Office
Logga in

Ansluta filterwebbdelar till Excel Web Access

Liksom andra webbdelar som möjliggör anslutningar kan du använda filterwebbdelar för att skicka värden till webbdelen Excel Web Access och sedan ändra hur arbetsboken visas baserat på värdet. Du kan till exempel välja från en lista med storsäljande produkter i en filterwebbdel och sedan samtidigt visa aktuella lagernivåer som en Microsoft Office Excel-tabell i en Excel Web Access-webbdel, ett stapeldiagram över säljintäkter från de senaste fem åren i en andra Excel Web Access-webbdel och en pivottabellrapport med försäljningsdata från de fem senaste åren i en privottabellrapport i en tredje Excel Web Access-webbdel.

Vad vill du göra?

Information om filterwebbdelar

Ansluta en filterwebbdel till en Excel Web Access-webbdel

Information om filterwebbdelar

Filterwebbdelar är mycket kraftfulla och flexibla. Med dem kan du göra följande:

 • Filtrera efter ett fast värde genom att ange text, tal eller datum, eller genom att välja från en lista med värden.

 • Hämta värden att filtrera efter från manuell datainmatning eller från en extern datakälla, till exempel en SharePoint-lista, affärsdatakatalogen, SQL Server Analysis Services eller en annan webbdel på samma sida.

 • Filtrera ett resultatkort baserat på SQL Server Analysis Services KPI (Key Performance Indicators).

 • Filtrera baserat på ett värde i SharePoint-profilens egenskaper för den aktuella användaren, till exempel den aktuella användarens inloggningsnamn eller till vem användaren rapporterar.

 • Visa kortfattad information om den aktuella filterwebbdelens anslutningar i webbdelen i redigeringsläge.

Mer information finns i Filterwebbdelar.

Överst på sidan

Ansluta en filterwebbdel till en Excel Web Access-webbdel

Det finns många sätt att skapa en webbdelssida som innehåller filter- och Excel Web Access-webbdelar på. I följande procedur används webbdelen Urvalsfilter för att ansluta till Excel Web Access-webbdelen, och sedan skickas ett parametervärde som dynamiskt ändrar hur arbetsboken visas.

 1. Lägg till webbdelen Urvalsfilter och Excel Web Access-webbdelen på en webbdelssida. Mer information finns i Lägga till eller ta bort en webbdel.

 2. Om du vill ändra webbdelssidan pekar du på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klickar på pilen bredvid den och klickar sedan på Redigera sida.

  Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 3. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret på startskärmen i webbdelen Urvalsfilter.

  Webbdelen Urvalsfilter går över i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 4. Gör något av följande:

  • Ange ett namn om du vill identifiera webbdelen i rutan Filternamn.

  • Ange listan med värden som du vill att en användare ska kunna välja mellan i rullningslistan och eventuellt en beskrivning. Om du till exempel har en arbetsbok som beräknar amorteringen, och cellen som innehåller lånetiden i år har definierats som en parameter, anger du 10, 15, 20, 25 och 30 som listan med värden.

  • Du kan också ange ett standardvärde i rutan Standardvärde under Alternativ för avancerade filter.

  • Spara ändringarna genom att klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

 5. Klicka på länken Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret på startskärmen för Excel Web Access.

  Excel Web Access-webbdelen övergår i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 6. Ange URL eller UNC för arbetsboken som innehåller amorteringsberäkningen och en parameter som är definierad för lånetiden i textrutan Arbetsbok.

  Du letar reda på arbetsboken genom att klicka på Välj en länk Knappen Verktyg och använda dialogrutan Välj en länk.

 7. Klicka på Webbdel-menyn Webbdelsmeny i Excel Web Access-webbdelen, peka på Anslutningar, peka på Hämta filtrerat värde från och klicka sedan på namnet på webbdelen Urvalsfilter.

 8. Välj parametern i listrutan Filterparameter i dialogrutan Konfigurera anslutning och klicka på Slutför.

 9. När du vill avsluta redigeringsläget för webbdelssidan och visa sidan klickar du på Avsluta redigeringsläge i den nedrullningsbara Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp högst upp på webbdelssidan.

 10. Om du vill ändra arbetsboksresultatet dynamiskt i Excel Web Access-webbdelen klickar du på Filter Använd filterikon i webbdelen Urvalsfilter och sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×