Anslutna konton i Office 365 med 21Vianet

Viktigt!: Microsoft tar bort möjligheten att lägga till nya konton i Outlook på webben (och den tidigare versionen, Outlook Web App) med funktionen Anslutna konton i september 2018.​

 • Efter den 15 september 2018 kan du inte ansluta nya konton.

 • Konton som har anslutits före den 15 september fortsätter att synkroniseras som vanligt till och med den 30 oktober 2018.

 • Den 30 oktober slutar alla anslutna konton att synkronisera e-post. 

 • Den 15 november tas alternativet Anslutna konton (Inställningar > E-post > Konton) bort från Outlook på webben.

 • E­-post som redan har synkroniserats fortsätter att visas i inkorgen om du inte tar bort den manuellt.

Meddelanden: Om du vill fortsätta se e-post från andra konton:

Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar och hanterar anslutningar för dina konton. Du kan:

 • Ansluta ditt Outlook Web App-konto till andra e-postkonton: Hålla reda på e-post från andra konton genom att konfigurera en anslutning till de andra e-posttjänsterna. På så sätt kan du skicka, ta emot och läsa e-post på en och samma plats.

 • Vidarebefordra e-post: Vidarebefordra e-post från ditt Outlook Web App-konto till ett annat konto.

Obs!: Vissa aktiviteter som följer med de här funktionerna kanske inte stöds för ditt konto eller ditt abonnemang. Om du inte ser fliken Anslutna konton är de här funktionerna inte tillgängliga för ditt konto.

I den här artikeln

Ansluta till ett annat e-postkonto

Vidarebefordra e-post till ett annat e-postkonto

Ansluta till ett annat e-postkonto

Skapa en anslutning till ett annat konto

 1. Eventuellt måste du aktivera POP- eller IMAP-åtkomst i ett annat konto som du vill ansluta till och hämta e-post från.

 2. I Outlook Web App klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Konton > Anslutna konton.

 3. Klicka på Lägg till nytt .

 4. I dialogrutan Ny kontoanslutning skriver du in e-postadressen och lösenordet på det konto som du vill ansluta till och klickar sedan på OK.

 5. När ett meddelande om att dina konton är anslutna visas klickar du på Slutför. Meddelanden som skickas till ditt anslutna konto visas i din Inkorg.

Bryta en anslutning till ett anslutet konto

Du kan bryta en anslutning till ett anslutet e-postkonto i Outlook Web App genom att ta bort anslutningen.

 1. I Outlook Web App klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Konton > Anslutna konton.

 2. Under Kontonamn markerar du det konto som du vill bryta anslutningen till.

 3. Klicka på Ta bort ta bort för att ta bort anslutningen.

 4. Klicka på Ja i dialogrutan för att bekräfta att du vill bryta anslutningen till kontot.

Uppdatera en anslutning till ett anslutet konto

Du kan redigera inställningarna för ett anslutet konto, till exempel om du behöver uppdatera inställningarna för att de ska matcha ändringar som du gjort i det anslutna kontot.

 1. I Outlook Web App klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Konton > Anslutna konton.

 2. Välj det konto som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera redigera .

 4. Uppdatera e-postadressen eller lösenordet för kontot och klicka sedan på Nästa.

 5. När det kommer upp ett meddelande som säger att dina konton är anslutna klickar du på Slutför.

Välja en standardsvarsadress

Du kan ange vilken e-postadress som ska visas i fältet Från när du svarar på meddelanden som skickas till ett av dina anslutna konton.

 1. Klicka på InställningarOutlook Web App > Alternativ > Konto > Anslutna konton i Ikon för Inställningar .

 2. Använd den nedrullningsbara menyn i avsnittet Standardsvarsadress för att välja vilket konto som ska visas i fältet Från när du skickar meddelanden.

 3. Välj Automatisk om du vill att samma e-postadress som det ursprungliga meddelandet skickades till ska visas i fältet Från när du svarar på meddelanden i Outlook Web App.

 4. Välj din e-postadress för Outlook Web App om du vill att din Outlook Web App-e-postadress ska visas i fältet Från i meddelanden du svarar på från Outlook Web App.

 5. Välj en av dina anslutna kontons e-postadresser om du vill att fältet Från i alla meddelanden du svarar på från Outlook Web App ska matcha en av dina anslutna kontons e-postadresser.

 6. Klicka på Spara.

Vidarebefordra e-post till ett annat e-postkonto

Ställ in att e-post ska vidarebefordras för ditt konto

 1. I Outlook Web App klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Konton > Anslutna konton.

 2. I avsnittet Vidarebefordran klickar du på Starta vidarebefordran.

 3. I Vidarebefordra min e-post till skriver du in den e-postadress som du vill vidarebefordra din Outlook Web App-e-post till och klickar på Spara.

  Obs!: Som standard behåller Outlook Web App en kopia av vidarebefordrade meddelanden i din Outlook Web App-postlåda. Om du inte vill behålla en kopia av meddelandena i din Outlook Web App-postlåda avmarkerar du kryssrutan Behåll en kopia av vidarebefordrade meddelanden i Outlook Web App.

Inaktivera vidarebefordran av e-post

 1. I Outlook Web App klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Konton > Anslutna konton.

 2. I avsnittet Vidarebefordran klickar du på Stoppa vidarebefordran ta bort .

Ändra inställningar för vidarebefordran av e-post

När du har konfigurerat vidarebefordran av e-post kan du behöva redigera den mottagande e-postadressen för dina meddelanden. Du kan också behöva ändra inställningen för om en kopia av din e-post ska behållas i din Outlook Web App-postlåda.

 1. I Outlook Web App klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Konton > Anslutna konton.

 2. Gör något av följande i avsnittet Vidarebefordran:

 3. Redigera e-postadressen i Vidarebefordra min e-post till om du vill ändra den mottagande e-postadressen.

 4. Om du vill ändra huruvida en kopia av dina meddelanden ska behållas i din Outlook Web App-postlåda markerar eller avmarkerar du kryssrutan Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden i Outlook Web App.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×