Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Excel med tangentbordet och en skärmläsare att utforska och navigera i appen huvudsakliga vyer och element och flytta mellan vyer och funktioner. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Gå igenom till huvudområdet

Om du vill navigera mellan till huvudområdet i Excel, tryck på F6 (vidarebefordra) och SKIFT + F6 (bakåt). Till huvudområdet är:

 • Kalkylbladet Tabellrutnät

 • Bladflikar

 • Statusfält

 • Flikar i menyfliksområdet

Navigera flikarna i menyfliksområdet

Menyflikarna är huvudmenyn stapel ur Excel. Att nå flikarna i menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör ”menyflikarna”, följt av den aktuella fliknamnet. Med JAWS, du hör ”övre menyfliksområdet”. Om du vill flytta mellan flikarna med piltangenterna vänster och höger. När du kommer till en flik, visas en flik-specifika menyfliksområdet under den. Mer information om hur du söker i markerade menyfliksområdet, går du till Navigera i menyfliksområdet.

Här följer en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på varje flik:

 • Start

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Infoga

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkylbladet.

 • Sidlayout

  Ställa in marginaler, orientering och storlek på kalkylbladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkylbladet.

 • Data

  Importera data från olika källor, sortera och filtrera och Använd Dataverktyg, till exempel dubblettrader ska tas bort.

 • Granska

  Kontrollera stavning och hjälpmedel i kalkylbladet och samarbeta med andra med hjälp av kommentarer och anteckningar.

 • Visa

  Välj en vy, till exempel Vyn Normal eller vyn Sidlayout och ange zoomningsnivån sida.

 • Hjälp

  Öppna Microsoft Excel hjälp, kontakta support och lämna feedback.

Förutom menyflikarna i måste du öppna Arkiv-menyn för vissa viktiga kommandon. Tryck på Alt + F för att öppna den. Arkiv-menyn öppnas i ett nytt fönster. Om du vill navigera huvudsakliga kommandon, Använd upp- och nedpilarna, Använd fliken viktiga och uppåt och nedåt piltangenterna för att navigera i alternativen för kommandot.

I Arkiv-menyn kan du starta en ny arbetsbok, öppna en befintlig arbetsbok, spara, dela eller skriva ut den fil du arbetar med och komma åt Excel alternativ. Tryck på Esc för att stänga Arkiv-menyn och återgå till kalkylbladet.

Navigera i menyfliksområdet

När du navigerar till menyfliken rätt enligt beskrivningen i Navigera flikarna i menyfliksområdettrycker du på TABB för att flytta till menyfliksområdet och bläddra dess kommandon och alternativ. Du kan trycka på SKIFT + TABB för att flytta bakåt. Tryck på RETUR om du vill göra ett val eller tryck på Esc för att lämna i menyfliksområdet och återgå till kalkylbladet.

Tips: Det är ofta snabbare att använda kortkommandon för att komma åt kommandon och alternativ på varje menyfliksområdet. Mer information finns på kortkommandon i Excel för Windows.

Navigera i kalkylbladet

När du öppnar en arbetsbok i Excel fokuserar på Tabellrutnät kalkylblad. Om du har flyttat fokus från kalkylbladet trycker du på F6 tills Skärmläsaren meddelar en tabell rutnät cellplats. Här är hur du navigerar i kalkylbladet och mellan andra blad och arbetsböcker:

 • Använd piltangenterna för att flytta mellan celler i tabellrutnätet. Skärmläsaren meddelar kolumn och rad för varje cell och dess innehåll.

 • Öppna snabbmenyn för den aktuella cellen, trycka på SKIFT + F10. Använd upp- och nedpilarna för att navigera på menyn och tryck på RETUR om du vill göra ett val eller tryck på Esc för att återgå till kalkylbladet.

 • Om du vill flytta till nästa eller föregående kalkylblad i arbetsboken, trycker du på F6 tills du hör namnet på den aktuella bladfliken använder vänster och höger piltangenterna för att hitta rätt blad och tryck på RETUR för att markera den.

