Anpassade filer som påträffas vid hälsokontroll av webbplatssamling

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om webbplatssamlingen innehåller filer som har anpassats i en filredigerare, t.ex. Microsoft SharePoint Designer eller Notepad, eller genom att filegenskaper har ändrats, är det inte säkert att filerna fungerar som avsett efter att din prenumeration har uppgraderats till SharePoint 2013. När du kör hälsokontrollen inför uppgraderingen visas alla anpassade filer i webbplatssamlingen i hälsokontrollrapporten. De anpassade filerna har enskilda länkar som leder till en sida där du kan återställa filen till webbplatsdefinitionens standardmall.

Varning!: Om du återställer en fil till standardmallen i webbplatsdefinitionen tas alla anpassningar bort från filen.

Klicka på nedanstående bild om du vill visa den i fullständig storlek.

Hälsokontroll – anpassade filer

Om du inte föredrar att återställa anpassad fil till standardmallen i webbplatsdefinitionen kan skapa du en webbplats med en uppgraderingsutvärdering om du vill testa dina anpassningar och göra ändringar innan du uppgraderar webbplatssamlingen. En uppgraderingsutvärdering webbplatssamling kan administratörer för webbplatssamlingar att se deras webbplats innehåll i en ny, separat kopia av den webbplats som körs på SharePoint Online 2013. Uppgraderingsutvärdering webbplatssamling är en komplett kopia av webbplatssamlingen.

Viktigt!: Om du väljer att inte återställa filen till standardmallen i webbplatsdefinition eller om du väljer att inte testa dina anpassningar och göra eventuella ändringar innan du uppgraderar webbplatssamlingen genom att skapa en uppgraderad webbplats för utvärdering borde du åtminstone anteckna filerna ifall problem skulle inträffa efter uppgraderingen. Skulle du stöta på problem efter uppgraderingen kan du köra hälsokontrollen på nytt för att identifiera eventuella problemfiler.

Vilka typer av anpassade filer påverkas?

Vissa ASPX-sidor som har ändrats i Microsoft SharePoint Designer, Notepad, eller något annat program för filredigering visas i resultatlistan från hälsokontrollen. Det gäller default.aspx-sidor, webbplatsmallar och huvudsidor som du kan ha ändrat utanför SharePoint. Dessutom innehåller hälsokontrollrapporten filer vars egenskaper har ändrats.

Profilerade webbplatser

Om du har profilerat din webbplats genom att:

 • tillämpa en anpassad formatmall som åsidosätter standardformaten i SharePoint.

 • tillämpa ett anpassad tema (THMX-fil) på din webbplats.

 • kopiera och ändra den förinställda SharePoint-huvudsidan

 • skapa en helt ny anpassad huvudsida i en publiceringswebbplats, där en anpassad sida använder anpassade format och refereras till av anpassade sidlayouter.

Du måste återskapa din anpassade profilering med hjälp av nya format, teman eller huvudsidor i SharePoint Online 2013 och tillämpa återskapade design på uppgraderade webbplatssamlingen.

Anpassade webbplatsmallar

En webbplatsmall är ett sätt att paketet Webbplatsfunktioner och anpassningar av verktygsfältet till en egen webbplats som du kan lägga till lösningsgalleriet för eget bruk. Om du har anpassat webbplatsmallar som du vill fortsätta att använda efter din prenumeration har uppgraderats till SharePoint Online 2013, och sedan måste du återskapa dem innan du uppgraderar din webbplatssamling annars fungerar inte alla nya webbplatsmallar efter uppgradering. Instruktioner för hur du återskapa dina anpassade webbplatsmallar i SharePoint Online 2013 finns i Uppgradera webbplatsmallar.

