Ansluta en filterwebbdel till en datavywebbdel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda filterwebbdelar för att skicka värden till datavywebbdelen och sedan ändra vyn för data i listan enligt värdet. Du kan till exempel välja från en lista med produktbeställningar i en urvalsfilterwebbdel och sedan samtidigt visa produkterna i beställningen i en datavywebbdel.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om hur du ansluter webbdelar Filter till webbdelen Datavy

Ansluta en Textfilterwebbdel till en datavywebbdel

Ansluta en Datumfilterwebbdel till en datavywebbdel

Ansluta webbdelen val Filter till en datavywebbdel

Ansluta en aktuella webbdelen Användarfilter till en datavywebbdel

Ansluta en Filterwebbdel för SharePoint-lista till en datavywebbdel

Läsa mer om hur du ansluter en filterwebbdel till en datavywebbdel

I det här avsnittet får du reda på hur du kan filtrera en datavywebbdel och hur du utformar och redigerar en webbdelssida som innehåller anslutningar mellan filterwebbdelar och datavywebbdelar.

Så här fungerar filterwebbdelar

Normalt ansluter du en filterwebbdel till en datavywebbdel så här:

Översikt över hur du ansluter en filterwebbdel

1. Anslut en filterwebbdel till en datavywebbdel om du vill visa en delmängd data.

2.  Filterwebbdelen tillhandahåller ett värde.

3. Filtervärdet skickas till en kolumn i datavywebbdelen med hjälp av en webbdelsanslutning.

4. I datavywebbdelen visas bara de kolumner som matchar filtervärdet.

Så här kan du filtrera en datavywebbdel

Du kan ansluta filterwebbdelar till en datavywebbdel så att användare kan filtrera objekt utifrån ett värde i en kolumn så här:

 • Textfilter     Ett textvärde som kan vara en valfri sträng, inklusive bokstäver, tecken och siffror.

 • Datumfilter    Ett datumvärde för månad, dag och år. En användare kan också ange det exakta datumet genom att klicka på en datumväljarknapp.

 • Urvalsfilter     En fördefinierad lista med värden och valfria beskrivningar, till exempel produkt- eller statuskoder.

 • Aktuell användare     Det aktuella användarnamnet, eller annan information från den aktuella användarens SharePoint-profil, till exempel användarnamn, avdelning eller födelsedag. Den här webbdelen är en sammanhangsberoende webbdel, vilket innebär att den inte visas för användare på webbdelssidan och att resultatet visas automatiskt, utan att användaren behöver göra något.

 • SharePoint-lista    En lista med unika värden och valfria beskrivningar, till exempel produkt- eller statuskoder, som genereras från en kolumn i en SharePoint-lista. Den här webbdelen fungerar ungefär som urvalsfilterwebbdelen, och är användbar om du har en lista med värden som kan ändras med tiden och vill ha ett enklare sätt att underhålla listan utan att behöva ändra webbdelens egenskaper.

Du kan skapa två eller fler anslutningar på en gång till en datavywebbdel genom att skapa en egen anslutning till samma datavywebbdel från varje filterwebbdel.

Metodtips om hur du utformar och underhåller webbdelssidor

Här är några metodtips som du kan följa när du utformar och underhåller webbdelssidor:

 • Var noga när du väljer en mall till webbdelssidan    Du kan flytta runt webbdelar på en webbdelssida och lägga dem i valfri ordning och webbdelszon. Innan du skapar en webbdelssida bör du emellertid vara noga när du väljer en mall, så att du kan anpassa filter- och listvywebbdelar som du vill. När du använder en webbläsare kan du inte ändra mallen som du valde när du skapade webbdelssidan. Om du har ett webbdesignprogram, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du anpassa strukturen för webbdelssidan.

 • Ta bort anslutningar till inaktiverade egenskaper för webbdelar    I sidredigeringsläget kan du se vilka filterwebbdelar som är anslutna, samt hur de är anslutna, i ett meddelande som visas under filterwebbdelen.

  I vissa fall kan du behöva ta bort anslutningen för att kunna ändra en inaktiverad egenskap för en webbdel. Då visas följande meddelande i verktygsfönstret:

  Du måste ta bort anslutningen mellan webbdelarna för att kunna ändra inaktiverade egenskaper.

