Ansluta en filterwebbdel till en datavywebbdel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda filter webbdelar för att överföra värden till webbdelen Datavy och ändra data visas i listan baserat på värdet. Du kan till exempel välja från en lista över produktorder i en Urvalsfilterwebbdelen och samtidigt visa de produkter som motsvarar för ordern i webbdelen Datavy.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om hur du ansluter webbdelar Filter till webbdelen Datavy

Ansluta en Textfilterwebbdel till en datavywebbdel

Ansluta en Datumfilterwebbdel till en datavywebbdel

Ansluta webbdelen val Filter till en datavywebbdel

Ansluta en aktuella webbdelen Användarfilter till en datavywebbdel

Ansluta en Filterwebbdel för SharePoint-lista till en datavywebbdel

Lär dig mer om hur du ansluter webbdelar Filter till webbdelen Datavy

Det här avsnittet beskrivs hur du kan filtrera en datavywebbdel och metodtips när du utforma och redigera webbdel innehåller filtrera webbdelar och webbdelen Datavy anslutningar.

Så fungerar filterwebbdelar

I allmänhet fungerar ansluter en filterwebbdel till en datavywebbdel på följande sätt:

Översikt över hur du ansluter en filterwebbdel

1. ansluta en filterwebbdel till en datavywebbdel att visa en delmängd av data.

2.  Filterwebbdelen ger ett värde.

3. filtervärdet skickas till en kolumn i webbdelen Datavy med hjälp av en webbdelsanslutning.

4. datavywebbdel visas endast de kolumner som matchar filtervärdet.

Olika sätt att filtrera en datavywebbdel

Du kan ansluta filterwebbdelar till en datavywebbdel så att en användare kan filtrera objekt baserat på ett värde i en kolumn på följande sätt:

 • Textfilter     Ett textvärde som kan vara en textsträng, inklusive bokstäver, tecken och siffror.

 • Datumfilter    Ett datumvärde för månad, dag och år. En användare kan också ange det exakta datumet genom att klicka på en datumväljarknapp.

 • Filtrera val     En fördefinierad lista med värden och valfria beskrivningar, till exempel produkt eller status koder.

 • Aktuell användare     Den aktuella användarens namnet eller annan information baserat på den aktuella användaren SharePoint profil, som till exempel användarnamn, avdelning eller födelsedag. Den här webbdelen är en kontext webbdel, vilket innebär att inte visas för en användare på webbdelssidan och resultaten visas automatiskt utan att användaren.

 • SharePoint-lista    En lista med unika värden och valfria beskrivningar, till exempel produkt eller status koder, genereras från en kolumn i en SharePoint-lista. Den här webbdelen är ungefär samma beteende som de Urvalsfilterwebbdelen och är användbar när du har en lista med värden som kan ändras övertid och du vill ha ett enklare sätt att underhålla listan utan att ändra egenskaper för webbdelen.

Du kan skapa två eller fler anslutningar i taget till en datavywebbdel genom att göra en annan anslutning till samma datavywebbdel från varje filterwebbdel.

Rekommendationer för utformning och underhåll av webbdelssidor

Här är några tips för att följa när du utformar och underhålla webbdelssidor:

 • Välj mall för webbdelssidan noggrant    Du kan flytta runt webbdelar på en webbdelssida och placera dem i valfri ordning och i vilken webbdelszon du vill. Men innan du skapar en webbdelssida bör du noga tänka igenom vilken mall du väljer, så att du kan lägga ut filtret och listvywebbdelarna på det sätt du vill. När du använder en webbläsare kan du inte ändra mallen du har valt efter att du har skapat webbdelssidan. Om du använder ett webbdesignprogram som Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du ändra webbdelssidans struktur mer.

 • Ta bort anslutningar för inaktiverade webbdelsegenskaper    I sidredigeringsläget kan du se vilka webbdelar som är anslutna och hur de är anslutna med ett meddelande som visas under filterwebbdelen.

