Anteckningar (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Det finns flera kategorier av fälten anteckning.

Datatyp     RTF-FORMAT

Anteckningar (aktivitetsfält)

Typ av post     Anges

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Anteckningar i en aktivitetsvy när du vill visa anteckningar om en aktivitet. När du lägger till en anteckning till en aktivitet, visas anteckning indikatorn i fältet symboler. Om du visar texten i fältet Anteckningar eller pekar på anteckningssymbolen visas den första delen av anteckningen. Om du dubbelklickar på fältet Anteckningar och klicka sedan på fliken Anteckningar visas den fullständiga formaterade texten i rutan anteckningar i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Exempel    Stefan och Johan Chris har tilldelats aktiviteten ”Samordna förhandsvisning”. Du har en lista med viktiga kontakter som du kan använda för att slutföra den här åtgärden. Lägg till fältet Anteckningar i aktivitetslistan och skriv sedan anteckningen, Kom ihåg att förse resurser med en kopia av handel Visa kontakter.

Obs!    Det är det enklaste sättet att skriva anteckningar i dialogrutan Aktivitetsinformation. Markera uppgiften och klicka sedan på Aktivitetsanteckningar   Bild av knapp . Ange och formatera anteckningen. Du kan ändra teckensnitt, stil, storlek och färg på tecken. Du kan också ändra textjusteringen, skapa en punktlista och infoga ett OLE-objekt. Du skriver anteckningar i fältet Anteckningar i en listvy visas utan formatering. Du skriver anteckningar i dialogrutan Aktivitetsinformation visas formaterade.

Redigera anteckningar i dialogrutan Aktivitetsinformation och inte i fältet Anteckningar i en listvy om du vill undvika att av misstag ta bort text eller flytta formaterad text i en lång anteckning.

Anteckningar som du kan formatera och har ingen storleksgräns. Du kan också infoga OLE-objekt och bitmappar i fältet Anteckningar.

Anteckningar (resursfält)

Typ av post     Anges

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Anteckningar i en resursvy när du vill visa kommentarer om en resurs. Symbol för anteckning visas i symbolfältet i en resurslista när du lägger till en anteckning till en resurs. Om du visar texten i fältet Anteckningar eller pekar på anteckningssymbolen visas början av anteckningen. Om du dubbelklickar på fältet Anteckningar och klicka sedan på fliken Anteckningar visas den fullständiga formaterade texten i rutan anteckningar i dialogrutan Resursinformation.

Exempel     Du har lagt märke till att Stefan konsekvent Slutför uppgifter före schemat och med hög kvalitet. Lägg till fältet Anteckningar i vyn Resurslista och anger sedan en anteckning om detta. Senare, kommer du att kunna titta på dina anteckningar om resurser när du granskar framgå av projektet eller planera för medarbetare igenkänningen.

Obs!     Det enklaste sättet att ange resursanteckningar är i dialogrutan Resursinformation. Markera resursen i en resursvy och klicka sedan på Resursanteckningar   Bild av knapp . Ange och formatera anteckningen. Du kan ändra teckensnitt, stil, storlek och färg på tecken. Du kan också ändra textjusteringen, skapa en punktlista och infoga ett OLE-objekt. I fältet Anteckningar i en resurslista när du skriver anteckningar visas utan formatering. Anteckningar som anges i dialogrutan Resursinformation visas formaterade.

Redigera anteckningar i dialogrutan Resursinformation och inte i fältet Anteckningar i en listvy om du vill undvika att av misstag ta bort text eller flytta formaterad text i en lång anteckning.

Anteckningar som du kan formatera och har ingen storleksgräns. Du kan också infoga OLE-objekt och bitmappar i fältet Anteckningar.

Anteckningar (tilldelningsfält)

Typ av post     Anges

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Anteckningar i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa anteckningar om en tilldelning. När du lägger till en anteckning till en uppgift visas anteckningssymbolen i fältet symboler. Om du visar texten i fältet Anteckningar eller pekar på anteckningssymbolen visas början av anteckningen. Om du dubbelklickar på fältet Anteckningar och klicka sedan på fliken Anteckningar visas den fullständiga formaterade texten i rutan anteckningar i dialogrutan Tilldelningsinformation.

Exempel     Stefan har tilldelats aktiviteten ”Samordna förhandsvisning”. Du har en lista med viktiga kontakter som du kan använda för att slutföra uppgiften. Lägg till fältet Anteckningar i vyn Resursanvändning och sedan ange anteckning ”Kom ihåg att ge Stefan en kopia av handel Visa kontakter”.

Obs!     Det enklaste sättet att ange tilldelningsanteckningar är med dialogrutan Tilldelningsinformation. Markera uppgiften och klicka sedan på Tilldelningsanteckningar   Bild av knapp . Ange och formatera anteckningen. Du kan ändra teckensnitt, stil, storlek och färg på tecken. Du kan också ändra textjusteringen, skapa en punktlista och infoga ett OLE-objekt. Du skriver anteckningar i fältet Anteckningar i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning visas texten utan formatering. Du skriver anteckningar i dialogrutan Tilldelningsinformation visas formaterade.

Redigera anteckningar i dialogrutan Tilldelningsinformation och inte i fältet Anteckningar i en listvy om du vill undvika att av misstag ta bort text eller flytta formaterad text i en lång anteckning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×