Ansluta till (importera) en OLAP-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda en ODC-fil (Office Data Connection) för att ansluta till en OLAP-databas (Online Analytical Processing).

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa data på fliken Data och klicka sedan på Från Analysis Services.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning visas. Guiden innehåller tre skärmar.

  Skärmen 1: Anslut till databasserver   

 2. I steg 1 skriver du namnet på OLAP-servern i textrutan Servernamn.

  Obs!: Om du vill ange en offlinekubfil skriver du kompletta filsökväg, filnamn och filnamnstillägg. Mer information om hur du skapar offlinekubfil filer finns i Skapa en offlinekubfil från en OLAP-serverdatabas.

 3. I steg 2 gör du något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om du vill använda ditt vanliga Windows-användarnamn och -lösenord klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill använda ett användarnamn och lösenord för en databas klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver användarnamnet och lösenordet i textrutorna Användarnamn och Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande : 

   • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

   Skärmen 2: Välj databas och tabell   

 4. Välj en databas under Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda.

 5. Om du ansluter till en särskild kub i databasen kontrollerar du att alternativet Anslut till en särskild kub eller tabell är aktiverat och väljer en kub i listan.

  Skärmen 3: Spara Data filen och anslutning   

 6. Om du vill kan du ändra standardnamnet i textrutan Filnamn. Klicka på Bläddra om du vill ändra standardkatalogen för Mina datakällor eller om du vill söka efter befintliga filnamn.

 7. Om du vill skriver du en beskrivning av filen, ett eget namn och vanliga sökord i textrutorna Beskrivning, Eget namn och Sök efter nyckelord.

 8. Försäkra dig om att anslutningsfilen alltid används när pivottabellen uppdateras genom att klicka på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. Genom att markera den här kryssrutan kan du vara säker på att uppdateringarna av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 9. Om du vill ange hur en pivottabell kan nås om arbetsboken sparas i Excel Services och öppnas med Excel Services klickar du på Autentiseringsinställningar, väljer den typ av autentisering som du vill använda för att logga in på datakällan:

  • Windows-autentisering    Markera det här alternativet om du vill använda Windows-användarnamnet och -lösenordet för den aktuella användaren. Detta är den säkraste metoden, men den kan påverka prestanda om det finns många användare.

  • Enkel inloggning    Markera det här alternativet om du vill använda enkel inloggning, och ange sedan identifikationssträngen i textrutan SSO-ID. En webbplatsadministratör kan konfigurera en SharePoint-plats för att använda en databas med enkel inloggning där ett användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara effektiv när det finns många användare.

  • Inget    Markera det här alternativet om du vill spara användarnamn och lösenord i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

 10. Obs!: Autentiseringsinställningen används bara av Excel Services och inte av Microsoft Office Excel. Om du vill se till att du kommer åt samma data oavsett om du öppnar arbetsboken i Excel eller Excel Services ser du till att autentiseringsinställningen i Excel är samma.

 11. Klicka på OK.

 12. Klicka på Slutför för att stänga guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Importera data öppnas.

 13. Gör något av följande under Markera hur du vill visa data i arbetsboken:

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport klickar du på Pivotdiagram och pivottabellrapport.

  • Om du vill lagra anslutningen i arbetsboken för användning vid ett senare tillfälle klickar du på Skapa endast anslutning. Genom att markera den här kryssrutan kan du vara säker på att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar. Ingen pivottabellrapport skapas.

 14. Gör något av följande under Var ska data placeras?:

  • Om du vill lägga till pivottabellen eller pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad klickar du på På detta kalkylblad och anger den första cellen i cellområdet där du vill lägga till pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och tryck sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 15. Om du vill infoga pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 16. Du kan också ändra anslutningsegenskaper genom att klicka på Egenskaper, genom att göra dina ändringar i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan genom att klicka på OK. Mer information finns i anslutningsegenskaper.

Tips: När du använder en arbetsbok som är kopplat till en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services-databas kan behöva du ytterligare information besvara frågor från viss produkt, till exempel referensinformation om flerdimensionella uttryck (MDX) eller konfigurationen procedurer för en (OLAP) online analytical processing-server.

Mer information om SQL Server 2005 Analysis Services kan du göra följande:

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×