Använda uppgraderade utvärderingswebbplatser

Under uppgraderingsprocessen har du alternativet att skapa en uppgraderad utvärderingswebbplats. Med en uppgraderad utvärderingswebbplats kan du se hur webbplatsen kommer att se och fungera i SharePoint Online 2013 innan uppgraderingen genomförs. På så vis kan du justera din webbplatssamling och vara säker på att den uppgraderas som den ska. Till skillnad från Synlig uppgradering i SharePoint 2010 är den uppgraderade utvärderingswebbplatsen i SharePoint Online 2013 skiljd från originalet, därmed påverkas inte originalet om du ändrar något i den uppgraderade utvärderingswebbplatsen.

Granska utvärderingswebbplatsen innan du uppgraderar den genom att titta på webbplatssamlingarna med hög synlighet och sedan gå vidare till webbplatser med lägre synlighet. Som en del av planeringsprocessen bör du identifiera vilka webbplatser som har hög synlighet och behöver omedelbara åtgärder och vilka du kan vänta med.

Kontrollera sedan den grundläggande funktionaliteten i respektive listuppsättning, bibliotek, webbdelar och så vidare. Granska den nya webbplatsen och kontrollera att vanliga grundläggande element fungerar.

Om sidan inte återges kontrollerar du sidan Webbplatsinställningar. Om sidan Webbplatsinställningar inte fungerar och uppgraderingen lyckades kan det vara ett problem med huvudsidan eller startsidan. Kontrollera webbplatssamlingens uppgraderingsloggfil för information om sidan Webbplatsinställningar inte fungerar. Du kan granska webbplatssamlingens uppgraderingsloggar genom att klicka på länken på webbplatssamlingens uppgraderingsstatussida.

Checklistor för granskning av uppgraderade utvärderingswebbplatser

Med följande checklistor kan du granska dina uppgraderade utvärderingswebbplatser och åtgärda eventuella uppgraderingsproblem.

Anpassade sidor

Anpassade sidor är sidor som har redigerats på ett eller flera sätt och nu skiljer sig från standardmallsidorna. I följande tabell finns problem med anpassade sidor som kan uppstå efter uppgradering. Du hittar även förslag på lösningar.

Vad ska jag kontrollera?

Vad ska jag göra om det finns ett problem?

Finns mina anpassningar kvar?

Ta reda på om du har ett mindre problem eller ett övergripande problem med hela sidan. Om du har lagt till en ny sida i din ursprungliga webbplats (om du till exempel ersatte Default.aspx med en annan fil i stället för att ändra den befintliga Default.aspx-filen) har inte den nya sidan någon koppling till webbplatsdefinitionen. Därmed liknar den kanske inte andra sidor på den uppgraderade webbplatsen och den kan inte heller återställas till att likna dem. Om du vill att din anpassade sida ska ha samma utseende och fungera som de andra sidorna på webbplatsen bör du skapa en ny sida utifrån webbplatsdefinitionen och sedan överföra dina anpassningar till den nya sidan.

Kan jag fortfarande redigera kontrollera på sidorna?

Om du anpassade redigeringskontrollerna (till exempel länken Webbplatsåtgärder eller länken Redigera sida i SharePoint 2010 Products) kontrollerar du att de fortfarande visas. Om de inte visas kan du ersätta dem med den nya versionens redigeringskontroller genom att återställa sidan till standardversionen.

Använda Återställ till kommandot som en mall i SharePoint Designer 2013 för att återställa sidan till standardversionen (kallas även reghosting). När du har återställt standardsidan kan du sedan återställa dina anpassningar i webbläsaren genom att använda en annan huvudsida eller genom att återställa anpassningar i SharePoint Designer 2013.

Fungerar mina anpassningar med den nya miljön eller bör jag uppdatera till den nya funktionaliteten och utseendet?

Om du vill använda nya funktioner måste du återställa anpassade sidor som använder mallen. Att återställa en sida innebär i stort sett att sidans alla anpassningar tas bort och att den bifogas i lämplig huvudsida. Alla anpassningar du vill kan överföras till huvudsidan i stället för att lagras i enskilda sidor.

