Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook med ditt tangentbord och skärm läsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

Kalendern som består av två delar: mappfönstret till vänster och fönstret Kalender till höger. Ovanför de här rutorna finns i menyfliksområdet. Ett statusfält visas längst ned.

 • Du kan växla mellan element i vyn huvudsakliga trycker du på F6 (vidarebefordra) eller SKIFT + F6 (bakåt).

Navigera flikarna i menyfliksområdet

Kalender öppnas med fliken Start aktiverad. Fliken Start innehåller knappar, till exempel för att skapa en ny avtalad tid eller mötesförfrågan och dela en kalender.

 • Tryck på Alt för att navigera flikarna i menyfliksområdet. Du hör ”menyflikarna”, följt av den markerade fliken.

 • Tryck på vänster eller höger om du vill flytta mellan flikarna och tryck på TABB-tangenten en gång för att flytta till tangenterna kommando i menyfliksområdet.

Navigera i fönstret Kalender

När du vill hamna i fönstret Kalender, meddelar Skärmläsaren valt datum och tid, händelser (om sådan finns) och kalendervyn.

 • Flytta mellan kalenderhändelser, Använd TABB eller SKIFT + TABB Skärmläsaren meddelar att händelseinformationen. Tryck på RETUR om du vill öppna en händelse i ett separat fönster. Tryck på Esc om du vill avsluta en händelse.

 • Använd piltangenterna för att flytta i kalendern och höra när du är tillgänglig.

 • Tryck på Ctrl + G om du vill gå till ett visst datum. En datumväljare visas. Den fokuserar på datumfältet. Ange datum och tryck på RETUR. Om du vill gå tillbaka till samma dag, trycker du på Alt + H, O, D.

Navigera i mappfönstret

När du vill hamna i mappfönstret, du hör ”Kalender-mappar” och Skärmläsaren meddelar att mappnamnet på aktuella.

Du kan välja vilka kalendrar visas i din kalender i mappfönstret. Du kan till exempel välja Semesterkalender för ditt land eller delade kalendrar från kolleger arbete.

 • Om du vill navigera mapparna trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Skärmläsaren läser mappnamnen när de är markerade.

 • Skärmläsaren läser även om mappen komprimeras eller expanderas. Om du vill dölja en mapp, tryck på VÄNSTERPIL. Om du vill expandera en mapp trycker du på högerpilen.

 • Tryck på blanksteg om du vill välja en kalender.

Växla mellan vyer

Växla mellan ett nytt fönster för händelsen och huvudkalendervyn

 1. Tryck på Ctrl + N för att öppna en tom avtalad tid-fönstret. Fältet ämne text är markerad. Du hör: ”ämne, redigerar”.

 2. Om du vill växla tillbaka till den huvudsakliga kalendervyn, håller du ned Alt-tangenten och tryck på TABB flera gånger för att växla mellan aktiva program. Skärmläsaren meddelar program som körs.

 3. Släpp på TABB-tangenten när du hör ”kalender”.

Navigera på Arkiv-menyn

Du kan, till exempel ändra inställningar för kalender och ange ut frånvaromeddelanden i Arkiv-menyn.

 1. Tryck på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn.

 2. Om du vill flytta mellan menyalternativen filen genom att trycka på upp eller nedåtpil tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR för att välja en meny eller på TABB för att växla mellan objekt på en flik.

 3. Om du vill stänga Arkiv-menyn och återgå till vyn huvudsakliga, trycker du på Esc.

Navigera till kalenderinställningarna

Du kan ändra kalenderinställningar i fönstret Outlook-alternativ. Du kan till exempel ange arbetstider och arbetsdagar och definiera standardtiden för påminnelser.

 1. Om du vill öppna fönstret Outlook-alternativ, trycker du på Alt + F, T.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”kalender”.

 3. Tryck på TABB om du vill gå igenom listan över inställningar. Tryck på blanksteg om du vill välja en inställning som du vill ändra.

 4. Stäng fönstret Alternativ och återgå till vyn huvudsakliga genom att trycka på RETUR.

Gå till fönstret påminnelser

 1. Om du vill visa alla aktuella påminnelser trycker du på Alt + V, meddelar m Skärmläsaren antalet påminnelser.

 2. Tryck på uppåt eller nedåt piltangent för att flytta mellan påminnelser.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna den markerade påminnelsen eller tryck på Esc för att stänga fönstret påminnelser.

