Ansluta en webbdel för frågesträngfilter (URL) till en annan webbdel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL) för att klicka på en länk som visar en webbdelssida och som automatiskt filtrerar andra webbdelar på sidan. Till exempel kan du skapa en webbdelssida som visar en unik uppsättning kunder (Standard, önskade, Elite och alla), varje gång en användare klickar på en annan länk (Visa standard kunder, Visa önskade kund, Visa elite kunder och Visa alla kunder ) *.

* Länkar är inte aktivt och är endast för provet.

Vad vill du göra?

Mer information om webbdelen webbdel för Frågesträngfilter (URL)

Ansluta en webbdel för frågesträngfilter (URL) till en annan webbdel

Mer information om webbdelen webbdel för Frågesträngfilter (URL)

Webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL) är kontexten filter som är inte synliga för en användare på webbdelssidan och tar inte användare anger data. Du kan använda webbdelen webbdel för Frågesträngfilter (URL) Filter för att filtrera data i anslutna webbdelar på en webbdelssida med hjälp av en eller flera namn/värdepar i en URL-frågesträng. URL-frågesträng är ofta definierade och finns på en länk på en annan webbsida (även om länken kan vara på samma sida). Namn/värde-par fungerar som filtrets namn och värde till andra webbdelar på webbdelssidan och åsidosätter alla namn med standardvärden som har definierats i webbdelsegenskaper eller skickades med hjälp av andra anslutningar på webbdelssidan.

URL-frågesträng

När du ansluter webbdelen webbdel för Frågesträngfilter (URL) med en annan webbdel måste du definiera en länk som använder strängen frågeparameter. Till exempel:

1 2 3 4 5 ----------------URL------------------?<Name>=<Val> http://Fabercom/SalesData/Elites.aspx?Status=Elite

1

URL

URL-Adressen är en länk till webbdelssidan som innehåller webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL) och en eller flera anslutna webbdelar.

2

?

Ett frågetecken (?) har startat URL-frågesträng.

3

< namn >

Namn i det här exemplet är Status.

4

=

Tecknet likhetstecken (=) avgränsar namn från värdet.

5

< Val >

Värdet i det här exemplet är Elite.

Om du skickar två eller flera namn/värdepar Skilj dem åt med ett et-tecken (&). Till exempel:

1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Status=Elite&Status=Preferred

1

< namn > = < Val >

Förnamn/värde-par är Status = Elite.

2

&

Et-tecken (&) avgränsar varje namn/värde-par.

3

< namn > = < Val >

Andra namn/värde-par är Status = önskade.

Skapa länkar

Leta reda på länken var du än är en länk stöds inklusive: en webbsida, webbdelen Innehållsredigeraren, webbdelen Mina länkar, listan länkar och även Webbadress del rubrik vanliga egenskapen. Du kan använda den webbdelen Sammanfattningslänk som gör det enkelt att anpassa länkarna, lägga till olika stilar, gruppera och ordna Visa knappbeskrivningar och även öppna webbdelssidan i ett nytt fönster. Det vara bra att också ge en ytterligare länk utan namn/värde-par att visa alla data på webbdelssidan.

Rekommendationer för utformning och underhåll av webbdelssidor

Här är några tips för att följa när du utformar och underhålla webbdelssidor:

 • Välj mall för webbdelssidan noggrant    Du kan flytta runt webbdelar på en webbdelssida och placera dem i valfri ordning och i vilken webbdelszon du vill. Men innan du skapar en webbdelssida bör du noga tänka igenom vilken mall du väljer, så att du kan lägga ut filtret och listvywebbdelarna på det sätt du vill. När du använder en webbläsare kan du inte ändra mallen du har valt efter att du har skapat webbdelssidan. Om du använder ett webbdesignprogram som Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du ändra webbdelssidans struktur mer.

 • Ta bort anslutningar för inaktiverade webbdelsegenskaper    I sidredigeringsläget kan du se vilka webbdelar som är anslutna och hur de är anslutna med ett meddelande som visas under filterwebbdelen.

  I vissa fall kan du behöva ta bort anslutningen för att göra en ändring av en inaktiverad egenskap hos en filterwebbdel. Om så är fallet visas i verktygsfönstret följande meddelande för att påminna dig:

  "Du måste ta bort anslutningen mellan webbdelarna om du vill göra ändringar av inaktiverade egenskaper."

