Använd en skärmläsare att utforska och navigera i OneNote

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda OneNote med tangentbordet och en skärmläsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Tryck på F6 (vidarebefordra) eller SKIFT + F6 (bakåt) för att växla mellan de viktigaste Visa element i följande ordning:

 • Området med huvudinnehållet, som visar innehållet i den aktuella sidan.

 • Knappen helsida vy. Mer information finns i Helsida visas.

 • Raden på flikar i menyfliksområdet, som innehåller flikarna, till exempel Arkiv, Start, Infoga, Rita, Historik, Granskaoch Visa, samt knappen feedback. I menyfliksområdet som innehåller alternativ som är specifika för den markerade fliken finns direkt under raden med flikar i menyfliksområdet.

 • Samling avsnitt-flik, som innehåller alla avsnitt i anteckningsboken, samt knappen för att växla till andra anteckningsböcker.

 • Samling sida-flik, som innehåller alla sidor i det aktuella avsnittet.

 • Sökrutan som du kan använda med följande omfattning alternativ:

  • Aktuell sida

  • Aktuellt avsnitt

  • Aktuella avsnittsgruppen

  • Aktuella anteckningsboken

  • Alla anteckningsböcker

Tryck på Alt för att navigera till flikarna i menyfliksområdet. Du hör ”menyflikarna”, följt av namnet på den markerade fliken. Använd vänster eller höger piltangent för att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet.

Tryck på RETUR om du vill navigera från flikarna i menyfliksområdet i menyfliksområdet. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill gå mellan alternativ i menyfliksområdet, tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör alternativet och tryck på RETUR för att markera den.

Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom vyn huvudsakliga har OneNote följande vanliga vyer.

menyn Arkiv

Du kan komma åt kommandon som Nytt, Öppna, Dela, Exporteraoch Skickaeller komma åt kontoinformationen Office i Arkiv -menyn.

 1. Tryck på Alt+F för att öppna menyn Arkiv.

 2. Om du vill flytta mellan flikarna menyn trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör den som du vill använda och trycker på TABB för att markera den. Använd TABB-tangenten och piltangenterna för att navigera på fliken och tryck på RETUR om du vill göra ett val.

 3. Om du vill stänga Arkiv -menyn och återgå till vyn huvudsakliga, trycker du på Esc.

Alternativfönstret

I alternativfönstret OneNote du kan komma åt inställningarna för till exempel anpassning, korrekturläsning på inställningar och språkinställningar.

 1. Tryck på Alt + F, T för att öppna fönstret Alternativ .

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorier genom att trycka på upp eller nedåtpil tills du hör den som du vill använda och trycker på TABB för att markera den. Tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) att flytta mellan olika alternativ i en kategori och tryck på blanksteg om du vill aktivera/inaktivera alternativet markerade.

 3. Stäng fönstret Alternativ och återgå till vyn huvudsakliga genom att trycka på RETUR.

Visa helsida

När du använder helsida visas döljs alla huvudsakliga Visa element utom området med huvudinnehållet och knappen för att växla vyer. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

Om du vill växla till helsida visas trycker du på F6 tills du hör ”navigeringskontroller, helsida visas” och tryck på RETUR. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på F6 tills du hör ”navigeringskontroller, normal vy”, och tryck på RETUR.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote anteckningsbok är uppdelat i avsnitt ytterligare uppdelade på sidor. Varje sida innehåller en eller flera anteckningsrutor samt rubrik och datum på sidan. Skärmläsare referera till anteckning behållare som ”innehåll block”.

Använd piltangenterna för att flytta inom området med huvudinnehållet.

Om du vill flytta till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på F6 tills du hör ”sida på fliken webbplatssamlingar”, genom att trycka på upp NEDPIL för att gå till sidan som du vill använda och tryck på blanksteg. Den markerade sidan öppnas i området med huvudinnehållet och fokus flyttas det.

