Ansluta till (importera) SQL Server-data

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan använda en ODC-fil (Office Data Connection) för att ansluta till en Microsoft SQL Server-databas från en Microsoft Excel-fil. SQL Server är ett fullständigt relationsdatabasprogram som är avsett för datalösningar för hela företaget som kräver bästa prestanda, tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa data på fliken Data och klicka sedan på Från SQL-server.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Nu startas guiden data anslutning. Den här guiden innehåller tre sidor.

  Sida 1: Anslut till en databasserver    

 2. Skriv namnet på den SQL Server-dator som du vill ansluta till i rutan Server namn .

 3. Gör något av följande under inloggnings uppgifter:

  • Om du vill använda ditt aktuella Microsoft Windows-användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Ett lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

   Sida 2: Välj databas och tabell    

 4. Välj en databas under Markera den databas som innehåller de data du vill ha. Markera en viss tabell eller vy under Anslut till en särskild tabell.

  Du kan också avmarkera kryss rutan Anslut till en viss tabell så att andra användare som använder den här anslutnings filen uppmanas att visa listan över tabeller och vyer.

  Sida 3: Spara dataanslutningsfilen och avsluta    

 5. Om du vill kan du ändra det föreslagna filnamnet i rutan Filnamn. Klicka på Bläddra om du vill ändra standardkatalogen (Mina datakällor).

 6. Du kan även välja att ange en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 7. Säkerställ att anslutningsfilen alltid används när data uppdateras genom att markera kryssrutan Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. Med det här alternativet ser du till att uppdateringar av anslutnings filen alltid används av alla arbets böcker som använder den anslutnings filen.

 8. Om du vill ange hur den externa data källan för en pivottabellrapport ska öppnas om arbets boken är publicerad på en Microsoft SharePoint Services-webbplats och öppnas i en webbläsare klickar du på autentiseringsinställningaroch väljer sedan något av följande alternativ för loggning på data källan:

  • Windows-autentisering     Markera det här alternativet om du vill använda den aktuella användaren Windows-användarnamn och lösenord. Det här är den säkraste metoden, men den kan ha en inverkan på prestanda när många användare är anslutna till servern.

  • SSS     Välj det här alternativet om du vill använda tjänsten för skyddad lagring (SSS) och ange sedan en identifierings sträng i rutan för SSS-ID . En webbplats administratör kan konfigurera en SharePoint Services-webbplats för en säker lagrings tjänst där användar namn och lösen ord kan lagras. Den här metoden är mest effektivt när många användare är anslutna till servern.

  • Inget     Välj det här alternativet om du vill spara användarnamnet och lösenordet i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande: Undvik att spara inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som oformaterad text, vilket innebär att illvilliga användare kan komma åt den och använda den för att göra intrång i datakällan.

 9. Obs!: Autentiseringsinställningarna används bara när du publicerar en arbets bok på en SharePoint-webbplats och inte av Excel-programmet.

 10. Klicka på OKoch sedan på Slutför för att stänga guiden data anslutning.

  Dialog rutan Importera data visas.

 11. Gör något av följande under Välj hur du vill visa informationen i din arbetsbok:

  • Skapa en Excel-tabell genom att klicka på Tabell (det här är standardinställningen).

  • Skapa en pivottabellrapport genom att klicka på Pivottabellrapport.

  • Skapa en pivotdiagram- och pivottabellrapport genom att klicka på Pivotdiagram- och pivottabellrapport.

   Obs!: Alternativet Skapa endast anslutning är endast tillgängligt för OLAP-databaser.

 12. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

  • Om du vill placera data i ett befintligt kalkylblad markerar du Detta kalkylblad och skriver sedan namnet på den första cellen i det cellområde där du vill söka efter data.

  • Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp så att dialogrutan döljs tillfälligt, markera den första cellen i kalkylbladet och sedan klicka på Visa dialogruta Bild av knapp .

  • Om du vill placera dina data i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 13. Alternativt kan du ändra anslutningsegenskaperna (och även ändra anslutningsfilen) genom att klicka på Egenskaper, göra ändringarna i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan klicka på OK.

  Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×