Anpassa tangentbordsgenvägar

Anpassa tangentbordsgenvägar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa tangentbordsgenvägar (eller kortkommandon) genom att tilldela dem till ett kommando, makro, teckensnitt, stil eller symbol som du ofta använder. Du kan även ta bort kortkommandon. Du kan tilldela eller ta bort kortkommandon med bara tangentbordeteller genom att använda musen.

Använda bara tangentbordet för att tilldela eller ta bort ett kortkommando

 1. Öppna dialogrutan Word-alternativ genom att trycka på ALT+A, V.

 2. Tryck på NEDPIL för att välja Anpassa menyfliksområdet.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills Anpassa markeras längst ned i dialogrutan och sedan på RETUR.

  Knappen Anpassa i fönstret Anpassa menyfliksområdet och tangentbord i rutan genvägar

 4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL i rutan Kategorier så att kategorin som innehåller kommandot eller objektet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg eller ta bort en tangentbordsgenväg från markeras.

 5. Flytta till kolumnen Kommandon med TABB-tangenten.

 6. Tryck på NEDPIL eller UPPIL så att namnet på kommandot eller objektet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg eller ta bort en tangentbordsgenväg från markeras.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till ett kommando eller objekt visas i rutan aktuella tangenter eller under rutan med etiketten som för närvarande är tilldelade till.

 7. Gör något av följande:

  Tilldela ett kortkommando

  Börja tangentbordsgenvägen med CTRL eller en funktionstangent.

  1. Tryck på TABB flera gånger tills markören har placerats i rutan Ange nytt kortkommando.

  2. Tryck på önskad kombination av tangenter. Tryck exempelvis på CTRL följt av den tangent som du vill använda.

  3. Under Aktuella tangenter (eller Kopplat till) kan du kontrollera om tangentkombinationen redan har kopplats till ett kommando eller ett annat objekt. Om kombinationen redan används väljer du en annan.

   Skapa ett nytt kortkommando i dialogrutan Anpassa tangentbord

   Viktigt!: Tilldela en kombination av tangenter innebär att du inte längre använda kombinationen för dess ursprungliga syfte. Till exempel ändras att trycka på CTRL + B markerad text fetstilt. Om du kopplar CTRL + F till ett nytt kommando eller objekt kan du inte göra texten fet genom att trycka på CTRL + B såvida du inte återställer alla kortkommandon till de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ alla längst ned i Anpassa tangentbord i dialogrutan.

  4. Tryck på TABB flera gånger tills rutan Spara ändringar i markeras.

  5. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills namnet på det dokument eller den mall där du vill spara ändringen av kortkommandot markeras och tryck sedan på RETUR.

  6. Tryck på TABB flera gånger tills Tilldela markeras och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Om du använder ett programmerbart tangentbord kan tangentkombinationen CTRL+ALT+F8 vara reserverad eftersom den initierar tangentbordsprogrammeringen.

  Ta bort ett kortkommando

  1. Tryck på TABB flera gånger tills rutan Spara ändringar i markeras.

  2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills namnet på det dokument eller den mall där du vill spara ändringen av kortkommandot markeras och tryck sedan på RETUR.

  3. Tryck på SKIFT+TABB flera gånger tills markören placeras i rutan Aktuella tangenter.

  4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills kortkommandot som du vill ta bort har markerats.

  5. Tryck på TABB flera gånger tills Ta bort markeras och tryck sedan på RETUR.

 1. Tryck på ALT + F, jag för att öppna dialogrutan Word-alternativ.

 2. Tryck på NEDPIL för att välja Anpassa.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills Anpassa markeras längst ned i dialogrutan och sedan på RETUR.

  Knappen Anpassa i Word-alternativ – anpassa fönstret

 4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL i rutan Kategorier så att kategorin som innehåller kommandot eller objektet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg eller ta bort en tangentbordsgenväg från markeras.

 5. Flytta till kolumnen Kommandon med TABB-tangenten.

 6. Tryck på NEDPIL eller UPPIL så att namnet på kommandot eller objektet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg eller ta bort en tangentbordsgenväg från markeras.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till ett kommando eller objekt visas i rutan aktuella tangenter eller under rutan med etiketten som för närvarande är tilldelade till.

 7. Gör något av följande:

  Tilldela ett kortkommando

  Börja tangentbordsgenvägen med CTRL eller en funktionstangent.

  1. Tryck på TABB flera gånger tills markören har placerats i rutan Ange nytt kortkommando.

  2. Tryck på önskad kombination av tangenter. Tryck exempelvis på CTRL följt av den tangent som du vill använda.

  3. Under Aktuella tangenter (eller Kopplat till) kan du kontrollera om tangentkombinationen redan har kopplats till ett kommando eller ett annat objekt. Om kombinationen redan används väljer du en annan.

   Skapa ett nytt kortkommando i dialogrutan Anpassa tangentbord

   Viktigt!: Tilldela en kombination av tangenter innebär att du inte längre använda kombinationen för dess ursprungliga syfte. Till exempel ändras att trycka på CTRL + B markerad text fetstilt. Om du kopplar CTRL + F till ett nytt kommando eller objekt kan du inte göra texten fet genom att trycka på CTRL + B såvida du inte återställer alla kortkommandon till de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ alla längst ned i Anpassa tangentbord i dialogrutan.

