Office
Logga in

Anpassa rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser

Användningsanalysen för Microsoft 365 tillhandahåller en instrumentpanel i Power BI som ger insyn i hur användarna inför och använder Office 365. Instrumentpanelen är bara en utgångspunkt för att interagera med användningsdata. Rapporterna kan anpassas för att ge en mer specialiserad insyn.

Du kan också använda Power BI Desktop för att anpassa rapporterna ytterligare genom att koppla dem till andra datakällor i syfte att få bättre insyn i verksamheten.

Anpassa rapporter i webbläsaren

I följande två exemplen får du se hur du kan ändra en befintlig visualisering och skapa en ny visualisering.

Ändra en befintlig visualisering

Det här exemplet visar hur du ändrar rapporten Översikt över införande.

 1. Peka på kortet för översikt över införande högst upp på instrumentpanelen i området Förstå införande och klicka sedan på det.

 2. Klicka på Redigera rapport i det övre navigeringsfältet.

  Klicka på Redigera rapport längst upp till höger
 3. Klicka på Duplicera den här sidan längst upp till höger.

  Välj Duplicera den här sidan
 4. Klicka på namnlisten till diagrammet Översikt över införande högst upp till höger i rapporten.

 5. I området Visualiseringar till höger, för kolumnen FirstTimeUsers, klickar du på det X som står till höger för att ta bort det.

 6. Högst upp till höger i visualiseringen Översikt över införande klickar du på ikonen Fäst visuell och i dialogrutan klickar du på Fäst > Befintlig instrumentpanel.

 7. I den synliga sökvägen högst upp i webbläsaren klickar du på länken för införande av Office 365 för att återgå till instrumentpanelen.

 8. Om du ombeds att spara ändringar i rapporten klickar du på Spara inte.

 9. Rulla längst ned på instrumentpanelen för att hitta visualiseringen du sparade.

 10. Dra den högst upp på instrumentpanelen.

 11. Alternativt kan du ta bort det ursprungliga kortet Översikt över införande genom att klicka på ellipsen högst upp till höger på kortet och sedan välja Ta bort.

Skapa en ny visualisering

Följande exempel visar hur du skapar en ny visualisering för att spåra nya Yammer-användare på månadsbasis.

 1. I området för kommunikation på instrumentpanelen klickar du på kortet Yammer - alla aktiva användare och i navigeringsfältet längst upp klickar du på Redigera rapport.

 2. Längst ned klickar du på ikonen för ny sida Knappen Lägg till sida i Power BI om du vill skapa en ny sida.

 3. I området Visualiseringar till höger klickar du på det stående stapeldiagrammet (översta raden, andra från vänster).

  Välj liggande stapeldiagram i Visualiseringar i Power BI
 4. Klicka längst ned till höger i den visualiseringen och dra för att göra den större.

 5. I området Fält till höger expanderar du tabellen Kalender.

 6. Dra MonthName till fältområdet direkt nedanför rubriken Axel i området Visualiseringar.

 7. I området Fält till höger expanderar du tabellen TenantProductUsage.

 8. Dra FirstTimeUsers till området för fält direkt nedanför rubriken Värde.

  Skärmbild som visar värden för anpassade visualiseringar
 9. Dra Produkt till området Filter direkt nedanför rubriken Visuella nivåfilter.

 10. I området Filtertyp som visas markerar du kryssrutan Yammer.

 11. Precis nedanför listan med visualiseringar klickar du på ikonen Format . Ikonen Format i Visualiseringar i Power BI

 12. Expandera rubriken och ändra värdet för Rubriktext till First-Time Yammer Users by Month (Förstagångsanvändare av Yammer per månad).

 13. Ändra värdet för textstorlek till 12.

 14. Högst upp till höger i visualiseringen klickar du på ikonen Fäst visuell och i dialogrutan klickar du på Fäst > Befintlig instrumentpanel.

 15. I den synliga sökvägen högst upp i webbläsaren klickar du på länken för införande av Office 365 för att återgå till instrumentpanelen.

 16. Rulla längst ned på instrumentpanelen för att hitta visualiseringen du sparade.

Anpassa rapporterna i Power BI Desktop

För de flesta kunder räcker det att ändra rapporterna och diagramvisualiseringarna i Power BI Web. En del kan emellertid behöva koppla dessa data till andra datakällor för att få bättre insyn, beroende på vissa egenheter i den egna verksamheten. Om så är fallet kan de anpassa och skapa ytterligare rapporter med hjälp av Power BI Desktop. Du kan ladda ned Power BI Desktop kostnadsfritt.

Använda rapport-API:erna

Du kan börja genom att ansluta direkt till ODATA-rapport-API:erna från Office 365 som driver rapporterna.

 1. Gå till Hämta data > Andra > ODATA-feed > Anslut.

 2. I URL-fönstret anger du https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid>

  Obs!: Rapport-API:erna är förhandsversioner och kan komma att ändras innan de går till produktion.

  OData-feed-URL för Power BI Desktop
 3. Ange dina autentiseringsuppgifter som administratör för Office 365 (organisation eller skola) för att autentisera dig för Office 365 när du uppmanas att göra det.

  Mer information om vem som har behörighet att komma åt rapporterna för innehållspaketet för införande av Office 365 finns i Vanliga frågor och svar.

 4. När anslutningen har autentiserats visas navigatörsfönstret med de datauppsättningar som är tillgängliga för anslutning.

  Markera alla och klicka på Ladda.

  Då hämtas data till din Power BI Desktop. Spara filen. Sedan kan du börja skapa rapporterna som du behöver.

  Skärmbild av de ODATA-värden som är tillgängliga i rapport-API:et

Använda Microsoft 365 mall för användningsanalys

Du kan även använda mallfilen för Power BI som motsvarar Microsoft 365 användningsanalysrapporter som utgångspunkt när du ansluter till dessa data. Fördelen med att använda pbit-filen är att den redan har anslutningssträngen. Du kan också dra nytta av alla de anpassade åtgärder som skapas, utöver de data som det grundläggande schemat returnerar och bygga på dem ytterligare.

Du kan ladda ned Power BI-mallfilen från Microsoft Download Center här. När du har hämtat Power BI-mallfilen följer du de här anvisningarna för att komma igång:

 1. Öppna pbit-filen.

 2. Ange ditt klientorganisations-ID i dialogrutan.

  Ange ditt klientorganisations-ID om du vill öppna pbit-filen
 3. Ange dina autentiseringsuppgifter som administratör för att autentisera dig för Office 365 när du uppmanas att göra det.

  Mer information om vem som har behörighet att komma åt användningsanalysrapporterna för Microsoft 365 finns i Vanliga frågor och svar.

  Så snart auktoriseringen är klar uppdateras alla data i Power BI-filen.

  Datainläsningen kan ta lite tid, men när den är klar kan du spara filen som en pbix-fil och fortsätta att anpassa rapporterna eller hämta in ytterligare en datakälla till den här rapporten.

 4. Följ anvisningarna i dokumentationen för att komma igång med Power BI så att du förstår hur du kan skapa rapporter, publicera dem i Power BI-tjänsten och dela med din organisation. Eventuellt krävs det ytterligare Power BI-licenser för att du ska kunna anpassa och dela. Mer detaljerad information finns i vägledningen för licenser för Power BI.

Närliggande ämnen

Microsoft 365 användningsanalys
Aktivera Microsoft 365 användningsanalys
Navigering och användning av användningsanalysrapporter i Microsoft 365
Aktiva användare i Office 365 användningsrapporter
Felsöka Microsoft 365 användningsanalyser
Datamodell för Microsoft 365 användningsanalyser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×