Ansluta till (importera) en OLAP-databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en ODC-fil (Office Data Connection) för att ansluta till en OLAP-databas (Online Analytical Processing).

 1. Välj Hämta Data på fliken Data > Från databas > Från Analysis Services.

  Obs!: Om du arbetar i Excel 2013, 2010 och 2007 på fliken Data i gruppen Hämta externa Data väljer du Från andra källor > Från Analysis Services.

  Välj från Analysis Services

  Guiden Dataanslutning startar. Den här guiden har tre skärmar.

  Data guiden Dataanslutning skärm 1

 2. Skriv namnet på OLAP-servern i textrutan servernamn.

  Obs!: Om du vill ange en offlinekubfil skriver du kompletta filsökväg, filnamn och filnamnstillägg. Mer information om hur du skapar offlinekubfil filer finns i Skapa en offlinekubfil från en OLAP-serverdatabas.

 3. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om du vill använda ditt vanliga Windows-användarnamn och -lösenord klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill använda ett användarnamn och lösenord för en databas klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver användarnamnet och lösenordet i textrutorna Användarnamn och Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Till exempel Y6dh! et5 är ett starkt lösenord och Hus27 är beroende av lösenord. Lösenord ska innehålla minst 8 tecken. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 4. Klicka på Nästa och gå till nästa sida i guiden

  Data guiden Dataanslutning skärm 2

 5. Välj en databas under Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda.

 6. Om du ansluter till en särskild kub i databasen kontrollerar du att alternativet Anslut till en särskild kub eller tabell är aktiverat och väljer en kub i listan.

 7. Klicka på Nästa och gå till nästa skärm

  Data guiden Dataanslutning skärm 3

 8. Om du vill ändra standardfilnamnet i rutan Filnamn. Klicka på Bläddra om du vill ändra standardfilplaceringen eller söka efter befintliga filnamn.

 9. Om du vill skriver du en beskrivning av filen, ett eget namn och vanliga sökord i textrutorna Beskrivning, Eget namn och Sök efter nyckelord.

 10. Försäkra dig om att anslutningsfilen alltid används när pivottabellen uppdateras genom att klicka på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. Genom att markera den här kryssrutan kan du vara säker på att uppdateringarna av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 11. Om du vill ange hur en pivottabell kan nås om arbetsboken sparas i Excel Services och öppnas med Excel Services klickar du på Autentiseringsinställningar, väljer den typ av autentisering som du vill använda för att logga in på datakällan:

  • Windows-autentisering    Markera det här alternativet om du använder Windows-användarnamn och lösenord för den aktuella användaren. Det här är den säkraste metoden, men det kan påverka prestanda när det finns många användare.

  • Enkel inloggning    Markera det här alternativet om du vill använda enkel inloggning, och ange sedan identifikationssträngen i textrutan SSO-ID. En webbplatsadministratör kan konfigurera en SharePoint-plats för att använda en databas med enkel inloggning där ett användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara effektiv när det finns många användare.

  • Inget    Markera det här alternativet om du vill spara användarnamn och lösenord i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande: Spara inte inloggningsinformationen när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som vanlig text och en obehörig användare kan komma åt den och åsidosätta säkerheten för datakällan.

   Obs!: Autentiseringsinställningen används bara av Excel Services och inte av Microsoft Office Excel. Om du vill se till att du kommer åt samma data oavsett om du öppnar arbetsboken i Excel eller Excel Services ser du till att autentiseringsinställningen i Excel är samma.

 12. Klicka på OK.

 13. Klicka på Slutför för att stänga guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Importera data visas.

  Importera data

 14. Gör något av följande under Markera hur du vill visa data i arbetsboken:

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport klickar du på Pivotdiagram och pivottabellrapport.

  • Om du vill lagra anslutningen i arbetsboken för användning vid ett senare tillfälle klickar du på Skapa endast anslutning. Genom att markera den här kryssrutan kan du vara säker på att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar. Ingen pivottabellrapport skapas.

 15. Gör något av följande under Var ska data placeras?:

  • Om du vill lägga till pivottabellen eller pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad klickar du på På detta kalkylblad och anger den första cellen i cellområdet där du vill lägga till pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och tryck sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 16. Om du vill infoga pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 17. Du kan också ändra anslutningsegenskaper genom att klicka på Egenskaper, genom att göra dina ändringar i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan genom att klicka på OK. Mer information finns i anslutningsegenskaper.

Tips: När du använder en arbetsbok som är kopplat till en SQL Server Analysis Services-databas kan du behöva ytterligare information besvara frågor från viss produkt, till exempel referensinformation om flerdimensionella uttryck (MDX) eller konfiguration procedurer för en (OLAP) online analytical processing server.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×