 • Ta bort oanvända webbdelar från webbdelssidan    Om du av misstag stänger en webbdel, istället för en stänga den, blir webbdelen kvar på sidan som en dold webbdel. Om du vill hitta dolda webbdelar letar du reda på webbdelssidan i det dokumentbibliotek där det lagras, pekar på webbdelens filnamn, klickar på pilen som visas, klickar på Redigera egenskaper och klickar sedan på länken Öppna webbdelssida i underhållsvy. Mer information om hur du underhåller webbdelar finns i Anpassa webbdelar.

Överst på sidan

Ansluta en webbdel för frågesträngfilter (URL) till en annan webbdel

Obs!: Följande procedur antar att du skapar en webbdel på en gruppwebbplats. Kommandon och instruktioner kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp om du vill redigera en befintlig webbdelssida, och klicka sedan på Redigera sida.

   Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. I webbdelszonen där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägga till webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL) och en annan webbdel i webbdelssidan.

  Mer information om hur du lägger till en webbdel på en sida finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa webbdelen för innehållsfråga sträng (URL) Filter:   

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i webbdelen anslutningsfilter för webbdel för Frågesträngfilter (URL).

  Webbdel för Frågesträngfilter (URL) Filterwebbdel någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 5. Redigera anpassade webbdelsegenskaper genom att göra följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

  2. Ange ett namn i textrutan Parameternamn för frågesträng. Det här namnet måste exakt matcha namnet som du definierar i URL-frågesträng i steg 11.

  3. Om du vill för att ange ett startvärde i textrutan webbdel för Frågesträngfilter (URL) webbdelen, anger du ett standardvärde i rutan Standardvärde. Värdet vanligtvis matchar värdena i den kolumn som anges i steg 9. Det här värdet används sedan för att visa den första listan med värden i webbdelen Listvy när webbdelssidan visas först.

  4. Du kan även gör en eller flera av följande under avsnittet Alternativ för avancerade Filter:

   • Välj Skicka tom om det inte finns några värden om du vill ge användarna möjlighet att filtrera efter ett null-värde. Du kanske vill se om en profilvärde för en användare som inte anges i kolumnen.

   • Under Gör följande när flera värden hanteras kan du bestämma hur du hanterar fler än ett värde genom att göra något av följande

    • Om du vill skicka endast ett parametervärde med hjälp av webbdelen anslutning, väljer du skicka det första värdet.

    • Om du vill skicka två eller fler värden med hjälp av webbdelen anslutning, väljer du Skicka alla värden.

    • Välj Kombinera dem till ett enda värde och avgränsa med och ange sedan en eller flera tecken i textrutan om du vill överföra två eller flera värden genom att använda webbdelsanslutningen.

     Värdena måste redan avgränsas med ett tecken (till exempel: primär, Elite, Status), men du kan använda ett annat tecken.

  5. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel om du vill spara ändringarna.

   Anpassa den andra webbdelen:   

 6. Klicka på webbdelar menyn Webbdelsmeny för den webbdel som du vill filtrera och peka sedan på Ändra delad webbdel.

 7. Anpassa den andra webbdelen som du vill ha. Länkar till mer information om hur du anpassar webbdelar finns i avsnittet Se även.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 8. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL), peka på anslutningar, peka på Skicka filtrera värden från och klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill länka.

 9. Klicka på Konfigurera, markera fältet som du vill filtrera i den andra webbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

 10. Om du vill avsluta redigeringsläget och visa sidan går du högst upp på webbdelssidan. Under menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Avsluta redigeringsläge.

 11. Skapa en länk till webbdelssidan och Lägg till sträng frågeparametrar på en webbsida. Till exempel:

  1. Om du skickar endast en parameter skapa följande länk:

http://Fabercom/Sales/DeptData/Elites.aspx?status=Elite

 1. Om du skickar två parametrar, skapa följande länk:

http://Fabercom/Sales/DeptData/Elites.aspx?status=Elite&status=preferred

Obs!: Använd inte citattecken (”) med namn/värde-par; de tolkas som strängtecken.

 1. Om du vill ändra dynamiskt arbetsbok resultatet i den andra anslutna webbdelar, visa webbdelssidan genom att klicka på länken som du har definierat i steg 11.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×