Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Med Project 2016, tangentbordet och den inbyggda Skärmläsaren i Windows kan du arbeta med både lokala projekt och Project Online-projekt. Du kan också använda skärmläsaren JAWS.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Project 2016.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna ett nyligen använt projekt

När du startar Project 2016 öppnas en lista över senast använda projekt och projektmallar. Så här öppnar du ett nyligen använt projekt:

 1. Tryck på Tabb två gånger för att gå till projektlistan Senaste. Med Skärmläsaren hör du "senaste", följt av namnet på det första projektet i listan.

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta runt i listan över senaste filer. Tryck på Retur när du hör namnet på det projekt du vill öppna.

Arbeta med Project Online

Det är enkelt att arbeta med ett delat projekt med dina kollegor när du har tillgång till Project Online.

Skapa ett konto i Project Online

 1. Tryck på Alt+F, I och tryck sedan på N för att öppna dialogrutan Project Web App-konton.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till-knapp" och tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Kontoegenskaper öppnas.

 3. Du hör: "Kontonamn, redigering". Med JAWS hör du Kontoegenskaper". Skriv ett namn för kontot och tryck på Tabb.

 4. Skriv serverns fullständiga URL. Om du inte vet serverns URL, kontakta serveradministratören.

  Obs!: URL-adressen måste börja med http:// eller https:// och innehålla färre än 129 tecken. Om du använder det mindre säkra alternativet http:// ombeds du i Project 2016 att bekräfta URL-adressen.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

 6. Bekräfta att du har Välj ett konto läge markerat genom att trycka på skift+tabb tills du hör ”markerat, välj ett konto, alternativknapp”. Om du hör ”markerat, använd mitt standardkonto, alternativknapp”, trycker du på nedpilen en gång.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

 8. Tryck på Esc om du vill återgå till huvudvyn i Project 2016.

 9. Om du vill börja använda ett nytt konto ska du stänga fönstret och starta om Project 2016. Information om hur du loggar in på kontot finns i logga in på ditt Project Online konto.

Logga in på Project Online-kontot

Du behöver bara logga in på Project Online-kontot en gång. Project 2016 kommer ihåg dina autentiseringsuppgifter.

 1. När du startar Project 2016 efter du har skapat ett Project Online konto, hör du: ”Logga in, profil, dator, redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Nedåtpil tills du hör namnet på onlinekontot.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

 3. När du börjar använda ett onlinekonto för första gången hör du: "Logga in, skriv e-postadressen till det konto du vill använda för att öppna pwa." Skriv e-postadressen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Fokus på Nästa-knappen" och tryck sedan på Retur.

 5. Du hör: "Logga in på ditt konto, ange lösenordet, redigering". Skriv lösenordet.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Logga in-knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Vänta". När du hör "Tomt projekt-knapp" vet du att inloggningen är klar.

Öppna ett projekt från Project Online

När du har loggat in en gång kan du öppna onlineprojekt lika enkelt som om de var lagrade på din dator. Information om hur du loggar in på onlinekontot finns i logga in på ditt Project Online konto.

 1. När du startar Project 2016 hör du: ”Logga in, profil, dator, redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Nedåtpil tills du hör namnet på onlinekontot som du vill använda.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

 3. Då hör du: "Tomt projekt-knapp." Tryck på Tabb tills du hör "Öppna andra projekt, hyperlänk" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Senaste projekt, listan uppdaterad."

  Tips: Ovanstående gäller när du precis har öppnat Project 2016. Om du vill öppna ett onlineprojekt senare trycker du på Alt+F, O, Y, 1, och fortsätter sedan från steg 3.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Senaste flikobjekt" och tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Project Web App", följt av namnet på testkontot.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Project Web App, av, Bläddra, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Mappvy i gränssnittet, tabell, visa listan över alla projekt".

 6. Tryck på blanksteg och sedan på Retur. Du hör: "Mappvy i gränssnittet, tabell" följt av namnet på det första projektet och antalet projekt, till exempel "1 av 10".

