Ansluta filterwebbdelar till Excel Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Liknande till andra webbdelar som stöder anslutningar, du kan använda filterwebbdelar för att skicka värden till Microsoft Office Excel Web Access webbdel och sedan ändra visningen av data i arbetsboken baserat på värdet. Du kan till exempel välja från en lista över produkter som säljer i webbdelen Filter och samtidigt visa nuvarande lager som ett Microsoft Office Excel-tabell i en Microsoft Office Excel Web Access webbdel, ett liggande diagram över försäljning intäkt över de senaste fem åren i en andra Excel Web Access-webbdel och en sammanfattning av försäljning under de senaste fem åren i en pivottabellrapport i en tredje Excel Web Access-webbdel. Och allt detta baserat på det värde som du har valt från webbdelen Filter.

Vad vill du göra?

Mer information om filterwebbdelar

Ansluta webbdelen val Filter till en Excel Web Access-webbdel

Ansluta en webbdel för SQL Server 2005 Analysis Services Filter till en Excel Web Access-webbdel

Mer information om filterwebbdelar

Filtrera webbdelar är mycket kraftfulla och flexibla och kan du göra följande:

 • Filtrera efter ett fast värde genom att ange text, tal eller datum eller genom att välja ett objekt från en lista med värden.

 • Härledd värden för att filtrera efter manuell inmatning eller från en extern datakälla, till exempel en Windows SharePoint Services lista, affärsdatakatalogen, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services eller en annan webbdel på samma sida.

 • Filtrera en pivottabellrapport i en Excel Web Access-webbdel, som baseras på data i en SQL Server 2005 Analysis Services dimension och hierarki.

 • Filtrera data baserat på ett värde i Windows SharePoint Services profilegenskaper för den aktuella användaren, till exempel den aktuella användarens inloggningsnamn eller namnet på den person som användaren rapporter.

 • Visa kort information om de aktuella webbdelen anslutningsfilter anslutningarna i webbdelen i redigeringsläge.

Mer information finns i artikeln arbeta med filterwebbdelar.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ansluta webbdelen val Filter till en Excel Web Access-webbdel

Följande procedur används Urvalsfilterwebbdelen filtrerar för att ansluta till Excel Web Access webbdelen att överföra ett parametervärde och dynamiskt ändra visningen av data i arbetsboken.

Förberedelse   

Innan du börjar måste du göra följande:

 • Skapa en Excel-arbetsbok som innehåller en eller flera celler, var och en beskrivning som ett namngivet område, utformad för att acceptera värden, till exempel en amorteringskalkylator som beräknar ett månadsbetalning baserat på längden för lånet i år.

 • Publicera arbetsboken i Excel Services och kontrollera att du definierar en parameter för varje cell som accepterar värden.

Mer information finns i artikeln Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Procedur   

 1. Om du vill ändra webbdelssidan, klicka på Webbplatsåtgärderoch sedan på Redigera sida.

  Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. Lägga till webbdelen val Filter och Excel Web Access-webbdel på en webbdelssida.

  Mer information finns i artikeln Lägg till eller ta bort en webbdel.

 3. Urvalsfilterwebbdelen filtrerar inledande skärmen, klicka på länken Öppna verktygsfönstret.

  Urvalsfilterwebbdelen filtrerar någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 4. Gör följande:

  • Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

  • Ange lista med värden som du vill att användaren ska kunna välja från i listan rullande och en valfri beskrivning. Till exempel om du har en arbetsbok som beräknar bostadslån och den cell som innehåller längden för lånet år definieras som en parameter, kan du ange 10, 15, 20, 25 och 30 som en lista över värden, varje värde på en separat rad.

   Tips: Du har också alternativet att lägga till en beskrivning för varje värde på varje rad. Till exempel:

   10. 10 år
   15. 15 år

   och så vidare.

  • Du kan också ange ett standardvärde i rutan Standardvärde under avsnittet Alternativ för avancerade Filter .

  • Om du vill spara ändringarna genom att klicka på OK längst ned i verktygsfönstret webbdel.

 5. Klicka på länken på den första skärmen i Excel Web Access Klicka här för att öppna verktygsfönstret.

  Webbdelen Excel Web Access lägger till redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 6. Ange platsen för den arbetsbok som innehåller lån beräkningen i textrutan arbetsboken .

  Klicka på Välj någon av länkarna Knappen Verktyg för att enkelt hitta en arbetsbok i ett SharePoint-bibliotek och Använd dialogrutan Välj en länk .

 7. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny från Excel Web Access-webbdel, peka på anslutningar, pekar du på Hämta Filter värden frånoch klicka sedan på namnet på den Urvalsfilterwebbdelen.

