Använd en skärmläsare att utforska och navigera uppgift

Använd en skärmläsare att utforska och navigera uppgift

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda To-Do för webben med tangentbordet och en skärmläsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

  • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

  • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

  • När du använder To-Do för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom To-Do för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte To-Do för webben.

I det här avsnittet

Navigera i vyn min dag

När du öppnar To-Do för första gången visas vyn My Day till höger om marginallisten. Att göra-objekt och uppgifter, visas för dagen. Tryck på TABB om du vill gå igenom listan. Skärmläsaren meddelar objekten i listan och deras status. Om du vill markera ett objekt som slutfört, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad, markerat som inte slutföra markerar du kryssrutan” och tryck sedan på RETUR. Tryck på blanksteg eller RETUR om du vill öppna Informationsvyn för en aktivitet.

Om du har, till exempel uppgifter som förfaller i dag eller kvar från igår ett förslag avisering bubbeldiagram visas överst vyn Min dag. Om du vill kontrollera uppgifterna, tryck på TABB tills du hör ”granska” och tryck sedan på RETUR.

Navigera i vyn förslag

Om du vill gå till vyn förslag, tryck på TABB tills du hör ”åtkomst föreslagna uppgifter via förslag knappen” och tryck sedan på RETUR. Tryck på TABB om du vill flytta i listan med förslag. Skärmläsaren meddelar status för varje steg i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i använda en skärmläsare att arbeta med förslag i att göra.

Navigera i vyn Aktivitetslista

Tryck på TABB tills du hör namnet på listan som du vill redigera och tryck på RETUR om du vill navigera till vyn Aktivitetslista i marginallisten.

Under datumet som infaller upptar området med huvudinnehållet större delen av utrymmet på skärmen. Att göra-objekt och uppgifter, visas i den viss listan. Tryck på TABB om du vill gå igenom listan. Skärmläsaren meddelar objekten i listan och deras status. Om du vill markera ett objekt som slutfört, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad, markerat som inte slutföra markerar du kryssrutan” och tryck sedan på RETUR. Tryck på blanksteg eller RETUR om du vill öppna Informationsvyn för en aktivitet. Mer information om aktiviteter, se använda en skärmläsare att arbeta med aktiviteter i att göra.

Navigera till vyn

Om du vill öppna Informationsvyn för en aktivitet i vyn Aktivitetslista eller i vyn Min dag, trycker du på RETUR på en aktivitet. Vyn öppnas till höger på skärmen. I den här vyn kan du till exempel ställa in påminnelser eller skriva anteckningar i en aktivitetsvy. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan fälten i vyn. Om du vill stänga Detaljvyn, tryck på TABB tills du hör ”Dölj detaljer visningsknapp” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Använda To-Do för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

  • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

  • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i vyn min dag

När du öppnar To-Do för första gången visas vyn Min dag. Navigera mellan element i Mina dagsvy, Svep åt höger eller vänster tills du hör elementet du vill använda och sedan dubbelknacka på skärmen för att markera den.

Navigera i vyn förslag

Om du vill gå till vyn förslag i vyn Min dag Svep åt vänster eller höger tills du hör ”förslag knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i listan med förslag. VoiceOver meddelar status för varje steg i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i använda en skärmläsare att arbeta med förslag i att göra.

Navigera i vyn marginallist

Svep åt vänster om du vill navigera till vyn Sidpanelen i vyn Min dag eller Uppgiftslista tills du hör ”knappen marginallist” och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”komprimerad Sidpanelen”. En meny som visar din uppgift visar öppnas. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i menyn. Om du vill markera en lista, dubbelklicka på skärmen. Om du vill lägga till en ny lista, Svep åt höger tills du hör ”ny knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill veta mer om listor kan referera till använda en skärmläsare att arbeta med listor i att göra.