 • Ta bort oanvända webbdelar från webbdelssidan    Om du av misstag stänger en webbdel, istället för en stänga den, blir webbdelen kvar på sidan som en dold webbdel. Om du vill hitta dolda webbdelar letar du reda på webbdelssidan i det dokumentbibliotek där det lagras, pekar på webbdelens filnamn, klickar på pilen som visas, klickar på Redigera egenskaper och klickar sedan på länken Öppna webbdelssida i underhållsvy. Mer information om hur du underhåller webbdelar finns i Anpassa webbdelar.

Överst på sidan

Ansluta en textfilterwebbdel till en datavywebbdel

I följande procedur antas att du skapar en webbdelssida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till textfilterwebbdelen på webbdelssidan.

  Mer information om hur du lägger till en webbdel finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa textfilterwebbdelen:    

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i textfilterwebbdelen.

  Textfilterwebbdelen öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Redigera de anpassade egenskaperna för webbdelen enligt följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn som identifierar webbdelen.

   Du kan även använda namnet som en etikett eller kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett så att användare vet att de kan filtrera vyn för en rapportlista.

  2. Om du vill kan du också göra något av följande i avsnittet Alternativ för avancerade filter:

   • Om du vill begränsa antalet tecken anger du ett antal i textrutan Maximalt antal tecken. Maxlängden för ett textvärde är 255 tecken.

   • Om du vill ange ett startvärde i textrutan för textfilterwebbdelen, anger du ett standardvärde i rutan Standardvärde som normalt är detsamma som ett av värdena som angavs i steg 2 av 5. Det här standardvärdet används sedan för att visa den ursprungliga listan med värden i datavywebbdelen när webbdelssidan först visas.

   • Om du vill att ett meddelande ska visas med en påminnelse om att användaren måste välja ett värde för att kunna filtrera data, markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

   • I textrutan Kontrollens bredd i antal bildpunkter anger du bredden på textrutan för textfilterwebbdelen i antal bildpunkter, eller lämnar rutan tom eller anger "0" om du vill att storleken ska anpassas automatiskt. Eftersom det värde som användaren anger visas i den här textrutan, kan det vara bra att göra den tillräckligt bred för det största möjliga värdet.

  3. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdelen i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. Gör så här i webbläsaren:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för Text, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  2. I Office SharePoint Designer 2007 ansluter du webbdelarna och förhandsgranskar sedan webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra resultatet i arbetsboken i datavywebbdelen dynamiskt, anger du text i textrutan i textfilterwebbdelen som exakt matchar ett värde i den kolumn i datavywebbdelen som du angav i anslutningen som du skapade i steg 10 och klickar sedan på OK.

  Obs!: Textfilterwebbdelen kan inte tolka jokertecken. Om en användare anger ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett procenttecken (%), tolkas det som ett vanligt tecken.

  Om du vill visa alla värden i datavywebbdelen måste du ta bort all text i textrutan och trycka på RETUR.

Överst på sidan

Ansluta en datumfilterwebbdel till en datavywebbdel

I följande procedur antas att du skapar en webbdelssida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till datumfilterwebbdelen på webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa datumfilterwebbdelen:    

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i datumfilterwebbdelen.

  Datumfilterwebbdelen öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Redigera de anpassade egenskaperna för webbdelen enligt följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn som identifierar webbdelen.

   Du kan även använda namnet som en etikett eller kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett så att användare vet att de kan filtrera vyn för en rapportlista.

  2. Om du vill ange ett startvärde i textrutan för datumfilterwebbdelen väljer du Standardvärde och gör något av följande:

   • Välj Angivet datum och ange ett datum.

   • Välj Från idag och ange sedan antalet dagar i textrutan dagar. Maxvärdet är 999.

    Det här standardvärdet används sedan för att visa den ursprungliga listan med värden i datavywebbdelen när webbdelssidan först visas.

  3. Om du vill att ett meddelande ska visas med en påminnelse om att användaren måste välja ett värde för att kunna filtrera data, markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde i avsnittet Alternativ för avancerade filter.