Navigera mellan de viktigaste vyerna i Microsoft Outlook

 • Tryck på Ctrl + 1 om du vill gå till e-post.

 • Tryck på Ctrl + 2 om du vill gå till Kalender.

 • Om du vill navigera till kontakter, trycker du på Ctrl + 3.

 • Om du vill navigera till aktiviteter genom att trycka på Ctrl + 4.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

Kalendern består av tre huvudområden: navigeringsfönstret till vänster, fönstret Kalender på höger och menyfliksområdet ovanför fönsterrutorna Navigering och Kalender.

Menyraden finns längst upp ovanför menyfliksområdet, och det innehåller knappar för att spara, ångra och göra om åtgärder och Snabbstartsguide skrivs ut.

Verktygsfältet Snabbåtkomst för att navigera mellan de viktigaste vyerna av Outlook är tillgängligt under navigeringsfönstret.

Statusfältet längst ned, visar antalet objekt i den aktuella kalendervyn.

Tryck på F6 (vidarebefordra) eller SKIFT + F6 (bakåt) för att bläddra genom element i följande ordning:

 • Menyfliksområdet

 • Navigeringsfönstret

 • Kalenderfönstret

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst

 • Statusfält

 • Menyrad

Navigera flikarna i menyfliksområdet

Kalender öppnas med fliken Start markerat. Fliken Start innehåller knappar för huvudkalendern åtgärder, till exempel hur du skapar en ny avtalad tid eller ett möte och ändra kalendervyn.

Du kan lägga till nya kalendrar och ändra mellan diagramvyn och listvy i fliken Ordna.

På fliken Verktyg du komma åt din kontoinformation, importera och exportera data och ange ut frånvaromeddelanden.

 1. Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör menyfliken markerade.

 2. Tryck på vänster eller höger piltangent för att flytta mellan flikarna och tryck sedan på blanksteg om du vill välja en flik.

 3. Tryck på TABB för att flytta till kommandona i menyfliksområdet markerade.

Navigera i navigeringsfönstret.

När du vill hamna i navigeringsfönstret, hör du ”navigeringsfönstret”. Du kan välja vilka kalendrar visas i din kalender i tabellen navigering i fönstret.

 • Om du vill öppna tabellen navigering fönstret trycker du på SKIFT + nedåtpil.

 • Om du vill navigera i kalendrar trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. VoiceOver läser kalendernamn som de är markerade. VoiceOver informerar också om kalendern visas eller döljs i rutan aktuella kalender.

 • Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera en kalender.

 • Tryck på SKIFT + UPPIL piltangent för att stänga tabellen navigering i fönstret.

Navigera i fönstret Kalender

När du vill hamna i fönstret Kalender, meddelar VoiceOver datum och antal händelser i den aktuella kalendervyn. Om den aktuella vyn innehåller händelser, meddelar VoiceOver informationen för den första händelsen.

 • Flytta mellan kalenderhändelser genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB VoiceOver meddelar att händelseinformationen. Tryck på blanksteg om du vill kontrollera händelseinformationen. Om du vill stänga händelseinformationen trycker du på Esc.

 • Om du vill öppna och redigera händelsen, trycker du på kommando + O.

 • Gör något av följande om du vill flytta i kalendern beroende på vyn:

  • Tryck på Kommando + höger piltangent för att flytta till nästa dag, vecka eller månad.

  • Tryck på Kommando + vänster piltangent för att flytta till föregående dag, vecka eller månad.

 • Tryck på Kommando + T för att återgå till samma dag.

Växla mellan vyer

Växla mellan ett nytt fönster för händelsen och huvudkalendervyn

Tryck på kommando + N så öppnas en tom avtalad tid. Fältet ämne text är markerad.

Om du vill växla mellan fönstret ny händelse och huvudkalendervyn navigera i Dock på följande sätt:

 1. Tryck på CTRL + ALT + D om du vill flytta i dock.

 2. Tryck på vänster eller höger tills du hör ”Microsoft Outlook”.

 3. Tryck på piltangent uppåt tills du hör ”kalender” eller ämnet för den avtalade tiden som du vill byta till och tryck på blanksteg.

Navigera på Arkiv-menyn

I Arkiv-menyn kan du till exempel skapa nya avtalade tider och mötesförfrågningar.

