Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Huvudskärmen Word innehåller de viktigaste funktionerna i följande:

 • I Verktygsfältet Snabbåtkomst längst upp till vänster på skärmen som innehåller vanliga kommandon, till exempel Ångra och göra om, och kan anpassas efter dina behov.

 • Flikarna i menyfliksområdet längst upp på skärmen som innehåller den fil, Start, Infoga, Design, Layout, referenser, Utskick, Granska, Visa och hjälper flikar, samt Sökfältet.

 • Menyfliksområdet är placerad omedelbart under raden med flikar i menyfliksområdet och innehåller knappar som är specifika för den markerade fliken.

 • Området med huvudinnehållet är under menyfliksområdet och innehåller dokumentinnehållet. Vissa kommandon, till exempel Granska eller söka efter, öppna fönster till höger eller vänster om området med huvudinnehållet.

Tryck på Alt-tangenten om du vill navigera från området med huvudinnehållet till flikarna i menyfliksområdet. Du hör ”menyflikarna”, följt av namnet på den öppna menyfliken. Om du vill navigera mellan flikarna i menyfliksområdet genom att trycka på upp eller ned piltangenterna tills du hör namnet på den flik du vill använda och tryck på RETUR för att öppna den.

Om du vill flytta fokus från flikarna i menyfliksområdet till menyfliksområdet, trycker du på TABB-tangenten en gång. Du hör namnet på den första knappen i menyfliksområdet. Om du vill navigera mellan knapparna i menyfliksområdet genom att trycka på upp- och nedpilarna för tills du hör namnet på knappen du vill använda och tryck på RETUR för att markera den.

Navigera mellan vyer

Förutom vyn huvudsakliga har Word följande vanliga vyer:

 • Backstage-vyn som innehåller filen kommandon, till exempel Öppna, Spara och skriva ut.

Navigera i Word för Windows

I Word navigerar du genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt).

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på uppilen och nedpilen, och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Fler navigeringsalternativ finns i kortkommandon för Microsoft Word för Windows.

Du kan använda Skärmläsaren, inbyggda Skärmläsaren i Windows eller en tredje part skärmläsare, till exempel JAWS. Information om hur du använder Word med en skärmläsare finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word.

Att tänka på för Word

I Word finns ett antal särskilda hjälpmedelsfunktioner som kan hjälpa dig att använda appen.

Zooma för att förstora eller förminska det du vill se

Du kan använda kortkommandon om du vill zooma in i dokument för att visa en förstorad vy eller zooma ut för att se mer av sidan i mindre storlek.

 1. Tryck på Alt+W, Q. Om du använder en skärmläsare hör du ”Dialogrutan Zooma” eller ”Zoomningsfönster”.

 2. Gå till rotationsrutan Procent med tabbtangenten och skriv ett procentantal eller använd uppil eller nedpil för att välja ett procenttal.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Använda läsläge

I läsläget förbättras upplösningen och visningen av text, vilket gör det enklare att läsa på skärmen. Du kan börja använda läsläge med hjälp av kortkommandon.

 1. Tryck på Alt+W, F. Om du använder en skärmläsare hör du ”läslayout”. (I Skärmläsaren hör du filnamnet.)

 2. Om du vill återgå till Utskriftslayout trycker du på Alt+W, E. Du hör ”Utskrift redigera”.

Öka kontrasten genom att ändra tema

Det kan vara enklare att använda Word om du byter till ett tema som ger mer kontrast.

Tips: Den här ändringen påverkar alla dina Office 365-program.

 1. Tryck på Alt+F, D för att öppna fönstret Office-konto i vyn Backstage. Om du använder en skärmläsare hör du ”Fliken Konto” och fokus flyttas till rutan Office-tema.

 2. Om du vill öppna rutan Office-tema trycker du på Y, 1. Du hör namnet på det markerade temat.

 3. Välj ett tema och tryck på Retur. Temat Mörkgrå ger mest kontrast.

Tips: Det kan även vara en god idé att välja ett tema med mer kontrast i Windows eller använda andra hjälpmedelsinställningar. Mer information finns i Gör det enklare att använda datorn.

