Office
Logga in

Ansluta en webbdel för frågesträngfilter (URL) till en annan webbdel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL) för att klicka på en länk som visar en webbdelssida och som automatiskt filtrerar andra webbdelar på sidan. Till exempel kan du skapa en webbdelssida som visar en unik uppsättning kunder (Standard, önskade, Elite och alla), varje gång en användare klickar på en annan länk (Visa standard kunder, Visa önskade kund, Visa elite kunder och Visa alla kunder ) *.

* Länkar är inte aktivt och är endast för provet.

Vad vill du göra?

Mer information om webbdelen webbdel för Frågesträngfilter (URL)

Ansluta en webbdel för Frågesträngfilter (URL) Filterwebbdel till en annan webbdel

Läsa mer om webbdelen för frågesträngfilter (URL)

Webbdelen för frågesträngfilter (URL) är ett sammanhangsberoende filter som inte visas för användare på webbdelssidan och inte tar emot användarinmatning. Du kan använda webbdelen för frågesträngfilter (URL) om du vill filtrera data i anslutna webbdelar på en webbdelssida med hjälp av ett eller flera namn/värde-par i en URL-frågesträng. URL-frågesträngen definieras ofta i en länk på en annan webbsida (även om länken kan finnas på samma sida). Namn/värde-paret fungerar som ett filternamn och -värde för de andra webbdelarna på webbdelssidan, och prioriteras före eventuella namn med standardvärden som definieras i webbdelsegenskaper eller skickas med andra anslutningar på webbdelssidan.

URL-frågesträngen

När du har anslutit webbdelen för frågesträngfilter (URL) till en annan webbdel, måste du definiera en länk med en frågesträngparameter. Exempel:

1 2 3 4 5 ----------------URL------------------?<Name>=<Val> http://Fabercom/SalesData/Elites.aspx?Status=Elite

1

URL

URL är en länk till den webbdelssida som innehåller webbdelen för frågesträngfilter (URL) och en eller flera anslutna webbdelar.

2

?

Frågetecknet (?) inleder URL-frågesträngen.

3

<namn>

I det här exemplet är namnet Status.

4

=

Likhetstecknet (=) avgränsar namnet från värdet.

5

<värde>

I det här exemplet är värdet Elit.

Om du skickar två eller fler namn/värde-par, avgränsar du dem med ett et-tecken (&). Exempel:

1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Status=Elite&Status=Preferred

1

<namn>=<värde>

Det första namn/värde-paret är Status=Elit.

2

&

Et-tecknet (&) avgränsar varje namn/värde-par.

3

<namn>=<värde>

Det andra namn/värde-paret är Status=Plus.

Skapa länkar

Länken kan finnas var som helst där länkar stöds, inklusive en webbsida, webbdelen för innehållsredigerare, webbdelen Mina länkar, länklistan och till och med i den allmänna egenskapen för webbdelens titel-URL. Om du använder webbdelen för sammanfattningslänkar blir det enkelt att anpassa länkarna, lägga till olika format, gruppera och ordna, visa knappbeskrivningar och till och med öppna webbdelssidan i ett nytt fönster. Det kan också vara användbart att skapa ytterligare en länk utan namn/värde-paret för att visa alla data på webbdelssidan.

Metodtips om hur du utformar och underhåller webbdelssidor

Här är några metodtips som du kan följa när du utformar och underhåller webbdelssidor:

 • Var noga när du väljer en mall till webbdelssidan    Du kan flytta runt webbdelar på en webbdelssida och lägga dem i valfri ordning och webbdelszon. Innan du skapar en webbdelssida bör du emellertid vara noga när du väljer en mall, så att du kan anpassa filter- och listvywebbdelar som du vill. När du använder en webbläsare kan du inte ändra mallen som du valde när du skapade webbdelssidan. Om du har ett webbdesignprogram, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du anpassa strukturen för webbdelssidan.

 • Ta bort anslutningar till inaktiverade egenskaper för webbdelar    I sidredigeringsläget kan du se vilka filterwebbdelar som är anslutna, samt hur de är anslutna, i ett meddelande som visas under filterwebbdelen.

  I vissa fall kan du behöva ta bort anslutningen för att kunna ändra en inaktiverad egenskap för en webbdel. Då visas följande meddelande i verktygsfönstret:

  Du måste ta bort anslutningen mellan webbdelarna för att kunna ändra inaktiverade egenskaper.