 • Tryck på Ctrl + F6 om du vill växla till nästa arbetsbok när fler än en arbetsboken är öppen. Skärmläsaren meddelar namnet på arbetsboken.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda Excel för Mac med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Om du vill navigera vyn huvudsakliga i Excel, tryck på F6 (vidarebefordra) och SKIFT + F6 (bakåt). Fokus går igenom följande områden i vyn huvudsakliga:

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst högst upp på skärmen

 • Aktuell flik i menyfliksområdet

 • Namnrutan i verktygsfältet

 • Kalkylbladet Tabellrutnät

 • Statusfält

Navigera flikarna i menyfliksområdet

Menyflikarna är huvudmenyn stapel ur Excel. Ska nå flikarna i menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör för tillfället väljer fliken i menyfliksområdet, till exempel ”Home-markerad, fliken”. Om du vill flytta mellan flikarna med piltangenterna vänster och höger. Tryck på blanksteg om du vill välja en flik. En tabb-specifika menyfliksområdet visas under den. Mer information om hur du söker i markerade menyfliksområdet, går du till Navigera i menyfliksområdet.

Här följer en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på varje flik:

 • Fil

  Arkiv-menyn innehåller till exempel alternativ för att skapa och spara arbetsböcker och åtkomst till Excel inställningar.

 • Start

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Infoga

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkylbladet.

 • Layout

  Ställa in marginaler, orientering och storlek på kalkylbladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkylbladet.

 • Data

  Importera data från olika källor, sortera och filtrera och Använd Dataverktyg, till exempel dubblettrader ska tas bort.

 • Visa

  Ange orientering eller marginalen i kalkylbladet, Välj ett tema och åtkomst till Learning verktyg.

Navigera i menyfliksområdet

När du navigerar till menyfliken rätt enligt beskrivningen i Navigera flikarna i menyfliksområdettrycker du på TABB för att flytta till menyfliksområdet och bläddra dess kommandon och alternativ. Tryck på SKIFT + TABB för att flytta bakåt. Tryck på blanksteg om du vill göra ett val eller tryck på F6 för att lämna i menyfliksområdet.

Tips: Det är ofta snabbare att använda kortkommandon för att komma åt kommandon och alternativ på varje menyfliksområdet. Mer information finns i kortkommandon i Excel för Mac.

Navigera mellan vyer

Förutom vyn huvudsakliga har Excel följande vanliga vyer:

 • När du öppnar programmet Excel hamna i startsidan. Från startsidan kan du skapa en ny arbetsbok, bläddra efter mallar, öppna en befintlig arbetsbok och komma åt din kontoinformation.

  Om du vill gå tillbaka till Start-menyn senare, trycker du på F6 tills du hör ”fil knappen” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”öppna nya och nyligen använda filer”. Tryck på TABB-tangenten eller piltangent höger eller vänster för att navigera på menyn. Tryck på blanksteg om du vill göra ett val.

 • I Arkiv-menyn kan du starta en ny arbetsbok, spara, dela eller skriva ut den fil du arbetar med och Excel åtkomstalternativ.

  Om du vill öppna Arkiv-menyn trycker du på CTRL + ALT + M. Fokus flyttas till Apple menyrad. Tryck på TABB tills du hör: ”Arkiv” och tryck sedan på blanksteg. Använd upp- och nedpilarna om du vill navigera på Arkiv-menyn. Om du vill öppna en undermeny, trycker du på högerpilen. Markera, trycka på blanksteg.

  Tryck på Esc för att stänga Arkiv-menyn och återgå till kalkylbladet.

 • I fönstret Inställningar i Excel kan du komma åt Excel inställningar, till exempel alternativ för Autokorrigering och menyfliksområdet.

  Tryck på kommando + komma (,) om du vill öppna fönstret Inställningar i Excel. Tryck på TABB för att flytta i fönstret. Tryck på blanksteg om du vill välja en inställning. Dialogrutan inställning öppnas. Om du vill navigera dialogrutan inställningen trycker du på TABB-tangenten eller piltangenterna. Tryck på blanksteg om du vill göra ett val.

  Stäng fönstret Inställningar i Excel och gå tillbaka till kalkylbladet genom att trycka på Esc.