Om du vill flytta till ett annat avsnitt i anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör ”avsnitt fliken webbplatssamlingar”, tryck på piltangenterna vänster och höger för att leta rätt på avsnittet som du vill använda och tryck på blanksteg. Området du valt öppnas i området med huvudinnehållet visar den sista sidan du har besökt och fokus flyttas det.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok trycker du på F6 tills du hör ”avsnitt Fliksamling” tryck på VÄNSTERPIL tills du hör ”Klicka om du vill visa andra anteckningsböcker” följt av namnet på den aktuella anteckningsboken och tryck på blanksteg för att öppna menyn. Genom att trycka på upp och ned piltangenterna för att leta reda på anteckningsboken och trycker på blanksteg. Utvalda öppnas i området med huvudinnehållet visar den sista sidan du har besökt och fokus flyttas det.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda OneNote för Mac med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Tryck på F6 (vidarebefordra) eller SKIFT + F6 (bakåt) för att växla mellan de viktigaste Visa element i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet eller arbetsytan som visar innehållet i den aktuella sidan.

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst som innehåller knappar som till exempel ångra, göra om meddelande Center och att förbättra Office.

 • Raden på flikar i menyfliksområdet, som innehåller flikarna, till exempel Start, Infoga, Ritaoch Visa, samt knapparna dela och växla arbetsytan helskärmsläget. I menyfliksområdet som innehåller alternativ som är specifika för den markerade fliken finns direkt under raden med flikar i menyfliksområdet.

 • Lista över avsnitt, som innehåller alla avsnitt i den aktuella anteckningsboken.

Om du vill navigera flikarna i menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken. Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt).

Om du vill navigera från flikarna i menyfliksområdet till menyfliksområdet, tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG och tryck på TABB tills du hör det första alternativet i menyfliksområdet (den personen kommer efter att du hör: ”växla arbetsytan fullskärmsläget”). Om du vill gå mellan alternativ i menyfliksområdet, tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att markera den. Om alternativet öppnas en ny meny, använda TABB-tangenten och piltangenterna för att navigera i den och trycker på RETUR för att göra en markering.

Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom vyn huvudsakliga har OneNote för Mac följande vanliga vyer.

menyn Arkiv

Du kan komma åt kommandon som Nytt, Öppna, synkronisera, Delaoch Skriv uti Arkiv -menyn.

 1. Tryck på Fn + CTRL + F2, F, och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna Arkiv -menyn.

 2. Om du vill flytta mellan flikarna menyn trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör det och tryck på TABB för att markera den. Använd TABB-tangenten och piltangenterna för att navigera på fliken och tryck på RETUR för att göra en markering.

 3. Om du vill stänga Arkiv -menyn och återgå till vyn huvudsakliga, trycker du på Esc.

Dialogrutan Inställningar

I dialogrutan OneNoteInställningar kan du komma åt inställningarna, till exempel stavning, navigering och sekretessinställningar.

 1. Tryck på kommando + kommatecken logga (,) för att öppna dialogrutan Inställningar .

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorier, trycka på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör det och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att markera den. Tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) att förflytta dig mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på kontroll + alternativ + blanksteg om du vill aktivera/inaktivera alternativet markerade.

 3. Om du vill stänga dialogrutan Inställningar och återgå till vyn huvudsakliga, trycker du på Esc.

Fullständig arbetsytan läge

När du använder fullständiga arbetsytan läge döljs de flesta huvudsakliga Visa element. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Tryck på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, tryck på TABB tills du hör ”växla fullständiga arbetsytan läge, knappen”, och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  Du använder nu fullständiga arbetsytan-läge.

 2. Om du vill avsluta läget Fullständig arbetsytan, upprepar du steg 1.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote anteckningsbok är uppdelat i avsnitt ytterligare uppdelade på sidor. Varje sida innehåller en eller flera anteckningsrutor samt rubrik och datum på sidan. Skärmläsare referera till anteckning behållare som ”innehåll block”.

Använd piltangenterna för att flytta inom området med huvudinnehållet.

Om du vill flytta till en annan sida i det aktuella avsnittet, tryck på kommando + CTRL + G och genom att trycka på upp och nedpilarna för att gå till sidan som du vill använda. Den markerade sidan öppnas i området med huvudinnehållet.

