Anslutningsegenskaper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd dialogrutan Anslutningsegenskaper om du vill styra olika inställningar för anslutning till externa datakällor eller om du vill använda, återanvända eller byta anslutningsfiler.

Viktigt!: Anslutningar till externa data kan vara inaktiverade på din dator. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok måste du aktivera dataanslutningar genom att använda fältet Säkerhetscenter eller genom att lägga arbetsboken på en betrodd plats. Mer information finns i följande artiklar:

Rutorna Anslutningsnamn och Beskrivning
Visar anslutningsnamnet och en valfri beskrivning. Om du vill ändra namnet och beskrivningen klickar du på texten i rutan och redigerar den. Anslutningens namn och beskrivning visas i dialogrutan Arbetsboksanslutningar. (Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.)

I den här artikeln

Alternativ på fliken Användning

Alternativ på fliken Definition

Alternativ på fliken Användning

Inställningarna på fliken Användning styr hur anslutningsinformationen används i arbetsboken.

Uppdatera

Aktivera uppdatering av bakgrund    Markera den här kryssrutan om du vill köra frågan i bakgrunden. Avmarkera kryssrutan om du vill vänta medan frågan körs. När du kör en fråga i bakgrunden kan du använda Excel under tiden frågan körs.

Uppdatera var n minut    Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk uppdatering av externa data vid regelbundna intervall, och ange sedan antalet minuter mellan varje uppdatering. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera automatisk uppdatering av externa data.

Uppdatera data när filen öppnas    Markera den här kryssrutan om du vill att externa data ska uppdateras automatiskt när du öppnar arbetsboken. Avmarkera den här kryssrutan om du vill öppna arbetsboken direkt utan att uppdatera externa data.

Ta bort data från det externa dataområdet innan arbetsboken sparas    Markera den här kryssrutan om du vill spara arbetsboken med frågedefinitionen men utan externa data. Avmarkera kryssrutan om du vill spara frågedefinitionen och data med arbetsboken. Den här kryssrutan är bara tillgänglig när du har markerat kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas.

Formatering av OLAP-server

Styr om följande OLAP-serverformat hämtas från servern och visas med data.

Talformat    Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera talformatering, till exempel valuta, datum eller tid.

Stil    Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera stilar, till exempel fet, kursiv, understruken eller genomstruken.

Fyllningsfärg    Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera fyllningsfärg.

Textfärg    Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera textfärger.

Visa OLAP-detaljer

Maximalt antal poster som ska hämtas    Ange ett nummer mellan 1 och 10 000 om du vill ange det högsta antalet poster som ska hämtas när du expanderar en datanivå i hierarkin.

Språk

Hämta data och fel på visningsspråket i Office    Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera hämtning av översatta data och fel, om det finns några, från OLAP-servern.

Överst på sidan

Alternativ på fliken Definition

Inställningarna på fliken Definition styr hur anslutningsinformationen definieras samt källan för anslutningsinformationen, antingen arbetsboken eller en anslutningsfil.

Anslutningstyp    Visar typ av anslutning som används, till exempel Office-dataanslutning eller Microsoft Access-databas.

Anslutningsfil    Visar den aktuella anslutningsfil som används om du vill lagra anslutningsinformationen samt gör det möjligt att växla till en reviderad eller ny anslutningsfil. Om fältet är tomt har aldrig någon anslutningsfil använts, eller så användes den och ändrades så att länken till anslutningsfilen bröts.

Om du vill återskapa länken till anslutningsfilen, till exempel om den uppdaterades och du vill använda den nya versionen, eller om du vill ändra den aktuella anslutningen och använda en annan anslutningsfil klickar du på Bläddra så visas dialogrutan Välj datakälla. Du kan sedan välja den reviderade anslutningsfilen, en annan anslutningsfil eller skapa en ny anslutningsfil genom att klicka på Ny källa, vilket startar guiden Dataanslutning.

