Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Verktygsfältet Snabbåtkomst är ett anpassningsbart verktygsfält som innehåller en uppsättning kommandon som är oberoende av fliken i menyfliksområdet som visas. Du kan flytta verktygsfältet Snabbåtkomst från en av två möjliga platser och du kan lägga till knappar som representerar kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Meddelanden: 

 • Du kan inte öka storleken på knapparna som motsvarar kommandona med ett alternativ i Microsoft Office. Det enda sättet att öka storleken på knapparna är att sänka skärmupplösning du använder.

 • Du kan inte visa verktygsfältet Snabbåtkomst på flera rader.

 • Endast kommandon kan läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Innehållet i de flesta listor, till exempel indrag och avståndsvärden och enskilda formatmallar, som också visas i menyfliksområdet, kan inte läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Däremot kan du Anpassa menyfliksområdet i Office om du vill anpassa menyfliksområdet som du vill att den. Du kan till exempel skapa anpassade flikar och anpassade grupper ska innehålla din vanliga kommandon.

Vad vill du göra?

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

Visa mig hur jag lägger till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst som inte finns i menyfliksområdet

Ta bort ett kommando från verktygsfältet Snabbåtkomst

Ändra ordning på kommandona på verktygsfältet Snabbåtkomst

Gruppera kommandona genom att lägga till en avgränsare mellan kommandona

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst

Visa mig hur jag flyttar verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att använda kommandot Alternativ

Återställa verktygsfältet Snabbåtkomst till standardinställningarna

Exportera ett anpassat Snabbåtkomst-verktygsfält

Importera ett anpassat Snabbåtkomst-verktygsfält

Varför visas en grön boll?

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. På menyfliksområdet klickar du på lämplig flik eller grupp för att visa det kommando som du vill lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Högerklicka på kommandot och klicka sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

  Lägg till kommandot Stavning och grammatik i verktygsfältet Snabbåtkomst i Word

Obs!:  Om du i 2007-versionen av Office högerklickar på kommandon på menyn som visas när du klickat på Microsoft Office-knappen får du alternativet att lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst. I Office 2010 har du inte har det här alternativet när du klickat på fliken Fil.

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst som inte finns i menyfliksområdet

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst > Fler kommandon.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att klicka på Fler kommandon

 1. Klicka på Kommandon som inte finns i menyfliksområdet i listan Välj kommandon från.

 2. Hitta kommandot i listan och klicka sedan på Lägg till.

Ta bort ett kommando från verktygsfältet Snabbåtkomst

 • Högerklicka på det kommando som du vill ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

Ändra ordning på kommandona på verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Högerklicka på verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Under Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på det kommando du vill flytta och klickar sedan på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

Gruppera kommandona genom att lägga till en avgränsare mellan kommandona

Du kan gruppera kommandona med avgränsare för att göra så att verktygsfältet Snabbåtkomst verkar ha sektioner.

 1. Högerklicka på verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. I listan Välj kommandon från klickar du på Populära kommandon.

 3. Klicka på <Avgränsare> och klicka sedan på Lägg till.

 4. Om du vill placera avgränsaren där du vill ha den, klickar du på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst kan finnas på någon av följande platser:

 • Övre vänstra hörnet bredvid ikonen för ett Microsoft Office-program, till exempel bredvid ikonen Word Programikon för Word 2010 . (standardplatsen)
  Verktygsfältet Snabbåtkomst i övre vänstra hörnet (standardplacering)

 • under menyfliksområdet.
  Verktygsfältet Snabbåtkomst under menyfliksområdet

Om du inte vill att verktygsfältet Snabbåtkomst ska visas på den aktuella platsen kan flytta du det till den andra platsen. Om du tycker att standardplatsen bredvid programikonen är för långt från arbetsytan för att vara praktiskt, kan du flytta den närmare din arbetsyta. Platsen under menyfliksområdet överlappar arbetsytan. Om du därför vill maximera arbetsytan kan du behålla verktygsfältet Snabbåtkomst på dess ursprungliga plats.

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Knappbild .