Om du vill flytta till ett annat avsnitt i anteckningsboken, trycker du på F6 tills du hör ”listan över avsnitt”, och trycka på UPPÅTPIL och NEDPIL för att leta rätt på avsnittet som du vill använda. Området du valt öppnas i området med huvudinnehållet visar den sista sidan du har besökt.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok, tryck på F6 tills du hör ”listan över avsnitt”, tryck på TABB tills du hör ”visa konto och bärbara datorer, knappen” och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna listan över anteckningsböcker. Tryck på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent för att flytta till listan och genom att trycka på upp- och nedpilarna för om du vill leta reda på anteckningsboken som du vill använda. Utvalda öppnas i området med huvudinnehållet visar den sista sidan du har besökt.

Tips: Om du vill söka i anteckningsböcker, tryck på Kommando + F, skriver söktexten och tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda OneNote för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Vyn huvudsakliga i appen OneNote för iOS innehåller följande element:

 • Användarens konto knapp som öppnar menyn Inställningar där du kan hantera ditt Microsoft-konto, samt andra inställningar, till exempel Redigera och visa, synkroniseraoch meddelanden

 • Knappen aviseringar

 • Knappen Redigera , som kan du ordna listan över dina anteckningsböcker, avsnitt och sidor

 • Knappen Ny anteckningsbok

 • Lista över dina anteckningsböcker som börjar med en länk till Senaste sidor

 • Navigeringsfält med knappar för att öppna anteckningsböcker fliken, fliken Sök och Fästisar fliken

Navigera på huvudsakliga vy, Svep åt höger eller vänster för att hoppa mellan delarna i. Dubbelknacka på skärmen för att göra ett val.

Obs!: Om du har använt OneNote för iOS innan du kan öppnas i den vy som du senast använde.

Navigera mellan vyer

Om du vill flytta mellan anteckningsböcker drar fliken, fliken Sök och Fästisar fliken du fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör namnet på någon av flikarna i navigeringsfältet. Svep åt höger eller vänster att hitta den flik som du vill öppna och dubbelklicka på skärmen om du vill göra ett val.

Fliken anteckningsböcker visar vyn OneNote för iOS huvudsakliga eller markerade anteckningsboken.

Fliken Sök finns en sökruta som du kan välja att söka i anteckningsböcker och Fästisar.

Fliken Fästisar kan du komma åt och lägga till Microsoft Fästisar från OneNote för iOS-programmet.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote anteckningsbok är uppdelat i avsnitt ytterligare uppdelade på sidor.

 1. Öppna en anteckningsbok från huvudsakliga vy, Svep åt höger eller vänster tills du hittar anteckningsboken som du vill använda och dubbelknacka på skärmen. Vyn avsnitt öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hittar avsnittet du vill använda och dubbelklicka på skärmen. Listan sidor öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar sidan du vill använda och dubbelklicka på skärmen. En arbetsyta öppnas. Arbetsytan innehåller vanligtvis en sidrubrik, ett datum och en eller flera innehåll block.

 4. Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

Om du vill gå tillbaka till föregående vy genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbelknacka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda OneNote för Android med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Vyn huvudsakliga i appen OneNote för Android kallas även fliken anteckningsböcker . Den innehåller följande element:

 • Användarens konto knapp som öppnar menyn konto där du kan hantera ditt Microsoft-konto samt arbets- eller konton

 • Knappen Ny anteckningsbok

 • Knappen fler alternativ, som du öppnar en meny med alternativ för Synkronisera allastartas märke, Inställningar, och Skicka feedback

 • Lista över dina anteckningsböcker som börjar med en länk till Senaste sidor

 • Navigeringsfält med knappar för att öppna anteckningsböcker fliken (som är den här vyn), fliken Sök och Fästisar fliken

Navigera på huvudsakliga vy, Svep åt höger eller vänster för att hoppa mellan delarna i. Dubbelknacka på skärmen för att göra ett val.

Obs!: Om du har använt OneNote för Android innan du kan öppnas i den vy som du senast använde.

Navigera mellan vyer

Om du vill flytta mellan anteckningsböcker drar fliken, fliken Sök och Fästisar fliken du fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör namnet på någon av flikarna i navigeringsfältet. Svep åt höger eller vänster att hitta den flik som du vill öppna och dubbelklicka på skärmen om du vill göra ett val.

