Ansluta till (importera) en OLAP-databas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en ODC-fil (Office Data Connection) för att ansluta till en OLAP-databas (Online Analytical Processing).

 1. Välj Hämta data _GT_ från databas > från Analysis Servicespå fliken data .

  Obs!: Om du använder Excel 2013, 2010 eller 2007, går du till gruppen Hämta externa data på fliken data och väljer från andra källor > från Analysis Services.

  Välj från Analysis Services

  Guiden Dataanslutning startas. Den här guiden har tre skärmar. 

  Skärm 1 i guiden data anslutning

 2. Skriv namnet på OLAP-servern i text rutan Server namn .

  Obs!: Ange en offlinekubfil genom att ange fullständig sökväg, fil namn och fil namns tillägg. Mer information om hur du skapar offlinekubfiler finns i skapa en offlinekubfil från en OLAP-serverdatabas.

 3. Gör något av följande under inloggnings uppgifter:

  • Om du vill använda ditt nuvarande användar namn och lösen ord för Windows klickar du på Använd Windows-identifiering.

  • Om du vill ange ett användar namn och lösen ord för databasen klickar du på Använd följande användar namn ochlösen ord och skriver sedan in ditt användar namn och lösen ord i text rutorna användar namn och lösen ord .

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Svaga lösenord är dem som inte har en sådan kombination. Y6dh! et5 är till exempel ett starkt lösen ord och House27 är ett svagt lösen ord. Lösen ord bör innehålla 8 eller fler tecken. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 4. Klicka på Nästa för att gå till nästa guide skärm

  Skärm 2 i guiden data anslutning

 5. Välj en databas under Markera den databas som innehåller de data du vill ha.

 6. Om du vill ansluta till en specifik kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en specifik kub eller tabell är markerad och väljer sedan en kub i listan.

 7. Klicka på Nästa för att gå till nästa guide skärm

  Skärm 3 i guiden data anslutning

 8. Du kan också ändra standard fil namnet i text rutan fil namn . Klicka på Bläddra för att ändra standard platsen för filen eller kontrol lera befintliga fil namn.

 9. Du kan också ange en beskrivning av filen, ett namn och vanliga sökord i text rutorna Beskrivning, eget namnoch sökord .

 10. Om du vill vara säker på att anslutnings filen alltid används när pivottabellen uppdateras klickar du på alltid försöka använda den här filen för att uppdatera dessa data. På så sätt ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 11. Så här anger du hur en pivottabell ska öppnas om arbets boken sparas i Excel Services och öppnas med Excel Services klickar du på autentiseringsinställningaroch väljer något av följande alternativ för att logga in på data källan:

  • Windows-autentisering    Markera det här alternativet om du vill använda den aktuella användaren Windows-användarnamn och lösenord. Det här är den säkraste metoden men den kan påverka prestanda när det finns många användare.

  • SSO    Välj det här alternativet om du vill använda enkel inloggning och ange sedan lämplig ID-sträng i text rutan SSO ID . En webbplats administratör kan konfigurera en SharePoint-webbplats att använda en enkel inloggnings databas där ett användar namn och lösen ord kan lagras. Den här metoden är mest effektiv när det finns många användare.

  • Inga    Välj det här alternativet om du vill spara användar namnet och lösen ordet i anslutnings filen.

   Säkerhetsmeddelande: Undvik att spara inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som oformaterad text, vilket innebär att illvilliga användare kan komma åt den och använda den för att göra intrång i datakällan.

   Obs!: Autentiseringsinställningarna används endast av Excel Services och inte av Microsoft Office Excel. Om du vill kontrol lera att samma data visas om du öppnar arbets boken i Excel eller Excel Services kontrollerar du att autentiseringsinställningarna i Excel är desamma.

 12. Klicka på OK.

 13. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

  Dialog rutan Importera data visas.

  Importera data

 14. Under Välj hur du vill visa data i arbets boken gör du något av följande:

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport klickar du på pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport klickar du på pivotdiagram och pivottabellrapport.

  • Om du vill lagra den valda anslutningen i arbets boken senare klickar du på skapa endast anslutning. Den här kryss rutan säkerställer att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 15. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

  • Om du vill placera pivottabell-eller pivotdiagramrapporten i ett befintligt kalkyl blad väljer du befintligt kalkyl bladoch skriver sedan den första cellen i det cell område där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialog bild av knapp för att tillfälligt dölja dialog rutan, markera den första cellen i kalkyl bladet och sedan trycka på Expand dialog bild av knapp .

 16. Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkyl blad med början i cell a1 klickar du på nytt kalkyl blad.

 17. Du kan också ändra anslutnings egenskaper genom att klicka på Egenskaper, göra ändringar i dialog rutan anslutnings egenskaper och sedan klicka på OK. Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

Tips: När du använder en arbets bok som är ansluten till en SQL Server Analysis Services-databas kan du behöva ytterligare information för att besvara specifika produkt frågor, till exempel referensinformation om flerdimensionella uttryck (MDX) eller konfigurations procedurer för en OLAP-server (Online Analytical Processing).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×