Ansluta till mötet

Innan du kan delta i ett Live Meeting-möte måste du ansluta till både Live Meeting Web Access och till mötesljudet. Om det är första gången du använder Live Meeting Web Access på den här datorn, börja med att kontrollera inställningarna.

Kontrollera webbläsarens inställningar

Innan du använder Office Live Meeting Web Access måste du kontrollera att din webbläsare är korrekt konfigurerad. (Se Systemkrav för Microsoft Office Live Meeting 2007 Web Access.) Kontrollera följande:

 • Att Sun Java Runtime Environment (JRE) eller Microsoft Java Virtual Machine (JVM) Java Run-Time Environment (RTE) är aktiverat. (För att se vilken Java RTE och version du kör, skriv in java -version i Kommandotolken.)

  Så här aktiverar du Java i Microsoft Internet Explorer

  1. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Internet Explorer.

  2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Internetalternativ.

  3. Välj alternativ för Java RTE under Java i listan Inställningar.

  4. Starta om datorn.

 • Att blockering av popup-fönster är inaktiverat, både i webbläsaren och i alla andra webbaserade program som körs på din dator.

  Inaktivera blockering av popup-fönster i Microsoft Internet Explorer 7

  1. Klicka på Verktyg, peka på Blockering av popup-fönster och sedan på Inaktivera popup-blockerare i Internet Explorer.

 • Om en proxyserver används på nätverket är webbläsaren konfigurerad att antingen identifiera proxyn eller åsidosätta den.

  Konfigurera proxyserverinställningarna i Microsoft Internet Explorer 7

  1. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Internet Explorer.

  2. Klicka på fliken Anslutningar i dialogrutan Internetalternativ.

  3. Klicka på LAN-inställningar.

  4. Konfigurera Internet Explorer att antingen använda eller åsidosätta proxyservern i dialogrutan Lokala nätverksinställningar i området Proxyserver och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på OK i dialogrutan Internetalternativ.

Ansluta till ett möte med hjälp av Office Live Meeting Web Access

 1. Klicka på Anslut till mötet i mötesinbjudan.

 2. Klicka på Acceptera och använd under Använd Live Meeting Web Access (snabbast) på sidan Installera Microsoft Office Live Meeting-klienten eller använd Microsoft Office Live Meeting Web Access.

 3. Ange ditt namn som du vill att det ska visas för de andra deltagarna på sidan Anslut till möte och klicka sedan på Anslut till möte.

 4. Klicka på Ja om du får en fråga i webbläsaren om det signerade applet från Microsoft är tillförlitiligt. Office Live Meeting Access visas i ett eget webbläsarfönster. Startsidan för mötet förblir öppen i bakgrunden. Håll det här fönstret öppet om du skulle kopplas bort från mötet och behöver ansluta till det igen.

Ansluta till mötesljudet

Live Meeting Web Access-användare deltar i ljuddelen av ett möte genom att använda telefonkonferenser. När du har anslutit till ett möte kan du låta telefonkonferenscentret ringa upp dig, eller också kan du ringa till telefonkonferenscentret och ange deltagarkoden.

Obs!: Datorljud är inte tillgängligt för deltagare som använder Live Meeting Web Access.

Så här gör du för att telefonkonferensen ska ringa upp dig

 1. Klicka på Röstfunktioner.

 2. Ange landskod, riktnummer och telefonnummer i textrutorna Telefonnummer.

 3. Klicka på Anslut. Telefonkonferenscentret ringer upp dig på det nummer som du har angett.

Så här ringer du till telefonkonferenscentret

 1. Klicka på Röstfunktioner.

 2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Visa uppringningsinformation.

 3. I fönstret Visa uppringningsinformation visas konferenssamtalsnumret och deltagarkoden. Använd telefonen och ring upp konferenscentret och ange deltagarkoden när du får en uppmaning om att göra det.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×