 7. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att hitta projektet som du vill öppna och tryck sedan på Retur.

Obs!: Eventuellt blir du i Project 2016 uppmanad att välja Ja eller Nej när du öppnar ett onlineprojekt. Det innebär att projektet som du öppnat använder en annan valuta än den som anges av servern. Om du vill skriva över projektets valuta med serverns valuta väljer du knappen Ja, annars väljer du Nej. Tryck på Tabb för att flytta mellan knapparna och tryck sedan på Retur för att bekräfta valet.

Lägga till en ny kolumn i Gantt-schemat

Projektet öppnas i vyn Gantt-schema, som är den enklaste vyn att arbeta i. Fokus är i diagrammets övre vänstra hörn. För många projekt räcker inte standardkolumnerna till. Så här lägger du till en ny kolumn:

 1. Tryck på vänster- eller högerpilen för att hitta den kolumn som ligger till höger om den plats där du vill lägga till en kolumn. Skärmläsaren meddelar vad som är skrivet i den aktuella cellen, följt av namnet på kolumnen.

 2. Tryck på Alt+J och sedan på F för att växla till menyfliksområdet Format.

 3. Tryck på U för att infoga en ny kolumn till vänster om den markerade kolumnen. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att hitta det kolumnnamn du vill använda och tryck sedan på Retur för att lägga till det i diagrammet. Med Skärmläsaren kan du skriva en del av namnet och sedan använda nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra bland fördefinierade kolumnnamn som matchar. Om du till exempel skriver faktisk, föreslår Project 2016Faktisk kostnad, Faktisk kvantitet och så vidare.

Obs!: Istället för att välja ett fördefinierat kolumnnamn kan du skriva ett eget. Med JAWS är det detta alternativ du ska använda eftersom JAWS inte meddelar kolumnnamnet förrän du har lagt till det.

Lägga till aktiviteter på tidslinjen

 1. Flytta till vyn Tidslinje genom att trycka på Alt+H, G och sedan L.

 2. Tryck på Alt+J, F och sedan på X. Du hör: "Lägg till aktiviteter på tidslinjen" följt av projektets namn. Med JAWS hör du: "Lämna menyer, Lägg till aktiviteter på tidslinjen, dialogruta".

 3. Fokus är på den översta aktiviteten, som innehåller hela projektet. Välj vilka aktiviteter du vill lägga till på tidslinjen genom att använda nedåt- eller uppåtpilen för att flytta mellan aktiviteterna, och tryck på blanksteg för att lägga till den markerade aktiviteten.

 4. När du har valt alla aktiviteter du vill ha trycker du på Retur för att stänga dialogrutan Lägg till aktiviteter på tidslinjen. Tidslinjen uppdateras så att den överensstämmer med dina val.

Använda sammanfattningsaktiviteter

Du kan visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

Tips: Undvik att tilldela resurser till sammanfattningsaktiviteter. Tilldela dem till underaktiviteterna istället, annars kanske du inte kan få bort överbeläggningar.

 1. Om du vill flytta till vyn Gantt-schema trycker du på Alt+H, G och sedan på G.

 2. Använd piltangenterna för att hitta rätt aktivitet i kolumnen Aktivitetsnamn. Skärmläsaren meddelar vad som är skrivet i den aktuella cellen, följt av namnet på kolumnen.

 3. Tryck på Alt+Skift+högerpil för att göra ett indrag för den aktuella aktiviteten och göra den till en underaktivitet. Det här gör aktiviteten ovanför till en sammanfattningsaktivitet. Med JAWS hör du: "Nivå 2".

  Obs!: Med Skärmläsaren hör du endast "expanderad" eller "komprimerad" när fokus är på en sammanfattningsaktivitet. Du kan lägga till kolumnen WBS i vyn Gantt-schema för att göra aktivitetshierarkin tydligare. I kolumnen WBS visas radnumret för varje aktivitet. Underaktiviteter använder en annan numrering. Om sammanfattningsaktiviteten till exempel är nummer 7, är dess underaktiviteter 7.1, 7.2 och så vidare. Mer information om hur du lägger till en kolumn finns i Lägga till en ny kolumn i Gantt-schemat.