Stänga av Klicka och skriv

Om du använder adaptiv teknik som inte fungerar bra med funktionen Klicka och skriv i Word, kan du stänga av funktionen.

 1. Tryck på Alt+F, T i vyn Backstage för att öppna dialogrutan Word-alternativ. Om du använder en skärmläsare hör du ”Word-alternativ, listrutan Kategorier” eller ”Word-alternativ”.

 2. Om du vill öppna alternativen Avancerat trycker du på A och sedan på tabbtangenten. Du hör ”Avancerat” och namnet på det första alternativet.

 3. Om du vill gå till kryssrutan Aktivera klicka och skriv trycker du på C. Tryck sedan på blanksteg för att markera eller avmarkera kryssrutan.

 4. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan Word-alternativ.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Word för Mac innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder, till exempel begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att arbeta med dokument. Detta innebär att du kan använda tangentbordsgenvägar och en skärmläsare för att arbeta med Word. Mer information om inställningar för hjälpmedel och funktioner som är specifika för platform finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med Word för Mac-layout

När du har ett dokument öppet i Word centreras namnet på dokumentet högst upp på skärmen. Appkontroller som till exempel Miniminera och Stäng finns i det övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen bredvid dem. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra och Gör om. Längst upp till höger på skärmen finns fältet Sök och knappen Dela.

Under den här raden finns en uppsättning menyflikar. Det är flikar som Infoga, Design och Granska. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som innehåller kommandon och som är sorterade i grupper. Menyfliksområdet är placerat under raden med flikar. Fliken Infoga växlar till exempel om till en menyflik som låter dig välja olika objekt, till exempel hyperlänkar eller bilder, som du kan infoga i dokumentet.

Dokumentets innehåll visas under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. För vissa kommandon, till exempel Granska eller Sök, öppnas fönster till höger eller vänster om dokumentet.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Du kan växla mellan huvudområdet i Word för Mac trycker du på CTRL + ALT + piltangenterna F6 (vidarebefordra) eller SKIFT + F6 (bakåt). Uppifrån och ned är det här huvudområdena:

 • Verktygsfält

 • Flikar i menyfliksområdet

 • Dokumentinnehåll

 • Statusfält

Hantera objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

Om du vill sluta interagera med objekt, trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + upp piltangent.

Om du vill bläddra i verktygsfältet eller menyfliksområdet flikarna trycker du på vänster eller höger piltangent. Du hör namnet på den aktuella knappen eller TABB. Om du vill markera, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Om du vill bläddra motsvarande kommandon i menyfliksområdet markerade trycker du på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt). Du hör namnet på varje kommando som du vill hamna på den, och om du vänta en stund VoiceOver står det även hur du kan interagera med det aktuella kommandot.

När fokus är på dokumentets brödtext trycker du på Ctrl+Alt+Skift+Nedpil för att interagera med innehållet:

 • Du kan flytta en rad uppåt eller nedåt genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen.

 • Om du vill flytta ett ord åt höger eller vänster trycker du på vänster- eller högerpil.

 • Tryck på Ctrl+Alt+Nedåtpil eller Uppåtpil för att gå till den första raden i nästa eller föregående stycke.

Du markerar text genom att trycka på Skift+en piltangent i den textriktning som du vill markera text.

Tips: Tryck på Kommando + F för att använda sökfältet när fokus är i dokumentet.

Navigera med hjälp av navigeringsfönstret

Du kan snabbt flytta mellan hela sidor med hjälp av navigeringsfönstret, som öppnas till vänster om dokumentets brödtext.

 1. Tryck på CTRL + ALT + vänster eller höger piltangent tills du hör namnet på den flik som du arbetar med, till exempel markerad ”Home-, fliken”.

