Använd anpassade verktygsfält och startinställningar från tidigare versioner av Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har skapat egna verktygsfält och menyer i tidigare versioner av Microsoft Office Access beskrivs i den här artikeln hur dessa inställningar skulle fungerar när du öppnar dem i Microsoft Access 2010.

I den här artikeln

Så här databaser från tidigare versioner fungerar i Access 2010

Öppna en databas från en tidigare version som innehåller egna verktygsfält

Ange att Access 2010 endast ska använda egna menyrader

Hur databaser från tidigare versioner fungerar i Access 2010

Om en tidigare version Access-databas (.mdb-fil) som innehåller anpassade verktygsfält, egen meny staplar eller en anpassad Start-funktion, kan du låta alternativen när databasen öppnas i Access 2010 eller när du konverterar den äldre databasen till Access 2010-databas (.accdb eller ACCDE-fil). Till exempel om du har stängt av inbyggda verktygsfält och ersättas standardmenyraden i en databas som skapats i Access 2003 kvar beteendet på samma plats när du öppnar databasen i Access 2010 om du inte ändrar den med hjälp av den tidigare versionen av Access.

Du kan dölja menyfliksområdet när du öppnar äldre filer (.mdb, MDE och .mda) i Access 2010 och du kan definiera olika funktioner för filer för tidigare versioner av Access-alternativ för att anpassa menyfliksområdet och verktygsfältet beteenden. Mer information finns i Ange användaralternativ för den aktuella databasen.

När du öppnar en databas i ett tidigare format och väljer att visa menyfliksområdet, visas alla egna verktygsfält som grupper på fliken Tillägg. Varje grupp på fliken motsvarar ett verktygsfält, och varje grupp har samma namn som det ursprungliga verktygsfältet. Verktygsfälten måste emellertid vara synliga i den äldre databasen, annars visas de inte på fliken.

Obs!: Om du vill hoppa över alla egna startinställningar trycker du på och håller ned SKIFT när du öppnar databasen.

Överst på sidan

Öppna en databas från en tidigare version som innehåller egna verktygsfält

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

  Dialogrutan Öppna visas.

 2. Leta reda på den databas du vill öppna (en MDB- eller MDE-fil) och klicka på Öppna.

  Databasen öppnas i Access och databasobjekten visas i navigeringsfönstret. Om du har konfigurerat att ett formulär, ett menyformulär eller ett annat objekt ska visas automatiskt vid start, visas även det objektet i navigeringsfönstret. Om du har skapat egna verktygsfält eller menyrader visas dessutom dessa på fliken Tillägg som en eller flera grupper. Grupperna har samma namn som respektive verktygsfält eller menyrad.

  Obs!: Om fliken Tillägg inte visas klickar du på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. Klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet. Kontrollera att alternativet Tillägg är markerat under Anpassa menyfliksområdet.

 3. Klicka på fliken Tillägg.

  De egna verktygsfälten visas som en eller flera grupper som du kan använda när du behöver. Anta till exempel att ett av de egna verktygsfälten innehåller kommandot Skriv ut relationer. Det här kommandot aktiveras inte förrän du visar relationerna för databasen.

Överst på sidan

Ange att Access 2010 endast ska använda egna menyrader

 1. Öppna en databas från en tidigare version i Access 2010.

 2. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 3. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Under Alternativ för verktygsfält och menyflikar, avmarkerar du Tillåt fullständiga menyer och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×