Ansluta till en lokal databas eller en fjärrdatabas

Du kan ansluta till en lokal databas eller en fjärrdatabas.

I båda fallen måste du emellertid beviljas åtkomst till att använda databasen, såvida du inte är databasägare.

Det finns flera andra orsaker till att databaser kan visas nedtonade (inte tillgängliga).

Varför är vissa databaser inte tillgängliga?

Om databasen som du vill använda visas nedtonad i listan med databaser beror det på någon av följande anledningar:

Du har inte behörighet att använda den delade databasen

På den lokala datorn    Be databasägaren att dela databasen och bevilja åtkomst till den.

På en fjärrdator   

 • Kontakta databasägaren för att bekräfta att det finns en delad Business Contact Manager-databas på fjärrdatorn.

 • Be databasägaren att dela databasen, och att ge dig både datornamnet och databasnamnet.

  Du kan fastställa databasnamnet enligt följande:

  1. Öppna Outlook på fjärrdatorn.

  2. Klicka på fliken Arkiv.

  3. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  4. Kontrollera databasnamnet i avsnittet Hantera databaser.

 • Kontrollera att fjärrdatorn är påslagen och att både din dator och fjärrdatorn är anslutna till nätverket.

  Så här kontrollerar du nätverksanslutningen på en dator:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen för att öppna den.

  2. På Kontrollpanelen, under Nätverk och Internet klickar du på Visa nätverksstatus och uppgifter.

   I nätverks- och delningscentret visas status för nätverket och om datorn är ansluten till det.

 • Kontrollera med administratören för fjärrdatorn om en brandvägg möjligen blockerar nätverkstrafiken.

Databasen skapades med en annan version av Business Contact Manager

I de flesta fall kan Business Contact Manager för Outlook konvertera eller migrera en databas från en tidigare version så att den överensstämmer med den här versionen. Den nedtonade databasen kan inte migreras.

Om den databas du vill använda finns på en filserver kan du använda instruktionerna i Hantera Business Contact Manager-databasen på en server när du vill ansluta till databasen.

Välj en annan databas från listan eller klicka på Bakåt om du vill ange en annan fjärrdator (klicka på Bakåt två gånger om du vill välja en lokal databas i stället).

Om inga andra databaser är tillgängliga skapar du en ny lokal databas.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Bakåt i Startguiden.

 2. Klicka på Skapa en ny lokal databas.

 3. Ange ett namn för den nya lokala databasen och klicka sedan på Skapa.

 4. Databasen skapas och du ombeds ange registreringsinformation (valfritt).

 5. Klicka på Slutför.

Användare av både Outlook 2010 och Outlook 2013 försöker dela samma databas

Business Contact Manager-databaser kan användas med samtidig installation av Outlook 2010 och Outlook 2013 på samma dator, och fungerar med båda versionerna. Varje version måste emellertid ha en dedikerad databas.

Alla databaser, delade eller inte, kan endast anslutas från den programversion som användes för att skapa den. Om du skapar en Business Contact Manager för Outlook 2010-databas är Outlook 2010 den enda Outlook-version du kan använda för att ansluta till den databasen. Samma begränsning gäller för databaser som skapats med Outlook 2013.

Den delade databasen skapades med andra nationella inställningar än din version av Business Contact Manager för Outlook

Inställningen Språk för en databas visas på sidan Anslut till en databas. Om informationen om de nationella inställningarna inte är samma för både databasen och installationen av Business Contact Manager för Outlook kan du inte använda databasen. Du kan till exempel inte ansluta till en databas som skapades för Storbritannien med hjälp av brittisk engelska med Business Contact Manager för Nordamerika med hjälp av amerikansk engelska.

Välj en annan databas från listan eller klicka på Bakåt om du vill ange en annan dator (klicka på Bakåt två gånger om du vill välja en lokal databas i stället).

Om inga andra databaser är tillgängliga skapar du en ny lokal databas.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Bakåt i Startguiden.

 2. Klicka på Skapa en ny lokal databas.

 3. Ange ett namn för den nya lokala databasen och klicka sedan på Skapa.

 4. Databasen skapas och du ombeds ange registreringsinformation (valfritt).

 5. Klicka på Slutför.

Den delade databasen är skadad

Om versionen och de nationella inställningarna för databasen som har delats med dig överensstämmer med versionsnumret och de nationella inställningarna för Business Contact Manager för Outlook kan databasen ha blivit skadad. Skapa en ny databas och avsluta Startguiden. Du behöver använda Business Contact Manager för Outlook för att ta bort den skadade databasen och, om en säkerhetskopia finns, återställa informationen till den nya databasen.

 • Skapa en ny lokal databas

  1. Klicka på Bakåt i Startguiden.

  2. Klicka på Skapa en ny lokal databas.

  3. Ange ett namn för den nya lokala databasen och klicka sedan på Skapa.

  4. Databasen skapas och du ombeds ange registreringsinformation (valfritt).

  5. Klicka på Slutför.

 • Ta bort den skadade databasen

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  3. Klicka på Hantera databaser och sedan på Ta bort databaser.

  4. Klicka på den databas som du vill ta bort och sedan på Ta bort databas.

 • Återställa en databassäkerhetskopia

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  3. Klicka på Säkerhetskopiering och återställning och sedan på Återställ.

  4. I dialogrutan Databasåterställning klickar du på Bläddra för att välja den fil du vill återställa, söker efter säkerhetskopian och klickar sedan på filnamnet för säkerhetskopian.

Fjärrdatabasen är upptagen

Om fjärrdatabasen återställs eller importerar nya data kanske inte fjärrdatorn har kapacitet att samtidigt även ansluta en ny användare.

Vänta två till fem minuter och försök sedan ansluta igen. Klicka på Avbryt om du vill stänga Startguiden. Du ombeds då slutföra guiden nästa gång du startar Outlook.

Varning!: Om du har installerat en utvärderingsversion av Microsoft Office 2013 och väljer att återgå till en tidigare version av Microsoft Office ska du först säkerhetskopiera dina data. Du måste spara en kopia av Business Contact Manager-databasen för att kunna se eventuella ändringar du gjorde i utvärderingsversionen. Fullständiga instruktioner finns i Återgå till en tidigare version av Business Contact Manager och Microsoft Office.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×