 2. Om du vill interagera med menyfliksområdet trycker du på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent.

 3. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör ”visa, TABB”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör ”navigeringsfönstret avmarkerat kryssrutan” och tryck sedan på kontroll + alternativ + blanksteg om du vill aktivera fönstret.

 5. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + upp piltangent tills du hör: ”ur bild,-menyfliksområdet”.

 6. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret, trycker på CTRL + ALT + höger piltangent ”Sidpanelen åtgärdsfönstret” och tryck sedan på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent.

 7. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör ”dokumentminiatyrer” och tryck sedan på CTRL + alternativ + SKIFT + NEDPIL. VoiceOver anger du hur många sidor som det är och vilken sida du befinner dig på.

 8. Om du vill flytta mellan sidor, tryck på CTRL + ALT + NEDPIL eller uppåt piltangent tills du hör sida och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att navigera till den.

Fokus flyttas till texten på den markerade sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Word för iOS innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder att arbeta med sin iPhone eller iPad med VoiceOver, Läs upp markering, Zooma, Invertera färger och Öka kontrast.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Word för iPad eller iPhone

När du har ett dokument öppet i Word centreras namnet på dokumentet högst upp på skärmen. Appkontroller som till exempel Miniminera och Stäng finns i det övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen bredvid dem. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra och Gör om. Längst upp till höger på skärmen finns fältet Sök och knappen Dela.

Under den här raden finns en uppsättning menyflikar. Det är flikar som Infoga, Design och Granska. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som innehåller kommandon och som är sorterade i grupper. Menyfliksområdet är placerat under raden med flikar. Fliken Infoga växlar till exempel om till en menyflik som låter dig välja olika objekt, till exempel hyperlänkar eller bilder, som du kan infoga i dokumentet.

Dokumentets innehåll visas under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. För vissa kommandon, till exempel Granska eller Sök, öppnas fönster till höger eller vänster om dokumentet.

Navigera med hjälp av touch

VoiceOver-rotorn: Använd VoiceOver-rotorn och välj hur du vill flytta dig genom dokumentet när du sveper uppåt eller nedåt. Om du till exempel väljer Ord flyttas insättningspunkten igenom dokumentet ord för ord med varje svep.

Bläddra: Flytta tre fingrar uppåt eller nedåt för att bläddra i dokumentet. När du lyfter fingrarna från skärmen identifierar VoiceOver vilken sida du är på.

Menyfliksområdet: Tryck och dubbeltryck sedan på fliken Start i menyfliksområdet.

 • Om du vill gå till en annan flik drar du från höger eller vänster med ett finger för att växla mellan flikarna. Dubbeltryck på en flik för att placera den i fokus.

 • Du väljer en knapp under den fliken som är i fokus genom att dra åt höger eller vänster för att gå genom flikens knappalternativ.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet dubbeltrycker du på menyfliksområdet och dubbeltrycker sedan igen.

Navigera med hjälp av kortkommandon

Om du använder VoiceOver med ett externt tangentbord och du vill använda tangentbordsgenvägar ska du se till att QuickNav är avstängt. Tyck på vänster och höger piltangent samtidigt på det externa tangentbordet. VoiceOver meddelar att QuickNav är avstängt. Tryck på piltangenterna igen när du vill aktivera QuickNav.

En lista med kortkommandon finns i Använda tangentbordsgenvägar med ett externt tangentbord med Word för iPad.

Att tänka på när du arbetar med Word för iPad eller iPhone

Använda VoiceOver i Word

Använda VoiceOver för att höra muntligt tips om vad som visas på skärmen. När du ställer markören på ett objekt på skärmen talar berättarrösten om objektets namn eller beskriver det.

Obs!: Om du använder VoiceOver med ett externt tangentbord och du vill använda tangentbordsgenvägar ska du se till att QuickNav är avstängt. Tryck på vänster och höger piltangent samtidigt på det externa tangentbordet. VoiceOver meddelar att QuickNav är avstängt. Tryck på piltangenterna igen när du vill aktivera QuickNav.

