Anpassa projektuppgiftslistan

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I projektuppgiftslistorna finns de kolumner och inställningar du behöver för att planera ett grundläggande projekt. Men din organisation kanske har särskild information som du vill ta med eller så kanske du vill ändra utseendet på standardvyn. Du kan anpassa projektuppgiftslistan efter dina behov genom att lägga till andra kolumner och skapa en unik layout.

Vad vill du göra?

Arbeta med kolumner

Lägga till eller visa en kolumn

Ta bort eller dölja en kolumn

Sortera en kolumn

Flytta en kolumn

Ange kolumnbredd

Konfigurera vyer

Anpassa och navigera i Gantt-schemat

Ändra hur de Gantt-staplar

Flytta runt i Gantt-schemat

Ange behörigheter för en enskild aktivitet

Arbeta med kolumner

Kolumnerna i en projektuppgiftslista bestämmer vilken information som ska ingå för varje uppgift i projektet. Det är viktigt att du tar med rätt kolumner. Tänk också på att du kan visa information på olika sätt genom att sortera och flytta kolumnerna.

I följande avsnitt beskrivs vad du kan göra med kolumnerna i en projektuppgiftslista.

Lägga till eller visa en kolumn

Om du vill lägga till en ny kolumn klickar du på Skapa kolumn i gruppen Hantera vyer på fliken Lista.

Om du vill visa en befintlig kolumn hovra muspekaren över en kolumn i projektuppgiftslistan och klicka sedan påKonfigurera kolumner. Klicka i rutan till vänster om den kolumn som du vill visa markerar du den och klicka sedan påOK.

Ta bort eller dölja en kolumn

Ta bort en kolumn och dess data på denlistamed TABB-tangenten, i denInställningargruppera klickar du påListinställningar. I kolumnerdel av denListinställningarsidan klickar du på namnet på den kolumn som du vill ta bort. På denÄndra kolumnsidan klickar du påTa bort.

Om du vill dölja en kolumn utan att ta bort informationen i kolumnen för du muspekaren över kolumnrubriken för kolumnen du vill dölja och klickar på Dölj kolumn.

Sortera en kolumn

För muspekaren över en kolumnrubrik och klicka sedan på pilen till höger om cellen. Sortera innehållet i kolumnen genom att klicka på Sortera stigande eller Sortera fallande.

Flytta en kolumn

Du kan flytta kolumner på två sätt:

 • För muspekaren över kolumnen du vill flytta. När pekaren förvandlas till en korspil drar du kolumnen åt höger eller vänster och släpper musknappen när indikatorn befinner sig där du vill att kolumnen ska visas.

 • För muspekaren över en kolumn i projektuppgiftslistan och klicka sedan på Konfigurera kolumner. Markera raden som innehåller kolumnen du vill flytta och ändra ordning på kolumnerna genom att klicka på Flytta upp eller Flytta ned. Flytta kolumnenn i vyn genom att klicka på OK.

Ange kolumnbredd

Du kan justera bredden på kolumnerna på två sätt:

 • För muspekaren över kolumnrubrikens högra kant. När pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil drar du kolumnrubrikens kant åt höger eller vänster för att öka eller minska kolumnens bredd.

 • För muspekaren över en kolumn i projektuppgiftslistan och klicka sedan på Konfigurera kolumner. Ändra bredden för motsvarande kolumn genom att ändra värdet i kolumnen Kolumnbredd (bildpunkter). Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna.

Överst på sidan

Skapa vyer

Standardvyn för projektuppgiftslistan är avsedd för grundläggande projekthantering, men du kan också anpassa vyerna efter dina behov. Du kan skapa en ny vy eller ändra en befintlig vy.

Så här skapar du en ny vy:

 1. Klicka på Skapa vy i gruppen Hantera vyer på fliken Lista.

 2. Välj vilken typ av vy du vill skapa.

  • Om du väljer vyn Standard, Datablad eller Kalender kanske du behöver skapa en ny vy eller ändra en befintlig vy. Om du vill ha mer information om hur du skapar eller ändrar en vy klickar du på länken i avsnittet Se även.