Använda Återställ till kommandot som en mall i SharePoint Designer 2013 för att återställa sidan till standardversionen (det vill säga reghost den). När du har återställt standardsidan kan du sedan återställa dina anpassningar i webbläsaren genom att använda en annan huvudsida eller genom att återställa anpassningar i SharePoint Designer 2013.

Är några sidor fortfarande utcheckade?

Glöm inte att checka in sidan efter att du har checkat ut den.

Har några av filegenskaperna ändrats?

Om en fil innehåller en upphöjningsbar filegenskap som har förändrats anpassas filen automatiskt när den öppnas och återställs vid uppgradering. Alla filegenskaper återställs till standardegenskapsvärdena när det här händer.

Webbdelar

I följande tabell hittar du vanliga problem med webbdelar i din webbplatssamling efter uppgradering. Många av problemen kan lösas med SharePoint Designer.

Tips: Du kan snabbt testa dina webbdelar genom att utveckla en ny webbdelssida som innehåller alla anpassade webbdelar innan du testar en uppgradering och sedan granska sidan efter saknade eller trasiga webbdelar efter den gradvisa uppgraderingen.

Vad ska jag kontrollera?

Vad ska jag göra om det finns ett problem?

Visas alla webbdelar från din ursprungliga webbplats i din uppgraderade webbplats?

Om en webbdelszon finns på en anpassad sida men inte i webbplatsdefinitionen kan webbdelarna från den webbdelszonen ha flyttats till zonen längst ned på sidan under uppgraderingen.

Leta efter webbdelar som saknas i den nedre zonen eller andra zoner i redigeringsläge för sidan i webbläsaren eller i SharePoint Designer 2013. Kontrollera också om webbdelarna har stängts.

Finns det några trasiga webbdelssidor och visas webbdelarna som de ska (i rätt zon, plats och storlek)?

Flytta webbdelen till rätt zon eller åtgärda problem med storlek eller placering genom att ändra webbdelens egenskaper i redigeringsläge för sidan i webbläsaren eller i SharePoint Designer 2013.

Har det tillkommit eller försvunnit webbdelar?

Öppna sidan i redigeringsläge i webbläsaren eller i SharePoint Designer 2013. Om du ser att webbdelar har tillkommit på sidan letar du efter stängda eller inaktiva webbdelar i den ursprungliga versionen av sidan. Öppnades de stängda eller inaktiva webbdelarna under uppgraderingsprocessen? Om de gjorde det kan du stänga webbdelarna genom att ändra deras egenskaper.

Om du har problem med en webbdel, lägger till ?contents = 1 till slutet av URL-syntaxen (http://siteurl/default.aspx?contents=1) och tryck sedan på RETUR. Då öppnas sidan webbdel Underhåll där du kan ta bort och reparera brutna webbdelen. Dessa fel kan indikera att webbdelen inte har installerats eller konfigurerats på fel sätt för den nya miljön och måste installeras om eller konfigureras om.

Fungerar webbdelarna som de ska?

Öppna sidan i redigeringsläge i webbläsaren eller i SharePoint Designer 2013.

Om du har problem med en webbdel, lägger till ?contents = 1 till slutet av URL-syntaxen (http://siteurl/default.aspx?contents=1) och tryck sedan på RETUR. Då öppnas sidan webbdel Underhåll där du kan ta bort och reparera brutna webbdelen. Dessa fel kan indikera att webbdelen inte har installerats eller konfigurerats på fel sätt för den nya miljön och måste installeras om eller konfigureras om.

Uppdatera och distribuera om webbdelar som finns men inte längre fungerar som de ska.

Är några webbdelar fortfarande utcheckade?

Glöm inte att checka in sidan efter att du har checkat ut den.

Fungerar dina Excel Web Access-webbdelar som de ska? Skapade du anslutningarna korrekt? Fungerade externa datakällor fortfarande?