Ändra dokumentvy

Använd vyn Sidlayout för att öka mängden text på en sida, så att det blir lättare att läsa, redigera text och lägga till kommentarer på telefonens lilla skärm. Dra åt vänster eller åt höger längst upp i dokumentet för att flytta fokus till knappen Sidlayout och dubbeltryck sedan på den.

Ansluta till en molnbaserad lagringstjänst

Anslut till ditt OneDrive-, OneDrive för företag- eller Dropbox-konto. När du är ansluten kan du hämta dina filer som lagras på de här kontona direkt från din iPhone.

 1. Öppna Word. Tryck på och dubbeltryck sedan på Konto längst ned till vänster på skärmen Öppna för att öppna skärmen Konto. På skärmen Konto visas din aktuella inloggningsinformation följt av en lista över Anslutna tjänster samt alternativet Lägg till en tjänst längst ned på skärmen

  Obs!: Om du har en Word-fil öppen och vill återgå till skärmen Öppna använder du knappen Spara och stäng i det övre vänstra hörnet i appen.

 2. Tryck på och dubbeltryck sedan på Lägg till en tjänst. På skärmen Lägg till en tjänst visas tillgängliga tjänster i följande ordning: OneDrive, OneDrive för företag ochDropbox.

 3. Tryck på och dubbeltryck sedan på den tjänst du vill lägga till, och följ sedan instruktionerna för inloggning.

 4. Återgå till menyn Konto. Din nya tjänst visas under Anslutna tjänster.

Ansluta till SharePoint

Använd ditt arbets- eller skolkonto för att komma åt gruppwebbplatser i SharePoint.

 1. Öppna Word. Tryck på och dubbeltryck sedan på Konto längst ned till vänster på skärmen Öppna och logga sedan in på appen.

 2. På skärmen Konto trycker du på och dubbeltrycker sedan på din gruppwebbplats i listan med Anslutna tjänster.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Word för iPad

Använda kortkommandon i Word för iPhone

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Word för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet och nedsatt syn att arbeta med dokument. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som är plattformsspecifika finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Använd skärmläsaren TalkBack, pekrörelser och externa kortkommandon

Word för Android fungerar med den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. När TalkBack-skärmläsaren är aktiverad hör du en beskrivning av det du markerar eller aktiverar på enheten, t.ex. kommandon, platser, listor och knappar, utöver innehållet på skärmar, menyer och popup-fönster i Word.

Om du använder ett externt tangentbord hittar du instruktioner i artikeln om att använda TalkBacks kortkommandon.

Använd globala och lokala snabbmenyer

När du navigerar med TalkBack är två snabbmenyer tillgängliga för att hjälpa dig att hitta inställningar och kontroller. Den globala snabbmenyn innehåller kommandon som fungerar överallt. Lokala snabbmenykommandon beror på det fokuserade objektet.

Mer information om den globala och lokala snabbmenyn finns på Använda globala och lokala snabbmenyer.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Word Mobile-appen för Windows 10 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder att skapa och redigera dokument. Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan använda skärmläsare för att få information om användargränssnittet (UI) uppläst. I det här avsnittet beskrivs de hjälpmedelsfunktioner som är tillgängliga i Word Mobile-appen för många typer av funktionshinder.

Meddelanden: 

 • Mer information om pekfunktionerna i Word Mobile finns Pekguide för Word Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Word Mobile i Windows 10 för Office 365

Med appen Word Mobile för Windows 10 kan du skapa, uppdatera och granska dokument på samma sätt som du kan i Word-skrivbordsappen (även om skrivbordsappen har fler funktioner). Om du vill ha mer information om vilka funktioner som ingår i Word Mobile eller om du vill ladda ned appen går du till Word Mobile i Microsoft Store eller läser Hjälp om Word Mobile för Windows 10.

När du startar Word Mobile visas ett navigeringsfönster till vänster i appfönstret och en lista med mallar visas till höger i fönstret. När du väljer en mall eller öppnar en befintlig fil från navigeringsfönstret kan du använda huvudområdena i appen.

