Ansluta till en Excel- eller CSV-fil (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Hämta och transformera (Power Query) i Excel för att ansluta till en Excel-arbetsbok, en textfil (.txt) eller en fil med kommaavgränsade värden (.csv) precis som du ansluter till andra datakällor. Redigeringsprogrammet Power Query ger dig stor flexibilitet i hur du hämtar och omvandlar dina data.

I den här artikeln

Ansluta till en Excel- eller CSV-fil

Importera data från ett namngivet område

Importera data från en CSV-fil

Exempel på formler

Felmeddelande om att Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0-provider) inte är registrerat

Ansluta till en Excel- eller CSV-fil

Klicka på fliken Data och sedan på Hämta data > Från fil > välj Från arbetsbok eller Från text/CSV. Om du inte ser knappen Hämta data klickar du på Ny fråga > Från fil > välj Från arbetsbok, Från CSV eller Från text. Följ stegen nedan.

Obs!: Du kan också återställa äldre kopplingar så att de efterliknar tidigare uppträdande. Se avsnittet ”Hur återställer jag den gamla Hämta externa data-upplevelsen?” i följande artikel: Enhetlig Hämta och transformera.

På menyfliken Power Query klickar du på Från fil > Från Excel, Från CSV eller Från text. Följ stegen nedan.

Ytterligare steg

  1. I dialogrutan Bläddra i Excel eller Bläddra i kommaavgränsade värden bläddrar du till eller skriver in sökvägen till den fil som du vill köra frågan i.

  2. Klicka på Öppna.

    Viktigt!: Om du importerar data från en CSV-fil identifierar Power Query automatiskt kolumnavgränsare inklusive kolumnnamn och kolumntyper. Mer information finns i Importerar data från en CSV-fil.

Importera data från ett namngivet område

Om källarbetsboken innehåller namngivna områden, blir namnet på området tillgängligt som en datauppsättning.

Bild av dialogrutan Navigatör i Power Query

Importerar data från en CSV-fil

Om du importerar data från en CSV-fil identifierar Power Query automatiskt kolumnavgränsare inklusive kolumnnamn och kolumntyper. Om du till exempel har importerat CSV-exempelfilen nedan använder Power Query den första raden som kolumnnamn och ändrar automatiskt datatypen för varje kolumn.

CSV-exempelfil

Bild av en CSV-fil

Power Query ändrar automatiskt varje kolumndatatyp:

  • Ordernumret ändras till tal

  • Orderdatumet ändras till datum

  • Kategori förblir text (standardkolumntyp)

  • Produktnamn förblir text (standardkolumntyp)

  • Försäljning ändras till tal

I Frågeredigeraren tillämpar Power Query automatiskt steget FirstRowAsHeader och steget ChangeType. Dessa automatiska åtgärder motsvarar att manuellt använda en rad och att manuellt ändra varje kolumntyp.

Exempel på formler

= Excel.Workbook
(File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

After Power Query auto detects columns:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Felmeddelande om att Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0-provider) inte är registrerat

När du försöker importera data från en äldre Excel-fil eller Access-databas och med vissa inställningar visas kanske felmeddelandet Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0-provider) är inte registrerat på den lokala datorn. Felet uppstår på system med endast Office 2013 installerat. Du löser problemet genom att hämta följande resurser så att du kan gå vidare med de datakällor som du försöker komma åt.

Obs!:  För att säkerställa att du har tillgång till alla funktioner behöver du installera Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable och alla servicepaket.

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren i Excel 2013 som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Power Query kallas Hämta och transformera i Excel 2016

Importera data från externa datakällor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×