  I vissa fall kan du behöva ta bort anslutningen för att göra en ändring av en inaktiverad egenskap hos en filterwebbdel. Om så är fallet visas i verktygsfönstret följande meddelande för att påminna dig:

  "Du måste ta bort anslutningen mellan webbdelarna om du vill göra ändringar av inaktiverade egenskaper."

 • Ta bort oanvända webbdelar från webbdelssidan    Om du av misstag stänger en webbdel, istället för en stänga den, blir webbdelen kvar på sidan som en dold webbdel. Om du vill hitta dolda webbdelar letar du reda på webbdelssidan i det dokumentbibliotek där det lagras, pekar på webbdelens filnamn, klickar på pilen som visas, klickar på Redigera egenskaper och klickar sedan på länken Öppna webbdelssida i underhållsvy. Mer information om hur du underhåller webbdelar finns i Anpassa webbdelar.

Överst på sidan

Ansluta en Textfilterwebbdel till en datavywebbdel

Följande procedur antar att du skapar en webbdel på en gruppwebbplats. Kommandon och instruktioner kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. I webbdelszonen där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägga till webbdelen för Text i webbdelssidan.

  Mer information om hur du lägger till en webbdel finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa textfilterwebbdelen:    

 4. I textfilterwebbdelen klickar du på länken Öppna verktygsfönstret.

  Textfilterwebbplatsen öppnar redigeringsläget och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Redigera anpassade webbdelsegenskaper genom att göra följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

   Du kan också använda namnet som en etikett eller en kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett för att berätta för användarna att de kan filtrera vyn för en lista med rapporter.

  2. Alternativt kan du i avsnittet Avancerade filteralternativ göra en eller flera av följande saker:

   • Om du vill begränsa antalet tecken anger du talet i textrutan Maximalt antal tecken. Maxlängden på ett textvärde är 255 tecken.

   • Om du vill ange ett startvärde i textrutan Textfilterwebbdel, ange ett standardvärde i rutan Standardvärde, ett värde som matchar vanligtvis något av de värden som anges i steg 2 av 5. Det här värdet används sedan för att visa den första listan med värden i webbdelen Datavy när webbdelssidan visas först.

   • Om du vill visa ett meddelande som påminner användaren att göra ett val för att filtrera data markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

   • Ange ett tal som anger bredden på textrutan Textfilterwebbdel som antal bildpunkter, eller ett tomt värde eller ”0” om du vill ändra automatiskt storlek textrutan i textrutan Kontrollbredd i bildpunkter.. Eftersom det värde som anges av användaren visas i den här textrutan, vill du antagligen se hela efter det största möjliga värdet.

  3. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel om du vill spara ändringarna.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdel i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. I webbläsaren, gör du följande:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för Text, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdel i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  2. Ansluter webbdelar i Office SharePoint Designer 2007 och förhandsgranska webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Dynamiskt ändra arbetsboken resultatet i datavywebbdel, i den Textfilterwebbdel, skriva in text i textrutan som exakt matchar ett värde i kolumnen i webbdelen Datavy som anges i den anslutning som du gjorde i steg 10 , och klicka sedan på OK.

  Obs!: Textfilterwebbdelen känner inte igen jokertecken. Om en användare anger ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett procenttecken (%) tolkas tecknet som ett bokstavligt tecken.

  Om du vill visa alla värden i webbdelen Datavy måste användaren Rensa textrutan och tryck på RETUR.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ansluta en Datumfilterwebbdel till en datavywebbdel

Följande procedur antar att du skapar en webbdel på en gruppwebbplats. Kommandon och instruktioner kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägga till webbdelen för datum i webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa datumfilterwebbdelen:    

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i webbdelen datum Filter.

  Den Datumfilterwebbdel någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 5. Redigera anpassade webbdelsegenskaper genom att göra följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

   Du kan också använda namnet som en etikett eller en kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett för att berätta för användarna att de kan filtrera vyn för en lista med rapporter.

  2. Ange ett startvärde i textrutan för datumfilterwebbdelen genom att välja Standardvärde och sedan göra något av följande:

   • Välj Specifikt datum och ange sedan ett specifikt datum.