I det översta fältet i appen hittar du följande flikar och knappar:

 • Menyflikarna (i ordningsföljd): Arkiv, Start, Infoga, Rita, Layout, Granska och Visa

 • Knappen Berätta

 • Knappen Läsa

 • Knapparna Ångra och Gör om

 • Knappen Dela

Under det översta fältet finns huvuddelen av dokumentet.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Följande är några av de vanligaste kortkommandona för Word Mobile.

 • Tryck på Tabb för att flytta framåt genom elementen i användargränssnittet. Tryck på Skift+Tabb om du vill flytta bakåt. Du kan också använda piltangenterna för vissa element.

 • Tryck på Alt för att välja den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på Skift+Tabb direkt efter att ha tryckt på Alt för att gå direkt till Arkiv-menyn. Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet, trycker du på vänster- eller högerpiltangenten eller på Ctrl+Tabb. Gå till alternativen för varje flik genom att trycka på nedpiltangenten och gå tillbaka till fliken genom att trycka på uppiltangenten. Tryck på Retur eller blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 • Tryck på Skift+F10 om du vill visa snabbmenyn för ett objekt.

Information om tangentbordsgenvägar för Word Mobile går du till använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Word Mobile för Windows 10. Information om hur du använder en skärmläsare med Word Mobile finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använd en skärmläsare att skapa punktlistor och numrerade listor med Word

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Word Mobile för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Word Online innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för personer med funktionsnedsättningar som begränsad rörlighet eller nedsatt syn att arbeta med filer. Det innebär att du kan använda kortkommandon i Word Online, en skärmläsare eller ett taligenkänningsverktyg när du arbetar med Word Online.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Eftersom Word Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren, inte för Word Online.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Word Online

Navigera med hjälp av tangentbordet

Att tänka på för Word Online

Använda Berätta

Bekanta dig med layouten i Word Online

Word Online körs i din webbläsare. Det finns två vyer: Läsvyn och redigeringsvyn. Olika kommandon är tillgängliga beroende på vilken vy du använder.

Läsvyn i Word Online innehåller dessutom hjälpmedelsläge, vilket kan underlätta läsningen för personer som använder en skärmläsare. I hjälpmedelsläget skapar Word Online en PDF-version med filmarkeringar och visar den i webbläsarfönstret. Skärmläsaren läser texten och dess formatering från PDF-versionen i webbläsaren.

Om du använder Skärmläsaren i Microsoft Edge, växlar Word Online automatiskt till hjälpmedelsläge varje gång du öppnar läsvyn.

Du kan även växla till hjälpmedelsläge med tangentbordet.

Utforska läsvyn

 • I läsvyn kan du visa, dela, skriva ut och kommentera dokumentet. Läsvyn öppnas som standard i Word Online.

  I läsvyn står det Word Online i namnlisten högst upp i fönstret. Om du använder en skärmläsare läses detta upp. På vänster sida i namnlisten finns startikonen för appar, den kontroll som innehåller paneler som länkar till Microsoft-tjänster och Office Online-program, bland annat E-post, Kalender, OneDrive, Excel, PowerPoint med flera.

  Under namnlisten finns ett verktygsfält som innehåller namnet på dokumentet i mitten och en uppsättning kommandon till höger: Redigera dokument, Skriv ut, Dela, Kommentarer och mer.

Växla till hjälpmedelsläge

 1. I läsvyn trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Hjälpmedelsläge och trycker sedan på Retur. Du hör ”Läsning i hjälpmedelsläge”.

 2. Word Online startar om och skapar sedan en PDF-version av dokumentet med hjälpmedelsmarkeringar som fungerar bättre med vissa skärmläsare. När Word Online och dokumentet startats om, fokuserar du på ditt dokument i PDF-vyn.

