Anpassa tidrapporter och aktivitetsstatus för organisationen

Anpassa tidrapporter och aktivitetsstatus för organisationen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns flera sätt att anpassa tidrapporter och aktivitetsstatus i Project Web App.

Du måste göra ändringar på två olika platser när du ska ange inställningar för organisationen. Gå först till Inställningar Ikon för Inställningar > PWA-inställningar.

Där hittar du vissa inställningar under Inställningar och standardvärden för tidrapporter.

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Övriga inställningar ligger under Inställningar och visning för aktiviteter.

Inställningar och visning av aktiviteter


Inställningar

Här ändrar du dem

Det här behöver du ändra

Vad vill du ska vara med automatiskt?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Under Standardläge för Skapa tidrapport kan du välja att förifylla tidrapporterna med aktuella aktivitetstilldelningar och aktuella projekt. Du kan också ta med bland annat semester och sjukfrånvaro automatiskt, baserat på de inställningar som du väljer när du skapar kategorier för administrativ tid.

Standardläge för Skapa tidrapport

Ska tiden rapporteras per dag eller per vecka?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Under Kolumnenheter i tidrapport väljer du om kolumnerna i en tidrapport ska stå för dagar eller veckor. Om du väljer Veckor representerar varje kolumn i tidrapporten 7 dagar, medan datumet i kolumnen anger den första dagen i veckan.

Kolumnenheter i tidrapport

Den här inställningen är knuten till rapporteringsvyn

Ska tid rapporteras som timmar eller dagar?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Under Standardrapportenheter kan du välja att låta gruppmedlemmarna rapportera tiden som timmar eller dagar. Du kan också ange hur många timmar som ingår i en typisk dag respektive arbetsvecka i tidrapporten.

Standardrapportenheter

Kan gruppmedlemmarna lägga till personliga uppgifter?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Kanske vill gruppmedlemmarna hålla reda på hur mycket tid de lagt på såväl egna personliga uppgifter som andra aktiviteter och arbetsuppgifter. Personliga uppgifter visas endast i den berörda gruppmedlemmens tidrapport och aktivitetsstatus. Personliga uppgifter kopplas inte till något projekt, någon uppgift eller någon administrativ kategori.

Om du vill att gruppmedlemmarna ska kunna lägga till personliga uppgifter markerar du kryssrutan Tillåt nya personliga aktiviteter under Tidrapportsprinciper.

Tillåt nya personliga uppgifter

Ska aktivitetsstatusen rapporteras som timmar per dag eller totalt antal timmar per vecka?   

Inställningar och visning av aktiviteter

Under Rapporteringsvy väljer du om du vill att gruppmedlemmarna ska rapportera aktivitetsstatusen som timmar per dag eller som en summa för varje vecka. Om du väljer veckorapportering måste du även välja startdatum för veckan.

Rapporteringsvy

Vilket tidsperspektiv framåt vill du visa?   

Inställningar och visning av aktiviteter

Det kan hända att gruppmedlemmarna har tilldelats så många uppgifter att det känns överväldigande för dem att se uppgifterna samlade i en enda jättelista. I planeringsfönstret för den närmsta framtiden kan du avgöra vilka aktiviteter som visas som "står på tur" när gruppmedlemmen rapporterar aktivitetsstatusen.

Under Definiera fönstret Närtidsplanering kan du ange antalet rapportperioder som ska räknas som "närtid" vad gäller projekt och aktiviteter i organisationen.

Planeringsfönstret Definiera närmsta framtid

Om du till exempel beslutar att de kommande två veckorna ska vara "närtid", och om tid och aktivitetsstatus rapporteras i rapportperioder uppdelade i veckor, kan du ange 2 för fönstret Närtidsplanering. Då markeras de aktiviteter som gäller under de kommande två veckorna.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×