Obs!: Kontrollera att den nya anslutningsfilen stämmer överens med det objekt som dataanslutningen rör. Du kan ändra anslutningen, men du kan inte växla anslutningar mellan följande objekt:

 • Pivottabell- eller pivotdiagramrapport för OLAP

 • Pivottabell- eller pivotdiagramrapporter som inte är för OLAP

 • En Excel-tabell

 • En textfil

 • En XML-tabell

 • En webbfråga till en webbsida

Använd alltid anslutningsfil    Markera den här kryssrutan om du vill att den senast uppdaterade versionen av anslutningsfilen alltid ska användas när data visas eller uppdateras. Avmarkera den här kryssrutan om du vill använda anslutningsinformationen i Excel-arbetsboken.

Viktigt!: Om anslutningsfilen inte är tillgänglig används den anslutningsinformation som är sparad i arbetsboken. Om du vill se till att den senast uppdaterade versionen av anslutningsfilen alltid används kontrollerar du att anslutningsfilen är tillgänglig och att det går att ansluta till den.

Anslutningssträng    Visar aktuell anslutningsinformation i form av en anslutningssträng. Använd en anslutningssträng om du vill kontrollera all anslutningsinformation samt redigera specifik anslutningsinformation som du inte kan ändra genom dialogrutan Anslutningsegenskaper.

Spara lösenord    Markera den här kryssrutan om du vill spara användarnamn och lösenord i anslutningsfilen. Det sparade lösenordet är inte krypterat. Avmarkera den här kryssrutan om du vill logga in på datakällan första gången du använder den om ett användarnamn och lösenord krävs. Den här kryssrutan gäller inte för data som hämtats från en textfil eller en webbfråga.

Säkerhetsmeddelande: Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Kommandotyp    Välj någon av följande kommandotyper:

 • SQL

 • Tabell

 • Standard

Om anslutningen är till en OLAP-datakälla visas Kub, men du kan inte ändra kommandotypen.

Kommandotext     Anger vilka data som returneras baserat på kommandotypen. Om kommandotypen exempelvis är Tabell, visas tabellnamnet. Om kommandotypen är SQL, visas SQL-frågan som används för att ange vilka data som returneras. Om du vill ändra kommandotexten klickar du på texten i rutan och redigerar den.

Excel Services    Klicka på knappen Autentiseringsinställningar om du vill öppna dialogrutan Autentiseringsinställningar för Excel Services och välja en autentiseringsmetod som ska användas när du ansluter till datakällan som är kopplad till en arbetsbok som visas i Excel Services. Välj något av följande alternativ för att logga in på datakällan:

 • Windows-autentisering    Markera det här alternativet om du vill använda Windows-användarnamnet och -lösenordet för den aktuella användaren. Detta är den säkraste metoden, men den kan påverka prestanda om det finns många användare.

 • SSS    Välj det här alternativet att använda säker lagringstjänst och ange lämplig identifiering strängen i textrutan SSS ID. En administratör kan konfigurera en SharePoint-webbplats om du vill använda en säker lagringstjänst databas där användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara effektivaste när det finns många användare.

 • Inget    Välj det här alternativet om du vill använda information som sparats i anslutningssträngen för autentiseringen, t.ex. om du markerar kryssrutan Spara lösenord.

  Säkerhetsmeddelande: Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Obs!: Autentiseringsinställningen används bara av Microsoft Excel Services och inte av skrivbordsprogrammet Excel. Om du vill komma åt samma data oavsett om du öppnar arbetsboken i Excel eller Excel Services ser du till att autentiseringsinställningen i Excel och Excel Services är samma.

Redigera fråga    Klicka på den här knappen om du vill ändra den fråga som används för att hämta data från datakällan. Beroende på typen av datakälla visas något av följande:

 • Guiden Dataanslutning för en OLEDB-anslutning i en ODC-fil (Office Data Connection).

 • Microsoft Query för en ODBC-anslutning.

 • Dialogrutan Redigera webbfråga för en webbsida.

 • Textimportguiden för en textfil.

Obs!: Du kan inte redigera frågan om anslutningsinformationen för närvarande är länkad till en anslutningsfil.

Parametrar    Klicka på knappen Visa dialogrutan parametrar och redigera parameterinformation för Microsoft Query eller en webbfråga anslutning.

Exportera anslutningsfil    Klicka på den här knappen om du vill visa dialogrutan Spara och spara den aktuella anslutningsinformationen till en anslutningsfil.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×