 3. För att gå ur hjälpmedelsläget går du till knappen Hjälpmedelsläge och trycker sedan på Retur.

Växla från läsvyn till redigeringsvyn

 1. Om du vill växla från läsvyn till redigeringsvyn trycker du på F6 för att nå knappen i verktygsfältet. Du hör ”Flik, verktygsfält, knappen Lista över Microsoft-tjänster”.

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Redigera dokument och tryck på Retur. Välj sedan Redigera i Word Online.

Redigeringsvy

 • I vyn Redigering kan du ange text och formatera den samt göra ändringar i dokumentet.

  Startikonen för appar finns till vänster i namnlisten högst upp i fönstret i redigeringsvyn. När du flyttar från vänster till höger i namnlisten visas programmets namn (Word Online), dokumentets namn och sedan knappen Dela till höger.

 • Under namnlisten finns ett verktygsfält som är indelat i flikar: Arkiv, Start, Infoga, Sidlayout, Granska, Visa och Öppna i Word (dokumentet öppnas i skrivbordsversionen av Word). Menyfliksområdet är området under den här raden med flikar. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den fliken. Varje menyfliksområde innehåller kommandon som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga visas ett menyfliksområde där du kan välja olika objekt, till exempel hyperlänkar eller bilder, som du kan infoga i dokumentet.

I både läsvyn och redigeringsvyn visas dokumentinnehållet under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. För vissa kommandon, som Gå till, Visa kommentarer eller Sök, öppnas ett fönster till höger eller vänster om dokumentet. För andra, som Zooma, öppnas ett fönster i mitten av dokumentet. Och för vissa, som Dela, öppnas ett nytt fönster. Om du använder en skärmläsare flyttas fokus på ett förutsägbart sätt.

Längst ned i Word Online-fönstret finns statusfältet, som visar sidnumret och zoomnivån, och i redigeringsvyn visas antalet ord i dokumentet samt språket.

Navigera med hjälp av tangentbordet

 • Om du vill navigera i Word Online och växla mellan skärmelement trycker du på tabb-tangenten (framåt) eller Skift + tabb (bakåt).

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på uppilen och nedpilen, och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Mer information finns i Tangentbordsgenvägar i Word Online.

Att tänka på för Word Online

Zooma med hjälp av kortkommandon

 • Zooma in genom att trycka på Ctrl+plustecken (+) eller Alt+V, Z och sedan I.

 • Zooma ut genom att trycka på Ctrl+minustecken (-) eller Alt+V, Z och sedan O.

 • Välj zoomprocent genom att trycka på Alt+V, Z. Om du använder en skärmläsare hör du "Zooma in, kontroll plus, I" eller "Zooma in, snabbmeny".

  På menyn Zooma använder du nedåtpilen för att välja önskat procenttal och trycker sedan på Retur.

Zooma från redigeringsvyn i Internet Explorer

 1. Gå till rutan Berätta genom att trycka på Alt+Q. Du hör ”Berätta vad du vill göra”.

 2. Skriv zooma och tryck på Retur för att öppna dialogrutan Zooma. Alternativknappen med nuvarande zoomprocent (t.ex. 100 %) och knappen OK är markerade.

 3. För att flytta till alternativknapparna med procentalternativ i dialogrutan Zooma trycker du på Skift+Tabb.

 4. Använd nedpil för att välja önskat procenttal.

 5. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Använda knappen Zoomnivå i statusfältet

 1. Tryck på Ctrl+F6 för att flytta fokus till statusfältet. Du hör "Verktygsfält, sida 1 av x".

 2. Tryck på Tabb tills du hör nuvarande zoomningsprocent och "Knapp, zoomnivå" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör nuvarande zoomningsprocent och "Knapp, zoomnivå" och tryck sedan på Retur.

 4. När du hör "OK, knapp" trycker du på Tabb tills du hör "Zooma till, helsida" eller "Zooma till, sidbredd".

 5. Använd uppil och nedpil för att välja zoomningsprocent.

 6. När du hör önskat procenttal trycker du på Tabb tills du kommer till knappen OK och trycker på Retur.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att hämta ett dokument i Word Online

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×