  • Om du väljer en Gantt-vy (den vy som används som standardvy för projektuppgiftslistan) väljer du vilka fält som ska ingå i tabelldelen av vyn och vilka fält som ska användas för att rita staplarna i Gantt-schemat.

Så här ändrar du en befintlig vy:

 1. Välj vyn du vill ändra med listan Aktuell vy i gruppen Hantera vyer på fliken Lista.

 2. Klicka på pilen till höger om Ändra vy och klicka sedan på Ändra vy om du vill göra grundläggande ändringar i vyn, eller klicka på Ändra i SharePoint Designer (avancerat) om du vill göra avancerade ändringar i vyn.

Överst på sidan

Anpassa och navigera i Gantt-schemat

Gantt-schemat som visas i den högra delen av standardvyn för projektuppgiftslistan har en tidslinje och staplar om representerar uppgifterna i projektet. Du kan välja vilka fält som ska användas som start- och slutpunkter för staplarna. Du kan också enkelt navigera i Gantt-schemat med hjälp av menyfliksområdet.

Ändra hur staplarna ritas i Gantt-schemat

I Gantt-vyerna ritas staplarna genom att början och slutet av staplarna associeras med specifika datumfält. Du kan ändra vilka fält som ska innehålla start- och slutdatumen för staplarna genom att ändra vyn.

 1. Välj den Gantt-vy du vill ändra med listan Aktuell vy i gruppen Hantera vyer på fliken Lista.

 2. Klicka på pilen till höger om Ändra vy och klicka sedan på Ändra vy.

 3. Välj lämpliga fält i avsnittet Gantt-kolumner på sidan Redigera vy:

  • Startdatum    Välj det fält som innehåller det datum då du vill att varje Gantt-stapel ska börja.

  • Förfallodatum    Välj det fält som innehåller det datum då du vill att varje Gantt-stapel du vill avsluta.

  • Procent färdigt    Välj det fält som innehåller procent av arbete som har slutförts för varje aktivitet. En tunn stapel ska dras i det huvudsakliga Gantt-stapel med detta som en procent av Gantt-stapel. Det här är ett bra sätt att hålla reda på vilket tidsperspektiv framåt eller bakom du är ansluten till en aktivitet.

  • Föregående aktiviteter    Välj det fält som visar vilka uppgifter som måste utföras innan den aktuella aktiviteten kan börja. Det här sedan rita en pil mellan varje föregående aktivitet och den aktuella aktiviteten i Gantt-schemat.

 4. Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna.

Flytta runt i Gantt-schemat

Du kan ändra tidsskalan längst upp i Gantt-schemat så att en mer övergripande vy eller en mer detaljerad vy över projektet visas. Klicka på Zooma in i gruppen Gantt-vy på fliken Lista om du vill visa en mer detaljerad vy över tidsskalan med mindre tidsenheter (till exempel datum och tid). Klicka på Zooma ut om du vill visa en mer övergripande vy över tidsskalan med större tidsenheter (till exempel år och månader).

Du kan också snabbt bläddra till en viss uppgift i Gantt-schemat. Klicka på uppgiften i tabelldelen till vänster i vyn och klicka sedan på Bläddra till uppgift i gruppen Gantt-vy på fliken Lista. Den valda uppgiften visas i Gantt-schemat.

Överst på sidan

Ange behörigheter för en enskild uppgift

Vissa projekt kan innehålla uppgifter som alla inte ska behörighet till. I dessa fall kan du ange behörigheter för enskilda uppgifter.

 1. Välj Alla uppgifter, eller någon annan vy som inte är en Gantt-vy, från listan Aktuell vy i gruppen Hantera vyer på fliken Lista.

 2. För muspekaren över uppgiften som du vill ändra behörigheter för och klicka på pilen som visas.

 3. Klicka på Hantera behörigheter om du vill ändra behörigheterna för den valda uppgiften.

 4. Klicka på Sluta ärva behörigheter på fliken Redigera om du vill ange unika behörigheter för uppgiften.

 5. Ändra behörigheterna på samma sätt som för andra SharePoint-objekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×