  4. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdelen i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. Gör så här i webbläsaren:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för datum, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. I Office SharePoint Designer 2007 ansluter du webbdelarna och förhandsgranskar sedan webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra resultatet i arbetsboken i datavywebbdelen dynamiskt, anger du ett datum eller klickar på datumväljarknappen i datumfilterwebbdelen och klickar sedan på OK. Värdet måste exakt matcha ett värde i den kolumn i datavywebbdelen som du angav i anslutningen som du skapade i steg 10.

  En användare måste ange datumet i det korta datumformatet för den nationella inställning som används på SharePoint-webbplatsen, som kan variera beroende på den nationella inställningen på datorn eller serverwebbplatsen. För Engelska (USA) används till exempel mm/dd/åååå och för Svenska (Sverige) används åååå-mm-dd. Användaren kan även använda datumväljaren för att välja rätt datum.

  Om du vill visa alla värden i datavywebbdelen måste du ta bort datumet i textrutan och trycka på RETUR.

Överst på sidan

Ansluta en urvalsfilterwebbdel till en datavywebbdel

I följande procedur antas att du skapar en webbdelssida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till urvalsfilterwebbdelen på webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa urvalsfilterwebbdelen:    

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i urvalsfilterwebbdelen.

  Urvalsfilterwebbdelen öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Gör så här:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn som identifierar webbdelen.

   Du kan även använda namnet som en etikett eller kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett så att användare vet att de kan filtrera vyn för en rapportlista.

  2. Ange en lista över värden och en valfri beskrivning som du vill att användaren ska kunna välja i dialogrutan Välj filtervärden som visas när en användare klickar på knappen Filter Använd filterikon . Till exempel om du har en lista med kunder med en statuskolumn du kan ange Standard, önskadeoch Elite som en lista över värden varje värde på en separat rad. Dessa värden används för att matcha värden i kolumnen Status i datavywebbdel som en användare anger i steg 10.

   För varje värde på varje rad kan du även lägga till en alternativ beskrivning som visas i dialogrutan Välj filtervärden i stället för värdena när användaren filtrerar data. Till exempel:

   Standard: En vanlig kund med genomsnittlig kreditvärdighet
   Plus: En vanlig kund med hög kreditvärdighet
   Elit: En trogen kund med hög kreditvärdighet

   Obs!: Listan med alternativ måste innehålla minst ett alternativ och vara unik. Vare sig värde eller beskrivning får vara längre än 255 tecken. Det maximala antalet alternativ är 1000.

  3. Om du vill kan du göra något av följande i avsnittet Alternativ för avancerade filter:

   • I textrutan Kontrollens bredd i antal bildpunkter anger du bredden på textrutan för urvalsfilterwebbdelen i antal bildpunkter, lämnar rutan tom eller anger "0" om du vill att storleken ska anpassas automatiskt. Eftersom det värde som användaren anger visas i den här textrutan, kan det vara bra att göra den tillräckligt bred för det största möjliga värdet.

   • Om du vill att ett meddelande ska visas med en påminnelse om att användaren måste välja ett värde för att kunna filtrera data, markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

   • Om du vill ange ett startvärde i textrutan för urvalsfilterwebbdelen, anger du ett standardvärde i rutan Standardvärde som normalt är detsamma som ett av värdena som angavs i steg 2 av 5. Det här standardvärdet används sedan för att visa den ursprungliga listan med värden i datavywebbdelen när webbdelssidan först visas.

   • Om du vill att användare ska kunna filtrera efter nullvärde markerar du Visa värdet "(Tomt)". Användare kanske till exempel vill visa alla kunder utan angiven status.

   • Om du vill att ett filter ska kunna rensas så att användare kan se alla värden i datavywebbdelen, markerar du Tillåt flera val. Då visas dialogrutan Välj filtervärden med kryssrutor i stället för alternativknappar.

    Obs!: Det går inte att använda den här funktionen för att visa filtrerade resultat av två eller fler val, eftersom datavywebbdelen inte har stöd för flera val. Om en användare väljer flera val används bara det första valet.

  4. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdelen i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. Gör så här i webbläsaren:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för Urvalsfilterwebbdelen filtrerar, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. I Office SharePoint Designer 2007 ansluter du webbdelarna och förhandsgranskar sedan webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra dynamiskt arbetsbok resultatet i datavywebbdel, i Urvalsfilterwebbdelen, klicka på Filter Använd filterikon , klicka på ett värde och klicka sedan på OK.