   • Välj Från i dag och ange sedan antalet dagar i textrutan Dagar. Maxvärdet är 999.

    Det här värdet används sedan för att visa den första listan med värden i webbdelen Datavy när webbdelssidan visas först.

  3. Du kan också under avsnittet Alternativ för avancerade Filter om du vill visa ett meddelande som påminner användaren att göra ett val att filtrera data, markera kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

  4. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel om du vill spara ändringarna.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdel i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. I webbläsaren, gör du följande:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för datum, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdel i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. Ansluter webbdelar i Office SharePoint Designer 2007 och förhandsgranska webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra dynamiskt arbetsbok resultatet i datavywebbdel, i Datumfilterwebbdel, ange ett datum eller klicka på knappen datumväljare. Värdet måste matcha exakt ett värde i kolumnen i datavywebbdel som anges i den anslutning som du gjorde i steg 10.

  En användare måste ange datum i formatet Kort datum för de aktuella nationella inställningarna som används av SharePoint-webbplats som kan variera beroende på din dator eller server webbplats nationella inställningar. Till exempel använda/mm/åååå för engelska (USA) och franska (Frankrike) använda dd/mm/åååå. Användaren kan också använda datumväljaren för att kontrollera att rätt datumet.

  Om du vill visa alla värden i webbdelen Datavy måste användaren Radera datumet i textrutan och tryck på RETUR.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ansluta webbdelen val Filter till en datavywebbdel

Följande procedur antar att du skapar en webbdel på en gruppwebbplats. Kommandon och instruktioner kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägga till webbdel val Filter på webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa urvalsfilterwebbdelen:    

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i Urvalsfilterwebbdelen.

  Urvalsfilterwebbdelen filtrerar någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 5. Gör följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

   Du kan också använda namnet som en etikett eller en kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett för att berätta för användarna att de kan filtrera vyn för en lista med rapporter.

  2. Ange en lista över värden och en valfri beskrivning som du vill att användaren ska kunna välja i dialogrutan Välj filtervärden som visas när en användare klickar på knappen Filter Använd filterikon . Till exempel om du har en lista med kunder med en statuskolumn du kan ange Standard, önskadeoch Elite som en lista över värden varje värde på en separat rad. Dessa värden används för att matcha värden i kolumnen Status i datavywebbdel som en användare anger i steg 10.

   Du kan också lägga till en alternativ beskrivning som visas i dialogrutan Välj filtervärden i stället för värdena när användaren filtrerar data för varje värde på varje rad. Till exempel:

   Standard – en vanlig kund med genomsnittlig kreditvärdighet
   Prioriterad – en vanlig kund med hög kreditvärdighet
   Elit – en högvolymkund med hög kreditvärdighet

   Obs!: Listan med val måste innehålla minst ett val och måste vara unik. Varken värdet eller beskrivningen får överskrida 255 tecken. Det maximala antalet val är 1000.

  3. Du kan även gör en eller flera av följande under avsnittet Alternativ för avancerade Filter:

   • Ange ett tal som anger bredden på rutan alternativ text som antal bildpunkter, eller ett tomt värde eller ”0” om du vill ändra automatiskt storlek textrutan Urvalsfilterwebbdelen i textrutan Kontrollbredd i bildpunkter.. Eftersom det värde som anges av användaren visas i den här textrutan, vill du antagligen se hela efter det största möjliga värdet.

   • Om du vill visa ett meddelande som påminner användaren att göra ett val för att filtrera data markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

   • Om du vill ange ett startvärde i textrutan Urvalsfilterwebbdelen, ange ett standardvärde i rutan Standardvärde, ett värde som matchar vanligtvis något av de värden som anges i steg 2 i steg 5. Det här värdet används sedan för att visa den första listan med värden i webbdelen Datavy när webbdelssidan visas först.

   • Om du vill göra så att användarna kan filtrera efter ett nullvärde väljer du värdet "(Tomt)". Till exempel kan användarna vilja se alla kunder utan definierad status.