Utforska en arbetsbok

När du öppnar en Excel arbetsbok är fokus på innehållsområdet. Om du har flyttat fokus från innehållsområdet, tryck på F6 tills du hör ”redigera text”, följt av insättningspunkten i kalkylbladet. Det finns flera sätt att navigera i innehållsområdet:

Använda tangentbordsgenvägar

Gå till kortkommandon i Excel för Macför en fullständig lista med kortkommandon för navigering.

När fokus är på kalkylbladet Tabellrutnät, trycker du på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent för att interagera med innehållet:

 • Tryck på Ctrl + Home eller CTRL + Fn + vänster piltangent för att flytta till början av kalkylbladet.

 • Flytta en cell uppåt, nedåt, åt vänster eller höger, trycker du på piltangenterna.

 • Om du vill flytta till den sista cellen som används på bladet, tryck på kommando + NEDPIL eller UPPIL piltangent.

 • Om du vill flytta till nästa kalkylblad i en arbetsbok trycker du på ALT + HÖGERPIL eller Ctrl + Page nedåt.

 • Om du vill flytta till föregående kalkylblad i en arbetsbok trycker du på ALT + vänster piltangent eller Ctrl + Page Up.

Använda VoiceOver Rotorn, snabb Nav eller objekt vyväljaren

Du kan använda VoiceOver-funktioner, till exempel Rotorn, snabb Nav eller objekt väljaren för att navigera direkt till ett objekt. Du kan till exempel gå direkt till ett diagram, tabell eller länk.

 • Tryck på CTRL + ALT + U om du vill öppna Rotorn.

 • Om du vill öppna objektet Väljaren trycker du på CTRL + ALT + I.

 • Aktivera snabb Nav, trycka på piltangenterna vänster och höger på samma gång.

Mer information om hur du använder funktionerna VoiceOver går du till VoiceOver komma igång.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda Excel för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att utforska och navigera i appen huvudsakliga vyer och element och flytta mellan vyer och funktioner.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i vyn landning

När du startar Excel för iOS skapa eller öppna en arbetsbok från vyn landning. Svep åt vänster eller höger för att hoppa mellan delarna i vyn landning och dubbeltryck sedan för att markera ett objekt. Vyn landning innehåller följande element:

 • Huvudinnehållsområdet

 • Flikfält

  Flikfältet är placerad längst ned på skärmen och innehåller den nya, senaste, delas, Öppna och Inställningar för tabbar.

Bläddra genom element för huvudskärmen

Bläddra mellan till huvudområdet i Excel för iOS, Svep åt höger (vidarebefordra) och vänster (bakåt). Till huvudområdet är:

 • Meny i överkant

 • Kalkylbladet Tabellrutnät

 • Verktygsfältet eller menyfliksområdet

Navigera huvudmenyn

Excel för iOS övre menyraden kan du komma åt olika kommandon:

 • Knappen Stäng fil

  Stäng filen och återgå till vyn landning.

 • Knappen Ångra

 • Knappen Visa menyfliksområdet

 • Hitta knappen

  Söka efter text i kalkylbladet eller arbetsboken.

 • Menyn Dela

  Dela din arbetsbok med andra eller skicka en kopia av dokumentet.

 • Arkiv-menyn

  Access viktiga kommandon, till exempel Spara en kopia, Exportera och Skriv ut. Om du vill avsluta på Arkiv-menyn, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”klar” dubbeltryck sedan på skärmen.

Navigera i kalkylbladet

Tabellrutnät kalkylblad är det viktigaste området på skärmen Excel för iOS. Om du vill flytta fokus till kalkylbladet, Svep åt höger tills skärmen meddelar läsaren en tabell rutnät cellplats.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill flytta mellan celler i tabellrutnätet. Skärmläsaren meddelar kolumn och rad för varje cell och dess innehåll.

 • Öppna snabbmenyn för den aktuella cellen genom att dubbelklicka på och håller ned. Svep åt vänster eller höger för att navigera på menyn och dubbelklicka på om du vill göra ett val.

Navigera i verktygsfältet

Verktygsfältet får du tillgång till vissa vanliga funktioner, till exempel knappen blad där du kan växla mellan kalkylblad i samma arbetsbok och Använd filter, Fyllningsfärg, Berätta vad du vill göra och Visa menyfliksområdet knappar.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är det enklast att kommandon och alternativ i Excel för iOS. De är grupperade i olika flikar.