 1. Tryck på CTRL + ALT + M i Outlook. Du hör: ”menyraden Apple”.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör: ”Arkiv”.

 3. Tryck på nedåtpilen öppna Arkiv-menyn.

 4. Tryck på uppåt eller nedåt piltangent för att flytta i Arkiv-menyn tills du hör alternativet och tryck sedan på blanksteg för att välja alternativet.

 5. Om du vill stänga Arkiv-menyn och återgå till vyn huvudkalendern, trycker du på Esc.

Gå till inställningar för kalender

Du kan ändra kalenderinställningar i fönstret Outlook-inställningar. Du kan till exempel ange dina arbetstider och arbetsdagar och definiera standardtiden för påminnelser.

 1. Tryck på kommando + komma (,) för att öppna Outlook-inställningar.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”kalender, knappen”, och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på TABB om du vill gå igenom listan över inställningar. Tryck på blanksteg om du vill välja en inställning som du vill ändra.

 4. Stäng fönstret inställningar och återgå till vyn huvudsakliga genom att trycka på Kommando + W.

Gå till fönstret påminnelser

 1. Tryck på CTRL + ALT + D om du vill flytta i dock.

 2. Tryck på vänster eller höger tills du hör ”Microsoft Outlook”.

 3. Tryck på uppilen tills du hör hur många påminnelser.

 4. Tryck på blanksteg om du vill öppna fönstret påminnelser.

Navigera mellan de viktigaste vyerna i Microsoft Outlook

 • Tryck på kommando + 1 om du vill gå till e-post.

 • Tryck på kommando + 2 om du vill gå till kalender.

 • Tryck på kommando + 3 om du vill navigera till personer.

 • Om du vill navigera till aktiviteter, trycker du på kommando + 4.

Se även

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda Outlook för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

När du öppnar kalendern i Outlook för iOS visas huvudsakliga standardvyn dagordningsvyn i kommande händelser. Överkanten av vyn huvudsakliga har knappen Visa navigering, namnet på den aktuella månaden, knappen dagordning vy för att ändra den aktuella kalendervyn och knappen Skapa en händelse.

Ett datum dataväljare finns under knapparna, med dagens datum markerat. Under datum-dataväljare visas aktuella och kommande kalenderhändelser som en lista. Dra uppåt eller nedåt om du vill bläddra genom listan framåt och bakåt.

Längst ned på skärmen under lista över kalender är händelser, flikarna e-post, Sök och Kalender för att flytta mellan de viktigaste Outlook vyerna.

 • Om du vill utforska vyn huvudsakliga presentationsbild med ett finger över skärmen. VoiceOver meddelar objekt som du flyttar.

  Tips: Du kan även navigera huvudsakliga vy med hjälp av VoiceOver rotorn. Till exempel om du vill flytta mellan rubriker, aktivera rotorn tills du hör ”rubriker” och sedan svepa uppåt eller nedåt flytta mellan rubriker.

Navigera i dagordningsvyn

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”i kalendern, idag”.

 2. Svep uppåt för att flytta framåt i tiden och Svep nedåt för att flytta bakåt.

 3. Svep åt höger tills du hör ”dagordning”, följt av det valda datumet och den första kalenderhändelsen för det valda datumet.

 4. Svep uppåt för att flytta framåt i listan över kalenderhändelser och dra nedåt för att flytta bakåt. Skärmläsaren läser namn, starttid, varaktighet och antalet deltagare för varje händelse.

 5. Om du vill öppna den markerade händelsen dubbelknacka på skärmen. Öppnas rutan händelse.

Navigera i fönstret händelse

Fönstret händelse innehåller fullständiga händelsedetaljer och beskrivning. Överst i fönstret innehåller ett verktygsfält med knappen tillbaka för att återgå till kalendern, namnet på den kalender som tillhör händelsen och e-postadressen till användaren kalender och knappen Ta bort.

Svep åt vänster eller höger för att hoppa mellan delarna i fönstret om du vill navigera fönstret händelse. Skärmläsaren läser du namnet på varje markerade element. När du hör du dubbelklicka på skärmen.

Om du vill utforska fönstret händelse presentationsbild med ett finger över skärmen. VoiceOver meddelar objekt som du flyttar.

Växla mellan vyer

Navigera till och i Outlook-inställningar

Du kan ändra kalenderinställningar som aviseringar och integrering Kalenderalternativ.