Kontrollera alla anslutningar och externa datakällor.

Stora listor

Som standard aktiverat stor lista frågebegränsning i SharePoint Online 2013. Om en lista är mycket stora och användare använder en vy eller utföra en fråga som överskrider gränsen eller bandbreddsbegränsning tröskelvärde, kommer visa eller fråga inte att tillåtas. Kontrollera alla stora listor i din miljö och webbplatsadministratör eller lista ägare lösa problemet. De kan till exempel skapa indexerade kolumner med filtrerade vyer, ordna objekt i mappar, ställa in en Objektgräns på sidan för stort eller använda en extern lista. Mer information om begränsning av stora listor och hur du åtgärdar problem med stora listor finns i Hantera listor och bibliotek med många objekt.

Format och utseende

I följande tabell finns vanliga problem med format och utseende på webbplatsen efter uppgradering. De flesta problemen i det här avsnittet kan åtgärdas genom att korrigera länkarna.

Vad ska jag kontrollera?

Vad ska jag göra om det finns ett problem?

Visas alla bilder på dina sidor som de ska?

Kontrollera eller åtgärda bildlänkarna.

Används rätt CSS-färger och CSS-format på rätt ställe?

Kontrollera eller åtgärda länkarna till CSS-filen. Verifiera länken på huvudsidan.

Temaval skiljer sig i SharePoint 2013 – vilket tema vill du använda?

Din webbplats startsida, eller andra sidor på webbplatsen, kan skilja sig efter att webbplatsen har uppgraderats. Du måste kanske återskapa eller omarbeta ett tema och sedan tillämpa det igen.

Finns det några JavaScript-kontroller som inte fungerar?

Kontrollera eller åtgärda kontrollänkarna.

Visas dina sidor som de ska i webbläsaren?

Kontrollera att HTML-kod på sidan är i XHTML-läge.

Visas några skriptfel på någon av sidorna?

Kontrollera skript och länkar och verifiera att eventuell HTML-kod är i XHTML-läge.

Återställa en anpassad fil till ursprungsversionen

Som standard lagras alla objekt i SharePoint i databasen, men vissa vanligt förekommande ASPX-sidor på webbplatser och webbplatssamlingar lagras av prestandaskäl i filsystemet. Om du anpassar en sådan fil i ett filredigeringsprogram eller ändrar egenskaperna för filtypen, upphör lagringen av den i filsystemet och den lagras i stället i SharePoint-databasen.

Om du uppgraderar en webbplatssamling till SharePoint 2013 återställs alla anpassade filer automatiskt till standardmallen – vilket innebär att alla anpassningar i dem går förlorade – och de förs tillbaka till filsystemet.

Om du kör hälsokontrollen innan du uppgraderar får du veta vilka filer i webbplatssamlingen som har anpassats, vilket gör att du kan besluta dig för vilka filer som ska återställas till standardmallen och vilka du vill låta vara.

Så här återställer du en anpassad fil till dess standardmall:

 1. Leta reda på önskad fil på sidan Hälsokontrollresultat för webbplatssamlingen.

 2. Klicka på Återställ sidan till standard intill filnamnet.

 3. Välj något av följande alternativ på sidan Återställ sida till webbplatsens definitionsversion:

  1. Välj Återställ en enskild sida till webbplatsens definitionsversion om du endast vill återställa den valda filen.

   – eller –

  2. Välj Återställ alla sidor på webbplatsen till webbplatsens definitionsversion om du vill återställa alla anpassade filer till webbplatsdefinitionens standardmall.

 4. Klicka på Återställ.

Mer information finns i

Innehållstyper i konflikt påträffades under hälsokontroll av webbplatssamling

Överordnade innehållstyper saknas under hälsokontroll av webbplatssamling

Hälsokontroll av webbplatssamling visar att webbplatsmallar saknas

Felsöka uppgraderingsproblem med webbplatssamling

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×