Ansluta till och koppla bort en publiceringswebbplats från en katalog i SharePoint

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att ansluta en publiceringswebbplats till en katalog kan du konfigurera läsvänliga URL:er för katalogobjektsidan. Du kan även:

 • Integrera kataloginnehållet med publiceringswebbplatssamlingen.

 • Integrera den termuppsättning som används av katalogen med termuppsättningen för publiceringswebbplatssamlingen.

 • Skapa en kategorisida och en katalogobjektsida.

 • Skapa en resultatkälla för katalogen.

Innan du börjar

Innan du ansluter publiceringswebbplatsen till en katalog kontrollerar du följande:

Ansluta en publiceringswebbplats till en katalog

 1. På publiceringswebbplatsen, Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. , Välj Webbplatsinställningar.

 2. I gruppen Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar väljer du Hantera kataloganslutningar.

 3. På sidan Hantera kataloganslutningar väljer du Anslut till en katalog.

  Viktigt!: Endast crawlade kataloger visas.

 4. Hitta katalogen i listan och välj Anslut. Du kan också skriva in katalognamnet i sökfältet.

 5. På sidan Inställningar för katalogkällan i avsnittet Integrering av anslutning väljer du:

  • Integrera katalogen i min webbplats. Med det här alternativet kan du ange hur dina läsvänliga URL:er kommer att se ut och var du kan integrera katalogtaggningstermsuppsättningen i publiceringswebbplatsens katalogtaggningstermsuppsättning. Dessutom skapas automatiskt en kategorisida, en katalogobjektsida och en resultatkälla för dig.

  • Anslut, men integrera inte katalogen. Det här alternativet skapar automatiskt en resultatkälla för katalogen.

   Obs!: Genom att välja det här alternativet kan du inte göra några ytterligare konfigurationer på sidan Inställningar för katalogkällan och du kommer inte att kunna definiera läsvänliga URL:er för dina katalogobjektsidor.

 6. I avsnittet Navigeringshierarki markerar du en term från katalogen märkning term. Den valda termen blir den nivå som den katalogtaggningstermsuppsättningen integreras i den publicering navigeringstermsuppsättning.
  Standardvärdet är taggningstermsuppsättning som du valde när du aktiverat ett bibliotek eller en lista som katalog. Om du vill integrera termuppsättningen för märkning från en annan term gör du följande:

  • Vid rutan Rotterm i hierarkin markerar du Bläddra efter ett giltigt val.

  • I dialogrutan Välj: Lägg till termer väljer du den term som motsvarar den nivå som du vill integrera katalogtaggningstermsuppsättningen från.

  • Om du vill integrera den rotterm som är överordnad den valda termen i publiceringswebbplatsens navigeringstermsuppsättning, markerar du kryssrutan Inkludera rottermen i webbplatsnavigeringen.

   Obs!:  För att webbplatsnavigeringen ska fungera som avsett för alla objekt, måste alla objekt i katalogen taggas med en term från den angivna katalogtaggningstermsuppsättningen.

 7. I avsnittet Navigationsläge anger du den term i publiceringswebbplatsens navigeringstermsuppsättning där katalogtaggningstermsuppsättningen ska vara integrerad:

  • Om du vill integrera termuppsättningen för katalogtaggning i rottermen för publiceringswebbplatsens termuppsättning för navigering väljer du Lägg till navigeringsrot.

  • Om du vill integrera termuppsättningen för katalogtaggning med en term under rottermen för publiceringswebbplatsens termuppsättning för navigering väljer du Välj en annan plats i webbplatsnavigeringen och gör sedan följande:

   • Välj Bläddra efter ett giltigt val. En dialogruta öppnas med publiceringswebbplatsens termuppsättning för navigering.

   • I dialogrutan Välj: Lägg till termer väljer du den term som motsvarar den nivå som du vill integrera katalogtaggningstermsuppsättningen från.

 8. Om du vill att ändringar i termuppsättningen för katalogtaggning ska uppdateras på publiceringswebbplatsen, markerar du kryssrutan Fäst termer i webbplatsens navigering i avsnittet Fästa på navigering. Det här alternativet är valt som standard.

 9. I avsnittet URL-beteende på katalogobjekt anger du URL till katalogobjekten:

  • Kontrollera URL: er i förhållande till den här webbplatsen. Det här alternativet kan du skapa en användarvänlig Webbadress för din katalogobjektsida, till exempel http://www.contoso.com/Computers/model101. När besökare klickar på ett objekt på din webbplats kan kommer de kommer du till katalogobjektsida.

  • Kontrollera URL: er pekar du på katalog för datakälla. Genom att välja det här alternativet kan du inte skapa en användarvänlig Webbadress på anteckningssidor objekt. När besökare markerar ett objekt på webbplatsen, kommer de tas till objekt i katalogen. Här finns information om hur en URL till objekt i katalogen kan se ut: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx.

 10. I avsnittet URL-format på katalogobjekt väljer du vilka egenskaper den läsvänliga URL:en för objektinformationssidan ska innehålla:

  • Använd standardformatet för URL-Adressen som tillhandahålls av katalog källan. Som standard värdet i det här fältet är vad du har valt som Primärnyckel när du aktiverat biblioteket eller listan som en katalog.