Navigera i vyn Aktivitetslista

Navigera till vyn Uppgiftslista genom att svepa åt vänster eller höger i sidofältet tills du hör namnet på listan som du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Svep åt vänster eller höger om du vill flytta genom uppgifterna i uppgiftslistan. VoiceOver meddelar uppgifterna och deras status. Om du vill öppna detaljerad information om en aktivitet, dubbelklicka på skärmen. Om du vill markera en uppgift i slutförda, Svep åt höger tills du hör ”ej slutförd att göra-objektknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Mer information om aktiviteter, se använda en skärmläsare att arbeta med aktiviteter i att göra.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda To-Do för Android med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

  • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

  • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera i vyn min dag

När du öppnar To-Do för första gången visas vyn Min dag. Navigera mellan element i Mina dagsvy, Svep åt höger eller vänster tills du hör elementet du vill använda och sedan dubbelknacka på skärmen för att markera den.

Navigera i vyn förslag

Om du vill gå till vyn förslag, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”förslag knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i listan med förslag. TalkBack meddelar status för varje steg i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i använda en skärmläsare att arbeta med förslag i att göra.

Navigera i vyn marginallist

Svep åt vänster om du vill navigera till vyn Sidpanelen i vyn Min dag eller Uppgiftslista tills du hör ”knappen marginallist” och sedan dubbelklicka på skärmen. En meny som visar din uppgift visar öppnas. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i menyn. Om du vill markera en lista, dubbelklicka på skärmen. Om du vill lägga till en ny lista, Svep åt höger tills du hör ”ny lista” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill veta mer om listor kan referera till använda en skärmläsare att arbeta med listor i att göra.

Navigera i vyn Aktivitetslista

Navigera till vyn Uppgiftslista genom att svepa åt vänster eller höger i sidofältet tills du hör namnet på listan som du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Svep åt vänster eller höger om du vill flytta genom uppgifterna i uppgiftslistan. TalkBack meddelar uppgifterna och deras status. Om du vill öppna detaljerad information om en aktivitet, dubbelklicka på skärmen. Om du vill markera en uppgift i slutförda, Svep åt höger tills du hör ”ej slutförd att göra-objektknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Mer information om aktiviteter, se använda en skärmläsare att arbeta med aktiviteter i att göra.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda To-Do för Windows 10 med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

  • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

  • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

I det här avsnittet

Navigera i vyn min dag

När du öppnar To-Do för första gången visas vyn Min dag. Navigera mellan element i Mina dagsvy, Svep åt höger eller vänster tills du hör elementet du vill använda och sedan dubbelknacka på skärmen för att markera den.

Navigera i vyn förslag

Om du vill gå till vyn förslag, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”förslag knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i listan med förslag. Skärmläsaren meddelar status för varje steg i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i använda en skärmläsare att arbeta med förslag i att göra.

Navigera i vyn marginallist

Svep åt vänster om du vill navigera i vyn Sidpanelen i vyn Min dag eller Uppgiftslista tills du hör ”navigeringsknapp” och sedan dubbelklicka på skärmen. En meny som visar alla listor öppnas. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i menyn. Om du vill markera en lista, dubbelklicka på skärmen. Om du vill lägga till en ny lista, Svep åt höger tills du hör ”ny knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Mer information om listor finns i Arbeta med listor i att göra-med en skärmläsare.

Navigera i vyn Aktivitetslista

Om du vill navigera i vyn Aktivitetslista i vyn Sidpanelen Svep till vänster eller höger tills du hör namnet på listan du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Svep åt vänster eller höger om du vill flytta genom uppgifterna i uppgiftslistan. Skärmläsaren meddelar uppgifterna och deras status. Om du vill öppna detaljerad information om en aktivitet, dubbelklicka på skärmen. Om du vill markera en uppgift i slutförda, Svep åt höger tills du hör ”ej slutförd att göra-objektknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Mer information om aktiviteter, se arbeta med aktiviteter i att göra-med en skärmläsare.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×