Ansluta till (importera) externa data

Den främsta fördelen med att ansluta till externa data från Microsoft Excel är att du regelbundet kan analysera informationen i Excel utan att behöva kopiera den upprepade gånger, vilket ofta kan vara tidskrävande och resultera i fel. När du har anslutit till externa data kan du också automatiskt uppdatera Excel-arbetsböckerna från den ursprungliga datakällan så fort den uppdateras med ny information.

Viktigt!: Funktionen för anslutning till externa data kan vara inaktiverad på din dator. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok måste du aktivera dataanslutningar genom att använda fältet Säkerhetscenter eller genom att lägga arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information finns i artiklarna Skapa, ta bort eller ändra en betrodd plats för dina filer, Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare och Visa mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

 1. Klicka på Befintliga anslutningar i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Dialogrutan Befintliga anslutningar öppnas.

 2. Gör något av följande i listrutan Visa:

  • Om du vill visa alla anslutningar klickar du på Alla anslutningar. Det här är inställt som standard.

  • Om du endast vill visa den senast använda listan med anslutningar klickar du på Anslutningar i den här arbetsboken.

   Den här listan skapas från anslutningar som du redan definierat, som du har skapat genom att använda dialogrutan Välj datakälla i guiden Dataanslutning eller om du tidigare valt en anslutning i den här dialogrutan.

  • Om du endast vill visa de anslutningar som är tillgängliga på datorn klickar du på Anslutningsfiler på den här datorn.

   Den här listan skapas från mappen Mina datakällor som vanligtvis finns i mappen Mina dokument på datorn.

  • Om du endast vill visa de anslutningar som är tillgängliga från en anslutningsfil som nås från nätverket klickar du på Anslutningsfiler i nätverket.

   Den här listan skapas från en DCL (Excel Data Connection Library) på en Microsoft SharePoint Services-webbplats. En DCL är ett dokumentbibliotek på en SharePoint Services-webbplats som innehåller en samling ODC-filer (Office Data Connection). Oftast konfigureras en DCL av en webbplatsadministratör som även kan konfigurera SharePoint-webbplatsen så att den visar ODC-filer från denna DCL i dialogrutan Externa anslutningar. Mer information finns i hjälpen för central administration av SharePoint Services.

   Tips: Om den anslutning som du vill använda inte visas kan du skapa en anslutning. Klicka på Bläddra efter fler och klicka sedan på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla för att starta guiden Dataanslutning där du kan välja den datakälla som du vill ansluta till.

   Obs! Om du väljer en anslutning från kategorin Anslutningsfiler i nätverket eller Anslutningsfiler på den här datorn kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används som den nya anslutningsinformationen.

   Obs!: 

 1. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Importera data under Markera hur du vill visa data i arbetsboken:

  Viktigt!: Avsnittet Välj hur du vill visa data i arbetsboken och dess alternativ som visas i följande lista finns inte tillgängliga för text-, webbfråge- eller XML-dataanslutningar. Om du vill ansluta till sådana data hoppar du till steg 5.

  • Om du vill skapa en tabell för att sortera och filtrera informationen klickar du på Tabell.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport för att sammanfatta större mängder information genom att beräkna summor och delsummor klickar du på Pivottabellrapport.

  • Klicka på Pivotdiagram och pivottabellrapport om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport för att visuellt sammanfatta data.

  • Om du vill lagra den markerade anslutningen i arbetsboken för användning vid ett senare tillfälle klickar du på Skapa endast anslutning.

   Använd alternativet Skapa endast anslutning om du vill lagra den markerade anslutningen i arbetsboken för senare bruk. Om du exempelvis ansluter till en OLAP-kubdatakälla (Online Analytical Processing) och tänker konvertera pivottabellceller till kalkylbladsformler genom att använda kommandot Konvertera till formler (klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ), kanske du använder det här alternativet eftersom du inte behöver spara pivottabellrapporten.

 3. Gör något av följande under Var ska data placeras?:

  • Om du vill lägga till pivottabell- eller pivotdiagramrapporten i ett befintligt kalkylblad markerar du På detta kalkylblad och anger adressen till en första cellen i cellområdet där du vill lägga till pivottabellrapporten.

  • Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp för att dölja dialogrutan tillfälligt, markera startcellen i kalkylbladet och sedan klicka på Visa dialogruta Bild av knapp .

 4. Om du vill infoga pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 5. Om du vill kan du ändra anslutningsegenskaper genom att klicka på Egenskaper, göra ändringarna i dialogrutorna Anslutningsegenskaper, Externt dataområde eller Egenskaper för XML-mappning och sedan klicka på OK.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×