  Om du har markerat Tillåt flera val måste användaren avmarkera alla kryssrutor i dialogrutan Välj filtervärden och klicka på OK för att visa alla värden i datavywebbdelen igen.

Överst på sidan

Ansluta en användarfilterwebbdel till en datavywebbdel

I följande procedur antas att du skapar en webbdelssida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till användarfilterwebbdelen på webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa användarfilterwebbdelen:    

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i användarfilterwebbdelen.

  Användarfilterwebbdelen öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Redigera de anpassade egenskaperna för webbdelen enligt följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn som identifierar webbdelen.

  2. Gör något av följande i avsnittet Markera värde som ska anges:

   • Om du vill filtrera efter användarnamn väljer du Aktuellt användarnamn.

   • Om du vill filtrera efter ett annat värde i den aktuella användarens SharePoint-profil väljer du SharePoint-profilvärde för den aktuelle användaren och väljer ett objekt i listrutan.

    I listrutan visas alla SharePoint-profilegenskaper där Alla angetts i sekretesspolicyn.

    Ett enkelt sätt att visa en lista med användarprofiler på webbplatsen är att visa fliken Min profil på Min webbplats och sedan redigera informationen.

  3. Om du vill kan du göra något av följande i avsnittet Alternativ för avancerade filter:

   • Om du vill att användare ska kunna filtrera efter ett nullvärde väljer du Skicka Tom om det inte finns några värden. Du kanske till exempel vill se om inget profilvärde har angetts i kolumnen för den användaren.

   • Om du vill bestämma hur fler än ett värde ska hanteras gör du något av följande under Gör följande när flera värden hanteras:

    • Om du bara vill skicka ett värde med webbdelsanslutningen väljer du Skicka endast det första värdet.

    • Om du vill skicka två eller fler värden med webbdelsanslutningen väljer du Skicka alla värden.

    • Om du vill skicka två eller fler avgränsade värden med webbdelsanslutningen väljer du Kombinera dem som ett enda värde och avgränsa med och anger sedan ett eller fler tecken i textrutan.

   • Om du vill infoga ett värde före värdet för webbdelsegenskapen så att det matchar kolumnen i SharePoint-listan, anger du text i textrutan Text som ska infogas före värden.

   • Om du vill infoga ett värde efter värdet för webbdelsegenskapen så att det matchar kolumnen i SharePoint-listan, anger du text i Text som ska infogas efter värden.

  4. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdelen i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. Gör så här i webbläsaren:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för webbdelen för Användarfilter, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. I Office SharePoint Designer 2007 ansluter du webbdelarna och förhandsgranskar sedan webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra resultatet i arbetsboken i datavywebbdelen dynamiskt, visar du webbdelssidan. Eftersom användarfilterwebbdelen är en sammanhangsberoende webbdel visas resultatet automatiskt, utan att användaren behöver göra något.

Överst på sidan

Ansluta en webbdel för SharePoint-listfilter till en datavywebbdel

I följande procedur antas att du skapar en webbdelssida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

Förbereda webbdelssidan    

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en webbdelssida genom att gå till menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Skapa och klicka sedan på Webbdelssida.

   Mer information finns i Introduktion till anpassning av sidor med hjälp av webbdelar.

  • Du kan redigera en webbplatssida genom att klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan klicka på Redigera sida.

   Webbdelssidan visas i redigeringsläge.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  Dialogrutan Lägg till webbdelar visas.

 3. Lägg till webbdelen för SharePoint-listfilter på webbdelssidan.

  Mer information finns i Lägg till eller ta bort en webbdel.

  Anpassa webbdelen för SharePoint-lista:   

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret i webbdelen för SharePoint-listfilter.

  Webbdelen för SharePoint-listfilter öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 5. Redigera de anpassade egenskaperna för webbdelen enligt följande:

  1. Ange ett namn i rutan Filternamn som identifierar webbdelen.

   Du kan även använda namnet som en etikett eller kort instruktion till användaren. Du kan till exempel använda Filtrera rapporter efter: som en etikett så att användare vet att de kan filtrera vyn för en rapportlista.

  2. Om du vill ange en SharePoint-lista anger du URL-adressen till en lista i rutan Lista eller klickar på Bläddra bredvid textrutan och bläddrar till en lista.