 1. Komma åt menyflikarna, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Skärmläsaren meddelar namnet på den aktuella fliken.

 2. Om du vill växla flikar dubbelknacka på skärmen. Svep åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda, och dubbeltryck sedan för att markera den.

 3. Svep åt höger om du vill flytta till menyfliksområdet och bläddra dess kommandon och alternativ. Dubbelklicka på om du vill göra ett val.

 4. Så här döljer du menyfliksområdet, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Dölj menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Här följer en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på varje flik:

 • Start

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Infoga

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkylbladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkylbladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data i kalkylbladet.

 • Granska

  Samarbeta med andra genom att använda kommentarer.

 • Visa

  Välj om du vill visa stödlinjer och rubriker och ange zoomningsnivån sida.

Använda Tala om det

Använd Meddela mig om du vill söka efter ett kommando snabbt. Så här använder du Meddela mig för att hitta ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Berätta vad du vill göra” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 3. Skriv det kommando du vill använda. Skriv till exempel ”sortera”.

 4. Om du vill få åtkomst till rutan Sök resulterar, Svep uppåt med två fingrar och sedan Svep åt höger tills du hör första resultatet. Dra åt höger för att bläddra igenom resultatet och dubbeltryck för att välja ett.

Se även

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPhone

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPad

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda Excel för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren att utforska och navigera i appen huvudsakliga vyer och element och flytta mellan vyer och funktioner.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera i vyn landning

När du startar Excel för Android skapa eller öppna en arbetsbok från vyn landning. Svep åt vänster eller höger för att hoppa mellan delarna i vyn landning och dubbeltryck sedan för att markera ett objekt. Vyn landning innehåller följande element:

 • Meny i överkant

  Huvudmenyn innehåller knapparna Sök och Nytt.

 • Huvudinnehållsområdet

 • Flikfält

  Flikfältet är placerad längst ned på skärmen och innehåller flikarna senaste, delas och Öppna.

Bläddra genom element för huvudskärmen

Bläddra mellan till huvudområdet i Excel för Android, Svep åt höger (vidarebefordra) och vänster (bakåt). Till huvudområdet är:

 • Meny i överkant

 • Kalkylbladet Tabellrutnät

 • Verktygsfältet eller menyfliksområdet

Navigera huvudmenyn

Excel för Android övre menyraden kan du komma åt olika kommandon:

 • Knappen Bakåt

  Stäng filen och återgå till vyn landning.

 • Knappen fler alternativ

  Visa menyfliksområdet, som är enklast att access-kommandon i Excel.

 • Hitta knappen

  Söka efter text i kalkylbladet eller arbetsboken.

 • Knappen Ångra

 • Dela byta

  Dela din arbetsbok med andra eller skicka en kopia av dokumentet.

 • Menyn-menyn

  Access viktiga kommandon, till exempel Spara, Spara som, Skriv ut och Inställningar Avsluta menyn genom att trycka på skärmen med två fingrar.

Navigera i kalkylbladet

Tabellrutnät kalkylblad är det viktigaste området på skärmen Excel för Android. Om du vill flytta fokus till kalkylbladet, Svep åt höger tills skärmen meddelar läsaren en tabell rutnät cellplats.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill flytta mellan celler i tabellrutnätet. Skärmläsaren meddelar kolumn och rad för varje cell och dess innehåll.

 • Om du vill öppna snabbmenyn för den aktuella cellen dubbelknacka på skärmen. Svep åt vänster eller höger för att navigera på menyn och dubbelklicka på om du vill göra ett val. Stäng snabbmenyn utan att markera ett objekt genom att trycka på skärmen med två fingrar.

Navigera i verktygsfältet

Verktygsfältet får du tillgång till vissa vanliga funktioner, till exempel blad bytet, vilket gör att du kan växla mellan kalkylblad i samma arbetsbok och Använd filter, Fyllningsfärg, Meddela mig och fler alternativ verktyg.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är det enklast att kommandon och alternativ i Excel för Android. De är grupperade i olika flikar.

 1. Om du vill komma åt menyfliksområdet flikar, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”fler alternativ”, dubbeltryck sedan på skärmen.