   • Välj Tillåt flera val för att aktivera ta bort ett filter så att användare kan se alla värden i webbdelen Datavy. I det här fallet visar dialogrutan Välj filtervärden kryssrutor och alternativknappar inte.

    Obs!: Du kan inte använda den här funktionen ska visas det filtrerade resultatet för två eller flera markeringar, eftersom fältet datavywebbdel inte har stöd för flera markeringar. Om du väljer flera markeringar, används bara den första markeringen.

  4. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel om du vill spara ändringarna.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdel i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. I webbläsaren, gör du följande:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för Urvalsfilterwebbdelen filtrerar, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdel i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. Ansluter webbdelar i Office SharePoint Designer 2007 och förhandsgranska webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra dynamiskt arbetsbok resultatet i datavywebbdel, i Urvalsfilterwebbdelen, klicka på Filter Använd filterikon , klicka på ett värde och klicka sedan på OK.

  Om du har valt egenskapen Tillåt flera val för att visa alla värden i datavywebbdel, måste användaren avmarkera alla kryssrutor i dialogrutan Välj filtervärden och klicka sedan på OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ansluta en aktuella webbdelen Användarfilter till en datavywebbdel

Följande procedur antar att du skapar en webbdel på en gruppwebbplats. Kommandon och instruktioner kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till den aktuella webbdelen Användarfilter webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa användarfilterwebbdelen:    

 4. I den aktuella webbdelen Användarfilter, klickar du på länken Öppna verktygsfönstret.

  Den aktuella webbdelen Användarfilter någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 5. Redigera anpassade webbdelsegenskaper genom att göra följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

  2. Gör något av följande under avsnittet markerar du värde att tillhandahålla:

   • Om du vill filtrera efter användarnamn väljer du Aktuellt användarnamn.

   • Om du vill filtrera efter ett annat värde i den aktuella användaren SharePoint profil väljer du SharePoint profilen värdet för den aktuella användaren och välj ett objekt från listrutan.

    Listrutan fylls i med listan över alla SharePoint-profilegenskaper som har en sekretesspolicy för Alla.

    Ett enkelt sätt att se en lista över användarprofil på din webbplats är att visa fliken Min profil på Min webbplats och sedan redigera informationen.

  3. Du kan även gör en eller flera av följande under avsnittet Alternativ för avancerade Filter:

   • Om du vill göra så att användarna kan filtrera efter ett nullvärde väljer du Skicka Tom om det inte finns några värden. Du kan till exempel vilja se om ett profilvärde för den användaren inte har angetts i kolumnen.

   • Under Gör följande när flera värden hanteras kan du bestämma hur du hanterar fler än ett värde genom att göra något av följande

    • Välj Skicka bara det första värdet om du bara vill överföra ett värde genom att använda webbdelsanslutningen.

    • Välj Skicka alla värden om du vill överföra två eller flera värden genom att använda webbdelsanslutningen.

    • Välj Kombinera dem till ett enda värde och avgränsa med och ange sedan en eller flera tecken i textrutan om du vill överföra två eller flera värden genom att använda webbdelsanslutningen.

   • Om du vill prefixvärde till webbdelen egenskapens värde att säkerställa en matchning till kolumnen i SharePoint-listan, skriver du text i textrutan Text som ska infogas före värden. .

   • Lös efter ett värde till webbdelen egenskapens värde att säkerställa en matchning till kolumnen i SharePoint-listan genom att ange text i rutan Text som ska infogas efter värden.

  4. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel om du vill spara ändringarna.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdel i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. I webbläsaren, gör du följande:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för Användarfilter, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdel i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. Ansluter webbdelar i Office SharePoint Designer 2007 och förhandsgranska webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra arbetsboken resultatet i webbdelen Datavy dynamiskt visa webbdelssidan. Eftersom den aktuella webbdelen användarfilter är en kontext webbdel, visas resultatet automatiskt utan att användaren.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ansluta en Filterwebbdel för SharePoint-lista till en datavywebbdel

Följande procedur antar att du skapar en webbdel på en gruppwebbplats. Kommandon och instruktioner kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelen visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägga till webbdelen för SharePoint-lista i webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa webbdelen SharePoint-listfilter:   

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i webbdelen för SharePoint listan Filter.