   Obs!: Kontrollera att alla objekt i katalogen har värden för det angivna fältet. I annat fall fungerar inte webbplatsnavigeringen.

  • Definiera manuellt ett URL-format. Det här alternativet kan du manuellt ange ett format för URL. Välj det här alternativet endast om du har skapat en objektinformationssidan och objekt i katalogen inte är taggat med en term från en katalogtaggningstermsuppsättningen. Skriv URL-Adressen i följande format: / < mapp av objektet detaljer > / < namnet på objektinformationssidan > .aspx? < hanterade egenskapsnamn > = [hanterade egenskapsvärde] – till exempel /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title].

  • Konstruera ett URL-format från katalogegenskaper. Med det här alternativet kan du skapa en egen URL baserad på katalogegenskaper. I listan Tillgängliga fält väljer du upp till fem egenskaper och sedan väljer du Lägg till.

   Viktigt!:  Egenskaper för webbplatsens kolumntypsantal skapar inte en giltig URL. Alla artiklar i katalogen måste dessutom ha värden för de valda egenskaperna. Webbplatsnavigering kommer inte att fungera som avsett för objekt som saknar värden.

 11. I avsnittet Kategorisida väljer du:

  • Skapa en ny sida för att automatiskt skapa en ny kategorisida för innehållet i katalogen. På menyn Välj huvudsidan väljer du den huvudsida du vill använda kategorisida du använder. Sidan ska läggas till i biblioteket sidor med namnet kategori-< katalog märkning Termuppsättningens namn >. Sidan publiceras inte automatiskt.

  • Använd en befintlig sida om du redan har skapat en kategorisida. Välj Bläddra och ange sedan plats för sidan.

 12. I avsnittet Objektsida väljer du:

  • Skapa en ny sida om du vill att SharePoint automatiskt ska skapa en ny objektsida för kataloginnehållet. På menyn Välj huvudsida väljer du den huvudsida objektsidan ska använda. Sidan läggs till i biblioteket Sidor med namnet Kategoriobjekt-<namn på termuppsättningen för katalogtaggning>. Sidan publiceras inte automatiskt.

  • Använd en befintlig sida om du redan har skapat en objektsida. Välj Bläddra och ange sedan plats för sidan.

 13. Välj OK.

Koppla bort en publiceringswebbplats från en katalog

Om du vill ta bort innehållet på en ansluten katalog från en publiceringswebbplats måste du koppla bort publiceringswebbplatsen från katalogen.

Viktigt!: 

 • Om du har integrerat katalog termuppsättningen till den publicering navigeringstermsuppsättning tas märkning villkoren inte bort från navigeringen när du kopplar från katalogen. Om du vill ta bort märkning villkoren från din webbplatsnavigering, måste du ta bort villkoren i hantering av termlagringsplats. Se Skapa och hantera termer i en termuppsättning.

 • Om SharePoint Server automatiskt skapat en kategorisida och en objektinformationssida för katalogsidorna, tas de inte bort från biblioteket Sidor när du kopplar bort katalogen.

 1. Kontrollera att du är medlem i SharePoint-gruppen Ägare på publiceringswebbplatsen.

 2. I gruppen Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar väljer du Hantera kataloganslutningar.

 3. På sidan Hantera kataloganslutningar visas en lista med anslutna kataloger.

 4. På den rad som innehåller den katalog som du vill koppla bort väljer du Koppla från och i dialogrutan väljer du Koppla från igen.

Om webbläsaren Search Engine Optimization (SEO) anslutningar rubrik och katalog

När du ansluter en publiceringswebbplats till en katalog väljas egenskapen Sökmotoroptimering webbläsare titel för kategorisida på publiceringswebbplatsen automatiskt med motsvarande term från taggningstermsuppsättning. Om du ändrar en term i din märkning termuppsättningen på den redigering webbplats när du har kopplat till en publiceringswebbplats uppdateras Sökmotoroptimering webbläsare titeln på publiceringswebbplatsen inte automatiskt. Om du har taggat objekt i katalogen med termen ”jackor”, och du ansluter en publiceringswebbplats till katalogen, till exempel är Sökmotoroptimering webbläsartitel för kategorisida som visar jackor ”Jackor”. Om du sedan ändrar märkning term från ”jackor” till ”vinter jackor” är Sökmotoroptimering webbläsartitel fortfarande ”Jackor”.

Om du vill ändra Sökmotoroptimering webbläsare rubriken för en kategorisida när du har kopplat till en katalog, redigera egenskapen Sökmotoroptimering webbläsare titel på publiceringswebbplatsen.

 1. Gå till sidan där du vill ändra egenskapen Sökmotoroptimering webbläsare titel på publiceringswebbplatsen.

 2. Markera Redigera egenskaper och klicka sedan på Redigera SEO-egenskapersidan menyfliksområdet.

 3. Ange Sökmotoroptimering webbläsare titeln som du vill använda på sidan Egenskaper för Sökmotoroptimering i fältet Namnlist i webbläsaren.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×