Fliken Sök finns en sökruta som du kan välja att söka i anteckningsböcker och Fästisar.

Fliken Fästisar kan du komma åt och lägga till Microsoft Fästisar från OneNote för Android-programmet.

Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote anteckningsbok är uppdelat i avsnitt ytterligare uppdelade på sidor.

 1. Öppna en anteckningsbok från huvudsakliga vy, Svep åt höger eller vänster tills du hittar anteckningsboken som du vill använda och dubbelknacka på skärmen. Vyn avsnitt öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hittar avsnittet du vill använda och dubbelklicka på skärmen. Listan sidor öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar sidan du vill använda och dubbelklicka på skärmen. En arbetsyta öppnas. Arbetsytan innehåller vanligtvis en sidrubrik, ett datum och en eller flera innehåll block.

 4. Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Tryck på F6 (vidarebefordra) eller SKIFT + F6 (bakåt) för att växla mellan de viktigaste Visa element i följande ordning:

 • Området med huvudinnehållet, som visar innehållet i den aktuella sidan.

 • Raden på flikar i menyfliksområdet, som innehåller flikarna, till exempel Start, Infoga, Rita, Visaoch bild, samt meddela mig, meddelanden, Dela, ange helskärmsläget och fler knappar. I menyfliksområdet som innehåller alternativ som är specifika för den markerade fliken finns direkt under raden med flikar i menyfliksområdet.

 • Sökknappen.

 • Lista över dina anteckningsböcker, inklusive en länk till dina Senaste anteckningar.

 • Lista över avsnitt i den aktuella anteckningsboken.

 • Listan över sidor i det aktuella avsnittet.

Tryck på Alt för att navigera till flikarna i menyfliksområdet. Du hör ”menyfliksområdet, alternativet” följt av namnet på den markerade fliken. Använd vänster eller höger piltangent för att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet.

Tryck på på nedåtpilen om du vill navigera från flikarna i menyfliksområdet i menyfliksområdet. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill gå mellan alternativ i menyfliksområdet, Använd piltangent åt vänster eller höger tills du hör alternativet och tryck på RETUR för att markera den. Om alternativet öppnar en ny meny, Använd piltangenterna för att navigera den och tryck på RETUR om du vill göra ett val.

Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom vyn huvudsakliga har OneNote för Windows 10 följande vanliga vyer.

Menyn Inställningar

Du kan komma åt inställningar som synkroniseras och korrekturläsning på inställningar på menyn Inställningar i OneNote.

 1. Tryck på Alt, tryck på TABB tills du hör ”mer, knappen Minimera” och tryck på RETUR. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”inställningar” och tryck på RETUR.

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorier genom att trycka på upp eller nedåtpil tills du hör det och tryck på RETUR för att markera den. Tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) att flytta mellan olika alternativ i en kategori och tryck på blanksteg om du vill aktivera/inaktivera alternativet markerade.

 3. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till menyn Inställningar från en kategori. Om du vill stänga menyn Inställningar , trycker du på Esc.

Helskärmsläge

När du använder helskärmsläget kan alla huvudsakliga Visa element utom området med huvudinnehållet och ett verktygsfält är dolda. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Tryck på Alt, tryck på TABB tills du hör ”RETUR helskärmsläget, knappen”, och tryck på RETUR.

  Du använder nu helskärmsläge. Fokus är på huvudinnehållsområdet.

 2. Om du vill avsluta i helskärmsläge, trycker du på F6. Du hör det första objektet i verktygsfältet. Tryck på SKIFT + TABB. Du hör: ”avsluta helskärmsläge Rita, knappen”. Tryck sedan på Retur.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote anteckningsbok är uppdelat i avsnitt ytterligare uppdelade på sidor. Varje sida innehåller en eller flera anteckningsrutor samt rubrik och datum på sidan. Skärmläsare referera till anteckning behållare som ”innehåll block”.

Använd piltangenterna för att flytta inom området med huvudinnehållet.

Om du vill flytta till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på F6 tills du hör ”sidor” genom att trycka på upp och ned piltangenterna för att gå till sidan och tryck på RETUR. Den markerade sidan öppnas i området med huvudinnehållet och fokus flyttas det.