 2. I listan klickar du på Visas under menyfliksområdet eller Visas över menyfliksområdet.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att använda kommandot Alternativ

Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på kommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att använda kommandot Alternativ.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Gör önskade ändringar.

Återställa verktygsfältet Snabbåtkomst till standardinställningarna

 1. Högerklicka på verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. I fönstret Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på Återställ inställningar och klickar sedan på Återställa bara verktygsfältet Snabbåtkomst.

Exportera ett anpassat Snabbåtkomst-verktygsfält

Du kan exportera menyfliksområdet och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst till en fil som kan importeras och används av en kollega eller på en annan dator.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Klicka på Importera/exportera och klicka sedan på Exportera alla anpassningar.

Mer information om hur du kan anpassa menyfliksområdet finns i Anpassa menyfliksområdet i Office.

Importera ett anpassat Snabbåtkomst-verktygsfält

Du kan importera anpassningsfiler om du vill ersätta den aktuella layouten i menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst. Tack vare att du kan importera anpassningen kan du göra så att Microsoft Office-program ser ut på samma sätt som dina kollegors eller ser likadant ut på olika datorer.

Viktigt!: När du importerar en anpassningsfil för menyfliksområde förlorar du alla tidigare menyfliksområden och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du tror att du kanske vill återgå till anpassningen du har för närvarande, bör du exportera dem innan du importerar nya anpassningar.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Klicka på Importera/exportera och klicka sedan på Importera anpassningsfil.

Mer information om hur du kan anpassa menyfliksområdet finns i Anpassa menyfliksområdet i Office.

Varför visas en grön boll?

Du ser en grön boll om du har lagt till en anpassad grupp eller ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst när du anpassat menyfliksområdet, men inte tilldelat en ikon som representerar den anpassade gruppen eller kommandot.

Ikonen används om du gör följande:

 • Lägger till den anpassade gruppen i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • För att skilja mellan ditt eget anpassade menyfliksområde och standardmenyfliksområdet.

Lägg till en ikon som representerar den anpassade gruppen eller kommandot

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

 4. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den anpassade gruppen eller kommandot du lagt till.

 5. Klicka på Byt namn på och sedan på en ikon i listan Symbol.

 6. I dialogrutan Byt namn på klickar du på OK.

 7. Om du vill visa och spara anpassningarna klickar du på OK.

Mer information om hur du kan anpassa menyfliksområdet finns i Anpassa menyfliksområdet i Office.

Vad vill du göra?

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst kan finnas på någon av följande platser:

 • Övre vänstra hörnet bredvid Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen (standardplats)
  Verktygsfältet Snabbåtkomst i övre vänstra hörnet

 • Under menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet

  Verktygsfältet Snabbåtkomst under menyfliksområdet

Om du inte vill verktygsfältet Snabbåtkomst som ska visas i den aktuella platsen kan flytta du den till en annan plats. Om du tycker att standardplats bredvid Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen är för långt från arbetsområdet ska vara praktiskt, kanske du vill flytta den närmare till arbetsområdet. Plats under menyfliksområdet överlappar det ej på arbetsytan. Om du vill maximera arbetsytan kan du därför vill behålla verktygsfältet Snabbåtkomst i dess ursprungliga plats.

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Knappbild .

 2. I listan klickar du på Visas under menyfliksområdet eller Visas över menyfliksområdet.

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

Du kan lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst direkt från kommandon som visas i Office Fluent-menyfliksområdet.

 1. I menyfliksområdet klickar du på lämplig flik eller grupp för att visa det kommando som du vill lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Högerklicka på kommandot och klicka sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte öka storleken på knapparna som motsvarar kommandona med ett alternativ i Microsoft Office. Det enda sättet att öka storleken på knapparna är att sänka skärmupplösning du använder.

  • Du kan inte visa verktygsfältet Snabbåtkomst på flera rader.

  • Endast kommandon kan läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Innehållet i de flesta listor, till exempel indrag och avståndsvärden och enskilda formatmallar, som också visas i menyfliksområdet, kan inte läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×