Avancerade OM-funktioner

ANTAL.OMF och SUMMA.OMF

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

ANTAL.OMF tillämpar villkor på celler i flera områden och räknar antalet gånger som alla villkor uppfylls. SUMMA.OMF lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier.

Vill du veta mer?

Kapsla in en funktion i en funktion

Funktionen OM

Funktionen SUMMA.OMF

Funktionen ANTAL.OMF

Funktionen MEDEL.OMF

Funktionen OMFEL

Vi avgör hur många försäljare per region som har femtio eller fler ordrar med hjälp av ANTAL.OMF-funktionen.

Först väljer vi cellområdet Region och gör det till en absolut cellreferens genom att trycka på F4.

Sedan väljer vi villkoret som ska uppfyllas. I det här fallet är det East (Öst).

Sedan markerar vi cellområdet för antalet ordrar och villkoret det måste uppfylla,

Större än eller lika med 50, i cell G2.

Jag använder en cellreferens för villkoret i stället för att skriva in det i formeln

så att jag enkelt kan ändra det om jag vill.

I regionen Öst finns det en person med 50 ordrar eller fler.

Nu ska vi gå igenom det här.

Först utvärderar funktionen hur många celler i cellområdet Region, B2 till B7, som är lika med Öst.

I det här exemplet finns det två, Bob och Sue.

Av de här två utvärderas sen hur många som har ordrar som är större än eller lika med 50, cell G2. I det här fallet är det bara Bob.

ANTAL.OMF tillämpar villkor på celler i flera områden och beräknar antalet gånger villkoret uppfylls.

Det här är ANTAL.OMF-funktionens syntax.

villkorsområde1 krävs. Det är det första området som utvärderas.

villkor1 krävs. Villkorsområde1 utvärderas av det villkoret.

villkorsområde2, villkor2 och så vidare är valfria.

Varje ytterligare område måste ha samma antal rader och kolumner som villkorsområde1

men de måste inte ligga intill varandra.

Du kan använda frågetecken och asterisker som jokertecken i villkoret.

Nu vill vi avgöra försäljning, efter region, där försäljaren har femtio eller fler ordrar.

Det kan vi göra med funktionen SUMMA.OMF.

Först markerar vi det cellområde vi vill lägga till, i det här fallet är cellområdet i kolumnen Sales (Försäljning).

Jag gör det här till en absolut cellreferens genom att trycka på F4.

Nu ska vi markera det första cellområdet vi vill utvärdera, de fyra områdena i kolumnen Region.

Sedan väljer vi det villkor som området utvärderas av, i det här fallet Öst, cell F2.

Sedan markerar vi cellområdet för antalet ordrar och villkoret, större än eller lika med 50, i cell G2.

I regionen Öst är summan av försäljning efter försäljare med ordrar större än eller lika med 50 lika med 49 017.

Nu ska vi gå igenom det här. Det liknar ANTAL.OMF-funktionen.

Först utvärderar funktionen hur många celler i kolumnområdet Region som är lika med Öst. Det finns två nya.

Bob och Sue är försäljarna för regionen Öst.

Av de här två utvärderas sedan hur många ordrar som är större än eller lika med 50. För Öst är det bara Bob.

Slutligen lägger funktionen till cellerna från cellområdet i kolumnen Försäljning där alla motsvarande villkor möts.

Bob är den enda från regionen Öst som uppfyller alla villkor

så funktionens resultat är Bobs försäljningssumma.

SUMMA.OMF lägger till celler i ett område som uppfyller flera villkor.

Det här är SUMMA.OMF-funktionens syntax.

summa_område krävs. Det finns en eller fler celler att summera. Tomma celler och textvärden ignoreras.

villkorsområde1 krävs. Det är det första området som utvärderas.

villkor1 krävs. Villkorsområde1 utvärderas av det villkoret.

villkorsområde2, villkor2 och så vidare är valfria.

Alla celler i argumentet summa_område

summeras endast om ALLA motsvarande villkor är SANT för den cellen.

Argumenten villkorsområde

måste innehålla samma antal rader och kolumner som argumentet Summa_område.

Du kan använda frågetecken och asterisker som jokrar i villkoret.

Nu ska vi prata om MEDEL.OMF- och OMFEL-funktionerna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×