Tryck på TABB om du vill lägga till en annan kolumn i tabellen i den andra kolumnen.

  Tryck på Retur i slutet av raden om du vill lägga till ytterligare en rad.

  Tryck på nedpilen om du vill lämna tabellen.

Infoga en fil

Om du infogar en fil (till exempel en Microsoft Excel-arbetsbok) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan välja och öppna för att redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Tryck på Alt + N för att öppna fliken Infoga trycker du på nedåtpilen på en gång och tryck på TABB tills du hör: ”knappen fil” Tryck på RETUR för att öppna menyn.

 3. Objektet Infoga som bifogad fil är markerat på menyn. Tryck på Retur. Om du i stället vill infoga en PDF-utskrift av en fil trycker du på nedpilen och sedan på Retur.

 4. Dialogrutan Öppna öppnas. Tryck på SKIFT + TABB eller på TABB för att flytta mellan i dialogrutan avsnitt och sedan upp och ned piltangenterna för att flytta inom ett avsnitt i dialogrutan.

 5. Tryck på Retur för att infoga filen.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken.

Infoga listor

Infoga en punktlista eller numrerad lista om du vill ordna texten och göra det lättare att läsa.

Infoga en punktlista

Skapa en punktlista om posterna i listan inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en punktlista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en numrerad lista

Använd nummerformatering om du vill skapa en sorterad lista där punkterna ska behandlas i följdordning.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill starta listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på blanksteg. I OneNote startas en numrerad lista automatiskt.

 3. Skriv listobjektet. Tryck på Retur för att påbörja ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från en kamera

Ta en bild med din enhets kamera medan du skriver anteckningar och bifoga fotot i dina anteckningar.

 1. Öppna anteckningen i OneNote som du vill lägga till fotot i.

 2. Tryck på Alt + N för att öppna fliken Infoga trycker du på nedåtpilen på en gång och tryck på TABB tills du hör: ”knappen bilder”.

 3. Tryck på RETUR för att öppna menyn bilder och tryck på TABB tills du hör ”från kamera” och tryck sedan på RETUR. Kameran öppnas med fokus i sökaren.

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”ta en Bildknapp”.

 5. Tryck på blanksteg om du vill ta ett foto.

 6. Tryck på TABB tills Skärmläsaren meddelar: ”infogningsknapp alla”. Tryck på blanksteg om du vill infoga fotot.

Infoga en bild från en fil

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill lägga till bilden.

 2. Tryck på Alt + N för att öppna fliken Infoga trycker du på nedåtpilen på en gång och tryck på TABB tills du hör: ”knappen bilder”.

 3. Tryck på RETUR. Dialogrutan Öppna öppnas. Fokus är i fältet filnamn. Ange filnamnet eller tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att navigera i avsnitt i dialogrutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett avsnitt.

 4. Tryck på blanksteg om du vill välja en fil. Tryck på Alt + O om du vill infoga bilden.

Infoga en länk

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill lägga till länken.

 2. Tryck på Alt + N för att öppna fliken Infoga trycker du på nedåtpilen på en gång och tryck på TABB tills du hör: ”knappen länk”.

 3. Tryck på Retur. Ett länkfönster öppnas där du kan ange länkinformationen.

 4. Fokus finns i fältet Adress. Skriv eller klistra in adressen.

 5. Tryck på Skift + Tabb en gång för att flytta till fältet Text som ska visas om du vill använda någon annan text för länken. Skriv länktexten och tryck på Retur. Länken infogas på din sida.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote Online med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till olika typer av innehåll i dina anteckningar, till exempel Excel arbetsböcker och andra filer, tabeller, bilder, videoklipp och inspelningar. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online. 

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Tabeller kan göra att det är lättare att hitta och läsa information. Du kan snabbt och enkelt lägga till en standardtabell i OneNote.

 1. Placera markören någonstans på sidan i OneNote där du vill infoga en tabell.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, T för att öppna alternativet tabell.

 3. Använd piltangenterna för att markera en storlek för tabellen. När du flyttar hör du markerade storleken. Tryck på RETUR när du hör den storlek du önskar.

  Tabellen infogas och fokuserar på den första cellen i tabellen. Du hör ”: tabell, sidredigeringsområde, redigerar”.

 4. Skriv cellinnehållet. Tryck på HÖGERPIL eller TABB för att flytta till nästa cell. Om du vill starta en ny rad trycker du på TABB eller RETUR i slutet av raden.

Infoga en fil

När du infogar en fil (till exempel ett Microsoft Word-dokument) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan markera, hämta och öppna om du vill redigera innehållet i filen.