 1. Öppna navigeringsfönstret, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Visa navigeringsfönstret” och dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inställningar” och sedan dubbelklicka på skärmen för att öppna fönstret Inställningar.

 3. Om du vill flytta mellan de olika inställningarna Svep till vänster och höger tills du hör inställningen du vill och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja. Vissa inställningar öppnas i ett separat fönster. I så fall kan du gå tillbaka till fönstret Inställningar genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåt” och dubbelknacka på skärmen.

 4. Om du vill stänga fönstret Inställningar och återgå till vyn huvudsakliga genom att svepa åt vänster tills du hör ”knappen Stäng” och dubbelknacka på skärmen.

Navigera mellan Outlook e-post och kalender

 • Komma åt kalendern, Svep åt höger i vyn huvudsakliga tills du hör ”fliken kalendern” och dubbelknacka på skärmen.

 • Komma åt din e-post, Svep åt höger i vyn huvudsakliga tills du hör ”e-fliken” och dubbelklicka på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook för Android med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

Om du öppnar kalendern i Outlook för Android, vyn huvudsakliga med kalender för den aktuella veckan eller nästa vecka visas. Så här navigerar mellan och inom de viktigaste funktionerna i vyn och skärmen:

 • Svep åt höger eller vänster att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • Att växla mellan de viktigaste områdena på skärmen (Navigering låda knappen, dag datumväljare Expandera knappen, varje dag i den aktuella kalendern, knappen Lägg till ny händelse och eventuella popup-dialogrutan vara öppen, till exempel ett konto inloggningen dialogrutan) , Svep uppåt en gång. Du hör: ”kontroller”. Svep åt höger eller vänster att växla mellan de viktigaste områdena. Svep nedåt en gång för att växla tillbaka till standardinställningen för navigering.

  Obs!: Om du hör TalkBack uppmanar dig att logga in på ett konto när du öppnar Outlook för Android, Svep åt höger eller vänster flera gånger för att navigera till popup-dialogrutan. Du hör: ”Logga in knappen”. Dubbelklicka på skärmen och följ sedan anvisningarna för att logga in på ditt konto.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, dubbelknacka på skärmen för att utföra en åtgärd eller markera element.

Kalender innehåller följande regioner: menyraden översta, aktuella kalendern i mitten och navigeringsfältet längst ned.

Menyrad

Menyraden är högst upp på skärmen. Den innehåller knappen Navigering låda i det övre vänstra hörnet, vilket gör det möjligt att lägga till ett nytt konto och komma åt dina kontoinställningar och Outlook för Android inställningar. Den innehåller även dag datumväljare expanderingsknapp vilket gör det möjligt att expandera eller komprimera den aktuella kalendervyn. När du navigerar till dag datumväljare knappen expandera, TalkBack meddelar aktuell månad och år, till exempel ”juni 2018”.

Navigera till kontoinställningar

 1. Om du vill öppna lådan navigering, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”öppna navigering låda, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. Du hör ”menyn”, följt av antalet objekt som visas.

 2. Navigering lådan är öppna, Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan kalender-konton. Varje konto har en eller flera synlighetsinställningar, till exempel Kalender eller födelsedagar. När du hör Talkback meddela något du inte vill inkludera i din kalender, till exempel ”markerad, födelsedagar i kalendern synlighet, kryssrutan” dubbelknacka på skärmen för att inaktivera och igen på.

 3. Om du vill stänga navigering låda och gå tillbaka till Kalender, sveper du nedåt sedan vänstra.

Gå till inställningar

 1. Om du vill öppna menyn Inställningar, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”öppna navigering låda, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”inställningar” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Om du vill stänga menyn Inställningar och återgå till Inkorgen, sveper du nedåt sedan vänstra.

Aktuell kalender

Den aktuella kalendern visas den aktuella veckan och nästa vecka i en dag datumväljare, följt av en lista med händelser för de närmaste dagarna. Du söker på dag datumväljare, Svep åt höger eller vänster för att flytta till nästa eller föregående dag. Dubbelknacka på skärmen för att fokusera på händelselista på den valda dagen.

Om du vill visa den aktuella kalendern om du vill visa tre veckor sveper åt vänster eller höger tills du hör den aktuella månaden, följt av ”knappen Expandera dag datumväljare” och dubbelknacka på skärmen. Knappen samma kan du dölja den aktuella kalendern.