  SharePoint-listfilter någonstans i redigeringsläge och verktygsfönstret webbdel visas.

 5. Redigera anpassade webbdelsegenskaper genom att göra följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn för att identifiera webbdelen.

   Du kan också använda namnet som en etikett eller en kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett för att berätta för användarna att de kan filtrera vyn för en lista med rapporter.

  2. Ange en SharePoint-lista genom att ange URL-adressen för en lista i rutan Lista eller klicka på Bläddra bredvid textrutan och söka efter den lista du vill ha.

  3. Du kan också välja en annan listvy genom välja ett objekt i listrutan Vy. Du kan till exempel vilja filtrera, sortera eller gruppera data på ett annat sätt eller visa andra kolumner.

  4. Markera en kolumn i listrutan Värdefält. Värdekolumnen visar alla kolumner som stöds i listan. Vissa kolumner stöds inte, till exempel Rubrik, Beräknad och Flera rader med text.

   Viktigt!: Kontrollera att du väljer en kolumn som innehåller matchande värden i fältegenskapen värde när du ringer en anslutning mellan SharePoint-listfilter och webbdelen Datavy i steg 10.

   Obs!: En SharePoint-listfilterwebbdel har en begränsning på 100 objekt.

  5. Alternativt markerar du en kolumn i listrutan Beskrivningsfält. Beskrivningskolumnen används till att visa ett alternativt värde i dialogrutan Välj filtervärden, som visar när en användare klickar på knappen Filtrera Använd filterikon . Exempel: Om du har kolumnen Månad med talen 1 till 12 som månadsvärden kan du använda kolumnen Månadsnamn som beskrivningskolumn så att januari visas istället för 1, februari istället för 2 och så vidare.

  6. Du kan även gör en eller flera av följande under avsnittet Alternativ för avancerade Filter:

   • Ange ett tal som anger bredden på SharePoint-listwebbdelen textrutan som antal bildpunkter, eller ett tomt värde eller ”0” automatiskt storlek på SharePoint-listfilter textrutan i textrutan Kontrollbredd i bildpunkter.. Eftersom det värde som anges av användaren visas i den här textrutan, vill du antagligen se hela efter det största möjliga värdet.

   • Om du vill visa ett meddelande som påminner användaren att göra ett val för att filtrera data markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

   • Om du vill ange ett startvärde i textrutan SharePoint-listfilter anger du ett standardvärde i rutan Standardvärde, ett värde som matchar vanligtvis något av värdena i kolumnen som anges i steg 4 i steg 5. Det här värdet används sedan för att visa den första listan med värden i webbdelen Datavy när webbdelssidan visas först.

   • Om du vill göra så att användarna kan filtrera efter ett nullvärde väljer du värdet "(Tomt)". Användarna kan till exempel vilja se alla värden i en kolumn som inte har någon post.

   • Välj Tillåt flera val för att aktivera ta bort ett filter så att användare kan se alla värden i webbdelen Datavy.

    Dialogrutan Välj filtervärden visar kryssrutor och alternativknappar inte.

    Obs!: En användare kan inte använda den här funktionen ska visas det filtrerade resultatet för två eller flera markeringar, eftersom fältet datavywebbdel inte har stöd för flera markeringar. Om du väljer flera markeringar, används bara den första markeringen.

  7. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel om du vill spara ändringarna.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdel i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. I webbläsaren, gör du följande:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för SharePoint-listfilter, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdel i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. Ansluter webbdelar i Office SharePoint Designer 2007 och förhandsgranska webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra dynamiskt arbetsbok resultatet i datavywebbdel, i webbdelen för SharePoint listan Filter Klicka på Filter Använd filterikon , klicka på ett värde och klicka sedan på OK.

  Om du har valt egenskapen Tillåt flera val för att visa alla värden i datavywebbdel, måste användaren avmarkera alla kryssrutor och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×