  3. Om du vill kan du välja en annan listvy genom att markera ett objekt i listrutan Vy. Du kanske till exempel vill filtrera, sortera eller gruppera data på ett annat sätt eller visa andra kolumner.

  4. Markera en kolumn i listrutan Värdefält. I värdekolumnen visas alla kolumner från listan som stöds. Vissa kolumner stöds inte, till exempel Rubrik, Beräknat och Flera rader med text.

   Viktigt!: När du skapar anslutningen mellan webbdelen för SharePoint-listfilter och datavywebbdelen i steg 10, bör du se till att du väljer en kolumn med värden som matchar egenskapen Värdefält.

   Obs!: En webbdel för SharePoint-listfilter har en gräns på 100 objekt.

  5. Alternativt markerar du en kolumn i listrutan Beskrivningsfält. Beskrivningskolumnen används till att visa ett alternativt värde i dialogrutan Välj filtervärden, som visar när en användare klickar på knappen Filtrera Använd filterikon . Exempel: Om du har kolumnen Månad med talen 1 till 12 som månadsvärden kan du använda kolumnen Månadsnamn som beskrivningskolumn så att januari visas istället för 1, februari istället för 2 och så vidare.

  6. Om du vill kan du göra något av följande i avsnittet Alternativ för avancerade filter:

   • I textrutan Kontrollens bredd i antal bildpunkter anger du bredden på textrutan för webbdelen för SharePoint-listfilter i antal bildpunkter, eller lämnar rutan tom eller anger "0" om du vill att storleken ska anpassas automatiskt. Eftersom det värde som användaren anger visas i den här textrutan, kan det vara bra att göra den tillräckligt bred för det största möjliga värdet.

   • Om du vill att ett meddelande ska visas med en påminnelse om att användaren måste välja ett värde för att kunna filtrera data, markerar du kryssrutan Kräv att användaren väljer ett värde.

   • Om du vill ange ett startvärde i textrutan för webbdelen för SharePoint-listfilter, anger du ett standardvärde i rutan Standardvärde som normalt är detsamma som ett av värdena i den kolumn som angavs i steg 4 av 5. Det här standardvärdet används sedan för att visa den ursprungliga listan med värden i datavywebbdelen när webbdelssidan först visas.

   • Om du vill att användare ska kunna filtrera efter nullvärde markerar du Visa värdet "(Tomt)". Användare kanske till exempel vill visa alla poster utan värde i en kolumn.

   • Om du vill att ett filter ska kunna rensas så att användare kan se alla värden i datavywebbdelen markerar du Tillåt flera val.

    Dialogrutan Välj filtervärden visas med kryssrutor i stället för alternativknappar.

    Obs!: En användare kan inte använda den här funktionen för att visa filtrerade resultat av två eller fler val, eftersom datavywebbdelen inte har stöd för flera val. Om en användare väljer flera val används bara det första valet.

  7. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel.

   Skapa och anpassa webbdelen Datavy:   

 1. Skapa och anpassa datavywebbdelen i Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Mer information finns i Skapa en datavy.

  Ansluta båda webbdelarna och verifiera resultaten:    

 2. Gör något av följande:

  1. Gör så här i webbläsaren:

   1. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny för SharePoint-listfilter, peka på anslutningar, peka på Skicka Filter värden till och klicka sedan på namnet på den webbdelen Datavy som du vill länka.

   2. Klicka på Konfigurera, markera den kolumn som du vill filtrera i datavywebbdelen i listrutan och klicka sedan på Slutför.

   3. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att Avsluta redigeringsläge för webbdel sida och visa sidan högst upp på webbdelssidan under Webbplatsåtgärder Bild av knapp nedrullningsbara menyn.

  2. I Office SharePoint Designer 2007 ansluter du webbdelarna och förhandsgranskar sedan webbdelssidan.

   Mer information finns i Ansluta två datavyer.

 3. Om du vill ändra dynamiskt arbetsbok resultatet i datavywebbdel, i webbdelen för SharePoint listan Filter Klicka på Filter Använd filterikon , klicka på ett värde och klicka sedan på OK.

  Om du har markerat Tillåt flera val måste användaren avmarkera alla kryssrutor och klicka på OK för att visa alla värden i datavywebbdelen igen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×