 4. Om du vill lägga till ytterligare en underaktivitet i sammanfattningsaktiviteten trycker du på nedåtpilen för att gå till nästa rad i kolumnen Aktivitetsnamn och trycker sedan på Alt+Skift+högerpil.

 5. Om du göra om en underaktivitet till en vanlig aktivitet trycker du på Alt+Skift+vänsterpil. Med JAWS hör du "Nivå 1".

Tips: Du kan dölja en underaktivitet genom att trycka på Alt+Skift+minustecken på det numeriska tangentbordet. Du hör: "Subtrahera". Om du vill visa sammanfattningsaktiviteten igen trycker du på Alt+Skift+plustecken.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project 2016 med en skärmläsare

Tangentbordsgenvägar i Project 2016

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Project 2016 med hjälpmedelsfunktionerna

Använd Project Online med ditt tangentbord och Skärmläsaren i Windows för att se eller redigera ett projekt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Project Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Checka ut ett projekt

I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Redigeraknapp” och tryck sedan på Retur.

Läsa och redigera projektinformation

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Projektinformation” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Projektflik” och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Redigeraknapp” och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb för att växla mellan de olika projektdetaljfälten och redigera dem med hjälp av tangentbordet.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Välj ett datum från kalenderknappen” och tryck på Retur om du vill ändra projektets startdatum. Ett popup-fönster för kalendern öppnas. Välj ett datum med vänster och höger piltangent och tryck på Retur.

 6. Om du vill spara dina ändringar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Sparaknappen" och tryck på Retur.

 7. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör ”Stängaknapp”. Tryck sedan på Retur.

 8. Stäng-rutan öppnas och frågar om du vill checka in projektet. Gör något av följande:

  • Tryck på Retur om du vill checka in projektet.

  • Tryck på Ctrl+Tabb för att behålla projektet utcheckad. Du hör: ”Vill du checka in ditt projekt? Markerat, checka in, alternativknapp.” Tryck på R för att flytta till nästa alternativknappen. Du hör: ”Inte markerad, låt projektet vara utcheckad, alternativknapp.” Tryck på Retur för att välja alternativknappen, tryck på Tabb för att markera OK-knappen och tryck sedan på Retur för att stänga dialogrutan.

Lägg till aktiviteter på tidslinjen

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Verktygsgrupp för schemalagda aktiviteter” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Tabell.” Du kan navigera genom raderna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller ned-piltangenterna, och genom kolumnerna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent. Tryck på Retur för att välja den aktivitet du vill lägga till på tidslinjen.

 3. Tryck på Ctrl+F6 för att lämna tabellen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Lägg till i tidslinje-knappen” och tryck på Retur för att lägga till aktiviteten i tidslinjen.

Använda sammanfattningsaktiviteter

Du kan visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Verktygsgrupp för schemalagda aktiviteter” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Tabell.” Du kan navigera genom raderna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller ned-piltangenterna, och genom kolumnerna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent. När du har hittat den aktivitet du vill göra indrag i trycker du på Retur för att välja den.

 3. Tryck på Ctrl+F6 för att lämna tabellen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Indragsknapp” och tryck sedan på Retur.

Spara och publicera ändringar och checka in

Spara ändringar i ett projekt

I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Sparaknapp” och tryck sedan på Retur.

Publicera projektschemat

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Verktygsgrupp för schemalagda aktiviteter” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Publiceraknapp” och tryck på Retur.

Stäng och checka in ett projekt

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Stängaknapp” och tryck sedan på Retur.

 2. Stäng-rutan öppnas och frågar om du vill checka in projektet. Tryck på Retur för att checka in projektet.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Tangentbordsgenvägar i Project Online

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×