Under Väljaren dag finns en lista av händelser för nästa några dagar eller för den valda dagen om du valt från väljaren för dag. Du söker på händelser, Svep åt höger eller vänster för att flytta till nästa eller föregående dag. Om du vill komma åt händelseinformationen dubbelknacka på skärmen. Om du vill avsluta en händelse, sveper du nedåt sedan vänstra.

Om du vill skapa en ny händelse från den aktuella kalendervyn, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”knappen Lägg till ny händelse” och dubbelknacka på skärmen. Händelse composer ersätter kalender på skärmen. Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan fälten händelse och använda den Skärmtangentbordet så att det fyller i information. Du vill spara händelsen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Navigeringsfältet

Navigeringsfältet är placerad längst ned på skärmen. Den innehåller knappar för snabb åtkomst för e-post, Sök och Kalender.

Växla mellan vyer

Du vill flytta från Kalender till Sök eller e-post och tillbaka till Kalender, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”koppla”, ”söka”; eller ”kalender” och dubbelknacka på skärmen. TalkBack meddelar den aktuella vyn. Du hör: ”markerad”, följt av namnet på vyn.

Se även

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra e-posten i Outlook mer tillgänglig

Använda Outlook Kalender med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

När du öppnar Outlook Kalender visas vyn dagordning med kalender för den aktuella veckan. Så här navigerar mellan och inom de viktigaste funktionerna i vyn och skärmen:

 • Svep uppåt tills du hör ”objekt” och Svep åt höger eller vänster för att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, dubbelknacka på skärmen för att utföra en åtgärd eller markera element.

Vyn huvudsakliga innehåller följande regioner: menyraden högst upp, aktuell kalender och listan med händelser i mitten och navigeringsfältet längst ned.

Menyrad

Menyraden är högst upp på skärmen. Den innehåller navigeringsknapp i det övre vänstra hörnet, vilket gör det möjligt att lägga till eller välj kalendrar som ska visas. Den innehåller även knappen Visa mer som berättar att expandera eller komprimera den aktuella kalendervyn.

Aktuell kalender

Den aktuella kalendern i vyn dagordning visar den aktuella veckan i en dag datumväljare, följt av en lista med händelser för de närmaste dagarna. Du söker på dag datumväljare, Svep åt höger eller vänster för att flytta till nästa eller föregående dag. Dubbelknacka på skärmen för att fokusera på händelselista på den valda dagen.

Om du vill visa den aktuella kalendern om du vill visa fem veckor, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa mer, knappen Minimera” och dubbelknacka på skärmen. Knappen samma kan du dölja den aktuella kalendern.

Lista över händelser

Under Väljaren dag finns en lista av händelser för nästa några dagar eller för den valda dagen om du valt från väljaren för dag. Du söker på händelser, Svep åt höger eller vänster för att flytta till nästa eller föregående dag. Om du vill öppna fönstret händelse detaljer dubbelknacka på skärmen. Avsluta fönstret detaljer och återgå till vyn dagordning, Svep åt höger tills du hör ”bakåtknappen komprimerad” och dubbelknacka på skärmen.

Navigeringsfältet

Navigeringsfältet är placerad längst ned på skärmen. I navigeringsfältet kan du, till exempel skapa en ny händelse, ändra kalendervyn eller komma åt menyn fler alternativ. Du kan komma åt inställningarna för kontot och Outlook Kalender från menyn fler alternativ.

Navigera till kontoinställningar

 1. Öppna fler alternativ, Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ, knappen Minimera, knappen”, och dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”fler alternativ, menyn”.

 2. Om du vill öppna menyn Hantera konton, Svep åt höger tills du hör ”hantera konton, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. I den menyn, Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan kalender-konton.

 3. Stänga menyn Hantera konton och återgå till vyn dagordning, Svep åt höger tills du hör ”bakåtknappen komprimerad” och dubbelknacka på skärmen.

Gå till inställningar

 1. Öppna fler alternativ, Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ, knappen Minimera, knappen”, och dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”fler alternativ, menyn”.

 2. Om du vill öppna menyn Inställningar, Svep åt höger tills du hör ”inställningar, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Stänga menyn Hantera konton och återgå till vyn dagordning, Svep åt höger tills du hör ”bakåtknappen komprimerad” och dubbelknacka på skärmen.

