Anpassa webbdelar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är en webbsida ägare kan du anpassa webbdelar på flera olika sätt. Du kan ändra egenskaper för webbdelen genom att använda underhållssidan för webbdelar från din webbläsare. Du kan anpassa webbdelar ytterligare genom att använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Länkar till mer information om hur du anpassar webbdelar och webbdelssidor finns under Se även.

I den här artikeln

Ändra egenskaper för webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Öppna och använda en underhållssidan för webbdelar

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Ändra egenskaper för webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Du kan ändra attribut för en webbdel genom att tilldela värden till dess webbdelsegenskaper. Alla webbdelar delar en uppsättning gemensamma egenskaper som gör det möjligt att ange attribut för utseende, layout och annan information. En webbdel kan också ha anpassade egenskaper som gäller endast för den webbdel.

Obs!: Om webbdelssidan lagras i ett dokumentbibliotek kan det hända att du måste checka ut webbdelssiddokumentet innan det går att göra ändringar som att lägga till webbdelar. När du är klar måste du checka in dokumentet i biblioteket igen så att ändringarna visas för alla användare.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny på den webbdel som du vill ändra egenskaper och gör sedan något av följande:

  • Om du befinner dig i en delad vy, klickar du på Ändra delad webbdel.

  • Om du befinner dig i en personlig vy, klickar du på Ändra min webbdel.

 3. Ändra de egenskaper som du vill ändra.

 4. Klicka på OK när du vill spara dina ändringar och stänga verktygsfönstret. Klicka på Verkställ om du vill se ändringarna utan att stänga verktygsfönstret.

Listan över egenskaper som gäller för den markerade webbdelen visas i verktygsfönstret. Egenskaperna innehåller alla gemensamma egenskaper samt eventuella anpassade egenskaper som utvecklaren av webbdelen har definierat för webbdelen. Om du befinner dig i en personlig vy, har utvecklaren av webbdelen begränsad går att ändra vilka anpassade egenskaper för webbdelen.

Länkar till mer information om anpassning av olika typer av webbdelar finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Öppna och använda en underhållssidan för webbdelar

Om du stöter på problem med en webbdel eller webbdelsanslutning på en webbdelssida kan du använda underhållssidan för webbdelar för att isolera och lösa problemet. Du måste ha rätt webbdelen, webbdelssidan eller webbdelen zone behörighet att använda underhållssidan för webbdelar.

Tips: Om du inte är säker på vilken webbdel eller webbdelsanslutning som orsakar ett problem på din webbdelssida är det en bra idé att arbeta i steg för steg genom att stänga en webbdel i taget och sedan bläddra bland webbdelssidan (klicka på Gå tillbaka till webbdelen Mina Sidan ) att se om det löser problemet. När du har identifierat problemet webbdelen kan du återställa eller ta bort den.

 1. Öppna det dokumentbibliotek som innehåller webbdelssidan.

 2. Peka på namnet på webbdelssidan, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Redigera egenskaper.

 3. Klicka på Öppna webbdelssida i underhållsvy om du vill visa underhållssidan för webbdelar.

 4. Kontrollera att du är i vyn som du vill använda en personlig vy eller delad vy. Om du behöver växla vyer gör du något av följande:

  • Om du befinner dig i en personlig vy och du vill byta till en delad vy, klickar du på Växla till den delade vyn.

  • Om du befinner dig i en delad vy och du vill växla till en personlig vy, klickar du på Växla till personlig vy.

 5. Markera en eller flera webbdelar och gör något av följande:

  • Klicka på Stäng om du vill flytta en webbdel i galleriet webbdelssida.

  • Om du vill ta bort personliga egenskapsvärden och återställa delade egenskapsvärden för webbdelen klickar du på Återställ. Du uppmanas att bekräfta åtgärden innan du återställer en webbdel.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort en webbdel från webbdelssidan permanent. Du uppmanas att bekräfta innan du tar bort en webbdel.

   Det är möjligt att ha behörighet att ta bort en webbdel i en delad vy, men inte i en personlig vy.

 6. När du är klar klickar du på Gå tillbaka till webbdelssidan.

  Tips: Om du vill komma åt underhållssidan för webbdelar för en webbdelssida som inte är lagrad i ett dokumentbibliotek, till exempel webbplatsens startsida lägger du till ?content = 1 till slutet av URL-Adressen för sidan.

Obs!: Du kan inte använda underhållssidan för webbdelar för att stänga, återställa eller ta bort en statisk webbdel (det vill säga en webbdel utanför en webbdelszon). Om du vill behålla en statisk webbdel måste du använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×