  Skärmläsaren meddelar namnet på den aktuella fliken.

 2. Om du vill växla flikar dubbelknacka på skärmen. Svep åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda, och dubbeltryck sedan för att markera den.

 3. Svep åt höger om du vill flytta till menyfliksområdet och bläddra dess kommandon och alternativ. Dubbelklicka på om du vill göra ett val.

 4. Så här döljer du menyfliksområdet, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Här följer en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på varje flik:

 • Start

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Infoga

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkylbladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkylbladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data i kalkylbladet.

 • Granska

  Samarbeta med andra genom att använda kommentarer.

 • Visa

  Välj om du vill visa stödlinjer och rubriker och ange zoomningsnivån sida.

Använda Tala om det

Använd Meddela mig om du vill söka efter ett kommando snabbt. Så här använder du Meddela mig för att hitta ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Svep åt höger tills du hör ”meddela mig” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv det kommando du vill använda. Skriv till exempel ”sortera”.

 4. Öppna sökresultatet genom att svepa åt vänster tills du hör första resultatet. Svep åt vänster för att bläddra igenom resultatet och dubbeltryck för att välja ett.

Se även

Pekguide för Excel för Android

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Använda Excel Mobile med Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare att utforska och navigera i appen huvudsakliga vyer och element och flytta mellan vyer och funktioner.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i vyn landning

När du startar Excel Mobile skapa eller öppna en arbetsbok från vyn landning. Du kan skapa en ny arbetsbok, bläddra till en befintlig arbetsbok eller öppna en nyligen använda. Svep åt vänster eller höger för att hoppa mellan delarna i vyn landning och dubbeltryck sedan för att markera ett objekt.

Bläddra genom element för huvudskärmen

Bläddra mellan huvudområdet i (vidarebefordra) Excel Mobile Svep åt höger och vänster (bakåt). Till huvudområdet är:

 • Kalkylbladet Tabellrutnät

 • Bladflikar

 • Snabb åtkomst kommandon stapel

 • Kommandot palett

Navigera i kalkylbladet

Tabellrutnät kalkylblad är det viktigaste området på skärmen Excel Mobile. Om du vill flytta fokus till kalkylblad, Svep åt vänster eller höger tills skärmen meddelar läsare ”Tabellrutnät” och tabell rutnät cellplats.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill flytta mellan celler i tabellrutnätet. Skärmläsaren meddelar kolumn och rad för varje cell och dess innehåll.

 • Om du vill markera den aktuella cellen dubbelknacka på skärmen.

 • Om du vill växla mellan kalkylblad i samma arbetsbok, Svep åt höger tills du hör ”Bladflikar”. Svep åt höger tills du hör det blad du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Om du vill öppna snabbmenyn för det markerade bladet dubbelknacka med två fingrar. Svep åt vänster eller höger för att navigera på menyn och dubbelklicka på om du vill göra ett val.

Navigera i verktygsfältet Snabbåtkomst kommandon

Fältet Excel Mobile Snabbåtkomst kommandon kan du komma åt olika funktioner:

 • Knappen Arkiv

  Öppna sidan Backstage att få åtkomst till viktiga kommandon, till exempel Nytt, Öppna, Spara, Skriv ut och Inställningar. Avsluta sidan Backstage-vyn genom att svepa åt vänster tills du hör ”gå tillbaka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Hitta knappen

  Söka efter text i kalkylbladet eller arbetsboken.

 • Knappen Dela

  Dela din arbetsbok med andra.

 • Knappen Ångra

Navigera paletten kommandot

Kommandot paletten är det enklast att komma åt kommandon och alternativ i Excel Mobile. Kommandon och alternativ är grupperade i olika flikar i menyfliksområdet.

 1. Om du vill komma åt kommandot paletten, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”kommandot paletten” dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du växlar mellan flikarna genom att svepa åt vänster tills du hör ”tabbväljaren”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den flik du vill använda, och dubbeltryck sedan för att markera den.

 3. Svep åt höger om du vill flytta till menyfliksområdet och bläddra dess kommandon och alternativ. Dubbelklicka på om du vill göra ett val.

 4. Så här döljer du menyfliksområdet, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Här följer en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på varje flik:

 • Start

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Infoga

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkylbladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkylbladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data i kalkylbladet.