Flytta mellan programmen Outlook-kalendern och Outlook e-post

 1. Svep åt höger tills du hör ”startknapp, komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen i Outlook Kalender att gå till startskärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Outlook e-post” och sedan dubbelklicka på skärmen. Outlook E-post öppnas.

 3. Flytta tillbaka till Outlook Kalender i Outlook E-post, Svep åt höger tills du hör ”startknapp, komprimerad” Dubbelklicka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”alla program, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. I programlistan, Svep åt höger tills du hör ”Outlook-kalendern” och sedan dubbelklicka på skärmen. Outlook Kalender öppnas.

Se även

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook Web App med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som din webbläsare. Mer information finns i Hjälp om Microsoft Edge. Kortkommandona som skiljer sig från dem i programmet eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) Använd till webbläsaren - inte Outlook Web App.

 • Layouten för Outlook Web App överensstämmer med de senaste internationella riktlinjerna om tillgängliga tangentbordsnavigering. Om du använder vissa tangentbordsgenvägar som är specifika för din skärmläsare kan dra du nytta av ARIA-kod på sidan.

 • Kalender som rör instruktioner dokumenteras med Läsfönstret av.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

När du öppnar kalendern i Outlook Web App visas huvudsakliga vyer. Du hör dagens datum och om det finns händelser för den dagen. Du hör också det totala antalet händelser för den aktuella månaden. Navigera i via och inuti huvudsakliga vyer och skärmen element:

 • Tryck på TABB för att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • Växla mellan de viktigaste områdena på skärmen endast (den ny händelse knappen datum markering, kalenderlistan, modul växla, visningsalternativ för kalendern och kalendervyn) genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör ”hoppa till” följt av namnet på det område du vill flytta till, och tryck sedan på RETUR.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, trycker du på RETUR för att utföra en åtgärd eller markera element.

Outlook Web AppKalendern innehåller följande huvudsakliga vyer och regioner: vågrät navigeringsfältet högst uppifrån navigeringsfönstret på vänster, aktuella kalendern i mitten och dagordningsvyn till höger.

Vågrätt navigeringsfält

Vågräta navigeringsfält är högst upp på skärmen under fältet URL-adress. Den innehåller Startprogrammet och eventuella fästa program på vänster, sökfältet i mitten och åtkomst till allmän information, till exempel Hjälp och Inställningar, till höger.

Om du komma åt allmän information, till exempel Inställningar öppnas i ett separat fönster på höger sida av dagordningsvyn.

Navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret innehåller knappen ny händelse högst upp, och en väljare av datum och en kalenderlistan under den. Längst ned i fönstret kan du hitta Väljaren modul som innehåller knappar för snabb åtkomst för e-post, Kalender, kontakter och uppgifter.

Tryck på TABB för att flytta mellan objekten i fönstret.

Aktuell kalender

Den aktuella kalendern visas den markerade vyn på den aktuella kalendern, till exempel vecka eller månad. Om du vill bläddra i kalendern, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil.

Högst upp i den aktuella kalendern är en kommandoverktygsfält där du kan utforska aktuell månad och år, Välj föregående eller nästa månad eller använda en månad datumväljare väljer du vy för den aktuella kalendern (dag, fungerar arbetsvecka, vecka, Månad, eller dag ) och dela kalendrar. Tryck på vänster eller höger för att förflytta dig mellan verktygsfältsobjekt och tryck på RETUR om du vill markera ett objekt.

Tryck på Ctrl + N om du vill skapa en ny händelse. Händelse composer ersätter kalender på skärmen. Tryck på TABB för att flytta mellan fälten händelse. Om du vill spara händelsen, trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”spara knappen” och tryck sedan på RETUR. Tryck på Esc om du vill avsluta händelse composer utan att spara.

Växla mellan vyer

Om du vill flytta från Kalender till e-post, kontakter eller uppgifter, tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”hoppa till modulen växla” och sedan trycka på TABB-tangenten en gång och tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på den modul och tryck på RETUR.

Om du vill öppna fönstret Inställningar, tryck på TABB tills du hör ”knappen Inställningar” och tryck på RETUR. Använd tabbtangenten för att navigera till den inställning du vill använda och tryck på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Gör Outlook e-post tillgänglig för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×