Om du vill flytta till ett annat avsnitt i anteckningsboken, trycker du på F6 tills du hör ”avsnitt”, genom att trycka på upp och ned piltangenterna för att leta rätt på avsnittet och tryck på RETUR. Genom att trycka på upp och ned piltangenterna och RETUR om du vill markera sidan som beskrivs ovan.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok trycker du på F6 tills du hör ”anteckningsböcker”, genom att trycka på upp och ned piltangenterna för att leta reda på anteckningsboken som du vill använda och tryck på RETUR. Genom att trycka på upp och ned piltangenterna och RETUR för att välja avsnitt och sidan enligt beskrivningen ovan.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda OneNote Online med tangentbordet och en skärmläsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

OneNote Online huvudsakliga vyn innehåller följande element:

 • Menyraden, som innehåller Microsoft startprogramsknappen, sökrutan och knapparna chatt, meddelanden, inställningar, hjälp och användarens konto.

 • Knappen Ny anteckningsbok.

 • Lista över dina anteckningsböcker som delas upp till fem flikar:

  • Senaste

  • Fästa

  • Mina anteckningsböcker

  • Delas med mig

  • Hitta

  Tryck på RETUR om du vill öppna en flik när du hör dess namn. Du hör hur många dokument på fliken. Dokumenten visas direkt efter flikraden. Om en flik inte har något innehåll meddelar Skärmläsaren den, till exempel ”ingen delad Office-dokument”.

Tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) att hoppa mellan delarna i vyn huvudsakliga. Tryck på Retur när du hör namnet på den anteckningsbok du vill öppna. Då öppnas en ny flik i webbläsaren.

Obs!: Att trycka på Ctrl + F6 för att navigera mellan landmärken fungerar bara i vyn anteckningsbok inte i vyn huvudsakliga.

Navigera i vyn anteckningsbok

Anteckningsbokslayout av OneNote Online innehåller följande landmärken:

 • Microsoft startprogramsknappen, som finns i menyraden som innehåller även meddelanden och dela knapparna.

 • Raden på flikar i menyfliksområdet, som innehåller flikarna, till exempel Arkiv, Start, Infoga, Rita, Historik, och Visa, samt knapparna Skriv ut, Öppna i OneNote och Ge Feedback till Microsoft och på Berätta för mig.

 • Navigeringsfönstret som innehåller listan anteckningsbokslistan, avsnitt och listan på sidan.

 • Sökknappen.

 • Huvudinnehållsområdet.

Tryck på Ctrl + F6 för att förflytta dig mellan landmärken.

Flikar i menyfliksområdet

Om du vill navigera flikarna i menyfliksområdet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, till exempel ”start flikobjekt”. Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt).

Tryck på RETUR om du vill navigera från flikarna i menyfliksområdet i menyfliksområdet. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill gå mellan alternativ i menyfliksområdet, tryck på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör alternativet och tryck på RETUR för att markera den. Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Anteckningsböcker

Varje OneNote anteckningsbok är uppdelat i avsnitt ytterligare uppdelade på sidor. Området med huvudinnehållet visar den markerade sidan som innehåller en eller flera anteckningsrutor samt rubrik och datum på sidan.

Om du vill bläddra avsnitten och sidorna i anteckningsboken, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Använd panelen för att markera anteckningsböcker, avsnitt och sidor” och gör något av följande:

 • Om du vill flytta till ett annat avsnitt, tryck på TABB tills du hör ”avsnitt listan”, följt av namnet på ett avsnitt. Tryck på upp och ned piltangenterna tills du hittar avsnittet du vill använda och tryck på RETUR för att öppna den senaste sidan i området med huvudinnehållet. Fokus flyttas till området med huvudinnehållet.

 • Om du vill flytta till en annan sida, tryck på TABB tills du hör ”sidlista”, följt av namnet på en sida. Tryck på upp och ned piltangenterna tills du hittar sidan du vill använda och tryck på RETUR för att öppna den i området med huvudinnehållet. Fokus flyttas till området med huvudinnehållet.

Tryck på SR tangenten + piltangenterna för att navigera i området med huvudinnehållet.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgänglig för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×