 8. Klicka på Konfigurera.

 9. Markera en parameter i listan Filter Parameter i dialogrutan Konfigurera anslutning och klicka sedan på Slutför.

 10. Klicka på Avsluta redigeringslägeför att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

 11. Om du vill ändra dynamiskt resultatet arbetsboken i Excel Web Access-webbdel, i Urvalsfilterwebbdelen, klicka på Filter Använd filterikon , klicka på ett värde och klicka sedan på OK.

Obs!: En Urvalsfilterwebbdelen har en gräns på 1000 objekt.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ansluta en webbdel för SQL Server 2005 Analysis Services Filter till en Excel Web Access-webbdel

Följande procedur använder SQL Server 2005 Analysis Services webbdelen för att ansluta till Excel Web Access webbdelen att överföra ett parametervärde och dynamiskt ändra visningen av data i arbetsboken via ett rapportfilter.

Förberedelse   

Innan du börjar måste du göra följande:

 • Skapa en pivottabellrapport som ansluter till en kub i SQL Server 2005 Analysis Services-databas i en Excel-arbetsbok.

 • Lägga till ett rapportfilter i pivottabellrapporten som du skapat och sedan skapa ett definierat namn för den cell där rapportfiltret finns.

  Mer information finns i artikeln Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

 • Spara anslutningsinformationen som en Office-dataanslutningsfil (ODC) ODC-fil till en SharePoint-dataanslutningsbibliotek som har definierats som tillförlitliga av en administratör.

 • Publicera arbetsboken i Excel Services och kontrollera att definiera parametrar för varje rapportfilter.

Procedur   

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp om du vill ändra webbdelssidan, och klicka sedan på Redigera sida.

  Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. Lägga till Filterwebbdel för SQL Server 2005 Analysis Services och Excel Web Access-webbdel till en Web Part sida.

  Mer information finns i artikeln Lägg till eller ta bort en webbdel.

 3. Klicka på länken Öppna verktygsfönstreti SQL Server 2005 Analysis Services Filter webbdelen.

  SQL Server 2005 Analysis Services webbdelen någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 4. Gör följande:

  • Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

  • Under Välj en dataanslutning från, väljer du A SharePoint dataanslutningsbibliotek.

   Obs!: Du kan också välja en dataanslutning från en nyckel prestanda indikator (KPI) listwebbdelen på sidan genom att välja En webbdel på den här sidanoch sedan genom att ange KPI listwebbdelen namn och dess ODC-fil i KPI listwebbdelen och Office Data Ansl synkronisering fil rutorna.

  • Klicka på Bläddra och letar sedan upp filen bibliotek och anslutning som du sparade i dialogrutan Välj en länk .

  • Välj en dimension och hierarki rutorna Dimension och hierarki .

   Viktigt!: Du måste välja samma Dimension och hierarki som används i rapportfiltret. Mer information finns i hjälpen för Microsoft Office Excel.

   Obs!: Du kan också markera Koda markerade värden som en uppsättning. Markerar den här kryssrutan Överför medlemmen unika namnen på de valda värden delimitted med semikolon (;) som en enda sträng som kan användas med Excel-formler som använder funktionerna kub. Mer information finns i hjälpen i Office Excel.

  • Om du vill spara ändringarna genom att klicka på OK längst ned i verktygsfönstret webbdel.

 5. Klicka på länken på den första skärmen i Excel Web Access Klicka här för att öppna verktygsfönstret.

  Webbdelen Excel Web Access lägger till redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 6. Ange platsen för den arbetsbok som innehåller pivottabellrapporten i textrutan arbetsboken .

  För att enkelt hitta en arbetsbok i ett SharePoint-bibliotek, klickar du på väljer du en länk Knappen Verktyg och Använd dialogrutan Välj en länk .

 7. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny från Excel Web Access-webbdel, peka på anslutningar, pekar du på Hämta Filter värden frånoch klicka sedan på namnet på den SQL Server 2005 Analysis Services webbdelen anslutningsfilter.

 8. Klicka på Konfigurera.

 9. Markera en parameter som du har definierat för rapportfilter i listan Filter Parameter i dialogrutan Konfigurera anslutning och klicka sedan på Slutför.

 10. Klicka på Avsluta redigeringslägeför att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

 11. Om du vill ändra dynamiskt resultatet arbetsboken i Excel Web Access-webbdel, i SQL Server 2005 Analysis Services webbdelen, Välj ett objekt från filtermenyn.

  Obs!: En SQL Server 2005 Analysis Services Filterwebbdel har en gräns på 1000 objekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×