 • Granska

  Samarbeta med andra genom att använda kommentarer.

 • Visa

  Välj om du vill visa stödlinjer och rubriker och ange zoomningsnivån sida.

Se även

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda Excel Online med tangentbordet och en skärmläsare att utforska och navigera i appen huvudsakliga vyer och element och flytta mellan vyer och funktioner. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Gå igenom till huvudområdet

Navigera mellan till huvudområdet i Excel Online genom att trycka på Ctrl + F6 (vidarebefordra) och Ctrl + Skift + F6 (bakåt). Till huvudområdet är:

 • Namnlist

 • Flikar i menyfliksområdet

 • Kalkylbladet Tabellrutnät

 • Bladflikar

 • Statusfält

Navigera flikarna i menyfliksområdet

Menyflikarna är huvudmenyn stapel ur Excel Online. Nå flikarna i menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör ”menyflikarna”, följt av den aktuella fliknamnet. Med JAWS höra bara den aktuella fliken namn. Om du vill flytta mellan flikarna med piltangenterna vänster och höger. När du kommer till en flik, visas en flik-specifika menyfliksområdet under den. Mer information om hur du söker i markerade menyfliksområdet, går du till Navigera i menyfliksområdet.

Här följer en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på varje flik:

 • Start

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Infoga

  Infoga olika funktioner och formler, tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkylbladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data och använda verktyg som dataverifiering.

 • Granska

  Kontrollera tillgängligheten för ditt kalkylblad och samarbeta med andra genom att använda kommentarer.

 • Visa

  Växla på Läsvy och välja om du vill visa stödlinjer och rubriker.

Förutom menyflikarna i måste du öppna Arkiv-menyn för vissa viktiga kommandon. Om du vill öppna den, tryck på Ctrl + F6 eller Ctrl + Skift + F6 tills du hör ”menyflikar” och den aktuella fliken namn och tryck sedan på F. Med JAWS höra bara den aktuella fliken namn. Arkiv-menyn öppnas i ett nytt fönster. Att navigera huvudsakliga kommandon, Använd upp- och nedpilarna för, och tryck på RETUR för att välja något. Använd upp- och nedpilarna för att navigera i alternativen för kommandot.

I Arkiv-menyn kan du starta en ny arbetsbok, öppna en befintlig arbetsbok, spara, dela eller skriva ut den fil du arbetar med och komma åt Excel Online alternativ. Tryck på Esc för att stänga Arkiv-menyn och återgå till kalkylbladet.

Navigera i menyfliksområdet

När du navigerar till menyfliken du vill använda enligt beskrivningen i Navigera flikarna i menyfliksområdet, tryck på TABB för att flytta till menyfliksområdet och bläddra dess kommandon och alternativ med piltangenterna höger och vänster. Tryck på RETUR om du vill göra ett val eller tryck på Esc för att lämna i menyfliksområdet och återgå till kalkylbladet.

Tips: Det är ofta snabbare att använda kortkommandon för att komma åt kommandon och alternativ på varje menyfliksområdet. Mer information finns på kortkommandon i Excel Online.

Navigera i kalkylbladet

När du öppnar en arbetsbok i Excel Online fokuserar på Tabellrutnät kalkylblad. Om du har flyttat fokus från kalkylbladet, tryck på Ctrl + F6 tills Skärmläsaren meddelar en tabell rutnät cellplats. Här är hur du navigerar i kalkylbladet och mellan andra blad:

 • Använd piltangenterna för att flytta mellan celler i tabellrutnätet. Skärmläsaren meddelar kolumn och rad för varje cell och dess innehåll.

 • Öppna snabbmenyn för den aktuella cellen, trycka på SKIFT + F10. Använd upp- och nedpilarna för att navigera på menyn och tryck på RETUR om du vill göra ett val eller tryck på Esc för att återgå till kalkylbladet.

 • Tryck på Ctrl + F6 tills du hör namnet på den aktuella bladfliken om du vill flytta till nästa eller föregående kalkylblad i arbetsboken, Använd piltangenterna vänster och höger för att hitta bladet och tryck sedan på RETUR för att markera den.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×