Anpassa webbdelar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är webbsideägare kan du anpassa webbdelar på flera sätt. Från webbläsaren kan du ändra webbdelsegenskaper med hjälp av underhållssidan för webbdelar. Du kan anpassa webbdelar ytterligare med hjälp av ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, exempelvis Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Länkar till mer information om anpassning av webbdelar och webbdelssidor finns i avsnittet Se även.

Artikelinnehåll

Ändra egenskaper för webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Öppna och använda en underhållssidan för webbdelar

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Ändra egenskaper för webbdelar med hjälp av verktygsfönstret

Du kan ändra attributen för en webbdel genom att tilldela värden till dess egenskaper. Alla webbdelar delar en uppsättning egenskaper som möjliggör för dig att ange attribut för utseende, layout och annan information. En webbdel kan också ha anpassade egenskaper, som bara gäller för den webbdelen.

Obs!: Om webbdelssidan lagras i ett dokumentbibliotek kan det hända att du måste checka ut webbdelssiddokumentet innan det går att göra ändringar som att lägga till webbdelar. När du är klar måste du checka in dokumentet i biblioteket igen så att ändringarna visas för alla användare.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny på den webbdel som du vill ändra egenskaper och gör sedan något av följande:

  • Om du är i en delad vy klickar du på Ändra delad webbdel.

  • Om du är i en personlig vy klickar du på Ändra min webbdel.

 3. Ändra önskade egenskaper.

 4. Spara dina ändringar och stäng verktygsfönstret genom att klicka på OK. Klicka på Verkställ om du vill granska ändringarna utan att stänga verktygsfönstret.

Listan med egenskaper som gäller för den webbdel som valts, visas i verktygsfönstret. De här egenskaperna omfattar både alla gemensamma egenskaper och alla eventuella anpassade egenskaper som webbdelsutvecklaren har definierat för webbdelen. Om du är i en personlig vy kan webbdelsutvecklaren ha begränsat vilka anpassade egenskaper som kan ändras för webbdelen.

Länkar till mer information om anpassning av olika typer av webbdelar finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Öppna och använda en underhållssida för webbdelar

Om du får problem med en webbdel eller en webbdelsanslutning på din webbdelssida, kan du med hjälp av underhållssidan för webbdelar försöka isolera och avhjälpa problemet. Du måste ha rätt behörighet för webbdelen, webbdelssidan eller webbdelszonen för att kunna använda underhållssidan för webbdelar.

Tips: Om du inte är säker på vilken webbdel eller webbdelsanslutning som orsakar problemet på din webbdelssida är det en god idé att arbeta metodiskt, genom att stänga en webbdel i taget och sedan bläddra igenom webbdelssidan (klicka på Gå tillbaka till min webbdelssida) och se om det löser problemet. När du identifierat vilken webbdel som orsakar problemet kan du försöka återställa eller ta bort den.

 1. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller webbdelssidan.

 2. Peka på namnet på webbdelssidan, klicka på pilen som visas och sedan på Redigera egenskaper.

 3. Klicka på Öppna webbdelssida i underhållsvy så visas underhållssidan för webbdelar.

 4. Kontrollera att du är i den önskade personliga eller delade vyn. Gör något av följande om du vill växla till den andra vyn:

  • Om du är i en personlig vy och vill växla till en delad vy klickar du på Växla till delad vy.

  • Om du är i en delad vy och vill växla till en personlig vy klickar du på Växla till personlig vy.

 5. Välj en eller flera webbdelar och gör sedan något av följande:

  • Om du vill flytta en webbdel till Sidgalleri för webbdel klickar du på Stäng.

  • Klicka på Återställ om du vill ta bort personliga egenskapsvärden och återställa webbdelens delade egenskapsvärden. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du återställer en webbdel.

  • Om du vill ta bort en webbdel från webbdelssidan permanent klickar du på Ta bort. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du tar bort en webbdel.

   Det är möjligt att ha behörighet att ta bort en webbdel i en delad vy, men inte i en personlig vy.

 6. När du är färdig klickar du på Gå tillbaka till webbdelssidan.

  Tips: Om du vill öppna underhållssidan för webbdelar för en webbdelssida som inte sparas i ett dokumentbibliotek, exempelvis webbplatsens startsida, lägger du till ?content=1 i slutet av URL:en för sidan.

Obs!: Du kan inte använda underhållssidan för webbdelar för att stänga, återställa eller ta bort statiska webbdelar (d.v.s. webbdelar som inte finns i någon webbdelszon). Om du vill hantera en statisk webbdel, måste du använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, exempelvis Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende , Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning  

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning  

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×