Ansluta till (importera) externa data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den främsta fördelen med att ansluta till externa data är att du regelbundet kan analysera informationen i Microsoft Office Excel utan att behöva kopiera den, vilket ofta kan vara tidskrävande och resultera i fel. När du har anslutit till externa data kan du också automatiskt uppdatera Excel-arbetsböckerna från den ursprungliga datakällan så fort datakällan uppdateras med ny information.

Viktigt!: Anslutningar till externa data kan vara inaktiverad på datorn. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok, måste du aktivera dataanslutningar med hjälp av fältet Säkerhetscenter, eller genom att placera arbetsboken på en betrodd plats. Mer information finns i Skapa, ta bort eller ändra en betrodd plats för filerna, lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivareoch Visa Mina inställningar i Säkerhetscenter.

 1. Klicka på Befintliga anslutningar i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande i dialogrutan Befintliga anslutningar i listrutan Visa:

  • Om du vill visa alla anslutningar klickar du på Alla anslutningar. Det här är inställt som standard.

  • Om du bara vill visa den senast använda listan med anslutningar klickar du på Anslutningar i den här arbetsboken.

   Den här listan skapas från anslutningar som du redan definierat, som du har skapat genom att använda dialogrutan Välj datakälla i guiden Dataanslutning eller om du tidigare valt en anslutning i den här dialogrutan.

  • Om du bara vill visa de anslutningar som är tillgängliga på datorn klickar du på Anslutningsfiler på den här datorn.

   Den här listan skapas från mappen Mina datakällor som vanligtvis lagras i mappen Mina dokument.

  • Om du bara vill visa de anslutningar som finns tillgängliga från en anslutningsfil som är tillgänglig i nätverket klickar du på Anslutningsfiler i nätverket.

   Den här listan skapas från en Excel Services Data anslutning bibliotek (DCL) på en Microsoft Office SharePoint Server 2007 webbplats. En DCL är ett dokumentbibliotek på en Microsoft Office SharePoint Services 2007-webbplats som innehåller en samling med Office-dataanslutningsfil (ODC) filer (.odc). Normalt innehåller har en DCL konfigurerats av en webbplatsadministratör som kan också konfigurera SharePoint-webbplats om du vill visa ODC-filer från den här DCL i dialogrutan Externa anslutningar. Mer information finns i Office SharePoint Server 2007 hjälp om Central Administration.

 3. Tips: Om den anslutning som du vill använda inte visas kan du skapa en anslutning. Klicka på Bläddra efter fler och klicka sedan på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla för att starta guiden Dataanslutning där du kan välja den datakälla som du vill ansluta till.

 4. Obs!: Om du väljer en anslutning från kategorierna Anslutningsfiler på nätverket eller Anslutningsfiler på den här datorn kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används som den nya anslutningsinformationen.

 5. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Importera data under Markera hur du vill visa data i arbetsboken:

  Viktigt!: Avsnittet Välj hur du vill visa data i arbetsboken och dess alternativ som visas i följande lista finns inte tillgängliga för text-, webbfråge- eller XML-dataanslutningar. Om du vill ansluta till sådana data fortsätter du till steg 5.

  • Om du vill skapa en tabell för att sortera och filtrera informationen klickar du på Tabell.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport för att sammanfatta större mängder information genom att beräkna summor och delsummor klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport för att sammanfatta och illustrera informationen i ett diagram klickar du på Pivotdiagram och pivottabellrapport.

  • Om du vill lagra den markerade anslutningen i arbetsboken för användning vid ett senare tillfälle klickar du på Skapa endast anslutning.

   Använd alternativet Skapa endast anslutning om du vill lagra den markerade anslutningen i arbetsboken för senare bruk. Om du exempelvis ansluter till en OLAP-kubdatakälla (Online Analytical Processing) och tänker konvertera pivottabellceller till kalkylbladsformler genom att använda kommandot Konvertera till formler (klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ), kanske du använder det här alternativet eftersom du inte behöver spara pivottabellrapporten.

 7. Gör något av följande under Var ska data placeras?:

  • Om du vill lägga till pivottabellen eller pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad klickar du på På detta kalkylblad och anger den första cellen i cellområdet där du vill lägga till pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och tryck sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 8. Om du vill infoga pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 9. Om du vill kan du ändra anslutningsegenskaper genom att klicka på Egenskaper, göra ändringarna i dialogrutorna Anslutningsegenskaper, Externt dataområde eller Egenskaper för XML-mappning och sedan klicka på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×