Ansluta till eller importera data från SQL Server Analysis Services

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med hjälp av en Office-dataanslutningsfil (ODC) kan skapa du en anslutning till en SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP ) databasserver. Du kan ansluta till en specifik offlinekubfil om den har skapats på databasservern. Du kan också importera data till Excel som en tabell eller en pivottabellrapport.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa data på fliken Data och klicka sedan på Från Analysis Services.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning visas. Guiden innehåller tre skärmar.

 2. På skärm 1, Anslut till databasserver, skriver du namnet på OLAP-databasservern i rutan Servernamn.

  Tips: Om du känner till namnet på den offlinekubfil du vill ansluta till kan du ange fullständig sökväg, filnamn och tillägg.

 3. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om du vill använda ditt vanliga Windows-användarnamn och -lösenord klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill ange användarnamn och lösenord för en databas klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna Användarnamn och Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande : 

   • Använd starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Ett lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 4. Om du vill gå vidare till skärm 2, Markera databas och tabell, klickar du på Nästa.

 5. Välj en databas under Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda.

 6. Om du ansluter till en särskild kub i databasen kontrollerar du att alternativet Anslut till en särskild kub eller tabell är aktiverat och väljer en kub i listan.

 7. Om du vill gå vidare till skärm 3, Spara dataanslutningsfil och slutför, klickar du på Nästa.

 8. I rutan Filnamn ändrar du standardfilnamnet om det behövs (valfritt).

  Klicka på Bläddra om du vill ändra standardkatalogen för Mina datakällor eller om du vill söka efter befintliga filnamn.

 9. I rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord anger du en beskrivning av filen, ett eget namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 10. Försäkra dig om att anslutningsfilen används när pivottabellen uppdateras genom att klicka på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data.

  Genom att markera den här kryssrutan kan du vara säker på att uppdateringarna av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 11. Om du vill ange hur en pivottabell kan nås om arbetsboken sparas i Excel Services och öppnas med Excel Services klickar du på Autentiseringsinställningar, väljer den typ av autentisering du vill använda för att logga in på datakällan och klickar sedan på OK.

  • Windows-autentisering    Markera det här alternativet om du vill använda Windows-användarnamnet och -lösenordet för den aktuella användaren. Detta är den säkraste metoden, men den kan påverka prestanda om det finns många användare.

  • SSS    Välj det här alternativet att använda säker lagringstjänst och ange lämplig identifiering strängen i textrutan SSS ID. En administratör kan konfigurera en SharePoint-webbplats om du vill använda en säker lagringstjänst databas där användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara effektivaste när det finns många användare.

  • Inget    Markera det här alternativet om du vill spara användarnamnet och lösenordet i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande : Spara inte inloggningsinformationen när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som vanlig text och en obehörig användare kan komma åt den och åsidosätta säkerheten för datakällan.

   Obs!: Autentiseringsinställningen används bara av Excel Services och inte av Microsoft Excel. Om du vill se till att du kommer åt samma data oavsett om du öppnar arbetsboken i Excel eller Excel Services ser du till att autentiseringsinställningen i Excel är samma.

 12. Stäng guiden Dataanslutning genom att klicka på Slutför.

 13. Gör något av följande i dialogrutan Importera Data under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken, :

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport .

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport klickar du på Pivotdiagram och pivottabellrapport .

  • Om du vill lagra anslutningen i arbetsboken för användning vid ett senare tillfälle klickar du på Skapa endast anslutning. Genom att markera den här kryssrutan kan du vara säker på att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar. Ingen pivottabellrapport skapas.

 14. Gör något av följande under Var ska data placeras?:

  • Om du vill lägga till pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad markerar du På detta kalkylblad och anger cellreferensen till den första cellen i cellområdet där du vill lägga till pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet som du vill använda och tryck sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 15. Om du vill infoga pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad .

 16. Om du vill verifiera eller ändra anslutningsegenskaper klickar du på Egenskaper, gör ändringarna i dialogrutan Anslutningsegenskaper och klickar sedan på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×