 • Ta bort oanvända webbdelar från webbdelssidan    Om du av misstag stänger en webbdel, istället för en stänga den, blir webbdelen kvar på sidan som en dold webbdel. Om du vill hitta dolda webbdelar letar du reda på webbdelssidan i det dokumentbibliotek där det lagras, pekar på webbdelens filnamn, klickar på pilen som visas, klickar på Redigera egenskaper och klickar sedan på länken Öppna webbdelssida i underhållsvy. Mer information om hur du underhåller webbdelar finns i Anpassa webbdelar.

Överst på sidan

Ansluta en webbdel för frågesträngfilter (URL) till en annan webbdel

Obs!: I följande procedur antas att du skapar en webbdelssida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp om du vill redigera en befintlig webbdelssida, och klicka sedan på Redigera sida.

   Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till webbdelen för frågesträngfilter (URL) och ytterligare en webbdel på webbdelssidan.

  Mer information om hur du lägger till en webbdel på en sida finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa webbdelen för innehållsfråga sträng (URL) Filter:   

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i webbdelen för frågesträngfilter (URL).

  Webbdelen för frågesträngfilter (URL) öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Redigera de anpassade egenskaperna för webbdelen enligt följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn som identifierar webbdelen.

  2. Ange ett namn i textrutan Parameternamn för frågesträng. Namnet måste vara identiskt med det namn som du definierar i URL-frågesträngen i steg 11.

  3. Om du vill ange ett startvärde i textrutan för webbdelen för frågesträngfilter (URL), anger du ett standardvärde i rutan Standardvärde. Värdet är normalt detsamma som ett av värdena i den kolumn som angavs i steg 9. Det här standardvärdet används sedan för att visa den ursprungliga listan med värden i listvywebbdelen när webbdelssidan först visas.

  4. Om du vill kan du göra något av följande i avsnittet Alternativ för avancerade filter:

   • Om du vill att användare ska kunna filtrera efter ett nullvärde väljer du Skicka Tom om det inte finns några värden. Du kanske till exempel vill se om inget profilvärde har angetts i kolumnen för den användaren.

   • Om du vill bestämma hur fler än ett värde ska hanteras gör du något av följande under Gör följande när flera värden hanteras:

    • Om du bara vill skicka ett parametervärde med webbdelsanslutningen väljer du Skicka endast det första värdet.

    • Om du vill skicka två eller fler parametervärden med webbdelsanslutningen väljer du Skicka alla värden.

    • Om du vill skicka två eller fler avgränsade värden med webbdelsanslutningen väljer du Kombinera dem som ett enda värde och avgränsa med och anger sedan ett eller fler tecken i textrutan.

     Värdena måste redan vara avgränsade med ett tecken (till exempel: Plus, Elit, Status), men du kan använda ett annat tecken.

  5. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

   Anpassa den andra webbdelen:   

 6. Klicka på webbdelar menyn Webbdelsmeny för den webbdel som du vill filtrera och peka sedan på Ändra delad webbdel.

 7. Anpassa den andra webbdelen som du vill. Länkar till mer information om hur du anpassar webbdelar finns i avsnittet Se även.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 8. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för webbdel för Frågesträngfilter (URL), peka på anslutningar, peka på Skicka filtrera värden från och klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill länka.

 9. Klicka på Konfigurera, markera det fält som du vill filtrera i den andra webbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

 10. Om du vill avsluta redigeringsläget och visa sidan går du högst upp på webbdelssidan. Under menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Avsluta redigeringsläge.

 11. På en webbsida skapar du en länk till webbdelssidan och lägger till frågesträngparametern. Exempel:

  1. Om du bara skickar en parameter skapar du följande länk:

http://Fabercom/salj/avddata/elit.aspx?Status=Elit

 1. Om du skickar två parametrar skapar du följande länk:

http://Fabercom/salj/avddata/elit.aspx?Status=Elit&Status=Plus

Obs!: Ange inte namn/värde-paret med citattecken ("). De tolkas som vanliga tecken.

 1. Om du vill ändra resultatet i arbetsboken i de andra anslutna webbdelarna dynamiskt, visar du webbdelssidan genom att klicka på länken som du definierade i steg 11.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×