 1. Placera markören på sidan i OneNote där du vill infoga filen.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, F för att välja alternativet Bifogad fil.

 3. Dialogrutan Öppna öppnas. Fokus är i fältet filnamn. Ange filnamnet eller använda TABB eller SKIFT + TABB för att navigera i avsnitt i dialogrutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett avsnitt. Tryck på RETUR om du vill öppna en mapp.

 4. Tryck på Retur när du har markerat filen som vill bifoga.

Infoga en tagg

Taggar är ett sätt att kategorisera och prioritera dina anteckningar i OneNote. Du kan tagga allt från en enda textrad till ett helt stycke.

 1. Placera markören i början av raden som du vill flagga.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + H, T för att öppna alternativet tagg.

 3. Använd nedåt och upp piltangenterna för att navigera på alternativ. Du hör alternativen när du flyttar.

 4. När du hör en tagg som vill du använda, tryck på RETUR. Taggen läggs till.

Infoga listor

Infoga en punktlista eller numrerad lista om du vill ordna texten och göra det lättare att läsa.

Infoga en punktlista

Skapa en punktlista för att lista objekt som inte behöver vara i någon särskild ordning.

 1. I OneNote, placera markören där du vill starta listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på Blanksteg. En punktlista skapas automatiskt.

 3. Ange text för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en numrerad lista

Använd en numrerad lista för att visa en lista över objekt som ska vara i följdordning.

 1. I OneNote, placera markören där du vill starta listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på Blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 3. Ange text för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  Tips: Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Infoga en bild från kameran

Ta en bild med din enhet och bifoga i anteckningarna. Kontrollera att kameran är ansluten till datorn innan du börjar.

 1. Placera markören där du vill infoga bilden i anteckningsboken.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, P för att markera alternativet bild.

 3. Dialogrutan Öppna öppnas och är markerad i fältet filnamn. Om det är första gången du öppnar kamera från OneNote måste du bläddra till kamera app. trycker du på SKIFT + TABB två gånger för att gå till avsnittet till vänster. Tryck på nedåtpilen tills du hör: ”kamera”. Tryck på RETUR om du vill öppna.

 4. Kameran är öppen medan du fokuserar på sökaren. Om du vill gå till knappen foto, tryck på TABB tills du hör: ”ta foto knappen”. Tryck på RETUR för att ta fotot.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”knappen Öppna”. Tryck på RETUR om du vill infoga fotot i anteckningen.

Infoga en bild från en fil

 1. I OneNote, placera markören där du vill lägga till bilden.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, P för att markera alternativet bild.

 3. Dialogrutan Öppna öppnas. Fokus är i fältet filnamn. Ange filnamnet eller använda TABB eller SKIFT + TABB för att navigera i avsnitt i dialogrutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett avsnitt.

 4. Tryck på Retur för att infoga bilden.

Bädda in en onlinevideo

Du kan enkelt lägga till en inbäddad videospelare i anteckningsboken.

Obs!: Alla videowebbplatser stöds inte. Kontrollera vilka webbplatser som för närvarande stöds i Infoga onlinevideor i OneNote 2016 för Windows

 1. Kopiera adressen för din videokälla.

 2. Placera markören där du vill infoga videon i arbetsboken.

 3. Tryck på Ctrl + V för att klistra in adressen i anteckningsboken och tryck sedan på Retur.

  En länk till videon och den inbäddade videospelaren läggs till i din anteckningsbok. Videospelaren ligger i fokus.

Infoga en ljudinspelning

Innan du spelar in ljud, kontrollera först att alla berörda parter är medvetna om inspelningen och att du har tillåtelse att spela in.

 1. Placera markören där du vill infoga inspelningen i arbetsboken.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, A för att öppna alternativet Spela in ljud.

 3. Om webbläsaren frågar om ett behörighet att använda mikrofonen, måste du gå till webbläsare om du vill acceptera. Tryck på SKIFT + F6 för att flytta fokus till webbläsaren och tryck på SKIFT + TABB tills du hör: ”Ja knappen”. Tryck på RETUR om du vill markera.

 4. Inspelningen startar. Om du har flyttat fokus till webbläsaren i föregående steg trycker du på Skift + F6 för att flytta fokus tillbaka till OneNote.

 5. Om du vill stoppa inspelningen trycker du på Alt + Windows-tangenten + J, A, S.

  Tips: Spela upp inspelningen genom att navigera till inspelningen på sidan anteckningsbok. Du hör filen som du kommer till den. Tryck på Alt + Windows lodo tangenten + J, A, P för att spela upp.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×