  4. Tryck på TABB flera gånger tills rutan Spara ändringar i markeras.

  5. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills namnet på det dokument eller den mall där du vill spara ändringen av kortkommandot markeras och tryck sedan på RETUR.

  6. Tryck på TABB flera gånger tills Tilldela markeras och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Om du använder ett programmerbart tangentbord kan tangentkombinationen CTRL+ALT+F8 vara reserverad eftersom den initierar tangentbordsprogrammeringen.

  Ta bort ett kortkommando

  1. Tryck på TABB flera gånger tills rutan Spara ändringar i markeras.

  2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills namnet på det dokument eller den mall där du vill spara ändringen av kortkommandot markeras och tryck sedan på RETUR.

  3. Tryck på SKIFT+TABB flera gånger tills markören placeras i rutan Aktuella tangenter.

  4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills kortkommandot som du vill ta bort har markerats.

  5. Tryck på TABB flera gånger tills Ta bort markeras och tryck sedan på RETUR.

Tilldela eller ta bort tangentbordsgenvägar med hjälp av en mus

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

 2. Klicka på Anpassa längst ned i fönstret Anpassa menyfliksområdet och kortkommandon.

  Knappen Anpassa i fönstret Anpassa menyfliksområdet och tangentbord i rutan genvägar

 3. I rutan Spara ändringar i klickar du på dokumentet eller mallen där du vill spara de ändrade kortkommandona.

 4. I rutan Kategorier klickar du på den kategori som innehåller kommandot eller ett annat objekt som du vill tilldela ett kortkommando till eller ta bort ett kortkommando från.

 5. I rutan Kommandon klickar du på det kommando eller objekt som du vill tilldela ett kortkommando till eller ta bort ett kortkommando från.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till ett kommando eller annat objekt visas i rutan aktuella tangenter eller under rutan med etiketten som för närvarande är tilldelade till.

 6. Gör något av följande:

  Tilldela ett kortkommando

  Börja kortkommandot med CTRL eller en funktionstangent.

  1. Tryck på den kombination av tangenter som du vill använda i rutan Ange nytt kortkommando. Tryck exempelvis på CTRL följt av den tangent som du vill använda.

  2. Under Aktuella tangenter (eller Kopplat till) kan du kontrollera om tangentkombinationen redan har kopplats till ett kommando eller ett annat objekt. Om kombinationen redan används väljer du en annan.

   Skapa ett nytt kortkommando i dialogrutan Anpassa tangentbord

   Viktigt!: Tilldela en kombination av tangenter innebär att du inte längre använda kombinationen för dess ursprungliga syfte. Till exempel ändras att trycka på CTRL + B markerad text fetstilt. Om du kopplar CTRL + F till ett nytt kommando eller objekt kan du inte göra texten fet genom att trycka på CTRL + B såvida du inte återställer alla kortkommandon till de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ alla längst ned i Anpassa tangentbord i dialogrutan.

  3. Klicka på Tilldela.

   Obs!: Om du använder ett programmerbart tangentbord kan tangentkombinationen CTRL+ALT+F8 vara reserverad eftersom den initierar tangentbordsprogrammeringen.

  Ta bort ett kortkommando

  1. Klicka på kortkommandot som ska tas bort i rutan Aktuella tangenter.

  2. Klicka på Ta bort.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Word-alternativ > Anpassa.

 2. Klicka på Anpassa längst ned i fönstret Anpassa menyfliksområdet och kortkommandon.

  Knappen Anpassa i Word-alternativ – anpassa fönstret

 3. I rutan Spara ändringar i klickar du på dokumentet eller mallen där du vill spara de ändrade kortkommandona.

 4. I rutan Kategorier klickar du på den kategori som innehåller kommandot eller ett annat objekt som du vill tilldela ett kortkommando till eller ta bort ett kortkommando från.

 5. I rutan Kommandon klickar du på det kommando eller objekt som du vill tilldela ett kortkommando till eller ta bort ett kortkommando från.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till ett kommando eller annat objekt visas i rutan aktuella tangenter eller under rutan med etiketten som för närvarande är tilldelade till.

 6. Gör något av följande:

  Tilldela ett kortkommando

  Börja kortkommandot med CTRL eller en funktionstangent.

  1. Tryck på den kombination av tangenter som du vill använda i rutan Ange nytt kortkommando. Tryck exempelvis på CTRL följt av den tangent som du vill använda.

  2. Under Aktuella tangenter (eller Kopplat till) kan du kontrollera om tangentkombinationen redan har kopplats till ett kommando eller ett annat objekt. Om kombinationen redan används väljer du en annan.

   Skapa ett nytt kortkommando i dialogrutan Anpassa tangentbord

   Viktigt!: Tilldela en kombination av tangenter innebär att du inte längre använda kombinationen för dess ursprungliga syfte. Till exempel ändras att trycka på CTRL + B markerad text fetstilt. Om du kopplar CTRL + F till ett nytt kommando eller objekt kan du inte göra texten fet genom att trycka på CTRL + B såvida du inte återställer alla kortkommandon till de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ alla längst ned i Anpassa tangentbord i dialogrutan.

  3. Klicka på Tilldela.

   Obs!: Om du använder ett programmerbart tangentbord kan tangentkombinationen CTRL+ALT+F8 vara reserverad eftersom den initierar tangentbordsprogrammeringen.

  Ta bort ett kortkommando

  1. Klicka på kortkommandot som ska tas bort i rutan Aktuella tangenter.

  2. Klicka på Ta bort.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×