Anteckningar (fält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Det finns flera kategorier av fälten Anteckning.

Datatyp    RTF-fält

Anteckningar (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Bästa användning    Lägg till fältet Anteckningar i en aktivitetsvy när du vill visa anteckningarna för en aktivitet. När du lägger till en anteckning i en aktivitet visas Indikatorer i fältet indikatorfält. Om du visar texten i fältet Anteckningar eller pekar på anteckningssymbolen visas början av texten. Om du dubbelklickar i fältet och sedan klickar på fliken Anteckningar visas den fullständiga formaterade texten i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Exempel    Stefan, Mats och Karin har tilldelats aktiviteten "Samordna förhandsvisning". Du har en lista över viktiga kontaktpersoner som kan vara till hjälp i arbetet. Lägg till fältet Anteckningar i aktivitetslistan och skriv sedan anteckningen Kom ihåg att förse resurserna med listan över viktiga kontakter.

Obs!    Det är enklast att skriva anteckningar i dialogrutan Aktivitetsinformation. Markera aktiviteten och klicka på Aktivitetsanteckningar Bild av knapp . Skriv och formatera anteckningen. Du kan ändra teckensnittet, stilen, teckenstorleken och teckenfärgen. Du kan också ändra textjusteringen, skapa en punktlista och infoga ett objekt. Anteckningar som skrivs i fältet Anteckningar visas utan formatering, medan anteckningar som skrivs i dialogrutan Aktivitetsinformation visas formaterade.

Redigera alltid anteckningarna i dialogrutan Aktivitetsinformation i stället för i fältet Anteckningar i en listvy om du vill undvika att av misstag ta bort text eller flytta formaterad text i en lång anteckning.

Anteckningar kan nu formateras och det finns ingen storleksgräns för anteckningarna. Du kan också infoga OLE-objekt och bitmappar i fältet Anteckningar.

Anteckningar (resursfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Bästa användning     Lägg till fältet Anteckningar i en resursvy när du vill visa kommentarer om en resurs. När du vill lägga till en anteckning för en resurs visas anteckningssymbolen i symbolfältet i en resurslista. Om du visar texten i fältet Anteckningar eller pekar på anteckningssymbolen visas den första delen av anteckningen. Om du dubbelklickar på fältet Anteckningar och sedan klickar på fliken Anteckningar visas anteckningens formaterade text i dialogrutan Resursinformation.

Exempel     Du har lagt märke till att Stefan alltid avslutar aktiviteter före det schemalagda slutdatumet och att hans arbete har hög kvalitet. Lägg till fältet Anteckningar i resurslistan och anteckna sedan detta. Senare kan du gå tillbaka till dina anteckningar om resurser när du granskar projektets resultat eller när du planerar vilka resurser du vill använda i andra projekt.

Obs!     Det är enklast att skriva resursanteckningar i dialogrutan Resursinformation. Markera resursen i en resursvy och klicka sedan på Resursanteckningar Bild av knapp . Skriv och formatera anteckningen. Du kan ändra tecknens teckensnitt, format, storlek och färg. Du kan också ändra textjusteringen, skapa en punktlista och infoga ett OLE-objekt. Om du skriver anteckningar i fältet Anteckningar i en resurslista visas texten utan formatering. Anteckningar som du skriver i dialogrutan Resursinformation visas formaterade.

Redigera alltid anteckningarna i dialogrutan Resursinformation i stället för i fältet Anteckningar i en listvy om du vill undvika att av misstag ta bort text eller flytta formaterad text i en lång anteckning.

Anteckningar kan nu formateras och det finns ingen storleksgräns för anteckningarna. Du kan också infoga OLE-objekt och bitmappar i fältet Anteckningar.

Anteckningar (tilldelningsfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Bästa användning     Lägg till fältet Anteckningar i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa anteckningar om en tilldelning. När du lägger till en anteckning i en tilldelning läggs anteckningssymbolen till i fältet Symboler. Om du visar texten i fältet Anteckningar eller pekar på symbolen Anteckning visas första delen av anteckningen. Om du dubbelklickar på fältet Anteckningar och sedan klickar på fliken Anteckningar visas hela den formaterade texten i dialogrutan Tilldelningsinformation .

Exempel     Stefan är tilldelad aktiviteten Samordna förhandsvisning. Du har en lista över viktiga kontakter som kan vara till hjälp i arbetet med den här tilldelningen. Lägg till fältet Anteckningar i vyn Resursanvändning och skriv sedan in anteckningen: Kom ihåg att ge Stefan en kopia av listan över viktiga kontakter.

Obs!     Det är enklast att skriva tilldelningsanteckningar i dialogrutan Tilldelningsinformation . Markera tilldelningen och klicka sedan på Tilldelningsanteckningar Bild av knapp . Skriv och formatera anteckningen. Du kan ändra teckensnittet, stilen, storleken och färgen. Du kan också ändra på textjusteringen, skapa en punktlista och infoga ett OLE-objekt. Om du skriver anteckningar i fältet Anteckningar i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning visas texten utan formatering. Anteckningar som skrivs i dialogrutan Tilldelningsinformation visas formaterade.

Så här undviker du att ta bort text av misstag och att flytta formaterad text i en lång anteckning. Redigera alltid anteckningarna i dialogrutan Tilldelningsinformation i stället för i fältet Anteckningar i en listvy.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×